ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 23 martie 2000pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul UNICLegea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările prevăzute în Legea nr. 145/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 9 septembrie 1999, se modifica și se completează după cum urmează: (la 06-06-2001, Partea introductivă a Articolului UNIC a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 250 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 06 iunie 2001 ) 1. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:Locuintele care se realizează prin investiții din profit de către persoane juridice române, precum și în condițiile art. 7 și 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile aparținând persoanelor fizice beneficiare de locuințe, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, cu o reducere de până la 95% din taxa de concesiune.2. Alineatul 4 al articolului 5 va avea următorul cuprins:Lucrările privind clădirile și terenurile necesare pentru construirea de locuințe prin Agenția Naționala pentru Locuințe, cu excepția caselor de vacanta, sunt de utilitate publică.3. La articolul 7, după alineatul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:Dobânda la suma avansată din depozitul special, care se restituie în rate, este de 5% anual.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul funcției
  publice,
  Vlad Roșca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  -----