ORDIN nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Nr. 1.832 din 6 iulie 2011
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 856 din 11 iulie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2011  În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), conform structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.(2) În vederea asigurării tranziției de la Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Președintele
  Institutului Național de Statistică,
  Vergil Voineagu
   +  Anexă1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superioriMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice planifică, conduc, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor, guvernelor și ale altor organizații sau unități organizaționale în cadrul acestora și, de asemenea, formulează și revizuiesc politicile, legile, regulile și reglementările în vigoare.11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceLegislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale autorităților (instituțiilor), guvernelor și ale altor organizații, cu sprijinul altor manageri/administratori.111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publiceLegislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice stabilesc, formulează, recomandă și coordonează implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităților, precum și ale organizațiilor specializate. Aceștia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice și reglementările și planifică, organizează, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale departamentelor și agențiilor guvernamentale, comunităților tradiționale și ale organizațiilor specializate.1111 Legislatori, membri ai executivuluiLegislatorii și membrii executivului stabilesc, formulează și coordonează direct implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului și ale agențiilor guvernamentale internaționale și determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile și reglementările publice. Dintre aceștia fac parte membrii aleși sau nealeși ai parlamentelor, consiliilor și guvernelor.111101 adjunct al procurorului general111102 ambasador111103 chestor Parlament111104 comandant unic aviație111105 comisar general111106 comisar general adjunct111107 senator111108 guvernator111109 președinte Academie111110 președinte Înalta Curte de Casație și Justiție111111 președinte curte de apel111112 președinte Curtea de Conturi a României111113 președinte de judecătorie111114 președinte Camera Deputaților111115 președinte secție (la Înalta Curte de Casație și Justiție, la curtea de apel, tribunale și judecătorii)111116 președinte tribunal111117 Președintele României111118 prim-procuror111119 prim-procuror adjunct111120 prim-adjunct al procurorului general111121 prim-ministru111122 procuror general111123 procuror șef de secție111124 procuror șef de secție adjunct111125 secretar general al Guvernului111126 secretar Parlament111127 secretar de stat111128 vicepreședinte (la Înalta Curte de Casație și Justiție, curtea de apel, tribunale și judecătorii)111129 inspector-șef al Inspecției Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii111132 inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii111133 inspector general judecătoresc șef111134 ministru111135 ministru consilier111136 ministru de stat111137 ministru plenipotențiar111138 deputat111139 președinte Senat111140 subsecretar de stat1112 Înalți conducători ai administrației publiceÎnalții conducători ai administrației publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către departamentele și agențiile guvernamentale, își reprezintă țara în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale. Aceștia planifică, organizează, coordonează direct, controlează și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor, agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către organismele legislative și guvernamentale.111201 consilier diplomatic111202 consilier guvernamental111203 consilier și consultant juridic111204 consilier instituții publice111205 consilier al ministrului111206 consul general111207 director instituție publică111208 director adjunct instituție publică111209 director de cabinet111210 director general instituție publică111211 consilier economic111212 inspector de stat șef111213 inspector-șef în administrația publică111214 magistrat-asistent-șef111215 notar-șef111216 notar-șef adjunct111217 secretar-șef notariat111218 prefect111219 secretar general111220 șef birou instituție publică111221 șef cabinet111222 șef birou senatorial111223 șef departament111224 șef protocol de stat111225 șef serviciu instituție publică111226 subprefect111227 viceguvernator111228 președinte instituție publică111229 consilier prezidențial111230 consilier parlamentar111231 vicepreședinte instituție publică111232 atașat diplomatic111233 consul111234 secretar diplomatic111235 viceconsul111236 consultant prezidențial și guvernamental111237 secretar general Academie111238 director general adjunct----------Ocupația "director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.111239 investigator-șef----------Ocupația "investigator-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.111240 inspector șef teritorial----------Ocupația "inspector șef teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.1113 Conducători și membri ai consiliilor localeConducătorii și membrii consiliilor locale (primarii localităților rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative și oficiale, determinate de tradițiile vechi, precum și de repartizarea drepturilor și responsabilităților între primarii localităților rurale și autoritățile locale, regionale și naționale.111301 primar111302 secretar primărie, prefectură111303 viceprimar1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializateConducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile specializate determină, formulează și coordonează direct implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor organizații.111401 consilier organizație politică111402 președinte organizație politică111403 vicepreședinte organizație politică111404 secretar organizație politică111405 conducător de asociații, filiale și organizații obștești111406 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale și organizații obștești111407 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești111408 președinte organizație sindicală111409 vicepreședinte organizație sindicală111410 secretar organizație sindicală111411 delegat sindical111412 președinte asociație națională cooperatistă111413 vicepreședinte asociație națională cooperatistă111414 secretar general asociație națională cooperatistă111415 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste111416 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste111417 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste111418 șef departament organizație sindicală111419 președinte organizație cooperatistă111420 vicepreședinte organizație cooperatistă111421 președinte asociație patronală111422 vicepreședinte asociație patronală111423 președinte organizație profesională națională111424 vicepreședinte organizație profesională națională111425 secretar național organizație profesională națională111426 președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu111427 vicepreședinte organizație profesională, filială județeană/municipiu111428 secretar organizație profesională, filială județeană/municipiu111429 consilier președinte organizație profesională națională111430 consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu111431 șef departament/compartiment/președinte comisie organizație profesională, filială județeană/municipiu111432 delegat sindical local111433 conducător de organizații umanitare111434 secretar al organizațiilor umanitare112 Directori generali, directori executivi și asimilațiDirectorii generali, directorii și asimilații acestora formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.1120 Directori generali, directori executivi și asimilațiDirectorii generali și directorii executivi formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează (direct) și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.112001 comandant/comandant adjunct aviație112002 comandant port, flotă112003 decan, rector, prorector, prodecan112004 director societate comercială112005 director adjunct societate comercială112006 inspector general școlar112007 director științific cercetare-dezvoltare112008 inspector sanitar șef112009 medic (farmacist) director112010 medic (farmacist) director adjunct112011 director general societate comercială112012 director general adjunct societate comercială112013 director de program112014 director general regie autonomă112015 director general adjunct regie autonomă112016 director control risc112017 director comercial112018 director vânzări112019 director/director adjunct, inspector-șef112020 director economic112021 director magazin112022 șef corp executori bancari112023 director sucursală112024 director tehnic112025 director general institut național de cercetare-dezvoltare112026 director incubator tehnologic de afaceri112027 director departament cercetare-dezvoltare112028 manager general112029 manager112030 șef cancelarie112031 director de societate comercială agricolă112032 antreprenor în economia socială112033 director resurse umane112034 inspector școlar general adjunct112035 director casa corpului didactic112036 manager de întreprindere socială----------Ocupația "manager de întreprindere socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.112037 producător general----------Ocupația "producător general" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.112038 director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar----------Ocupația "director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.112039 manager în servicii sociale (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 12 Conducători în domeniul administrativ și comercialConducătorii din domeniul administrativ și comercial planifică, organizează, coordonează direct și controlează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare și dezvoltare, publicitate și relații publice, precum și activitățile de vânzare și de marketing ale întreprinderilor sau organizațiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații sau întreprinderi.121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativDirectorii de întreprinderi și conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează și coordonează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.1211 Conducători în domeniul financiarConducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și coordonează operațiunile financiare ale întreprinderii sau organizației, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor departamente ori secțiuni.121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim-vicepreședinte121102 economist-șef121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing121104 director executiv bancă/director/director adjunct121105 șef departament bancă/șef-adjunct departament121106 șef proiect bancă121107 șef serviciu/șef birou/bancă/societate de leasing121108 coordonator compartiment/colectiv bancă121109 dealer-șef (arbitragist bancă)121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională121111 șef agenție bancară121112 contabil-șef/director financiar/bancă/societate de leasing121113 director de arhivă bancă121114 director/director adjunct divizie/direcție de leasing121116 director/director executiv conformitate121117 coordonator conformitate121118 manager securitatea informației (Chief Information Security Officer - CISO)121119 comisar șef divizie Garda Financiară121120 contabil-șef121121 controlor financiar121122 șef agenție CEC121123 șef birou/serviciu/secție circumscripție financiară121124 șef birou/serviciu financiar-contabilitate121125 manager financiar121126 manager relații financiare externe121127 controlor revizor financiar121128 șef birou financiar----------Ocupația "șef birou financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.121129 șef birou contabilitate----------Ocupația "șef birou contabilitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.121130 șef birou analize economice----------Ocupația "șef birou analize economice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1212 Conducători în domeniul resurselor umaneConducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc și coordonează politicile privind personalul, relațiile industriale și activitățile de sănătate și securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizații sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizații ori întreprinderi.121201 șef birou calificare și recalificare121202 șef birou pensii121203 șef birou șomaj121204 șef oficiu șomaj121205 șef serviciu resurse umane121206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă121207 manager resurse umane121208 șef centru perfecționare121209 șef birou resurse umane----------Ocupația "șef birou resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificăriiConducătorii în domeniul politicilor și al planificării organizează, conduc, planifică și coordonează activitățile de consultanță/consiliere politică și planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizații nonguvernamentale și agenții din sectorul privat ori gestionează activitățile întreprinderilor care furnizează servicii de politică și planificare strategică.121301 șef birou organizație politică, obștească, umanitară121302 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară121303 inspector protecție civilă121304 șef executiv audit intern121305 mutată----------Ocupația "șef obiectiv servicii de securitate" a fost mutată din grupa de bază 1213 "Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării" în Grupa de bază 5414 "Lucrători în servicii private de securitate" și va avea codul 541414, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.121306 manager de securitate121307 manager energetic121308 manager informații pentru afaceri121309 manager pentru ordine și siguranță publică----------Ocupația "manager pentru ordine și siguranță publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.121310 șef birou corp control----------Ocupația "șef birou corp control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include servicii de afaceri și managerii administrativi care nu sunt clasificați în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ.121901 șef serviciu121902 șef atelier121903 șef secție121904 șef birou121905 procuror șef birou/serviciu121906 șef birou/serviciu administrativ121907 registrator coordonator121908 registrator-șef121909 grefier-șef (judecătorie, parchet)121910 grefier-șef de secție (curte de apel, tribunal, parchete)121911 prim-grefier121912 șef laborator criminalistică121913 șef proces fabricație----------Ocupația "șef proces fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121914 șef secțiune tehnică----------Ocupația "șef secțiune tehnică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121915 șef linie fabricație----------Ocupația "șef linie fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121916 responsabil industrializare produs----------Ocupația "responsabil industrializare produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121917 șef grup funcțional tehnic----------Ocupația "șef grup funcțional tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.121918 șef sucursală (studii superioare)----------Ocupația "șef sucursală (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.121919 șef compartiment (studii superioare)----------Ocupația "șef compartiment (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltareConducătorii din domeniul vânzări, marketing și dezvoltare planifică, organizează, controlează direct și coordonează activitățile de publicitate, relații publice, cercetare și dezvoltare, precum și activitățile de vânzare și marketing ale întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.1221 Conducători în domeniul vânzări și marketingConducătorii din domeniul vânzări și marketing planifică, coordonează direct activitățile de vânzare și marketing ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări și marketing pentru alte organizații sau întreprinderi.122101 șef serviciu marketing122102 șef birou marketing122103 șef licitație122104 director operații tranzacții122105 șef casă compensație122106 șef agenție bursieră122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale122109 responsabil produs----------Ocupația "responsabil produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publiceConducătorii din domeniul publicității și relațiilor publice planifică, coordonează direct activitățile de publicitate, relații publice și de informare publică a întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații ori întreprinderi.122201 șef agenție reclamă publicitară122202 șef birou reclamă publicitară122203 șef serviciu reclamă publicitară1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltăriiConducătorii din domeniul cercetării și dezvoltării planifică, coordonează direct activitățile de cercetare și dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații sau întreprinderi.122301 arhitect-șef122302 geolog-șef122303 secretar științific122304 șef formație lucrări geologice122305 șef formație cercetare-dezvoltare122306 meteorolog-șef122307 director filială cercetare-proiectare122308 șef atelier ediție, multiplicare, expediție122309 șef proiect cercetare-proiectare122310 șef secție cercetare-proiectare122311 șef atelier cercetare-proiectare122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare122313 director proiect122314 șef proiect/program122315 inspector-șef inspecția meteorologică națională13 Conducători de unități din industrie și serviciiConducătorii de unități din industrie și servicii planifică, conduc și coordonează producția de bunuri și prestarea de servicii specializate profesionale și tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizație. Aceștia sunt responsabili de operațiunile de fabricare, exploatare minieră, construcții, logistică, operațiunile de tehnologia informației și comunicațiilor, de operațiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură și piscicultură, precum și pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educația, acțiunea socială, servicii bancare, de asigurări și alte servicii profesionale și tehnice.131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și pisciculturăConducătorii de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură planifică, conduc și coordonează producția la scară largă a operațiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură și piscicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative privind creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale, de pește și crustacee și alte forme de viață acvatice.1311 Conducători de unități din agricultură și silviculturăConducătorii de unități din agricultură și silvicultură planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a activităților din agricultură, horticultură și silvicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale.131101 hidrometeorolog-șef131102 inginer-șef agricultură și silvicultură131103 inspector general vânătoare----------Codul ocupației "inspector general vânătoare" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.131104 medic veterinar șef131105 șef centru protecția plantelor și mediului131106 șef centru reproducția și selecția animalelor131107 șef district, centru, ocol silvic131108 șef circumscripție sanitar-veterinară și control al alimentelor131109 șef complex zootehnic131110 șef fazanerie131111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)131112 șef laborator analize pedologice131113 radiată----------Ocupația "șef oficiu cadastru", cod 131113 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.131114 șef parchet131115 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă131116 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație131117 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură131118 șef stație vinificație131119 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului131120 inspector veterinar șef131121 șef secție mecanizare131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură și silvicultură1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuituluiConducătorii de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a operațiilor din acvacultură și de pescuit pentru prinderea și recoltarea de pește și crustacee și creșterea peștilor și crustaceelor sau a altor forme de viață acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.131201 