ORDIN nr. 1.151/4.115/2018privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.151 din 9 martie 2018
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 4.115 din 9 iulie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 12 iulie 2018  Având în vedere prevederile:– art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 și art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 1 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 21^1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul educației naționale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de perfecționare și specializare finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, numai pentru ocupațiile pentru care există standarde ocupaționale validate de comitetele sectoriale și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.  +  Articolul 2Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, pentru absolvenții de studii universitare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexa prevăzută la art. 2 se actualizează periodic, în funcție de dinamica pieței muncii.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
   +  ANEXĂ
  LISTA
  specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul
  să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională
  pentru absolvenții de studii universitare
  1. Administrator baze de date^12. Administrator credite^13. Administrator de rețea de calculatoare^14. Administrator risc^15. Administrator structuri sportive^26. Analist credite^27. Analist de informații^28. Analist informații de firmă^29. Analist piața muncii^210. Arhivist^211. Auditor de mediu^112. Auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă. (la 11-07-2023, Punctul 12 din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.052 din 5 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 iulie 2023 ) 13. Auditor în domeniul siguranței alimentare^114. Auditor în domeniul calității15. Auditor intern^116. Auditor intern în sectorul public^117. Bibliograf^118. Bibliotecar^119. Broker de tehnologii^220. Cascador21. Conservator opere de artă și monumente istorice^122. Consilier de orientare profesională/consilier orientare privind cariera^123. Consilier probațiune24. Consilier în domeniul adicțiilor^125. Consilier juridic^126. Consilier pentru dezvoltare personală^227. Consilier școlar^128. Consilier sportiv^229. Consilier vocațional^130. Consultant în administrația publică^231. Consultant bancar^232. Consultant bugetar^233. Consultant de securitate^134. Consultant fiscal35. Consultant în domeniul forței de muncă^236. Consultant în informatică^137. Consultant în management38. Consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje^139. Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă 40. Dansator 41. Dealer^2 42. Designer instrucțional^1 43. Designer video^244. Dezvoltator de e-learning^1 45. Evaluator de competențe profesionale 46. Evaluator de risc la securitatea fizică47. Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă ^148. Evaluator în sistemul formării profesionale continue^2 49. Evaluator de evaluatori^250. Evaluator extern^251. Evaluator de furnizori și programe de formare^252. Evaluator proiecte^153. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene^2 54. Expert achiziții publice^1 55. Expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului^2 56. Expert evaluator de întreprinderi^1 57. Expert evaluator de bunuri mobile^258. Expert fiscal^2 59. Expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță 60. Expert în egalitatea de șanse 61. Expert informații pentru afaceri^1 62. Expert legislația muncii 63. Expert poligraf^264. Expert prevenire și combatere a corupției^1 65. Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice^2 66. Expert/specialist în parteneriat public-privat^2 67. Formator 68. Gemolog^1 69. Inginer de sistem software^170. Inspector de probațiune71. Inspector de specialitate daune72. Logistician gestiune flux^273. Lichidator^1 74. Maestru magician^275. Manager al sistemului calității76. Manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă^277. Manager de inovare^178. Manager de operațiuni/produs^179. Manager de produs^180. Manager de proiect^181. Manager de securitate^182. Manager îmbunătățire procese^183. Manager în domeniul siguranței alimentare^284. Manager de responsabilitate socială^285. Manager marketing (tarife, contracte, achiziții)^186. Manager resurse umane^187. Muzeograf88. Ofițer bancar^289. Ofițer conformitate90. Ofițer control doping^191. Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene^292. Prezentator de televiziune^193. Producător delegat pentru teatru^194. Programator de sistem informatic^195. Proiectant sisteme de securitate^196. Proiectant sisteme informatice^197. Referent de specialitate așezământ cultural^198. Regizor scenă^199. Regizor tehnic^1100. Regizor tehnic emisie^1101. Reporter radio^2102. Responsabil proces^2103. Specialist arii protejate^2104. Specialist îmbunătățire procese^1105. Specialist în activitatea de lobby^2106. Specialist în angajare asistată^2107. Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator^1108. Specialist în evaluare vocațională a persoanelor cu dizabilități^1109. Specialist în management și remediere situri contaminate^2110. Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanțelor economice^1111. Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice^1112. Specialist în sănătate și securitate în muncă113. Manager de facilități114. Consilier mediator115. Specialist în activitate de coaching116. Director general societate comercială117. Manager securitatea informației118. Specialist în domeniul calității119. Specialist în iluminat120. Specialist în recrutare121. Manager cultural122. Curator123. Specialist educație muzeală124. Manager în servicii sociale125. Supervizor în servicii sociale126. Ergonomist127. Consultant sisteme de calitate128. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal129. Navigator de pacienți (la 09-11-2020, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.288 din 20 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 09 noiembrie 2020 ) 130. Analist financiar*1) (la 20-12-2022, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.097 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022 ) 131. Analist resurse umane (la 20-12-2022, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.097 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022 ) 132. Interpret al limbajului mimico-gestual (la 20-12-2022, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.097 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022 ) 133. Manager al sistemelor de management de mediu (la 11-07-2023, ANEXA a fost completată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.052 din 5 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 iulie 2023 ) 134. Specialist în managementul deșeurilor (la 11-07-2023, ANEXA a fost completată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.052 din 5 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 iulie 2023 ) NOTE:1. Profesie pentru care studiile universitare trebuie să fie în domeniul specializării sau în domenii conexe.2. Programe de perfecționare pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională, pe o perioadă de maximum un an, finalizate cu certificate de recunoaștere națională, pentru absolvenții de studii universitare.
  ----