ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 12 martie 2007privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2007  Procesul referitor la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 este necesar să se desfășoare în condiții optime, specifice unei competiții electorale.În perioada imediat următoare, procesul electoral nu se poate desfășura în condiții corespunzătoare datorită climatului politic existent, în care acest eveniment, deosebit de important pentru asigurarea reprezentării României în Parlamentul European, nu reprezintă o prioritate pentru agenda publică.Luând în considerare necesitatea amânării desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și recunoașterii etapelor parcurse până în prezent, se impune stabilirea unor măsuri în consecință.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public, constituind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ziua de referință pentru organizarea și desfășurarea alegerilor din anul 2007 ale membrilor din România în Parlamentul European se stabilește prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, în semestrul II al anului 2007.  +  Articolul 2(1) Prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat un nou program calendaristic pentru acțiunile care urmau să se desfășoare până la momentul încheierii procesului electoral.(2) Se recunoaște valabilitatea acțiunilor prevăzute la pct. 1-25 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2007, desfășurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Programul calendaristic aprobat potrivit alin. (1) va cuprinde, după caz, și unele dintre acțiunile prevăzute la alin. (2), care s-au desfășurat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar care, din motive obiective, trebuie actualizate, cum ar fi cele referitoare la timpii de antenă, componența unor structuri sau altele stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3(1) Sunt și rămân valabile listele de alegători ce susțin partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale, precum și listele de alegători ce susțin candidații independenți la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, întocmite până la data de 14 martie 2007 inclusiv.(2) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți vor depune listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central, până la data de 14 martie 2007 inclusiv, urmând ca listele de candidați să fie depuse până la termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1).(2^1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care nu au depus listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central până la data de 14 martie 2007 vor putea să le depună odată cu listele de candidați, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1). (la 31-08-2007, Articolul 3 a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2007 ) (3) Începând cu data de 15 martie 2007, activitatea Biroului Electoral Central se suspendă până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a programului calendaristic, prevăzută la art. 2 alin. (1).(4) Pe perioada suspendării activității Biroului Electoral Central listele de alegători ce susțin partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale, precum și listele de alegători ce susțin candidații independenți la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, depuse până la data de 14 martie 2007 inclusiv, precum și celelalte documente ale acestuia se păstrează la Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 4Bunurile achiziționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 vor fi păstrate și conservate în mod corespunzător de autoritățile publice care le-au achiziționat, în vederea utilizării lor pentru alegerile organizate la data stabilită potrivit art. 1.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 76/2007 privind stabilirea datei de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Octavian Opriș
  București, 12 martie 2007.Nr. 15.------------