ORDIN nr. 568/3.090/2018privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 568 din 19 iunie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 3.090 din 20 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 29 iunie 2018  Având în vedere prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2014) 10233 final din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,ținând cont de avizele favorabile ale Consiliului Concurenței nr. 7.074 din 31.05.2018, respectiv nr. 7.893 din 18.06.2018 referitoare la proiectul de ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate,luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene și al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene și ministrul comunicațiilor și societății informaționale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Ionuț-Valeriu Andrei,
  secretar de stat
  ----