ORDONANȚĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2008privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administrației publice locale și centrale; (la 16-07-2009, Litera a) din Articolul 3 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 2. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) avizarea de către Ministerul Turismului a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate de către administrațiile publice locale; (la 16-07-2009, Litera a^1) din Articolul 3 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnă, precum și realizării instalațiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier prevăzute la alin. (1) este autoritatea publică locală, iar terenul respectiv este în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, a statului sau a administratorului pădurilor proprietate publică a statului, după caz, aceasta este exceptată de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(3) În mod identic cu prevederile alin. (1) și (2), beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin transfer din proprietatea publică respectivă în proprietatea publică a autorității publice locale beneficiare. Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate.(5) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (4), scoaterea definitivă din fondul forestier, precum și transferurile sau compensările se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu derogările corespunzătoare de la art. 37 și 38 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică și vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare.(7) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepția cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes național, desemnate prin planurile de amenajare și urbanism aprobate. (la 16-07-2009, Punctul 3. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 4. Abrogat. (la 16-07-2009, Punctul 4. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Scoaterea din fondul forestier național a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă.(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafețele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul Turismului, în funcție de fondurile disponibile și de prioritățile din punct de vedere al dezvoltării turistice. Autoritățile administrației publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii. (la 16-07-2009, Articolul 5 din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 ) 6. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:ANEXĂ
  LISTA
  zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului
  schiului și practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în
  cadrul Programului național de dezvoltare a turismului ”Schiul în România”
  Județul Alba: Abrud, Arieșeni, Baia de Arieș, Poarta Raiului (Șureanu), ZlatnaJudețul Argeș: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albeștii de Muscel), zona Leaota, Moliviș, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviței (Pecineagu)Județul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimeș, Palanca, Agăș, Asău, BrusturoasaJudețul Bihor: Padiș, Stâna de Vale, NucetJudețul Bistrița-Năsăud: Colibița, Leșu, Tihuța, Țibleș (Fiad), Valea VinuluiJudețul Brașov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brașov, zona Predeal-Râșnov-Zărnești, zona Tărlungeni-Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Șinca Nouă, Șinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea, Victoria, SăceleJudețul Caraș-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Țarcu)Județul Cluj: Băișoara, Fântânele-Beliș, Lunca Vișagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii, zona MărișelJudețul Covasna: Comandău, Șugaș-Băi, Malnaș-Băi, Virghiș, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, CovasnaJudețul Dâmbovița: zona Padina-Peștera-Valea IalomițeiJudețul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)Județul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăraș, Izvoru Mureșului, Lacul Roșu, Valea Strâmbă, Tușnad, Vărșag/Vlăhița, Mierești/CăpâlnițaJudețul Hunedoara: Baleia, Câmpușel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Șes (Godeanu), Râușor, Straja-Pasul VulcanJudețul Maramureș: Borșa, Cavnic, Izvoarele, Mogoșa-Șuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuș, Băiuț, Groșii ȚibleșuluiJudețul Mureș: Lăpușna, SovataJudețul Neamț: Borca, Durău, Piatra-Neamț, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu ArdeleanJudețul Prahova: Azuga, Bușteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-CheiaJudețul Satu Mare: Luna ȘesJudețul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltiniș, Valea Avrigului, Poiana NeamțuluiJudețul Suceava: Broșteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevița, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Șaru Dornei, CiocăneștiJudețul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârșia Lotrului, Valea Latoriței-Petrimanu, VidraJudețul Vrancea: Lepșa, Soveja
  (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 )
   +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 30 ianuarie 2008.Nr. 3.-----