LEGE nr. 213 din 27 iulie 2018pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 9 noiembrie ca Ziua Limbii Ucrainene.  +  Articolul 2(1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Ucrainene, în localitățile în care trăiesc membri ai comunității ucrainene se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic și/sau financiar organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.  +  Articolul 3În instituțiile de învățământ în care se predă limba ucraineană ca limbă maternă, în ziua de 9 noiembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 iulie 2018.Nr. 213.-----