șef păstrăvărie131202 inginer-șef piscicultură și vânătoare131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură și vânătoare132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuriConducătorii de unități din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri planifică, organizează și coordonează operațiunile privind producția, extracția de minerale, construcțiile, aprovizionarea, depozitarea și transportul.1321 Conducători de unități din industria prelucrătoareConducătorii de unități din industria prelucrătoare planifică, conduc și coordonează activitățile de producție ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producție mici.132101 inginer-șef industria prelucrătoare132102 șef atelier industria prelucrătoare132103 șef sector industria prelucrătoare132104 șef laborator în industria prelucrătoare132105 șef modul în industria prelucrătoare132106 șef secție industrie prelucrătoare132107 șef serviciu industrie prelucrătoare132108 șef birou industrie prelucrătoare132109 manager securitate instalații industria prelucrătoare132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare132111 șef birou tehnic----------Ocupația "șef birou tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132112 șef birou calitate----------Ocupația "șef birou calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132113 șef serviciu plan producție----------Ocupația "șef serviciu plan producție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.132114 șef structură de securitate----------Ocupația "șef structură de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.1322 Conducători de unități din industria extractivăConducătorii din industria extractivă planifică, conduc și coordonează activitățile de producție din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră și al extracției petrolului și gazului.132201 inginer-șef industria extractivă132202 șef atelier industria extractivă132203 șef sector industria extractivă132204 șef modul în industria extractivă132205 șef secție industrie extractivă132206 șef serviciu industrie extractivă132207 șef birou industrie extractivă132208 manager securitate instalații industria extractivă132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă132210 inginer-șef exploatare nucleară132211 inginer-șef radioprotecție132212 șef unități miniere132213 șef brigadă exploatare minieră132214 inspector-șef conservarea energiei132215 șef centru prelucrare132216 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear132217 șef serviciu tehnic și componente nucleare132218 șef serviciu termochimic132219 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă132220 șef centrală electrică, gaze și apă132221 șef atelier reparații capitale132222 inspector general industria petrolieră132223 șef formație industria petrolieră/petrochimică132224 șef instalație petrolieră132225 șef laborator industria petrolieră132226 șef stație epurare ape reziduale132227 supervizor geolog și foraj132228 șef formație în industria de mașini și echipamente132229 șef/șef adjunct stație electrică132230 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice132231 șef dispecer energetic central (DEC)132232 șef dispecer energetic teritorial (DET)132233 șef formație la fabricarea armamentului și muniției132234 șef schimb132235 șef formație1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilorConducătorii de unități din domeniul construcțiilor planifică, conduc și coordonează proiectele de construcții privind lucrări civile, clădiri și locuințe.132301 ajutor șef brigadă în construcții132302 inginer-șef în construcții132303 conducător antrepriză construcții-montaj132304 șef atelier în construcții132305 șef brigadă complexă sau specializată132306 șef laborator în construcții132307 șef lot132308 șef șantier132309 șef sector (secție) drumuri-poduri132310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice132311 șef serviciu în construcții132312 șef birou în construcții132313 șef sector exploatare îmbunătățiri funciare132314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcții1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuriConducătorii de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri și asimilații acestora planifică, conduc și coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare și distribuție a bunurilor.132401 căpitan șef port132402 comandant nave maritime132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic132404 conducător (director și director adjunct) Administrația Filială Dunărea de Jos (AFDJ)132405 director zbor132406 inginer-șef transporturi132407 picher șef district132408 revizor general siguranța circulației132409 șef agenție navală132410 șef atelier aeroport132411 șef atelier transporturi132412 șef autobază132413 șef birou aeroport132414 șef birou/serviciu relații internaționale132415 șef birou/serviciu transport maritim și fluvial132416 șef coloană auto132417 șef depou/adjunct132418 șef district căi ferate, poduri, drumuri132419 șef divizie căi ferate132420 șef laborator aeroport132421 șef port132422 șef regulator circulație căi ferate132423 șef revizie locomotive, automotoare132424 șef revizie vagoane132425 șef secție/adjunct (sector) transporturi132426 șef serviciu, centru, stație, aeroport132427 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de Jos132428 șef stație căi ferate132429 șef stație teleferic132430 șef agenție pilotaj132431 șef cart132432 diriginte oficiu transporturi132433 șef garaj132434 comandant instructor132435 șef mecanic instructor132436 șef mecanic maritim/fluvial132437 șef electrician maritim132438 șef atelier reparații132439 conducător activitate de transport rutier132440 șef trafic auto intern132441 șef trafic curierat intern132442 șef departament logistică132443 șef birou aprovizionare-desfacere132444 șef depozit132445 șef serviciu aprovizionare-desfacere132446 șef siloz132447 șef stație uscare-condiționare cereale132448 manager achiziții132449 manager farmacii132450 manager aprovizionare132451 manager relația cu furnizorii132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi132453 șef birou import-export----------Ocupația "șef birou import-export" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilorConducătorii din servicii de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilorConducătorii din serviciile de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.133001 director centru de calcul133002 șef oficiu de calcul133003 șef atelier informatică133004 șef laborator informatică133005 director divizie informatică133006 director departament informatică133007 manager tehnologia informațiilor și comunicații133008 mutată----------Ocupația "director departament securitate" a fost mutată din grupa de bază 1330 "Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor" în Grupa de bază 1349 "Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 134920, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică133010 șef atelier telecomunicații133011 șef birou exploatare poștală133012 șef birou radiotelecomunicații133013 șef centrală telefonică133014 șef centru control calitate emisie radiofonică133015 șef centru control calitate emisie televiziune133016 șef centru control local comunicații133017 șef centru dirijare zbor133018 șef centru poștal133019 șef centru (secție, sector) radiodifuziune133020 șef centru (secție, sector) telecomunicații133021 șef centru zonal intervenții radiorelee133022 șef centru zonal de intervenții translatare TV133023 șef formație comunicații133024 șef formație operațională telecomunicații133025 șef laborator măsurători telecomunicații133026 șef laborator radioteleviziune133027 șef laborator telecomunicații133028 șef lot telecomunicații133029 șef rețea telecomunicații133030 șef serviciu control zonal comunicații133031 șef serviciu exploatare poștală133032 șef serviciu informare zbor133033 șef serviciu navigație133034 șef serviciu radiotelecomunicații133035 șef stație comunicații prin satelit133036 șef stație radiorelee133037 șef stație televiziune133038 șef studio133039 telefonist-șef133040 telegrafist-șef133041 șef oficiu zonal poștă133042 șef oficiu special poștă133043 diriginte oficiu telecomunicații133044 șef turn telecomunicații133045 șef stație radiotelegrafie (RTG)133046 șef Centru Național de Telecomunicații Aeronautice Aviație Civilă133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicații134 Conducători de unități de prestări serviciiConducătorii de unități de prestări de servicii planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educația și alte servicii profesionale și, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituțiilor ce oferă servicii financiare și de asigurări.1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copiluluiConducătorii de unități din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează și evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de școală, după școală și în vacanță.1342 Conducători de unități din domeniul sănătățiiConducătorii de unități din domeniul sănătății planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor clinice și comunitare de îngrijire a sănătății în spitale, clinici de sănătate publică și organizații similare.134201 asistent medical șef134202 biochimist șef secție, laborator134203 biolog șef secție, laborator134204 chimist șef secție, laborator134205 farmacist șef secție, laborator134206 farmacist diriginte134207 laborant medical șef134208 medic-șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)134209 medic șef secție, laborator134210 moașă-șefă134211 oficiant medical șef134212 psiholog șef secție, laborator134213 soră medicală șefă134214 tehnician sanitar șef1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstăConducătorii de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor rezidențiale și de îngrijire personală pentru familiile și persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.1344 Conducători de unități din domeniul asistenței socialeConducătorii de unități din domeniul asistenței sociale planifică, conduc și coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale și comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere și asistență familială, servicii pentru copii și alte programe și servicii comunitare.134401 șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate1345 Conducători de unități de învățământConducătorii de unități de învățământ planifică, conduc, coordonează și evaluează aspectele educaționale și administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor primare și secundare, colegiilor, facultăților, departamentelor din universități și alte instituții educaționale.134501 conducător tabără școlară134502 director unitate de învățământ134503 secretar științific învățământ, cercetare134504 șef lectorat134505 șef catedră134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învățământ134507 director palate și cluburi ale elevilor134508 director club sportiv școlar----------Ocupația "director club sportiv școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurăriConducătorii de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări planifică, conduc și coordonează agențiile/sucursalele instituțiilor care furnizează servicii financiare și de asigurări, cum ar fi bănci, societăți de construcții, unități de creditare și companii de asigurări. Acestea oferă consultanță/consiliere și asistență pentru clienții cu probleme financiare și de asigurări.134601 șef serviciu/șef birou asigurări134602 șef serviciu/șef birou daune1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale și tehnice și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ și comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliției, corective, de bibliotecă, juridice și a celor specifice pompierilor sunt clasificați aici.134901 șef expoziții și târguri134902 șef vamă134903 inginer-șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație134904 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație134905 șef centru reparații134906 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție134907 coordonator presă134908 librar-șef134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii134910 redactor-șef presă, editură134911 secretar general agenție presă, editură134912 secretar general redacție134913 șef birou exploatare, coordonare presă134914 șef birou redacție134915 șef birou relații unități presă134916 șef oficiu juridic134917 șef oficiu, serviciu, secție, redacție134918 producător executiv TV----------Ocupația "producător executiv TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.134919 manager servicii private de securitate----------Ocupația "manager servicii private de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.134920 director departament securitate----------Ocupația "director departament securitate" a fost mutată din grupa de bază 1330 "Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor" în Grupa de bază 1349 "Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare" și are codul 134920, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.134921 manager cultural (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte serviciiConducătorii de unități din industria hotelieră, comerțul cu amănuntul și alte servicii planifică, organizează și conduc direct activitățile unităților care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul și alte servicii.141 Conducători de unități hoteliere și de restauranteConducătorii de unități hoteliere și de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile unităților care furnizează cazare, masă, băutură și alte servicii similare de ospitalitate.1411 Conducători de unități hoteliereConducătorii de unități hoteliere planifică, organizează și conduc direct operațiunile specifice hotelurilor, motelurilor și unităților similare care furnizează servicii de cazare și alte servicii.141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante141102 șef complex hotelier141103 șef unitate balneoclimaterică141104 administrator hotel141105 director de hotel141106 director de motel141107 director de hotel pentru tineret141108 director de camping141109 director de sat de vacanță141110 director de popas turistic141111 director restaurant141112 director rotiserie141113 director cramă141114 director braserie141115 director berărie141116 director grădină de vară141117 director bar141118 director cafenea141119 director disco-bar141120 director unități tip fast-food141121 director cofetărie, patiserie141122 director de club (hotelier)141123 director de cazare1412 Conducători de restauranteConducătorii de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile cafenelelor, restaurantelor și ale unităților conexe ce furnizează servicii de catering și de servire a mesei.141201 șef restaurant141202 director de departament alimentație141203 director de departament catering142 Conducători de unități din domeniul comerțuluiConducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.1420 Conducători de unități din domeniul comerțuluiConducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.142001 președinte cooperativă de consum142002 șef bază recepție142003 șef serviciu comerț cu ridicata și cu amănuntul142004 șef birou comerț cu ridicata și cu amănuntul142005 vicepreședinte cooperativă de consum142006 șef stație PECO142007 șef departament mărfuri alimentare/nealimentare142008 manager de zonă142009 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale142010 șef agenție comercială142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerț143 Conducători ai altor tipuri de unități de serviciiConducătorii altor tipuri de unități de servicii planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreațional de călătorie, de contactare a clienților și alte servicii de agrement.1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturaleConducătorii de centre sportive, recreative și culturale planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru și alte servicii de recreere și agrement.143101 antrenor federație sportivă143102 comandant aeroclub143103 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură143104 director așezământ cultural143105 manager al organizației culturale143106 președinte federație sportivă143107 președinte complex, club sportiv143108 secretar general federație sport143109 șef agenție concursuri hipice143110 șef producție film143111 șef secție producție film143112 șef atelier producție film143113 șef oficiu interjudețean difuzare film143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport143115 administrator structuri sportive----------Ocupația "administrator structuri sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii. De exemplu, managerii de agenții de turism, centre de conferințe, centre de contact și centre comerciale sunt clasificați aici.143901 șef atelier decorator143902 șef agenție/oficiu turism143903 șef unitate elementară de lucru143904 șef atelier presă143905 șef laborator conservare-restaurare opere de artă143906 șef serviciu control tehnic presă143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism143908 manager în activitatea de turism143909 director de agenție de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală143910 director centru informare turistică143911 director de departament organizare evenimente143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)143913 șef serviciu stație, tură meteo143914 șef centru meteo aeronautic143915 șef birou/stație/tură meteo aeronautic/de aerodrom143916 șef Centru Național pentru Protecția Meteorologică a Navigației Aeriene143917 șef echipă intervenții și supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian143918 director de departament ticketing----------Ocupația "director de departament ticketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.143919 manager destinație turistică (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 2 Specialiști în diverse domenii de activitateSpecialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități.21 Specialiști în domeniul științei și inginerieiSpecialiștii în domeniul științei și ingineriei efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie și tehnologie.211 Specialiști în fizică și știința pământuluiSpecialiștii în fizică și știința pământului efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie și geofizică.2111 Fizicieni și astronomiFizicienii și astronomii efectuează cercetări și îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la materie, spațiu, timp, energie, forțe și câmpuri și interacțiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceștia aplică cunoștințele științifice referitoare la fizică și astronomie în domenii ca industrie, medicină și în domeniul militar (sau alte domenii).211101 fizician211102 cercetător în fizică211103 asistent de cercetare în fizică211104 cercetător în fizică-chimie211105 asistent de cercetare în fizică-chimie211106 cercetător în fizică tehnologică211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică211108 cercetător în astronomie211109 asistent de cercetare în astronomie211110 cercetător de aeronave211111 inginer de cercetare de aeronave211112 asistent de cercetare de aeronave211113 cercetător în construcții aerospațiale211114 inginer de cercetare în construcții aerospațiale211115 asistent de cercetare în construcții aerospațiale2112 MeteorologiMeteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviație, transport maritim, agricultură și alte domenii, precum și pentru informarea publicului larg. Aceștia desfășoară activități de cercetare legate de compoziția, structura și dinamica atmosferei.211201 meteorolog (studii superioare)211202 meteorolog previzionist211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe211206 asistent meteorolog211207 meteorolog aeronautic prognozist211208 coordonator intervenții active în atmosferă211209 cercetător în meteorologie211210 asistent de cercetare în meteorologie2113 ChimiștiChimiștii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoștințe noi sau produse, precum și pentru îmbunătățirea calității și a procesului de control.211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist211306 cercetător în chimie211307 asistent de cercetare în chimie211308 cercetător în biochimie tehnologică211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică211310 cercetător în chimie fizică211311 asistent de cercetare în chimie fizică2114 Geologi și geofizicieniGeologii și geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la geologie și geofizică în domenii cum ar fi exploatarea și extracția petrolului, a gazului natural și a mineralelor, conservarea apei, construcțiile civile, telecomunicațiile și navigația, precum și evaluarea și diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare și de eliminare a deșeurilor.211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector de specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector de specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector de specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector de specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector de specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedolog211421 inginer geolog211422 geolog211423 geofizician211424 hidrolog211425 pedolog211426 cercetător în geologie211427 asistent de cercetare în geologie211428 cercetător în geologie tehnică211429 asistent de cercetare în geologie tehnică211430 cercetător în geofizică211431 asistent de cercetare în geofizică211432 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală211434 cercetător în geochimie211435 asistent de cercetare în geochimie211436 cercetător în geologie petrolieră211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră211438 cercetător în geodezie211439 inginer de cercetare în geodezie211440 asistent de cercetare în geodezie211441 geomorfolog----------Ocupația "geomorfolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.211442 radiată----------Ocupația "inginer de cercetare în cadastru", cod 211442 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.211443 radiată----------Ocupația "asistent de cercetare în cadastru", cod 211443 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.211444 cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor----------Ocupația "cercetător științific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.211445 asistent de cercetare științifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor----------Ocupația "asistent de cercetare științifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.211446 hidrogeolog----------Ocupația "hidrogeolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.212 Matematicieni, actuari și statisticieniMatematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele și tehnici operaționale și aplică aceste cunoștințe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și în alte științe.2120 Matematicieni, actuari și statisticieniMatematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele operaționale și tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoștințe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și alte științe.212001 consilier matematician212002 expert matematician212003 inspector de specialitate matematician212004 referent de specialitate matematician212005 consilier actuar212006 expert actuar212007 inspector de specialitate actuar212008 referent de specialitate actuar212009 matematician212010 actuar (studii superioare)212011 consilier statistician212012 expert statistician212013 inspector de specialitate statistician212014 referent de specialitate statistician212015 cercetător în matematică212016 asistent de cercetare în matematică212017 cercetător în matematică mecanică212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică212019 cercetător în matematică aplicată212020 asistent de cercetare în matematică aplicată212021 cercetător în matematică-fizică212022 asistent de cercetare în matematică-fizică212023 cercetător în matematică informatică212024 asistent de cercetare în matematică-informatică212025 cercetător în statistică212026 asistent de cercetare în statistică212027 cercetător în demografie212028 asistent de cercetare în demografie213 Specialiști în științele viețiiSpecialiștii în științele vieții aplică cunoștințele acumulate din cercetarea vieții oamenilor, animalelor și plantelor și interacțiunilor lor cu fiecare și cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoștințe, a îmbunătăți producția agricolă și forestieră și a rezolva problemele privind sănătatea umană și cele ale mediului înconjurător.2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilațiBiologii, botaniștii, zoologii și asimilații studiază organismele vii și interacțiunile dintre ele și cu mediul înconjurător și aplică aceste cunoștințe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană și ale mediului înconjurător. Aceștia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie și virusologie.213101 consilier biolog213102 expert biolog213103 inspector de specialitate biolog213104 referent de specialitate biolog213105 consilier botanist213106 expert botanist213107 inspector de specialitate botanist213108 referent de specialitate botanist213109 consilier zoolog213110 expert zoolog213111 inspector de specialitate zoolog213112 referent de specialitate zoolog213113 mutată----------Ocupația "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botaniști, zoologi și asimilați" în Grupa de bază 2133 "Specialiști în domeniul protecției mediului" și va avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213114 biolog213115 zoolog213116 botanist213117 consilier bacteriolog213118 expert bacteriolog213119 inspector de specialitate bacteriolog213120 referent de specialitate bacteriolog213121 consilier biochimist213122 expert biochimist213123 inspector de specialitate biochimist213124 referent de specialitate biochimist213125 consilier farmacolog213126 expert farmacolog213127 inspector de specialitate farmacolog213128 referent de specialitate farmacolog213129 consilier microbiolog213130 expert microbiolog213131 inspector de specialitate microbiolog213132 referent de specialitate microbiolog213133 farmacolog213134 bacteriolog213135 microbiolog213136 cercetător în biologie213137 asistent de cercetare în biologie213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie213140 cercetător în biologie chimie213141 asistent de cercetare în biologie chimie213142 cercetător în botanică213143 asistent de cercetare în botanică213144 cercetător în domeniul zoologic213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic213146 cercetător în ecologie și protecția mediului213147 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului213148 cercetător în ingineria genetică213149 asistent de cercetare în ingineria genetică213150 cercetător în antropologie biologică----------Ocupația "cercetător în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213151 asistent de cercetare în antropologie biologică----------Ocupația "asistent de cercetare în antropologie biologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213152 inginer biotehnolog----------Ocupația "inginer biotehnolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuitConsultanții în agricultură, silvicultură și piscicultură studiază și furnizează asistență și consiliere în domeniul agricol, silvicultură și piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului și compoziția acestuia, prevenirea bolilor, nutriție, rotația culturilor și marketing. Aceștia dezvoltă tehnici pentru creșterea productivității, studiază și dezvoltă planuri și politici pentru administrarea terenului și a pescuitului.213201 consilier inginer agronom213202 expert inginer agronom213203 inspector de specialitate inginer agronom213204 referent de specialitate inginer agronom213205 consilier inginer horticol213206 expert inginer horticol213207 inspector de specialitate inginer horticol213208 referent de specialitate inginer horticol213209 consilier inginer zootehnist213210 expert inginer zootehnist213211 inspector de specialitate inginer zootehnist213212 referent de specialitate inginer zootehnist213213 subinginer agronom213214 subinginer zootehnist213215 inginer tehnolog în zootehnie213216 proiectant inginer în agricultură213217 proiectant inginer în zootehnie213218 proiectant inginer în silvicultură213219 consilier inginer silvic213220 expert inginer silvic213221 inspector de specialitate inginer silvic213222 referent de specialitate inginer silvic213223 inginer îmbunătățiri funciare213224 inginer/subinginer silvic213225 inginer agronom213226 inginer zootehnist213227 consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje213228 subinginer îmbunătățiri funciare213229 agent agricol213230 mutată----------Ocupația "brigadier silvic" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314310, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.213231 mutată----------Ocupația "pădurar" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314311, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.213232 tehnician agronom - exploatare213233 tehnician zootehnist - exploatare213234 tehnician silvic - exploatare213235 clasificator carcase213236 mutată----------Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" și va avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213236 bonitor la animalele de fermă (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 213237 administrator bunuri agricole213238 consultant afaceri în agricultură213239 cercetător în agricultură213240 inginer de cercetare în agricultură213241 asistent de cercetare în agricultură213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie213244 cercetător în pedologie-agrochimie213245 cercetător în horticultură213246 inginer de cercetare în horticultură213247 asistent de cercetare în horticultură213248 cercetător în agromontanologie213249 inginer de cercetare în agromontanologie213250 asistent de cercetare în agromontanologie213251 cercetător în silvicultură213252 inginer de cercetare în silvicultură213253 asistent de cercetare în silvicultură213254 cercetător în zootehnie213255 asistent de cercetare în zootehnie213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură2133 Specialiști în domeniul protecției mediuluiSpecialiștii în domeniul protecției mediului studiază și evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și a preveni deteriorarea continuă a mediului.213301 expert ecolog213302 inspector de specialitate ecolog213303 referent de specialitate ecolog213304 inginer ecolog213305 ecolog213306 specialist arii protejate----------Ocupația "specialist arii protejate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.213307 inspector de specialitate în gospodărirea apelor----------Ocupația "inspector de specialitate în gospodărirea apelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213308 consilier ecolog----------Ocupația "consilier ecolog" a fost mutată din grupa de bază 2131 "Biologi, botaniști, zoologi și asimilați" în Grupa de bază 2133 "Specialiști în domeniul protecției mediului" urmând a avea codul 213308, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.213309 specialist în management și remediere situri contaminate----------Ocupația "specialist în management și remediere situri contaminate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică și organizează testarea, construcția, instalarea și întreținerea structurilor, mașinilor și a componentelor acestora, sistemelor de producție și instalațiilor, planifică programele de producție și procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiții de siguranță, în mod eficient și cu un cost rentabil.2141 Ingineri tehnologi și de producțieInginerii tehnologi și de producție conduc cercetări și proiectează, organizează și supervizează construirea, funcționarea și întreținerea instalațiilor. Aceștia stabilesc programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței.214101 inginer confecții piele și înlocuitori214102 inginer textile, pielărie214103 inginer tricotaje, confecții214104 subinginer textile, pielărie214105 proiectant inginer textile, pielărie214106 consilier inginer textile, pielărie214107 expert inginer textile, pielărie214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie214110 conceptor/conceptor CAO214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare214112 specialist documentație studii214113 instructor sistem de producție214114 metodist214115 responsabil afacere214116 manager de clădire214117 inginer industrializarea lemnului214118 subinginer industrializarea lemnului214119 consilier inginer industrializarea lemnului214120 expert inginer industrializarea lemnului214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole214126 cercetător în pescuit și acvacultură214127 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură214128 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură214129 specialist în domeniul calității214130 auditor în domeniul calității214131 analist calitate214132 analist măsurători metrologice214133 analist studiul materialelor214134 consultant sistem de calitate214135 logistician gestiune flux214136 programator fabricație/lansator fabricație214137 documentarist ordonanțare logistică214138 auditor energetic pentru clădiri214139 auditor în managementul riscului----------Ocupația "auditor în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi și de producție" cu codul 214139 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.214140 specialist în managementul riscului----------Ocupația "specialist în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi și de producție" cu codul 214140 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.214141 auditor/evaluator sisteme de management de securitate----------Ocupația "auditor/evaluator sisteme de management de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.2142 Ingineri constructoriInginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct activitatea de construcții, gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie civilă sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.214201 inginer construcții civile, industriale și agricole214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole214203 inginer instalații pentru construcții214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri214205 inginer construcții hidrotehnice214206 inginer constructor instalații214207 proiectant inginer instalații214208 proiectant inginer construcții214209 consilier inginer construcții214210 expert inginer construcții214211 inspector de specialitate inginer construcții214212 referent de specialitate inginer construcții214213 conducător de lucrări civile214214 diriginte șantier (studii superioare)214215 cercetător în construcții civile, industriale și agricole214216 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole214217 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole214218 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și poduri214219 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri214220 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri214221 cercetător în construcții hidrotehnice214222 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice214223 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului214225 cercetător în construcții miniere214226 inginer de cercetare în construcții miniere214227 asistent de cercetare în construcții miniere214228 cercetător în instalații214229 inginer de cercetare în instalații214230 asistent de cercetare în instalații214231 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor----------Ocupația "responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214235 specialist în urmărirea comportării construcțiilor----------Ocupația "specialist în urmărirea comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214236 expert în monitorizarea comportării construcțiilor----------Ocupația "expert în monitorizarea comportării construcțiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214237 specialist în iluminat----------Ocupația "specialist în iluminat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.214238 administrator port----------Ocupația "administrator port" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.2143 Ingineri în domeniul protecției mediuluiInginerii în domeniul protecției mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează activitatea de implementare a soluțiilor pentru prevenirea, controlarea și remedierea efectelor negative ale activității umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginerești. Aceștia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcții și de inginerie civilă și aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor.214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului214304 inginer protecția mediului în energetică (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2144 Ingineri mecaniciInginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.214401 inginer mecanic214402 subinginer mecanic214403 inginer electromecanic minier214404 inginer material rulant cale ferată214405 inginer mecanică agricolă214406 inginer aviație214407 inginer nave214408 inginer mașini-unelte214409 inginer mecanică fină214410 inginer mașini termice214411 inginer mașini hidraulice și pneumatice214412 inginer autovehicule rutiere214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214415 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214419 inginer mecanic mașini instalații miniere214420 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini214421 subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii214422 subinginer mecanic, mecanică fină214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată214424 subinginer mecanic mecanică agricolă214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcții214427 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație214428 subinginer mecanic construcții corp de navă214429 subinginer mecanic instalații navale de bord214430 subinginer mecanic automobile214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție214433 consilier inginer mecanic214434 expert inginer mecanic214435 inspector de specialitate inginer mecanic214436 referent de specialitate inginer mecanic214437 proiectant inginer aeronave214438 proiectant inginer mecanic214439 inginer pilot de încercare214440 subinginer proiectant mecanic214441 specialist reglementări/cărți de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/ omologări oficiale214442 specialist prestații vehicule214443 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției214447 inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)214448 cercetător în sisteme de propulsie214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie214451 cercetător în echipamente și instalații de bord214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord214453 asistent de cercetare în echipamente și instalații de bord214454 cercetător în mașini și echipamente termice214455 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice214456 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice214457 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice214458 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice214459 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice214460 cercetător în echipamente de proces214461 inginer de cercetare în echipamente de proces214462 asistent de cercetare în echipamente de proces214463 cercetător în mecanică fină214464 inginer de cercetare în mecanică fină214465 asistent de cercetare în mecanică fină214466 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini214467 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini214468 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini214469 cercetător în construcții de mașini agricole214470 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole214471 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole214472 cercetător în autovehicule rutiere214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere214475 cercetător în utilaje și instalații portuare214476 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare214477 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare214478 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării214479 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării214480 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării214481 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini214482 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini214483 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini214484 cercetător în mașini și instalații mecanice214485 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice214486 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice214487 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere214488 inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase----------Ocupația "inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.214489 ofițer mecanic----------Ocupația "ofițer mecanic " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.214490 inginer de proces în tratarea/epurarea apei (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2145 Ingineri chimiștiInginerii chimiști desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, coordonează direct și avizează procesele chimice aplicate la scară comercială și producția diferitelor substanțe și elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare și băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceștia coordonează direct activitatea de întreținere și reparație a utilajelor și echipamentelor chimice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.214501 inginer petrochimist214502 subinginer petrochimist214503 proiectant inginer chimist214504 consilier inginer chimist214505 expert inginer chimist214506 inspector de specialitate inginer chimist214507 referent de specialitate inginer chimist214508 consilier inginer petrochimist214509 expert inginer petrochimist214510 inspector de specialitate inginer petrochimist214511 referent de specialitate petrochimist214512 biochimist214513 inginer chimist214514 inginer în industria alimentară214515 subinginer în industria alimentară214516 proiectant inginer produse alimentare214517 consilier inginer industria alimentară214518 expert inginer industria alimentară214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară214520 referent de specialitate inginer industria alimentară214521 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice214522 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice214523 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice214524 cercetător în tehnologia substanțelor organice214525 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice214526 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice214527 cercetător în petrochimie și carbochimie214528 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie214529 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie214530 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari214531 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari214532 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari214533 cercetător în controlul calității produselor alimentare214534 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare214535 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare214536 subinginer chimist----------Ocupația "subinginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilațiInginerii minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați desfășoară activități de cercetare, proiectare, dezvoltare și menținere la scară comercială a metodelor de extracție a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum și de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.214601 inginer metalurgie extractivă214602 inginer minier214603 subinginer metalurgist214604 subinginer minier214605 inginer preparator minier214606 consilier inginer metalurg214607 expert inginer metalurg----------Codul ocupației "expert inginer metalurg" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214608 inspector de specialitate inginer metalurg214609 referent de specialitate inginer metalurg214610 consilier inginer minier214611 expert inginer minier214612 inspector de specialitate inginer minier214613 referent de specialitate inginer minier214614 inginer prelucrări metalurgice214615 inginer metalurgie neferoasă214616 inginer petrolist214617 subinginer petrolist214618 consilier inginer petrolist214619 expert inginer petrolist214620 referent inginer petrolist214621 proiectant inginer petrolist214622 inginer tehnolog metalurg214623 proiectant inginer metalurg214624 proiectant inginer în minerit214625 inginer mineralurg214626 cercetător în exploatări miniere214627 inginer de cercetare în exploatări miniere214628 asistent de cercetare în exploatări miniere214629 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile214630 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile214631 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile214632 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)214633 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)214634 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)214635 cercetător în topografie minieră214636 inginer de cercetare în topografie minieră214637 asistent de cercetare în topografie minieră214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice214641 cercetător în metalurgia neferoasă214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă214644 cercetător în turnarea metalelor----------Codul ocupației "cercetător în turnarea metalelor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor214647 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice214650 cercetător în știința materialelor214651 inginer de cercetare în știința materialelor214652 asistent de cercetare în știința materialelor214653 cercetător în tehnologii carbochimice214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice214656 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere214657 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri neclasificați în grupa minoră 214 - Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 - Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfășoară activități de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginerești și soluții privind siguranța la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară și explozibile.214901 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii214902 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii214903 inginer materiale de construcții214904 subinginer materiale de construcții214905 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii214906 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii214909 proiectant inginer ceramică, sticlă214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)214911 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei214912 proiectant inginer celuloză și hârtie214913 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei214914 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei214917 cercetător în informatică214918 asistent de cercetare în informatică214919 cercetător în filatură-țesătorie214920 inginer de cercetare în filatură-țesătorie214921 asistent de cercetare în filatură-țesătorie214922 cercetător în tricotaje-confecții textile214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor214928 cercetător în confecții din piele și înlocuitori214929 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori214930 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori214931 cercetător în exploatări forestiere214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn214935 cercetător în prelucrarea lemnului214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului214938 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale214939 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale214940 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor214944 corespondent securitate-confidențialitate produs214945 mutată----------Ocupația "administrator societate comercială" a fost mutată din grupa de bază 2149 "Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" și va avea codul 242111, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214946 expert achiziții publice214947 expert elaborare documentații tehnice de montaj214948 expert monitorizare și control lucrări de montaj214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj214951 expert tehnic extrajudiciar----------Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialiști în diverse domenii de activitate", urmând a avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.214952 auditor de siguranță rutieră----------Ocupația "auditor de siguranță rutieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.214953 inspector/referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe----------Ocupația "inspector/referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.214954 inginer exploatare echipamente și instalații nucleare (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215 Ingineri în electrotehnologieInginerii în electrotehnologie desfășoară cercetări și proiectează, oferă consultanță, planifică și coordonează direct construcția și exploatarea sistemelor electronice, electrice și de telecomunicații, a componentelor, motoarelor și echipamentelor. Aceștia organizează și stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanța și siguranța ansamblurilor și sistemelor electrice și electronice.2151 Ingineri electricieniInginerii electricieni desfășoară cercetări, oferă consultanță, proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor, consiliază și coordonează activitatea de funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau studiază și consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.215101 dispecer energetic feroviar215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale215103 dispecer rețea distribuție215104 dispecer rețele de înaltă tensiune215105 inginer sisteme electroenergetice (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215106 radiochimist215107 subinginer electroenergetică215108 inginer energetică industrială215109 inginer sisteme termoenergetice (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215110 proiectant inginer electrotehnic215111 inginer proiectant energetician (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215112 inginer rețele electroenergetice (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215113 subinginer rețele electrice215114 inginer hidroenergetică215115 inginer exploatare centrale nuclearoelectrice (la 04-04-2017, Actul a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215116 subinginer centrale termoelectrice215117 inginer exploatare instalații nucleare215118 proiectant subinginer electrotehnic215119 proiectant sisteme de securitate215120 șef tură dispecer energetic215121 cercetător în electrotehnică215122 inginer de cercetare în electrotehnică215123 asistent de cercetare în electrotehnică215124 cercetător în electrofizică215125 inginer de cercetare în electrofizică215126 asistent de cercetare în electrofizică215127 cercetător în metrologie215128 inginer de cercetare în metrologie215129 asistent de cercetare în metrologie215130 cercetător în electromecanică215131 inginer de cercetare în electromecanică215132 asistent de cercetare în electromecanică215133 cercetător roboți industriali215134 inginer de cercetare roboți industriali215135 asistent de cercetare roboți industriali215136 cercetător în centrale termoelectrice215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice215142 cercetător în electroenergetică215143 inginer de cercetare în electroenergetică215144 asistent de cercetare în electroenergetică215145 cercetător în energetică industrială215146 inginer de cercetare în energetică industrială215147 asistent de cercetare în energetică industrială215148 ofițer electrician----------Ocupația "ofițer electrician " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.215149 inginer electrician (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215150 auditor electroenergetic (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215151 inginer centrale fotovoltaice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215152 inginer centrale eoliene (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215153 inginer exploatare centrale termoelectrice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215154 auditor termoenergetic (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215155 inginer securitate obiective nucleare (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215156 inginer exploatare centrale hidroelectrice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215157 inginer echipamente și sisteme hidroenergetice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215158 inginer management resurse de apă (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215159 inginer energetica clădirilor (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215160 inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215161 inginer tehnologii informatice în energetică (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215162 inginer conducere și control sisteme de utilități energetice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 215163 inginer rețele și sisteme hidraulice (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2152 Ingineri electroniștiInginerii electroniști efectuează cercetări, proiectează și coordonează direct activitatea de construire, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor ingineriei electronice.215201 inginer electromecanic SCB215202 inginer automatist215203 inginer navigație215204 inginer electronist transporturi, telecomunicații215205 inginer producție215206 instructor instalații215207 instructor linii215208 revizor siguranța circulației feroviare215209 subinginer automatist215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicații215211 subinginer reglaje subansamble215212 inginer de recepție și control aeronave215213 proiectant inginer electronist215214 proiectant inginer de sisteme și calculatoare215215 proiectant inginer electromecanic215216 inginer electromecanic215217 subinginer electromecanic215218 căpitan secund215219 căpitan port (studii superioare)215220 specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale215221 inspector aeronautic215222 inginer sisteme de securitate215223 cercetător în electronică aplicată215224 inginer de cercetare în electronică aplicată215225 asistent de cercetare în electronică aplicată215226 cercetător în comunicații215227 inginer de cercetare în comunicații215228 asistent de cercetare în comunicații215229 cercetător în microelectronică215230 inginer de cercetare în microelectronică215231 asistent de cercetare în microelectronică215232 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi215233 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi215234 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi215235 cercetător în calculatoare215236 inginer de cercetare în calculatoare215237 asistent de cercetare în calculatoare215238 cercetător în automatică215239 inginer de cercetare în automatică215240 asistent de cercetare în automatică215241 ofițer punte----------Ocupația "ofițer punte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilorInginerii din domeniul telecomunicațiilor desfășoară activități de cercetare, de proiectare și coordonează direct activitatea de construcție, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor și echipamentelor de telecomunicații. Aceștia studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de telecomunicații.215301 inginer emisie215302 inginer montaj215303 inginer electrotehnist215304 inginer imagine215305 inginer sunet215306 inginer-șef car reportaj215307 subinginer-șef car reportaj215308 inginer-șef schimb emisie215309 subinginer iluminat tehnologic215310 inginer proiectant comunicații215311 subinginer proiectant comunicații215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian215313 consilier tehnic215314 inginer iluminare215315 șef studio RTV215316 coordonator producție RTV----------Ocupația "coordonator producție RTV " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeriArhitecții, proiectanții, topografii și designerii planifică și proiectează peisaje, exteriorul și interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricație și furnizează informații pentru comunicare vizuală, publicare și afișare. Aceștia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziției geografice, proiectează, realizează și revizuiesc hărțile, dezvoltă și implementează planurile și politicile pentru controlul utilizării terenului.2161 Arhitecți constructoriArhitecții constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituționale, rezidențiale și de agrement, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.216101 arhitect clădiri216102 conductor arhitect216103 arhitect restaurări216104 consilier arhitect216105 expert arhitect216106 inspector de specialitate arhitect216107 referent de specialitate arhitect216108 proiectant arhitect216109 cercetător în arhitectură216110 asistent de cercetare în arhitectură2162 Arhitecți în domeniul peisagisticArhitecții din domeniul peisagistic planifică și proiectează peisajele și spațiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, școli, instituții, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale și rezidențiale, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.216201 arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului216202 peisagist----------Ocupația "peisagist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.2163 Designeri produse și îmbrăcăminteDesignerii de produse și îmbrăcăminte proiectează și dezvoltă produse pentru fabricație și pregătesc desene și specificații ale produselor pentru producția de masă și de serie.216301 designer industrial216302 grafician industrial216303 lucrător în ateliere de modele216304 costumier216305 pictor creator costume216306 modelier confecții216307 designer vestimentar216308 cercetător în arte plastice - design industrial216309 asistent de cercetare în arte plastice - design industrial216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)216312 cercetător în arte plastice - sticlă, ceramică, metal216313 asistent de cercetare în arte plastice - sticlă, ceramică, metal2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficuluiProiectanții din domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului dezvoltă și implementează planuri și politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale și urbane și pentru sistemele de trafic. Aceștia coordonează direct cercetări și oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu și sociali care afectează utilizarea terenurilor și a fluxurilor de trafic.216401 urbanist216402 arhitect urbanism2165 Cartografi și topografiCartografii și topografii determină poziția exactă, realizează sau revizuiesc hărțile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale și construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane și ale corpurilor cerești, aplicând principii științifice și matematice.216501 cartograf216502 inginer geodez216503 subinginer geodez216504 inginer topograf216505 inginer topograf minier216506 proiectant inginer geodez216507 consilier cadastru----------Ocupația "consilier cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.216508 subinginer cadastru----------Ocupația "subinginer cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.216509 geomatician----------Ocupația "geomatician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.2166 Designeri grafică și multimediaDesignerii de grafică și multimedia proiectează conținutul informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru publicare și imprimare, utilizând tipărituri (publicații tipărite), filme, forme electronice și digitale, precum și alte forme de mass-media vizuale și audio. Aceștia creează efecte speciale, animații sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă și reclame.216601 designer grafică (studii medii)216602 animator film de animație (studii medii)216603 intermediarist film desene animate (studii medii)216604 stilizator film desene animate (studii medii)216605 asistent regizor studio216606 asistent regizor emisie216607 designer floral216608 radiat----------Ocupația "videojurnalist", cod 216608 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.216609 art director216610 designer pagini web (studii superioare)216611 designer grafică (studii superioare)216612 grafician calculator (studii medii)216613 designer pagini web (studii medii)22 Specialiști în domeniul sănătățiiSpecialiștii în domeniul sănătății coordonează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale, aplică cunoștințele științifice referitoare la medicină, asistență medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie și promovarea sănătății.221 MediciMedicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică, supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare.2211 Medici de medicină de familie/medicină generalăMedicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.221101 medic medicină generală221102 medic rezident221103 consilier medic221104 expert medic221105 inspector de specialitate medic221106 referent de specialitate medic221107 medic primar221108 medic medicină de familie----------Denumirea ocupației "medic medicină în familie" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.221109 cercetător în medicina generală221110 asistent de cercetare în medicina generală2212 Medici specialiștiMedicii de specialitate diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice și psihiatrice, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia se specializează în anumite categorii de afecțiuni, tipuri de pacienți sau metode de tratament și pot efectua educația medicală și cercetarea în domeniile de specializare alese.221201 medic specialist222 Asistenți medicali generaliști și moașeAsistenții medicali și moașele oferă tratament și servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății, inclusiv înaintea, în timpul sau după nașterea copilului. