ORDIN nr. 127/202/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Nr. 127 din 8 mai 2002
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 202 din 8 mai 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 29 mai 2002  Ministrul administrației publice și ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,având în vedere prevederile art. 19 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 și Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 5.120/441/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investiții, și a Regulamentului privind conținutul documentației pentru schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor agricole,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
  Ilie Sârbu
   +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexeinr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare