HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 ianuarie 2008privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2008  (la 26-10-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 lit. b) și al art. 109 alin. (1) și (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale personalului din sectorul apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, precum și al art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul noilor uniforme pentru personalul militar din cadrul Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Uniforma și echipamentul special și de protecție se acordă gratuit, potrivit prevederilor legale în vigoare, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Descrierea însemnelor pentru gradele militare și a culorilor articolelor din compunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură personalului militar prevăzut la alin. (1), în baza normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Valoarea financiară a articolelor din compunerea uniformelor și accesoriilor pentru acestea la care are dreptul personalul militar potrivit art. 2 alin. (2) se stabilește anual în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele prevăzute în norme și se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative.(2) Personalul militar care prin natura activității este obligat să poarte în majoritatea timpului ținută civilă poate primi drepturile de echipament și sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea și diferența în articolele de echipament pentru completarea uniformei.(3) Restanțele de echipament se pot acorda sub formă bănească și dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor de echipament se calculează în funcție de prețurile la care acestea sunt achiziționate pentru anul în care se acordă.(4) La trecerea în rezervă sau în retragere, personalul militar, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului restantă pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecuți în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(5) La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2 se poate modifica prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Valoarea articolelor prevăzute în norma de echipare nu va depăși valoarea articolelor scăzute din aceasta.  +  Articolul 5(1) Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative poate constitui un stoc de siguranță la principalele articole de echipament prevăzute în normele de echipare a personalului militar, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în acestea, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de normele de echipare pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.  +  Articolul 7Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru personalul militar al Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei personalului militar al Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, echipamentul specific și de protecție se achiziționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Pentru activități culturale și filmări, uniforma poate fi închiriată persoanelor juridice numai cu respectarea reglementărilor în vigoare.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare aprobate Ministerului Internelor și Reformei Administrative.  +  Articolul 11Trecerea la noile uniforme ale personalului militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative se va realiza eșalonat până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 11^1Insigna și documentele de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 26-10-2009, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 26-10-2009, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 23 ianuarie 2008.Nr. 78.  +  Anexa nr. 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele militare și a culorilor articolelor din compunerea uniformelor personalului militar
  din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  Însemnul de grad al uniformelor militare are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofițeri și galoane pentru maiștri militari și subofițeri.Semnul de armă este realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare alb-argintiu. Acesta se găsește la mijlocul epoletului, pe lățime, și la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar și a semnelor de armă  +  Secţiunea 1 GeneraliÎnsemnul de grad militar are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, din material țesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în 5 colțuri, încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roșie, astfel:a) pentru general de brigadă (general de flotilă aeriană) - o stea;b) pentru general-maior - două stele;c) pentru general-locotenent - trei stele;d) pentru general - patru stele.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri1. Personal aeronauticÎnsemnele de grad militar, umăr și mânecă, pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal galoane și romburi din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb;b) pentru gradul de locotenent - un galon cu romb și un galon;c) pentru gradul de căpitan - un galon cu romb și două galoane;Pentru ofițerii superiori se brodează transversal galoane cu lățimea de 20 mm și galoane cu romb având lățimea de 8 mm, astfel:d) pentru gradul de locotenent comandor - un galon cu romb de 8 mm și un galon de 20 mm;e) pentru gradul de căpitan comandor - un galon cu romb de 8 mm, un galon de 8 mm și un galon de 20 mm;f) pentru gradul de comandor - un galon cu romb de 8 mm, două galoane de 8 mm și un galon de 20 mm;2. Alte categorii de personalÎnsemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal trese din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:g) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;h) pentru gradul de locotenent - două trese;i) pentru gradul de căpitan - trei trese;Pentru ofițerii superiori se mai brodează longitudinal cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un galon cu lățimea de 20 mm, astfel:j) pentru gradul de maior - o tresă și un galon;k) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și un galon;l) pentru gradul de colonel - trei trese și un galon.  +  Secţiunea a 3-aMaiștri militari1. Personalul aeronauticÎnsemnul de grad militar, umăr și mânecă, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoanele din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept și un galon în formă de unghi;b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte și un galon în formă de unghi;c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte și un galon în formă de unghi;d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte și un galon în formă de unghi;e) maistru militar principal - cinci galoane drepte și un galon în formă de unghi.2. Alte categorii de personalÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane de fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 8 mm, astfel:a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept și un galon în formă de unghi;b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte și un galon în formă de unghi;c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte și un galon în formă de unghi;d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte și un galon în formă de unghi;e) maistru militar principal - cinci galoane drepte și un galon în formă de unghi. (la 10-05-2010, Sectiunea a 3-a din Capitolul I , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 401 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010 )  +  Secţiunea a 4-a SubofițeriÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lățimea de 16 mm și 10 mm, astfel:a) sergent major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;b) plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;c) plutonier major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;d) plutonier adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm;e) plutonier adjutant șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.  +  Capitolul II Embleme pentru coifură  +  Secţiunea 1 GeneraliEmblema pentru șapca de ceremonie și de reprezentare, căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeriEmblema pentru șapca de ceremonie și de reprezentare, căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.TABELla anexa nr. 1TABELcuprinzând culorile principalelor articole de echipament
  Categoria  de     personal          Ținuta                                 Articole de echipament                                                                          Accesorii      
  Șapcă,    basc,     căciulă     Veston        Bluzon   bluză       Pantalon      Pulover      Cămașă       Cămașă-  bluză       Tricou       Cravată      Manta   scurtă, pardesiu  Pantofi,bocanci,ghete     Centură,curea      
  I. GENERALI, OFIȚERI, MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI                                                                                                      
     Generali    și     ofițeri         Ceremonie      bleumarin/ alb        bleumarin/alb           -         bleumarin/alb           -         alb           -            -        bleumarin   bleumarin   negru/ alb      alb-    argintiu  alb/       argintiu     
  Reprezentare  bleumarin   bleumarin   bleumarin  bleumarin   bleumarin  bleu/alb   bleu          -       bleumarin  bleumarin  negru    negru     alb/       argintiu    
  Serviciu      bleumarin    -          bleumarin  bleumarin   bleumarin  bleumarin  bleumarin  bleumarin    -        bleumarin  negru    negru     alb/       argintiu    
   Maiștri   militari     și     subofițeri  Reprezentare  bleumarin   bleumarin   bleumarin  bleumarin   bleumarin  bleu/alb   bleu          -       bleumarin  bleumarin  negru    negru     alb/       argintiu    
  Serviciu      bleumarin    -          bleumarin  bleumarin   bleumarin  bleumarin  bleumarin  bleumarin    -        bleumarin  negru    negru     alb/       argintiu    
   +  Anexa nr. 2
  NORME DE ECHIPARE
  a personalului militar din Inspectoratul de Aviație
  NORMA Nr. 1pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor  + 
  Nr crtDENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT U/M PREVEDERI OBSERVAȚI
  CantitateDurată(ani)
  0 1 2 3 4 5
  A. Coifură
  1 Șapcă completă pentru ceremonie bucată 2 8 Se asigură una de vară și una de iarnă
  B. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un palton lung) bucată 2 8 Se asigură unul de vară și unul de iarnă
  2 Scurtă din stofă bucată 1 8 Se poate substitui cu pardesiu
  C. Lenjerie
  1 Cămașă albă bucată 2 4  
  D. Încălțăminte
  1 Pantofi pentru ceremonie pereche 2 8  
  E. Echipament divers
  1 Cravată pentru ceremonie bucată 1 4 Se poate asigura papion
  2 Centură pentru ceremonie bucată 1 8 Se poate asigura brâu pentru frac
  F. Epoleți și accesorii
  1 Suport cu însemne de grad pereche 3 4  
  2 Suport de grad pentru mânecă garnitură3 4 Numai pentru personalul aeronautic
  3 Eghilet dublu cu accesorii bucată 1 4  
  4 Petlițe pereche 2 4  
  (la 10-05-2010, Tabelul din Norma nr. 1, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 401 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010 )
  Notă 1. De prevederile normei de echipare beneficiază generalii și ofițerii cu funcții de conducere, până la șef serviciu, comandant de detașament (similar) inclusiv;2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung și pălărie în loc de șapcă.