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea și evaluarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătății, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.2221 Asistenți medicali generaliștiAsistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.222101 asistent medical generalist2222 MoașeMoașele planifică, gestionează, oferă și evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul și după perioada sarcinii și a nașterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei și copiii nou-născuți, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alți furnizori de servicii de îngrijire a sănătății.222201 moașă223 Practicieni de medicină complementară/alternativăPracticienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.2230 Practicieni de medicină complementară/alternativăPracticienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților (deprinderilor) și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.223001 cercetător în medicina tradițională223002 asistent de cercetare în medicina tradițională223003 instructor ergoterapie223004 tehnician homeopat223005 instructor de educație sanitară223006 bioenergetician223007 inforenergetician radiestezist----------Denumirea ocupației "infoenergetician radiestezist" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.223008 terapeut în terapii complementare224 ParamediciParamedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.2240 ParamediciParamedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.224001 mutată----------Ocupația "paramedic" a fost mutată din grupa de bază 2240 "Paramedici" în Grupa de bază 3259 "Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare" cu codul 325903, conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.225 Medici veterinariMedicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.2250 Medici veterinariMedicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.225001 epizotolog225002 medic veterinar225003 medic veterinar - oncologie comparată225004 cercetător în medicina veterinară225005 asistent de cercetare în medicina veterinară226 Alți specialiști în domeniul sănătățiiAlți specialiști din domeniul sănătății furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea și igiena mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriție, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toți specialiștii din domeniul sănătății umane, cu excepția medicilor de medicină de familie și a medicilor specialiști, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenților medicali generaliști, moașelor și paramedicilor.2261 Medici dentiștiMedicii dentiști diagnostichează, tratează și previn bolile, rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie modernă. Aceștia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie și de altă natură pentru promovarea și restabilirea sănătății orale.226101 medic stomatolog226102 medic stomatolog rezident226103 medic stomatolog de specialitate226104 cercetător în medicina stomatologică226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică2262 FarmaciștiFarmaciștii depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Aceștia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.226201 farmacist226202 farmacist rezident226203 farmacist de specialitate226204 asistent de farmacie licențiat----------Ocupația "asistent de farmacie licențiat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționaleSpecialiștii în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale evaluează, planifică și implementează programe pentru recunoașterea, monitorizarea și controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase, precum și pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenți chimici, fizici, radiologici și biologici ori de factori ergonomici.226301 inginer clinic226302 specialist în domeniul securității și sănătății în muncă226303 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii superioare)226304 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie226306 igienist226307 evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă226308 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)----------Ocupația "coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.226309 ergonomist (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2264 FizioterapeuțiFizioterapeuții evaluează, planifică și implementează programe de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli și alte deficiențe. Aceștia aplică o gamă largă de terapii fizice și tehnici, cum ar fi mișcarea, ultrasunetele, laserul și alte tehnici similare.226401 fiziokinetoterapeut226402 fizioterapeut226403 cercetător în fiziokinetoterapie226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie226405 kinetoterapeut226406 profesor de cultură fizică medicală2265 Dieteticieni și nutriționiștiDieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane.226501 asistent de nutriție226502 dietetician226503 nutriționist și dietetician226504 consultant nutriționist----------Ocupația "consultant nutriționist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.2266 Audiologi și specialiști în logopedieAudiologii și specialiștii în logopedie evaluează, gestionează și tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea și capacitatea de înghițire. Aceștia recomandă dispozitive de corecție sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum și probleme senzoriale și neuronale și, de asemenea, oferă consiliere privind siguranța auzului și o comunicare mai bună.226601 instructor logoped226602 mutată----------Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 2266 - "Audiologi și specialiști în logopedie" în grupa de bază 5169 - "Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare" redenumindu-se în "lucrător interpret în limbaj mimico-gestual" și având codul 516913, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.226603 logoped226604 audiolog2267 Optometriști și opticieniOptometriștii și opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare și tratament pentru afecțiunile de vedere și ale sistemului vizual. Aceștia oferă consultanță privind îngrijirea ochilor și prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.226701 optometrist (studii superioare)2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialiști în domeniul sănătății.226901 medic igienist226902 medic expertiză a capacității de muncă226903 medic legist226904 bioinginer medical226905 asistent medical (studii superioare)226906 fizician medical226907 medic specialist psihiatru226908 medic de familie cu competențe în sănătatea mintală226909 cercetător în educație fizică și sport226910 asistent de cercetare în educație fizică și sport226911 consilier sportiv----------Ocupația "consilier sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.226912 biochimist medical specialist----------Ocupația "biochimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226913 biolog medical specialist----------Ocupația "biolog medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226914 chimist medical specialist-------------Ocupația "chimist medical specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226915 biochimist medical principal----------Ocupația "biochimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226916 biolog medical principal----------Ocupația "biolog medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226917 chimist medical principal----------Ocupația "chimist medical principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.226918 asistent medical nutriție dietetică----------Ocupația "asistent medical nutriție dietetică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226919 asistent medical radiologie----------Ocupația "asistent medical radiologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226920 asistent medical laborator----------Ocupația "asistent medical laborator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226921 asistent medical igienă și sănătate publică----------Ocupația "asistent medical igienă și sănătate publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226922 navigator de pacienți (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 226923 asistent medico-social----------Ocupația "asistent medico-social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226924 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare----------Ocupația "asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.226925 tehnician perfuzionist (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 23 Specialiști în învățământSpecialiștii din învățământ predau teoria și practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învățământ, coordonează cercetări și îmbunătățesc ori dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la disciplinele specifice proprii și realizează lucrări științifice și cărți.231 Profesori universitari și asimilațiProfesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.2310 Profesori universitari și asimilațiProfesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.231001 asistent universitar231002 conferențiar universitar231003 lector universitar231004 preparator învățământul universitar231005 profesor universitar231006 expert centre de perfecționare232 Profesori în învățământul profesionalProfesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.2320 Profesori în învățământul profesionalProfesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul superior nu este necesar în mod normal.232001 profesor în învățământul profesional și de maiștri233 Profesori în învățământul secundarProfesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.2330 Profesori în învățământul secundarProfesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.233001 profesor în învățământul liceal, postliceal233002 profesor în învățământul gimnazial234 Profesori în învățământul primar și preșcolarProfesorii din învățământul primar și preșcolar predau o serie de discipline la nivel de învățământ primar și organizează activități educaționale pentru copiii sub vârsta de școală primară.2341 Profesori în învățământul primarProfesorii din învățământul primar predau o serie de discipline la nivelul învățământului primar.234101 profesor în învățământul primar234102 învățător234103 institutor2342 Educatori în învățământul preșcolarEducatorii din învățământul preșcolar promovează dezvoltarea socială, fizică și intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru școală primară, prin furnizarea de activități educative și distractive.234201 profesor în învățământul preșcolar234202 educatoare234203 educator puericultor235 Alți specialiști în învățământAlți specialiști în învățământ desfășoară activități de cercetare și oferă consultanță cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăți de învățare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migrație și alte scopuri conexe, oferă învățământ privat, predau arte, tehnologia informației și alte discipline din afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior și furnizează alte servicii de învățământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ.2351 Specialiști în metodologie didacticăSpecialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de cercetare și dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile și metodele de predare. Aceștia revizuiesc și examinează activitatea profesorilor, modul de funcționare a instituțiilor de învățământ și rezultatele obținute și recomandă modificări și îmbunătățiri.235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie235103 consilier învățământ235104 expert învățământ235105 inspector școlar235106 referent de specialitate învățământ2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi specialeInstructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulților cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăți de învățare ori cu alte nevoi speciale. Aceștia promovează dezvoltarea socială, emoțională, intelectuală și fizică a elevilor lor.235201 defectolog235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)235203 educator în unități de handicapați235204 instructor-educator în unități de handicapați235205 pedagog de recuperare2353 Alți instructori-formatori de limbi străineAlți instructori-formatori de limbi străine predau adulților și copiilor care învață o limbă străină în scop de migrație, pentru a îndeplini cerințele necesare pentru ocupare sau alte oportunități de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaționale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoștințelor personale. Aceștia lucrează în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior sau în sprijinul elevilor/studenților și profesorilor din cadrul acestor sisteme.2354 Alți instructori-formatori de muzicăAlți instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenților practica, teoria și activitățile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi lecții private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.2355 Alți instructori-formatori de artăAlți instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria și activitățile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale și altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi și lecții private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.2356 Instructori-formatori în tehnologia informațieiInstructorii-formatori din tehnologia informației dezvoltă, programează și coordonează programe de formare și cursuri pentru calculator pentru alți utilizatori ai tehnologiei informației în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior.2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii din învățământ neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învățământ privat pentru alte discipline decât limbile străine și artele, precum și pe cei care oferă consiliere educațională pentru elevi.235901 secretar institut, facultate235902 mentor235903 consilier școlar235904 designer instrucțional235905 dezvoltator de e-learning235906 laborant în învățământ235907 maistru instructor235908 pedagog școlar235909 secretar școală235910 șef atelier școală235911 mediator școlar235912 inspector școlar pentru implementarea descentralizării instituționale235913 inspector școlar pentru managementul resurselor umane235914 inspector școlar pentru mentorat235915 inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane235916 inspector școlar pentru educație permanentă235917 inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale235918 inspector școlar pentru învățământul special235919 director centru județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)----------Ocupația "director Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale (CJARE)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.235920 consilier pentru tineret235921 inspector școlar pentru proiecte educaționale----------Ocupația "inspector școlar pentru proiecte educaționale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.235922 consilier mediator----------Ocupația "consilier mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.24 Specialiști în domeniul administrativ-comercialSpecialiștii din domeniul administrativ și comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale și practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relații publice și marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informației și comunicațiilor; coordonează și revizuiesc structurile organizaționale, metodele și sistemele, precum și analizele cantitative de informații care afectează programele de investiții.241 Specialiști în domeniul finanțelorSpecialiștii din domeniul finanțelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează și coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unități și instituții publice sau private.2411 ContabiliContabilii planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice (instituții). Unele ocupații clasificate aici se referă la analizarea și examinarea situațiilor contabile și financiare ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele și procedurile contabile stabilite.241101 controlor tezaur241102 expert contabil-verificator241103 revizor contabil241104 referent de specialitate financiar-contabilitate241105 auditor intern241106 controlor de gestiune241107 auditor financiar2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilorSpecialiștii consultanți din domeniul financiar și al investițiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice și organizații, investesc și administrează fonduri în numele acestora.241201 cenzor241202 comisar Garda Financiară241203 consilier financiar-bancar241204 expert financiar-bancar241205 inspector financiar-bancar241206 inspector asigurări241207 comisar principal241208 consultant bugetar241209 dealer241210 evaluator241211 analist investiții241212 manager de fond acțiuni/obligațiuni241213 consultant plasamente valori mobiliare241214 agent capital de risc241215 administrator credite241216 specialist control risc241217 specialist evaluare daune241218 lichidator241219 administrator judiciar241220 analist preț de revenire/costuri241221 expert fiscal241222 consultant fiscal241223 inspector general de bancă241224 economist bancă241225 manager bancă241226 manager de operațiuni/produs241227 manager relații cu clienții băncii/societate de leasing241228 trezorier (studii superioare)241229 analist bancar/societate de leasing241230 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)241231 administrator bancar/produs leasing241232 operator cifru (mesaje cifrate)241233 proiectant produse bancare241234 consultant bancar241235 agent compensare (interbancară)241236 referent bancar/societate de leasing241237 ofițer conformitate241238 expert conformitate241239 ofițer securitatea informației (Security Officer - SO)241240 administrator de risc241241 analist credite241242 inspector de specialitate asigurări241243 inspector de specialitate subscriere241244 referent de specialitate asigurări241245 consilier vânzări asigurări241246 inspector coordonator asigurări241247 inspector de risc241248 inspector de specialitate daune241249 inspector coordonator daune241250 specialist sistem asigurări241251 expert evaluator de întreprinderi241252 expert evaluator de proprietăți imobiliare241253 expert evaluator de bunuri mobile241254 expert evaluator de active financiare241255 planificator/specialist plan sinteze241256 expert în ingineria costurilor investiționale241257 expert contractare activități investiționale241258 expert recepție investiții industriale241259 expert eficientizare investiții241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiții241261 expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale241262 expert în management activități investiționale241263 evaluator proiecte241264 inspector casier241265 broker de tehnologii241266 gemolog----------Ocupația "gemolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.241267 evaluator bunuri culturale----------Ocupația "evaluator bunuri culturale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.241268 specialist piețe reglementate----------Ocupația "specialist piețe reglementate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241269 consultant de investiții----------Ocupația "consultant de investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241270 specialist control intern în domeniul pieței de capital----------Ocupația "specialist control intern în domeniul pieței de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.241271 specialist pentru piața de capital----------Ocupația "specialist pentru piața de capital" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2413 Analiști financiariAnaliștii financiari efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale instituțiilor publice sau private.241301 cercetător în finanțe-bănci241302 asistent de cercetare în finanțe-bănci241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar241305 analist financiar241306 auditor intern în sectorul public241307 asistent analist241308 specialist bancar241309 analist financiar bancar241310 asistent bancar241311 specialist/analist organizare242 Specialiști în domeniul administrativSpecialiștii în domeniul administrativ aplică diferite concepte și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței organizațiilor și a persoanelor din cadrul acestora.2421 Analiști de management și organizareAnaliștii de management și organizare oferă asistență organizațiilor pentru a obține o eficiență mai mare și pentru a rezolva problemele organizaționale. Aceștia studiază structurile, metodele, sistemele