DECIZIE nr. 1 din 23 iunie 2018privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciștilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018  În temeiul art. 636 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul 1Se aprobă următoarele taxe pentru plata unor servicii privind eliberarea unor documente:a) 100 de lei pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România;b) 100 de lei pentru eliberarea certificatului profesional curent;c) 50 de lei pentru eliberarea unei adeverințe de certificare a faptului că persoana solicitantă nu este ori nu a fost membră a Colegiului Farmaciștilor din România.  +  Articolul 2Se aprobă modelul de adeverință privind atestarea faptului că titularul ei nu este și nu a fost membru al Colegiului Farmaciștilor din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 3Taxele prevăzute la art. 1 lit. a) și c) se vor încasa de către Colegiul Farmaciștilor din România, iar taxa prevăzută la art. 1 lit. b) se va încasa de către colegiul teritorial al cărui membru este solicitantul.  +  Articolul 4Cererile pentru obținerea documentelor prevăzute la art. 1 se depun la colegiul teritorial unde este înregistrat farmacistul respectiv și se află domiciliul ori locul de muncă al solicitantului.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
  Dumitru Lupuliasa
  București, 23 iunie 2018.Nr. 1.  +  ANEXĂ
  ADEVERINȚA
  Nr. ........./..........
  Prin prezenta se adeverește că domnul/doamna ..............., cetățean ...................., identificat prin C.I. seria ......., numărul .............., pașaport seria .......... numărul .................., CNP .................., nu figurează în baza de date a Colegiului Farmaciștilor din România și, în consecință, nu figurează cu abateri sau sancțiuni disciplinare.Prezenta adeverință s-a eliberat la cerere, fiindu-i necesară la ..........................
  Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
  ………………………
  -----