ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Având în vedere discriminările create între categoriile de pensionari și pentru a evita o eventuală acționare în justiție a statului român de către aceștia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICDupă alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. (la 05-06-2008, Alineatul (2^1) din Articolul 1 , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 120 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 02 iunie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 152.-----