și procedurile organizaționale.242101 manager proiect242102 specialist îmbunătățire procese242103 specialist strategie industrială242104 responsabil proces242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale242106 manager de inovare242107 expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță242108 manager îmbunătățire procese242109 specialist plan progres242110 specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice242111 administrator societate comercială----------Ocupația "administrator societate comercială" a fost mutată din grupa de bază 2149 "Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", urmând a avea codul 242111, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242112 manager de proiect în parteneriat public privat----------Ocupația "manager de proiect în parteneriat public privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242113 consultant de securitate----------Ocupația "consultant de securitate" a fost mutată din grupa de bază 5414 "Paznici" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" urmând a avea codul 242113, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242114 manager al sistemelor de management al calității----------Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost mutată din grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", urmând a avea codul 242114 conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.242115 evaluator de risc la securitatea fizică----------Ocupația "evaluator de risc la securitatea fizică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.242116 mutată----------Ocupația "auditor în managementul riscului" a fost mutată din Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi și de producție" și va avea codul 214139 conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242117 manager de facilități----------Ocupația "manager de facilități" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.2422 Specialiști în domeniul politicilor administrativeSpecialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și comerciale.242201 consilier administrația publică242202 expert administrația publică242203 inspector de specialitate în administrația publică242204 referent de specialitate în administrația publică242205 consultant în administrația publică242206 reglementator242207 agent de dezvoltare242208 administrator public242209 inspector de integritate242210 examinator de stat de specialitate242211 administrator publicații242212 agent consular242213 expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene242214 consilier afaceri europene242215 referent relații externe242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)----------Denumirea ocupației "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242217 expert informații pentru afaceri242218 administrator editură242219 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului242220 expert legislația muncii242221 expert/specialist în parteneriat public-privat----------Ocupația "expert/specialist în parteneriat public-privat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242222 analist informații de firmă----------Ocupația "analist informații de firmă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242223 investigator----------Ocupația "investigator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242224 analist de informații----------Ocupația "analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242225 consilier de stare civilă----------Ocupația "consilier de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242226 inspector de stare civilă----------Ocupația "inspector de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242227 ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene----------Ocupația "ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.242228 auditor de securitate a aviației civile----------Ocupația "auditor de securitate a aviației civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242229 consilier dezvoltare locală și regională----------Ocupația "consilier dezvoltare locală și regională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.242230 expert în egalitate de șanse----------Ocupația "expert în egalitate de șanse" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.242231 responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personalSpecialiștii în domeniul resurselor umane și de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.242301 consilier forță de muncă și șomaj242302 expert forță de muncă și șomaj242303 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj242304 expert în securitate și sănătate în muncă242305 referent de specialitate forță de muncă și șomaj242306 consilier orientare privind cariera242307 consultant în domeniul forței de muncă242308 analist piața muncii242309 analist recrutare/integrare salariați242310 analist sisteme salarizare242311 consultant reconversie-mobilitate personal242312 consultant condiții de muncă242313 specialist sisteme de calificare242314 specialist resurse umane242315 consilier vocațional242316 consultant în standardizare242317 consultant în resurse umane242318 consultant intern în resurse umane242319 specialist în formare242320 specialist în recrutare242321 specialist în compensații și beneficii242322 specialist în dezvoltare organizațională242323 specialist în relații de muncă242324 consilier pentru dezvoltare personală----------Ocupația "consilier pentru dezvoltare personală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personaluluiSpecialiștii în formarea și dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează și evaluează programele de formare și dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât și personalul își însușesc abilitățile și dezvoltă competențele cerute de către organizație pentru a realiza obiectivele organizaționale.242401 formator242402 formator de formatori242403 organizator/conceptor/consultant formare242404 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională242405 evaluator de competențe profesionale242406 manager de formare242407 administrator de formare242408 evaluator de furnizori și programe de formare----------Ocupația "evaluator de furnizori și programe de formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242409 evaluator de evaluatori----------Ocupația "evaluator de evaluatori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242410 evaluator extern----------Ocupația "evaluator extern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue----------Ocupația "evaluator în sistemul formării profesionale continue" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.242412 specialist în activitatea de coaching----------Ocupația "specialist în activitatea de coaching" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiști în administrație neclasificați în altă parte în grupa minoră 242 - Specialiști în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiștii care elaborează strategiile și programele instituțiilor publice, organizațiilor și companiilor cu impact social și economic.----------Grupa de bază 2429 "Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242901 auditor responsabilitate socială----------Ocupația "auditor responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242902 responsabil al managementului responsabilității sociale----------Ocupația "responsabil al managementului responsabilității sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242903 manager de responsabilitate socială----------Ocupația "manager de responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.242904 specialist educator în penitenciare----------Ocupația "specialist educator în penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publiceSpecialiștii în vânzări, marketing și relații publice planifică, dezvoltă, coordonează și implementează programe de diseminare a informației pentru a promova organizațiile, bunurile și serviciile și reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse și servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice și de tehnologia informației și comunicațiilor.2431 Specialiști în publicitate și marketingSpecialiștii în publicitate și marketing dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piață de noi bunuri și servicii, identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente.243101 art director publicitate (studii medii)243102 organizator activitate turism (studii superioare)243103 specialist marketing243104 manager de produs2432 Specialiști în relații publiceSpecialiștii în relații publice planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunității.243201 specialist în relații publice243202 mediator243203 referent de specialitate marketing243204 specialist protocol și ceremonial243205 consultant cameral243206 purtător de cuvânt243207 brand manager243208 organizator protocol243209 organizator relații243210 organizator târguri și expoziții243211 prezentator expoziții243212 specialist relații sociale243213 expert relații externe243214 curier diplomatic243215 specialist garanții auto243216 analist servicii client243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)243218 corespondent comercial243219 asistent comercial243220 specialist în activitatea de lobby243221 arbitru----------Ocupația "arbitru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.243222 manager atragere fonduri (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 243223 ombudsman (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)Specialiștii în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse și servicii industriale, medicale și farmaceutice, servicii către unități industriale, de afaceri, profesionale și de altă natură.243301 analist cumpărări/consultant furnizori243302 reprezentant medical2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilorSpecialiștii în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator și a altor bunuri și servicii privind tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv echipamentele, și furnizează informații specializate, în funcție de cerințe.25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilorSpecialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologia informației, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice și conceptele conexe pentru aplicații informatice specifice, elaborează documentația corespunzătoare, incluzând principiile, politicile și procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, mențin și sprijină bazele de date și alte sisteme de informații, pentru a asigura o performanță optimă, precum și integritatea și securitatea datelor.251 Analiști programatori în domeniul softwareAnaliștii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanță pentru îmbunătățirea sistemelor de tehnologia informației, cum ar fi hardware, software și alte aplicații informatice, pentru a satisface cerințele specifice.2511 Analiști de sistemAnaliștii de sistem efectuează cercetări, analizează și evaluează cerințele clientului privind tehnologia informației, procedurile sau problemele, dezvoltă și implementează propuneri, recomandări, precum și planuri de îmbunătățire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.251101 proiectant sisteme informatice2512 Proiectanți de softwareProiectanții de software cercetează, analizează și evaluează cerințele pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează și întrețin soluțiile software pentru a satisface aceste cerințe.251201 analist251202 programator251203 inginer de sistem în informatică251204 programator de sistem informatic251205 inginer de sistem software251206 manager proiect informatic2513 Proiectanți de sisteme web și multimediaProiectanții de sisteme web și multimedia combină activitatea de proiectare și cunoștințele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea și modificarea paginilor web, precum și a aplicațiilor care îmbină texte, grafice, animații, imagini, prezentări video și audio, precum și alte mijloace de comunicare interactive.251301 specialist în e-Afaceri----------Ocupația "specialist în e-Afaceri " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251302 specialist în e-Guvernare----------Ocupația "specialist în e-Guvernare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251303 specialist în e-Media----------Ocupația "specialist în e-Media" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.251304 specialist în e-Sănătate----------Ocupația "specialist în e-Sănătate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2514 Programatori de aplicațiiProgramatorii de aplicații se ocupă cu scrierea și întreținerea codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare.251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator251402 specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde proiectanții de aplicații informatice și analiștii neclasificați în altă parte în grupa minoră 251 - Analiști programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesioniști specializați în asigurarea calității, inclusiv testarea programelor informatice (software).251901 consultant în informatică252 Specialiști în baze de date și rețeleSpecialiștii în baze de date și rețele proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației și a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator și programele informatice, rețele și sisteme de operare.2521 Designeri și administratori de baze de dateDesignerii și administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea bazelor de date.252101 administrator baze de date2522 Administratori de sistemAdministratorii de sistem dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației.252201 administrator sistem de securitate bancară2523 Specialiști în rețele de calculatoareSpecialiștii în rețele de calculatoare cercetează, analizează și recomandă strategii pentru arhitectura și dezvoltarea rețelei, implementează, gestionează, întrețin și configurează rețele de hardware și software, monitorizează, remediază defecțiunile și optimizează performanța.252301 administrator de rețea de calculatoare252302 administrator de rețea de telefonie VOIP2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii în baze de date și rețele neclasificați în altă parte în grupa minoră 252 - Specialiști în baze de date și rețele. De exemplu, această grupă de bază include specialiștii în domeniul securității informației și al tehnologiei comunicațiilor.252901 specialist SIG/IT----------Ocupația "specialist SIG/IT" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.26 Specialiști în domeniul juridic, social și culturalSpecialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie, asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.261 Specialiști în domeniul juridicSpecialiștii din domeniul juridic efectuează activități de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată, elaborează legi și regulamente.2611 AvocațiAvocații oferă clienților consultanță juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienții în fața consiliilor de administrație sau în fața tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activități de urmărire penală în fața instanțelor de judecată sau instruiesc avocații pledanți pentru a pleda în instanțele de judecată superioare.261101 avocat261102 jurisconsult261103 consilier juridic2612 MagistrațiJudecătorii prezidează procedurile civile și penale în cadrul instanțelor de judecată.261201 procuror261202 judecător261203 magistrat-asistent261204 inspector judiciar----------Denumirea ocupației "judecător inspector" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.261205 asistent judiciar----------Denumirea ocupației "magistrat consultant" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261206 mutată----------Ocupația "consilier de probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor----------Ocupația "personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.261207 mutată----------Ocupația "inspector probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul juridic neclasificați în altă parte în grupa minoră 261 - Specialiști în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcții juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.261901 executor judecătoresc261902 expert criminalist----------Ocupația "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialiști în domeniul juridic și asimilați" în Grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.261903 expert jurist261904 radiată----------Ocupația "consilier de justiție", cod 261904 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261905 radiată----------Ocupația "referent de specialitate în justiție", cod 261905 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261906 notar261907 radiată----------Ocupația "inspector general judecătoresc", cod 261907 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261908 radiată----------Ocupația "inspector general notarial", cod 261908 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261909 radiată----------Ocupația "inspector general penitenciare", cod 261909 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261910 consilier armonizare legislativă261911 expert armonizare legislativă261912 analist armonizare legislativă261913 registrator carte funciară261914 revizor jurist261915 cercetător în domeniul științelor juridice261916 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice261917 executor bancar261918 consilier proprietate industrială autorizat261919 specialist proprietate intelectuală261920 expert prevenire și combatere a corupției261921 consilier de probațiune----------Ocupația "consilier de probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261921, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261922 inspector probațiune----------Ocupația "inspector probațiune" a fost mutată din grupa de bază 2612 "Magistrați" în grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare", urmând a avea codul 261922, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.261923 asistent registrator principal----------Ocupația "asistent registrator principal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262 Bibliotecari, arhivari și curatoriBibliotecarii, arhivarii și curatorii dezvoltă și mențin colecții ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă și ale instituțiilor similare.2621 Arhivari și curatoriArhivarii și curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranță și conservarea conținutului arhivelor, artefactelor și înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ și artistic, precum și de artă și a altor obiecte. Aceștia planifică, elaborează și implementează sisteme pentru păstrarea în siguranță a înregistrărilor și documentelor istorice de valoare.262101 arhivist262102 conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)262103 muzeograf262104 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)262105 conservator arhivă (studii superioare)262106 restaurator arhivă (studii superioare)262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)262108 conservator/restaurator pictură murală----------Ocupația "conservator/restaurator pictură murală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262109 conservator/restaurator pictură pe lemn----------Ocupația "conservator/restaurator pictură pe lemn" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice----------Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice----------Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262112 conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice----------Ocupația "conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262113 conservator/restaurator vitralii și componente artistice din sticlă la monumente istorice----------Ocupația "conservator/restaurator vitralii și componente artistice din sticlă la monumente istorice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.262114 curator (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 262115 specialist educație muzeală (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informareBibliotecarii și specialiștii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea și întreținerea colecțiilor bibliotecilor și a altor depozite de informații, organizează și controlează alte servicii ale bibliotecilor și furnizează informații utilizatorilor.262201 bibliograf262202 bibliotecar (studii superioare)262203 documentarist (studii superioare)262204 referent difuzare carte262205 lector carte262206 bibliotecar arhivist262207 referent de specialitate așezământ cultural263 Specialiști în domeniul social și religiosSpecialiștii în domeniul social și religios efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie și alte științe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și