ORDONANȚĂ nr. 1 din 23 ianuarie 2008pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ITermenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2009 inclusiv.  +  Articolul IITermenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare a calității de revoluționar și de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluționar, în vederea îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege, este 30 aprilie 2009. (la 29-03-2009, Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 47 din 20 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009 )  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989,
  Puiu Nicolae Fesan,
  secretar de stat
  București, 23 ianuarie 2008.Nr. 1.-------------