ORDIN nr. 1.485 din 2 decembrie 1999pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999    Ministrul finanțelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Informațiile privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se publică pe serverul Ministerului Finanțelor, pentru a fi accesibile prin rețeaua Internet.  +  Articolul 2Informațiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore. (la 21-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Articolul 3Selecția informațiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenții economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituțiilor publice.  +  Articolul 3^1Din baza de date publicată potrivit art. 1-3 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind agenții economici. (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Articolul 3^2Perioada de publicare/actualizare a informațiilor de la art. 3^1 este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni. (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Articolul 3^3Datele de la art. 3^1 rămân publicate o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/descărcate. (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Articolul 3^4Informațiile prevăzute la art. 3^1 sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanțelor Publice conform art. 1. (la 21-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Articolul 4Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. (la 21-05-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 14 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018 )  +  Anexa nr. 11. Informații privind agenții economici:Codul fiscalDenumireaAdresaCodul poștalTelefonFaxNumărul de înmatriculare la registrul comerțuluiActul de autorizareForma de proprietateStarea curenta (înregistrare, încetare temporară a activității, lichidare, divizare, fuziune, radiere etc.) și data producerii evenimentului Calitatea de plătitor de impozite și taxe, data ultimei declarații privind obligațiile de plată la bugetul de statIndicatorii din bilanțul anual depus:Indicatori din BILANȚ:TOTAL ACTIV, din care:– Active imobilizate - TOTAL:– Active circulante - TOTAL, din care:– Stocuri (materiale, producție în curs de execuție, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.);– Disponibilitati bănești;– Clienți și conturi asimilate;– Furnizori debitori;– Alte creanțe;– Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;– Prime pentru rambursarea obligațiunilor;TOTAL PASIV, din care:– Capitaluri proprii - TOTAL, din care:– Capital social, din care:– Capital social subscris și vărsat;– Patrimoniul regiei;– Patrimoniul public;– Provizioane pentru riscuri și cheltuieli;– Datorii - TOTAL;– Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI:– Cifra de afaceri;– Venituri totale;– Cheltuieli totale;– Profitul brut al exercițiului;– Pierderea bruta a exercițiului;– Profitul net al exercițiului;– Pierderea neta a exercițiului;Indicatori din DATE INFORMATIVE:– Număr mediu de salariați;Alte informații:– Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN.2. Informații privind instituțiile publice:Codul fiscalDenumireaAdresaCodul poștalTelefonFaxActul normativ de înființare