ale familiilor într-o comunitate.2631 EconomiștiEconomiștii efectuează activități de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor și pregătesc rapoarte și planuri pentru a rezolva problemele economice și de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică și prognozează comportamentul economic. Aceștia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes și guvernelor pentru a formula soluții la problemele economice și de afaceri prezente sau viitoare.263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică263107 consultant în management263108 tehnician economist263109 inginer economist263110 inspector de concurență263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)263112 cercetător economist în management263113 asistent de cercetare economist în management263114 cercetător economist în economia mediului263115 asistent de cercetare economist în economia mediului263116 cercetător economist în economia generală263117 asistent de cercetare economist în economia generală263118 cercetător economist în economie agroalimentară263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară263120 cercetător economist în marketing263121 asistent de cercetare economist în marketing263122 cercetător economist în relații economice internaționale263123 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale263124 cercetător economist în gestiunea economică263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică263126 secretar economic (studii superioare)2632 Sociologi, antropologi și asimilațiSociologii, antropologii și asimilații acestora se ocupă cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane. Aceștia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice și sociale.263201 sociolog263202 geograf263203 analist de mediu263204 analist în turism263205 analist teritorial263206 arheolog263207 cercetător de dezvoltare comunitară263208 cercetător în sociologie263209 asistent de cercetare în sociologie263210 cercetător în antropologie263211 asistent de cercetare în antropologie263212 cercetător în geografie263213 asistent de cercetare în geografie263214 cercetător în arheologie263215 asistent de cercetare în arheologie263216 cercetător în etnologie263217 asistent de cercetare în etnologie263218 manager consorțiu turistic----------Ocupația "manager consorțiu turistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263219 expert localizare----------Ocupația "expert localizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263220 promotor local----------Ocupația "promotor local" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263221 specialist planificare teritorială----------Ocupația "specialist planificare teritorială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politiceFilozofii, istoricii și specialiștii în științe politice efectuează cercetări privind natura experienței și existenței umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum și structurile, mișcările și comportamentul politic. Aceștia documentează și prezintă rezultatele pentru a informa și a ghida acțiunile politice și individuale.263301 filozof263302 istoric263303 istoriograf263304 politolog263305 cercetător în filozofie263306 asistent de cercetare în filozofie263307 cercetător în istorie263308 asistent de cercetare în istorie263309 cercetător în științele politice263310 asistent de cercetare în științele politice2634 PsihologiPsihologii efectuează cercetări și studiază procesele mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional sau ocupațional.263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică263403 psiholog în specialitatea psihoterapie263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului263411 psiholog----------Ocupația "psiholog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 747 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015.263412 psihopedagog263413 expert poligraf263414 psiholog școlar263415 cercetător în psihologie263416 asistent de cercetare în psihologie263417 cercetător în psihopedagogie specială263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială263419 terapeut ocupațional2635 Specialiști în asistență socială și consiliereSpecialiștii în asistență socială și consiliere oferă îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.263501 asistent social----------Denumirea ocupației "asistent social nivel superior" a fost modificată în "asistent social" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.263502 consilier în domeniul adicțiilor263503 ofițer control doping263504 art-terapeut263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală263506 specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități263507 specialist în angajare asistată263508 instructor-educator pentru activități de resocializare263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice263510 cercetător în asistența socială263511 asistent de cercetare în asistența socială263512 inspector social----------Ocupația "inspector social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.263513 supervizor în servicii sociale (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2636 Specialiști în religieSpecialiștii în religie perpetuează tradițiile sacre, practicile și credințele religioase. Aceștia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credințe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală și morală și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.263601 arhiepiscop263602 arhiereu-vicar263603 arhondar263604 cantor263605 capelan263606 cardinal263607 chevrasameș263608 mutată (la 21-11-2017, Ocupația ”cântăreț bisericesc” a fost mutată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, din grupa de bază 2636 ”Specialiști în religie” în grupa de bază 3413 ”Specialiști în domeniul religiei și asimilați”, urmând să aibă codul 341307 ) 263609 consilier culte263610 conducător arhiepiscopal263611 diacon263612 episcop263613 exarh263614 haham263615 harmonist263616 hatip263617 imam263618 inspector culte263619 majghian263620 melamed263621 mitropolit263622 muezin263623 muftiu263624 organist263625 pastor263626 patriarh263627 preot263628 președinte culte263629 protopop263630 provicar263631 rabin263632 secretar culte263633 stareț - stareță263634 treibar263635 vestitor263636 vicar263637 episcop-vicar patriarhal (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263638 episcop-vicar (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263639 vicar-administrativ patriarhal (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263640 vicar-administrativ eparhial (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263641 consilier patriarhal (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263642 inspector general bisericesc (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263643 consilier eparhial (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263644 inspector patriarhal (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263645 inspector eparhial (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263646 secretar Cancelaria Patriarhală (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263647 secretar eparhial (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 263648 eclesiarh (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 264 Autori, jurnaliști și lingviștiAutorii, jurnaliștii și lingviștii concep și creează lucrări literare, interpretează și comunică știrile și informațiile publice prin intermediul mass-mediei și traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.2641 Autori și asimilațiAutorii și asimilații acestora planifică, cercetează și scriu cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificații și alte articole nonjurnalistice (cu excepția materialelor pentru ziare, reviste și periodice) pentru publicare sau prezentare.264101 poet264102 scriitor2642 JurnaliștiJurnaliștii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea și comunicarea știrilor și informațiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului și altor mijloace media.264201 comentator publicist264202 corector (studii superioare)264203 corespondent special (țară și străinătate)264204 corespondent radio264205 corespondent presă264206 critic de artă264207 editorialist264208 fotoreporter264209 lector presă/editură264210 publicist comentator264211 redactor264212 reporter (studii superioare)264213 reporter operator264214 secretar de emisie (studii superioare)264215 secretar de redacție (studii superioare)264216 secretar responsabil de agenție264217 șef agenție publicitate264218 tehnoredactor264219 ziarist264220 critic literar264221 critic muzical264222 comentator radio TV264223 redactor rubrică264224 jurnalist TV (studii medii)----------Ocupația "jurnalist TV (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.264225 jurnalist TV (studii superioare)----------Ocupația "jurnalist TV (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.264226 jurnalist TV senior----------Ocupația "jurnalist TV senior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2643 Traducători, interpreți și alți lingviștiTraducătorii, interpreții și alți lingviști se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta și studiază originea, evoluția și structura limbilor.264301 filolog264302 interpret264303 interpret relații diplomatice264304 referent literar264305 secretar literar264306 traducător (studii superioare)264307 translator264308 grafolog264309 revizor lingvist264310 terminolog264311 translator emisie264312 cercetător în lingvistică264313 asistent de cercetare în lingvistică264314 cercetător în filologie264315 asistent de cercetare în filologie265 Artiști creatori și actoriArtiștii creatori și actorii comunică idei, impresii și fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziție, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări și a altor evenimente media.2651 Specialiști în arte vizualeSpecialiștii în arte vizuale creează și realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.265101 caricaturist (studii superioare)265102 artist plastic265103 desenator film animație265104 grafician265105 machetist265106 pictor265107 pictor scenograf265108 sculptor265109 sculptor păpuși265110 restaurator tablouri2652 Muzicieni, cântăreți și compozitoriMuzicienii, cântăreții și compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea și interpretarea compozițiilor muzicale.265201 acompaniator265202 artist liric265203 concert maestru265204 corepetitor265205 corist265206 dirijor265207 ilustrator muzical265208 maestru studii canto265209 instrumentist265210 maestru cor265211 referent muzical265212 secretar muzical265213 șef orchestră265214 solist instrumentist265215 solist vocal265216 sufleur operă265217 copiator note muzicale265218 specialist instrumente de suflat265219 artist instrumentist265220 solist concertist265221 dirijor cor265222 maestru corepetitor265223 artist liric operă265224 corist operă265225 maestru acordor pian clavecin265226 maestru lutier265227 specialist orgă265228 regizor muzical265229 cântăreț265230 instrumentist muzicant265231 disc-jockey265232 video-jockey265233 maestru de ceremonii265234 instrumentist (studii medii)265235 compozitor----------Ocupația "compozitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.265236 muzicolog----------Ocupația "muzicolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.265237 cercetător științific în muzică----------Ocupația "cercetător științific în muzică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.265238 asistent de cercetare științifică în muzică----------Ocupația "asistent de cercetare științifică în muzică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.2653 Dansatori și coregrafiDansatorii și coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.265301 balerin265302 coregraf265303 maestru studii de balet265304 maestru de balet265305 solist balet265306 maestru dans265307 dansator265308 instructor de dans2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacoleRegizorii și producătorii de film, teatru și alte spectacole supraveghează și controlează aspectele tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau radio și ale spectacolelor de teatru.265401 consultant artistic265402 corector transmisie265403 instructor film265404 instructor rețea cinematografică265405 lector scenarii265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)265408 producător delegat film265409 realizator emisiuni RTV265410 regizor artistic265411 regizor emisie265412 regizor studio265413 regizor sunet265414 regizor tehnic265415 secretar șef producție film265416 sufleur teatru265417 maestru artist circ265418 producător RTV (știri)265419 editor RTV (știri)265420 director imagine265421 referent de specialitate selecție programe TV265422 copywriter publicitate (studii superioare)265423 mediaplanner265424 producător delegat evenimente de marketing265425 redactor prezentator de televiziune265426 animator film de animație (studii superioare)265427 director producție film265428 coordonator producție film265429 asistent producție film265430 producător audiovideo265431 editor coordonator programe TV265432 director de creație265433 organizator producție (studii superioare)265434 scenograf265435 asistent scenograf265436 videojurnalist (studii superioare)265437 producător delegat pentru teatru265438 regizor culise265439 regizor scenă265440 secretar platou265441 producător delegat TV----------Ocupația "producător delegat TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265442 producător TV----------Ocupația "producător TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265443 producător teren (studii superioare)----------Ocupația "producător teren (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265444 producător teren (studii medii)----------Ocupația "producător teren (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.265445 maestru magician----------Ocupația "maestru magician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.2655 ActoriActorii interpretează roluri în filme, producții de televiziune sau radio și spectacole de teatru.265501 actor265502 actor mânuitor de păpuși265503 artist circ2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicareCrainicii la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare citesc buletinele de știri, realizează interviuri și fac alte anunțuri la radio, televiziune și în teatre sau alte instituții media.265601 prezentator (crainic) radio265602 prezentator (crainic) televiziune2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde toți artiștii care creează și interpretează și actorii neclasificați în altă parte în grupa minoră 265 - Artiști creatori și actori.265901 acrobat265902 clovn265903 magician265904 hipnotizator265905 trapezist265906 cascador265907 figurant265908 dresor3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnicTehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice și pe cele similare legate de activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice sau artistice și a metodelor operaționale, precum și de reglementările guvernamentale ori de afaceri.31 Specialiști asimilați în știință și inginerieSpecialiștii asimilați în știință și inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare și metodele operaționale în domeniul științei și ingineriei. Aceștia supraveghează și controlează aspectele tehnice și operaționale ale activității de minerit, industriei prelucrătoare, construcțiilor și alte operațiuni de inginerie, precum și exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave și nave.311 Tehnicieni în științe inginereștiTehnicienii în științele inginerești îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare și la aplicarea practică a conceptelor, principiilor și metodelor operaționale, în special a științelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficiența economică a proceselor de producție.3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fiziciiTehnicienii în domeniul chimiei și fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie și astronomie, precum și la dezvoltarea de aplicații industriale, medicale, militare și alte aplicații practice ale rezultatelor cercetării.311101 laborant chimist311102 tehnician chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice și geotehnice311106 laborant tehnică nucleară311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospecții geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice311114 metrolog311115 tehnician metrolog311116 asistent fizică și chimie311117 operator meteorolog311118 meteorolog aeronautic tehnician311119 operator specialist curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci311120 tehnician în fizică----------Ocupația "tehnician în fizică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.3112 Tehnicieni constructoriTehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor, exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.311201 maistru construcții civile, industriale și agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroameliorații311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcții311208 maistru instalator în construcții311209 tehnician instalații în construcții311210 diriginte șantier311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și poduri311212 tehnician în industria materialelor de construcții311213 maistru în industria materialelor de construcții311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcții311215 tehnician devize și măsurători în construcții311216 tehnician devizier311217 tehnician atașamentist3113 Tehnicieni electricieni și energeticieniTehnicienii electricieni și energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acționării, întreținerii și reparării echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție.311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcții311309 tehnician mentenanță electromecanică automatică echipamente industriale311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)3114 Tehnicieni în electronicăTehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.311401 maistru electronică311402 tehnician electronică311403 tehnician proiectant electronică3115 Tehnicieni mecaniciTehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice și în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și echipamentului mecanic.311501 maistru cazangerie311502 maistru instalații navale311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service, prototipuri311504 maistru lăcătuș, construcții metalice311505 maistru lăcătuș mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanică agricolă311511 maistru mecanică fină311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer-matrițer311515 maistru sudură311516 tehnician construcții navale311517 tehnician instalații de bord (avion)311518 tehnician mașini și utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudură311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții311524 tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare311526 tehnician documentație studii311527 tehnician prestații vehicule311528 tehnician reglementări/omologări oficiale311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea și măsurarea muncii311534 maistru fabricarea armamentului311535 inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor311536 inspector ISCIR3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimieTehnicienii în chimie industrială și petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice și în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul chimiei.311601 decontaminator311602 laborant apă și apă grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industria chimică311605 maistru petrolist/industria chimică311606 laborant apă potabilă311607 tehnician petrolist chimie industrială311608 laborant petrochimist311609 maistru la fabricarea muniției3117 Tehnicieni mineri și metalurgiștiTehnicienii minieri și metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistență în activitatea de cercetare și în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătățirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol și de gaze, precum și în proiectarea, construcția, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor miniere, a sistemelor pentru transportul și depozitarea petrolului și gazelor naturale și pentru extragerea metalelor din minereuri.311701 laborant structură macroscopică și microscopică311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg311712 maistru termist-tratamentist311713 probator hidraulic piese turnate3118 Tehnicieni proiectanțiTehnicienii proiectanți pregătesc desene tehnice, hărți și ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date și, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval - desenator311806 trasator optic311807 tehnician proiectant311808 tehnician cadastru----------Ocupația "tehnician cadastru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază se referă la tehnicienii din științele inginerești neclasificați în altă parte în grupa minoră 311 - Tehnicieni în științe inginerești. