NORME METODOLOGICE din 2 august 2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 8 august 2018  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598 din 2 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 8 august 2018.
   +  Articolul 1(1) Potrivit punctelor 2 și 3 din cap. I al anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul preuniversitar de stat: director, director adjunct și, respectiv, pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământul preuniversitar de stat: contabil-șef, secretar-șef, cu nivel de studii S/M.(2) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere și funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământul preuniversitar de stat s-a stabilit în funcție de gradul funcției, respectiv gradul II sau gradul I, tipul unității, numărul de elevi/preșcolari înscriși la unitatea de învățământ, respectiv numărul de clase/grupe conform anexelor nr. 1 și 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1 la normele metodologice
  GRADUL II
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere
  și didactice auxiliare de conducere din unități de învățământ preuniversitar de gradul II
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/clase/grupeDirector (S)Director adj. (S)Contabil-șefSecretar-șef
  (S)(M)(S)(M)
  Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.
  1Școli gimnaziale 
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari6.9502,786.9092,765.7912,324.0981,645.7002,284.0071,60
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari7.0752,836.9502,785.8502,344.1301,655.7912,324.0521,62
  2Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari7.0752,836.9502,785.8982,364.1301,655.8502,344.1301,65
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari7.1002,846.9752,796.0242,414.1891,686.0242,414.1891,68
  3Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat/cantină
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari7.2822,916.9752,796.1502,464.2801,716.1502,464.2591,70
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari7.3822,957.1002,846.2292,494.3261,736.2292,494.3261,73
  4Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/ cantină7.3822,957.1002,846.2292,494.3261,736.2292,494.3261,73
  5Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică7.1692,876.9752,795.8982,364.1891,68    
  6Palatul Național al Copiilor7.3822,957.1002,846.2292,494.3261,73    
   +  Anexa nr. 2 la normele metodologice
  GRADUL I
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere
  și didactice auxiliare de conducere din unități de învățământ preuniversitar de gradul I
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/clase/grupeDirector (S)Director adj. (S)Contabil-șefSecretar-șef
  (S)(M)(S)(M)
  Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.Salariul de bază Anul 2022Coef.
  012345678910111213
  1Grădinițe cu program normal
  între 150-250 de preșcolari6.0002,40          
  peste 250 preșcolari6.1502,46          
  2Grădinițe cu program prelungit/săptămânal
  între 150-200 de preșcolari6.3542,54          
  peste 200 preșcolari6.4002,56          
  3Școli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate*)*) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.6.3542,54          
  4Școli gimnaziale
  a)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate6.3542,54          
  cu 1-2 structuri arondate6.4002,56          
  cu 3-5 structuri arondate6.5092,60          
  cu peste 5 structuri arondate6.5802,63          
  b)300-499 elevi/elevi și preșcolari6.5802,636.3542,54        
  c)500-599 elevi/elevi și preșcolari^1)6.6502,666.4002,56        
  d)600-799 elevi/elevi și preșcolari^1)6.7002,686.5092,605.4932,203.9151,575.4932,203.7951,52
  5Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  a)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate**)**) Se aplică și pentru Centrele de excelență județene/al Municipiului București.6.5802,63          
  b)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu structuri arondate6.5802,63          
  c)300-499 elevi/elevi și preșcolari6.6502,666.3542,54        
  d)500-599 elevi/elevi și preșcolari^1)6.7622,706.5092,60        
  e)600-799 elevi/elevi și preșcolari^1)6.8442,746.6502,665.5282,214.0071,605.5282,213.8751,55
  6Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat/cantină
  a)300-499 elevi/elevi și preșcolari6.7622,706.3542,545.4932,204.0201,615.4932,204.0521,62
  b)500-0799 elevi/elevi și preșcolari^1)6.9092,766.6502,665.5282,214.1301,655.5282,214.0871,63
  7Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
  20-24 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari6.2722,51          
  25-29 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari6.4002,56          
  30-35 grupe6.5092,60          
  36-50 grupe6.5632,62  5.4932,204.1301,65    
  peste 50 grupe6.6502,666.5632,625.5282,214.1731,67    
  8Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puțin de 300 elevi/preșcolari6.4002,56          
  9Grădinițe învățământ special6.2722,51          
  10Școli speciale
  a)cu până la 16 clase, inclusiv6.6502,66          
  b)cu cel puțin 16 clase fără internat/ cantină6.8002,726.6502,66        
  c)peste 16 clase cu internat/cantină6.9092,766.8002,72        
  d)peste 24 de clase cu internat/ cantină6.9502,786.9092,765.5282,214.1301,655.5282,214.0201,61
  11Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
  a)cu până la 16 clase fără internat/ cantină***)***) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ special unice pe județ care au elevi/preșcolari cu același tip de deficiențe.6.6502,66          
  b)cu cel puțin 16 clase cu internat/ cantină6.9092,766.8002,72        
  c)cu cel puțin 24 de clase fără internat/cantină6.9092,766.7622,70        
  d)cu cel puțin 24 de clase cu internat/cantină7.0002,806.9092,765.5282,214.1731,675.5282,214.1441,66
  12Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională6.9502,78  5.5282,214.0521,62    
  13Centre școlare pentru educație incluzivă6.9502,786.9092,765.5282,214.0521,62    
  ^1) Se poate norma la unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 500-799 elevi/preșcolari și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 250 elevi/preșcolari inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților.
  -----