  NORMA Nr. 2pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor  + 
  Nr crtDENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT U/M PREVEDERI OBSERVAȚII
  CantitateDurată(ani)
  0 1 2 3 4 5
  A. Coifură
  1Șapcă de iarnă, completă bucată 1 3  
  2Șapcă de vară, completă bucată 1 3  
  3Căciulă din blană naturală bucată 1 5  
  4Căciulă din blană caracul bucată 1 6 Pentru generali și colonei
  B. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi) pentru iarnă bucată 1 3  
  2 Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi) pentru vară bucată 1 3  
  3 Scurtă din tercot cu mesadă și guler in blană naturală bucată 1 5 Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul
  4 Bluzon bucată 1 3  
  5 Manta pentru ploaie bucată 1 4  
  C. Lenjerie
  1 Cămașă bucată 4 2  
  2 Cămașă albă bucată 1 4 Se asigură numai ofițerilor fără dreptde port al uniformei de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor
  3 Cămașă-bluză cu mânecă lungă bucată 2 2  
  4 Cămașă-bluză cu mânecă scurtă bucată 2 2  
  D. Încălțăminte
  1 Pantofi de iarnă pereche 1 2  
  2 Pantofi de vară pereche 1 1  
  3 Ghete îmblănite pereche 1 4 Pentru femei se distribuie cizme
  E. Echipament divers
  1 Cravată bucată 2 4  
  2 Fular bucată 1 5  
  3 Mănuși din piele pereche 1 2 Se distribuie alternativ o pereche de mănuși căptușite și o pereche de mănuși necăptușite
  4 Centură piele bucată 1 6 Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi
  5 Curea pentru pantaloni bucată 1 6  
  6 Pulover bucată 1 3  
  7 Ciorapi pereche 6 1 Pentru femei se asigură 6 perechi de ciorapi dres.
  F. Accesorii
  1 Emblemă pentru coifură bucată 1 - Pentru fiecare căciulă
  2 Suport cu însemne de grad și semne de armă pereche 7 3  
  3 Suport de grad pentru mânecă garnitură2 3 Numai pentru personalul aeronautic
  4 Petlite pereche 2 3  
  5 Eghilet cu accesorii bucată 1 4 Se asigură numai ofițerilor fără dreptde port al uniformei de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor
  6 Ecuson bucată 7 3  
  7 Centura pentru ceremonie bucată 1 8 Se asigură numai ofițerilor fără dreptde port al uniformei de ceremonie.
  (la 10-05-2010, Tabelul din Norma nr. 2, Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 401 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010 )
  Notă 1. La prima acordare a gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer, se distribuie o singură dată, pentru totdeauna: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblanită, patru cămăși, șase perechi ciorapi, patru cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului și accesoriile aferente (suport cu însemne de grad semne de armă, petlițe și ecusoane).2. Femeile primesc pălărie cu emblemă în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung.3. Bluzonul și scurta se pot confecționa din piele, în același model și se achiziționează contra cost de către cadrele militare, în afara prevederilor normei de echipare.
