ORDIN nr. 170 din 31 iulie 2018privind aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 8 august 2018  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe, aprobat cu nr. 571/C.V. din data de 31.07.2018;– dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;– prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 31 iulie 2018.Nr. 170.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 19 iulie 2018
  Nr. crt.Denumirea unității sanitare cu paturiJudețulCodul de înregistrare fiscalăHotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditareOrdinul de încadrare în categoria de acreditareCategoria de acreditarePerioada de încadrare în categoria de acreditare
  1SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIalomița42317688/4.07.2018161/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  2SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CONSTANȚAConstanța42107908/4.07.2018162/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  3Societatea PELICAN IMPEX - S.R.L.Bihor27207768/4.07.2018163/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  4SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENIBuzău43854578/4.07.2018164/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  5Societatea MALP - S.R.L.Bacău28213398/4.07.2018165/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  6Societatea MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES - S.A.Argeș235534848/4.07.2018166/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  7SPITALUL MUNICIPAL CODLEA Brașov43175508/4.07.2018167/19.07.2018a V-amaximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  -----