ORDIN nr. 5.507 din 6 octombrie 2009privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 5 noiembrie 2009  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2010, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală învățământ superior, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1

  Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
  Emil Boc
  București, 6 octombrie 2009.Nr. 5.507.  +  AnexaANEXE la Ordinul nr. 5.507/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizareși desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilorcomisiilor de bacalaureat