  NORMA Nr. 3pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  Nr.crt        ENUMIREA ARTICOLELOR DE                ECHIPAMENT                        U/M             PREVEDERI              OBSERVAȚII                  
  Cantitate   Durată(ani)   
  0               1                     2        3       4                  5                  
      A. Coifură                                                                                      
  Basc cu emblemă                     bucată 1         1    
   Șapcă completă                       bucată   2          2    Se asigură una de vară și una de   iarnă                             
      B. Îmbrăcăminte                                                                                 
  Costum unic cu 2 pantaloni          bucată 1         1    
  Costum izoterm                      bucată 1         3    
   Costum de protecție contra          intemperiilor                        bucată   1          4     
  Scurtă cu mesadă detașabilă         bucată 1         4    
      C. Lenjerie                                                                                     
  Cămașă-bluză cu mânecă lungă        bucată 2         3    
  Cămașă-bluză cu mânecă scurtă       bucată 2         3    
   Lenjerie de corp termică (bluză     și pantalon)                        bucată   1          2      
  Tricou                              bucată 2         2    
  Ciorapi                             pereche 6         1    
      D. Încălțăminte                                                                                 
  Bocanci unici                       pereche 1         1   Pt.femei se asigură ghete cu șiret
      E. Accesorii                                                                                    
   Suport cu însemne de grad și semne  de armă                             pereche  6          3      
  Ecuson                              bucată 6         3    
  Ecuson nominal                      bucată 3         4    
  NORMA nr. 4pentru echiparea generalilor și ofițerilor în rezervă și în retragere
  Nr.crt        DENUMIREA ARTICOLELOR DE                ECHIPAMENT                         U/M           PREVEDERI       OBSERVAȚII                                  
  Cantitate   Durată(ani)   
  0               1                     2      3       4                   5                          
     Șapcă pentru ceremonie completă       bucată     1          10    Pentru generali și ofițerii care au deținutfuncții de conducere la data trecerii      în rezervă                                
  Șapcă de iarnă pt. oraș,completă    bucată  1       10    
  Șapcă de vară pt. oraș,completă     bucată  1       10    
  Căciulă                             bucată  1       -     
    Costum din stofă pentru ceremonie   veston cu pantalon lung               bucată      1         10    Pentru generali și ofițerii care au deținutfuncții de conducere la data trecerii      în rezervă                                
   Costum din stofă cu un pantalon lungde iarnă                            bucată    1         10      
   Costum stofă cu un pantalon lung    de vară                             bucată    1         10      
   Scurtă cu mesadă și guler din blană naturală                             bucată    1          -     
  Manta pentru ploaie                 bucată  1       10    
  10  Cămașă                               bucată    2          4     Se poate distribui și de culoare albă      
  11 Pantofi negri pentru ceremonie      pereche 1       5     
  12  Pantofi                              pereche   1         3     La cerere se poate asigura o pereche de    pantofi de vară                           
  13 Cravată pentru ceremonie            bucată  1       5     
  14 Cravată                             bucată  1       3     
  15 Fular                               bucată  1       10    
  16 Centură pentru ceremonie            bucată  1       10    
  17 Eghilet cu accesorii                bucată  1       10    
  Notă 1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea generalilor și ofițerilor în rezervă sau în retragere, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.3. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau retragere se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme. Ofițerii în rezervă (retragere) avansați generali, primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă, două garnituri suporți de grad pentru mânecă (numai pentru personalul aeronautic), o emblemă pentru coifură, 3 perechi petlițe, paspoal pentru vipușcă și lampas pentru 3 costume, 3 șepci complete (de vară, de iarnă și de ceremonie). (la 10-05-2010, sintagma: personalul navigant a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 401 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010 ) 4. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziție. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon.5. În cazul în care se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura în anul introducerii lor.
  NORMA Nr. 5pentru asigurarea cu echipament special și de protecțiă
  Nr.crtDENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT U/M PREVEDERI OBSERVAȚII
  CantitateDurată(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Pentru personalul aeronautic
  1 Costum (combinezon) de zbor, unic, cu șapcă bucată 2 3  
  2 Mănuși zbor, unice, din piele pereche1 3  
  3 Ghete zbor, model unic pereche1 2  
  4 Geacă din piele, cu mesadă și guler detașabil bucată 1 5  
  5 Costum izoterm pentru zbor deasupra mării bucată 1 6  
  6 Ochelari de protecție pentru radiații solare bucată 1 3  
  7 Prosop plușat bucată 2 2  
  8 Tricou cu mânecă scurtă bucată 2 1  
  9 Lenjerie de corp termică bucată 2 3  
  10 Ciorapi termici pereche4 2  
  II. Pentru personalul tehnic de aviație
  1 Costum (combinezon) de protecție pentru iarnă, cu șapcă bucată 1 3  
  2 Costum (combinezon) de protecție pentru vară, cu șapcă bucată 1 2  
  3 Tricou bucată 2 1  
  4 Pantaloni scurți bucată 1 2  
  5 Mănuși de iarnă, din piele pereche1 3  
  6 Mănuși de vară, din piele pereche1 3  
  7 Pantofi din piele, cu talpă din cauciuc pereche1 3  
  8 Ghete îmblănite, cu talpă din cauciuc pereche1 3  
  9 Șort din pânză cauciucată bucată 1 2 Pentru mecanicii de la instalațiile de oxigen, încărcare acumulatori etc.
  10 Halat din pânză de diferite culori bucată 2 2
  Notă 1. Prezenta normă se aplică militarilor care sunt încadrați în statele de organizare, precum și celor care în diverse ocazii execută misiunile respective (cu excepțiile arătate în dreptul fiecărei categorii de materiale la coloana observații).2. Pentru specialitățile neprevăzute în prezenta normă, echipamentul special necesar pentru militari, precum și durata de folosință a acestora se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative.3. Echipamentul special, distribuit militarilor conform prezentei norme, se acordă în folosință temporară, gratuit, în scopul îndeplinirii activităților pentru care este destinat.4. În anumite situații Direcția generală management logistic și administrativ poate aproba înlocuirea (substituirea) unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de protecție.
   +  Anexa nr. 3
  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU ȘI INSIGNA
  personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor
  1. Legitimația de serviciu a personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor este documentul oficial care atestă calitatea de cadru militar în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.2. Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:a) față - în partea de sus, central, rândul întâi ”ROMÂNIA”; rândul al doilea ”MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru, stema României; în partea de jos, stânga, ”LEGITIMAȚIE”, sub aceasta se scrie gradul militar, iar pe următoarele două rânduri se înscriu numele, prenumele tatălui și prenumele titularului; în partea de jos, dreapta, se aplică fotografia color a titularului, cu dimensiunile de 3 x 3 cm;b) verso - în partea de sus, central, rândul întâi "INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE"; pe rândul al doilea, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea, central, data emiterii legitimației; în centru, sigla Inspectoratului General de Aviație, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației; sub numărul legitimației, după caz, în raport cu nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației, funcția "MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR" și semnătura scanată a ministrului administrației și internelor, pentru treapta de acces general, respectiv funcția "INSPECTOR GENERAL" și semnătura scanată a inspectorului general, pentru treptele de acces limitat; în partea de jos, sub sigla unității, central, se consemnează valabilitatea legitimației; pe rândul următor, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, treapta de acces aprobată pentru titularul legitimației.3. Modelul legitimațiilor de serviciu, precum și cromatica specifică a acestora sunt prevăzute în figurile nr. 1-3.4. Insigna atestă împreună cu legitimația de serviciu prevăzută la art. 1 calitatea de cadru militar în activitate din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor.5. Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau pe suportul de piele aferent, în care se poate introduce și legitimația de serviciu.6. Fața insignei conține următoarele elementele:a) elementele de identificare comune sunt următoarele:a^1) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";a^2) în partea din mijloc este prevăzută sigla Inspectoratului General de Aviație;a^3) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară, sunt înscrise seria formată din 1-4 litere, care reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din maximum 4 cifre, care reprezintă identificarea numerică a cadrului militar;b) elementele de identificare specifice sunt următoarele:b^1) insigna este confecționată din aliaj neferos pe fond albastru, având înscris, în partea de sus, central, "ROMÂNIA", pe fondul galben al tricolorului; în partea centrală, sigla Inspectoratului General de Aviație, înconjurată pe părțile laterale cu frunza de laur și frunza de stejar, de culoare galbenă, și în partea de jos, "INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE", de culoare galbenă.7. Modelul insignei este prevăzut în figura nr. 4.8. Figurile nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă. (la 26-10-2009, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )
  -----------