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de știință și inginerii implicați în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială și de producție.311901 maistru în industria celulozei și hârtiei311902 maistru tipograf311903 paginator tipograf311904 tehnician normare, salarizare, organizare311905 tehnician preț de cost311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producției311907 tehnician preț de revenire/costuri311908 tehnician gestiune salarială311909 tehnician gestiunea producției311910 tehnician gestiune stoc311911 maistru în industriile textilă, pielărie311912 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori311913 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor311914 tehnician în industria încălțămintei311915 tehnician în industria pielăriei311916 tehnician în industria textilă311917 tehnician proiectant textile, pielărie311918 laborant în industriile textilă, pielărie311919 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte311920 mutată----------Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost mutată din grupa majoră 3 "Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic" în grupa majoră 2 "Specialiști în diverse domenii de activitate" și va avea codul 214951, conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.311920 tehnician platou----------Ocupația "tehnician platou" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.311921 tehnician în industria sticlei și ceramicii311922 maistru în industria sticlei și ceramicii311923 maistru frigotehnist311924 tehnician frigotehnist311925 tehnician în industria alimentară311926 tehnician laborant analize produse alimentare311927 tehnician în industria alimentară extractivă311928 tehnician în industria alimentară fermentativă311929 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor311930 tehnician în morărit și panificație311931 tehnician proiectant în industria alimentară311932 maistru în industria alimentară311933 tehnolog alimentație publică311934 operator control nedistructiv311935 operator control nedistructiv cu radiații penetrante311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice311939 operator control nedistructiv cu curenți turbionari311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor311942 laborant pentru fabrica de ciment----------Ocupația "laborant pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.311943 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală----------Ocupația "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" a fost mutată din grupa de bază 3257 - "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în grupa de bază 3119 - "Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 311943, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcțiiControlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră și operațiuni de construcții.3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivăControlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operațiunile de minerit și exploatare în carieră, supraveghează direct și coordonează activitățile minerilor care lucrează în minele subterane și de suprafață și în cariere.312101 măsurător de gaze, temperatură și radiații312102 controlor de producție la minele de aur nativ312103 salvator minier3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoareControlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează și supraveghează activitățile tehnicienilor controlori în procesul de producție, ale operatorilor de mașini, asamblorilor și altor lucrători de producție.312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament și muniție312202 controlor calitate pentru execuția elementelor la armament și muniție312203 controlor de calitate la protejări metalice3123 Controlori-supraveghetori în construcțiiControlorii-supraveghetori din construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor angajați în construcția și repararea de clădiri și structuri.313 Tehnicieni controlori de procese industrialeTehnicienii controlori de procese industriale operează și monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, mașinile multifuncționale de control al proceselor și mențin unitățile de procesare în generarea și distribuția energiei electrice, instalațiile de canalizare, tratare a apelor reziduale și distrugere a deșeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului și gazelor naturale, în prelucrarea metalului și alte operații multiple de proces.3131 Operatori în centralele de producere a energiei electriceOperatorii în centralele de producere a energiei electrice acționează, monitorizează și întrețin tablourile de comandă și echipamentele aferente în centrele de distribuție care controlează producția și distribuția de energie electrică sau de altă natură în rețelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare și alte echipamente auxiliare din cadrul stațiilor de producere a energiei electrice.313101 operator la instalațiile din centrale electrice313102 mașinist la instalațiile din centrale electrice313103 operator la instalațiile de cazane din centrale electrice313104 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze313105 operator la camera de comandă termică313106 mașinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice313107 mașinist la instalațiile de turbine hidraulice313108 mașinist la centrale diesel313109 operator punct termic313110 operator centrală termică313111 automatist pentru supraveghere și întreținere cazane313112 operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci313113 operator surse regenerabile de energie3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apeiOperatorii la incineratoare și uzine de tratare a apei acționează și monitorizează sistemele de control computerizate și echipamentele similare din cadrul instalațiilor de tratare a deșeurilor lichide și solide, pentru a reglementa tratarea și eliminarea apelor reziduale și a deșeurilor, precum și din instalațiile de filtrare și tratare a apei, pentru a reglementa tratarea și distribuția apei.313201 operator la instalații de incinerare313202 operator hidraulic în alimentările cu apă313203 operator circuite rețea apă313204 mașinist la condiționarea aerului313205 operator la tratarea apei tehnologice313206 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)3133 Controlori uzine de prelucrare chimicăControlorii din uzinele de prelucrare chimică acționează și monitorizează utilajele chimice, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzește sau rafinează produsele chimice.3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturaleOperatorii în uzinele de rafinare a țițeiului și gazelor naturale acționează și monitorizează utilajele, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care rafinează, distilează și tratează țițeiul, petrolul, produsele pe bază de țiței și alte produse secundare sau gazul natural.313401 operator chimist la chimizarea metanului313402 rafinor313403 distilator la prelucrarea țițeiului313404 operator instalații îmbuteliere gaz petrol lichefiat3135 Controlori în procesul de producție metalurgicăControlorii în procesul de producție metalurgică acționează și monitorizează mașinile multifuncționale de control al proceselor și echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare și conversie, laminoare, instalații de tratament termic sau mașinile de extrudare a metalului.3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificați în grupa minoră 313 - Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare și asamblare a hârtiei și celulozei.313901 maistru-operator la roboți industriali313902 tehnician-operator la roboți industriali313903 tehnician în industria celulozei și hârtiei313904 controlor de conformitate în industria de mașini313905 tehnician asigurarea calității313906 tehnician analist calitate313907 tehnician cotator calitate313908 operator echipamente de termografie----------Ocupația "operator echipamente de termografie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilațiTehnicienii în științele vieții și alți specialiști asimilați îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susține specialiștii din domeniul științei vieții în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare și protecție a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia și biochimia, agricultura, piscicultura și silvicultura.3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)Tehnicienii în științele vieții (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiștilor din științele vieții prin efectuarea de cercetări, analize și testări ale organismelor vii, precum și prin dezvoltarea și aplicarea de produse și procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, biologia plantelor și animalelor, microbiologia, biologia moleculară și a celulelor.314101 tehnician în bacteriologie314102 tehnician în biochimie314103 tehnician în hematologie314104 tehnician în serologie314105 tehnician în biologie314106 tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)314107 evaluator și auditor de mediu3142 Tehnicieni în domeniul agriculturiiTehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste și experimente, asigură suport tehnic și științific oamenilor de știință din domeniul agriculturii, fermierilor și conducătorilor de ferme.314201 tehnician agronom - cercetare314202 tehnician zootehnist - cercetare314203 tehnician pedolog314204 operator de însămânțări artificiale la animale----------Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost mutată din grupa de bază 2132 "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în Grupa de bază 3142 "Tehnicieni în domeniul agriculturii" urmând a avea codul 314204, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.314205 operator în ferme ecologice mixte----------Ocupația "operator în ferme ecologice mixte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3143 Tehnicieni în domeniul silviculturiiTehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activități tehnice și de supraveghere necesare susținerii cercetărilor în silvicultură și în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător.314301 tehnician în industrializarea lemnului314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului314303 maistru în industrializarea lemnului314304 tehnician silvic - cercetare314305 tehnician în reconstrucția ecologică314306 tehnician cadastru forestier314307 tehnician amenajist314308 tehnician proiectant în reconstrucție ecologică314309 maistru silvic----------Ocupația "maistru silvic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.314310 brigadier silvic----------Ocupația "brigadier silvic" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314310, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.314311 pădurar----------Ocupația "pădurar" a fost mutată din grupa de bază 2132 - "Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit" în grupa de bază 3143 - "Tehnicieni în domeniul silviculturii" urmând a avea codul 314311, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerianControlorii și operatorii pentru trafic naval și aerian comandă și navighează nave și aeronave, îndeplinesc activități tehnice pentru a asigura deplasarea sigură și eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice și de control computerizat al aerului.3151 Mecanici navaliMecanicii navali controlează și participă în cadrul activităților de exploatare, întreținere și reparare a echipamentului mecanic, electric și electronic și a instalațiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activități auxiliare similare la țărm.315101 ofițer ajutor fluvial/portuar315102 ofițer RTG315103 ofițer electrician fluvial/portuar315104 mutată----------Ocupația "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.315105 radiată----------Ocupația "ofițer electrician maritim", cod 315105 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.315106 radiată----------Ocupația "ofițer mecanic maritim", cod 315106 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.315107 ajutor ofițer mecanic fluvial3152 Ofițeri de punte și pilotaj naveOfițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și a ambarcațiunilor similare și îndeplinesc activități similare la țărm.315201 căpitan fluvial315202 căpitan port315203 ofițer intendent315204 ofițer port315205 ofițer de punte fluvial/portuar315206 pilot de Dunăre maritimă315207 șef echipaj maritim/fluvial315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim315209 dragor maritim/fluvial315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant315211 radiată----------Ocupația "ofițer de punte maritim", cod 315211 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.315212 ofițer de punte maritim aspirant/ofițer mecanic maritim aspirant/ofițer electrician maritim aspirant3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilațiPiloții de avioane și alți specialiști asimilați controlează funcționarea echipamentului mecanic, electric și electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poștă și marfă și efectuează sarcini similare înainte de zbor și în timpul zborului.315301 comandant detașament zbor315302 comandant însoțitor de bord315303 copilot315304 inspector pilotaj315305 mecanic navigant aviație315306 pilot aeronave315307 pilot comandant avion315308 pilot încercare315309 pilot recepție și control aeronave315310 parașutist recepție și control315311 parașutist încercător315312 pilot parașutism încercător315313 pilot instructor aeronave315314 instructor parașutism315315 mecanic navigant instructor315316 maistru aviație315317 tehnician aviație3154 Controlori de trafic aerianControlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spațiul aerian și la sol, folosind sisteme radio, radar și de semnalizare luminoasă, și furnizează informații relevante pentru operarea aeronavelor.315401 controlor dirijare nonradar315402 controlor sol315403 controlor trafic aviația civilă315404 dispecer sol315405 navigator dirijare radar315406 navigator aviația civilă315407 navigator dirijare nonradar315408 navigator dirijare zbor315409 navigator instructor dirijare radar și nonradar315410 navigator sol315411 operator radar315412 operator radiotelecomunicații aeronautice315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar315414 controlor trafic aerian dirijare radar315415 controlor trafic aerian informare315416 navigator informare315417 operator/specialist/instructor telecomunicații aeronautice aviație civilă315418 șef tură telecomunicații aeronautice aviație civilă315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)315420 navigator instructor informare3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerianTehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor de control al traficului aerian și al sistemelor de navigație aeriană.315501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii315502 mașinist agregate aerodrom315503 operator instalații control antiterorist/antideturnare315504 operator radionavigant aviație315505 operator radionavigant instructor aviație315506 tehnician securitate aeriană315507 operator de handling315508 inspector siguranță operațională315509 agent de securitate aeroportuară315510 dispecer operațiuni de zbor315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian315512 operator dispecerat operațional de supraveghere în serviciile de trafic aerian315513 tehnician protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)315514 maistru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)315515 șef tură protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)315516 tehnician în serviciile de trafic aerian315517 operator de handling combustibil----------Ocupația "operator de handling combustibil" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătățiiTehnicienii și asimilații acestora din domeniul sănătății îndeplinesc sarcini tehnice și practice care ajută la diagnosticarea și tratamentul bolii, leziunilor și deficiențelor la oameni și animale, sprijină punerea în aplicare a asistenței medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiștii din domeniul medical, veterinar sau alți specialiști din domeniul sănătății.321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceuticTehnicienii din domeniul medical și farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea și tratarea bolilor, afecțiunilor, leziunilor și deficiențelor.3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratamentTehnicienii specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament asigură testarea și funcționarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete și a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea și tratarea leziunilor, bolilor și altor deficiențe. Aceștia pot administra tratamente cu radiații pacienților, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătății.321101 maistru aparate electromedicale321102 tehnician aparate electromedicale3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologieTehnicienii în laboratoare medicale și de patologie efectuează teste clinice pe eșantioane de fluide corporale și țesuturi pentru a obține informații despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.321201 autopsier3213 Tehnicieni și asistenți de farmacieTehnicienii și asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătății.321301 asistent farmacist321302 laborant farmacie321303 asistent medical de farmacie----------Ocupația "asistent medical de farmacie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentarăTehnicienii de protetică medicală și dentară proiectează, realizează, întrețin și repară dispozitivele și aparatele medicale și dentare, urmând prescripțiile sau instrucțiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceștia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane și punți dentare.321401 tehnician protezist-ortezist321402 tehnician acustician-audioprotezist321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare și adaptare fotolii rulante----------Ocupația "tehnician evaluare, recomandare, furnizare și adaptare fotolii rulante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilațiSurorile medicale, inclusiv surorile puericultoare și asimilații acestora, acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul și după nașterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în asistență medicală, obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.3221 Surori medicaleSurorile medicale acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficiențe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în îngrijire medicală și alți specialiști din domeniul sănătății.322101 laborant în ocrotirea sănătății322102 soră medicală3222 Surori puericultoareSurorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătății și consiliere înainte, în timpul sarcinii și după nașterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății, de tratament și de observare stabilite de către specialiști în medicină, în obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.322201 asistentă puericultoare323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternativePracticienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternativePracticienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.324 Tehnicieni și asistenți veterinariTehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare și asistă veterinarii la efectuarea de intervenții și operații.3240 Tehnicieni și asistenți veterinariTehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obișnuite, și asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenții și operații.324001 agent veterinar324002 asistent veterinar324003 autopsier la ecarisaj324004 tehnician veterinar325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilațiAlți specialiști din domeniul sănătății și asimilații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și furnizează servicii de asistență în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunității, corectarea acuității vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgență și alte activități care sprijină și promovează sănătatea umană.3251 Asistenți și terapeuți în stomatologieAsistenții și terapeuții din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea și tratarea bolilor și afecțiunilor dinților și cavității bucale, conform planurilor și procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alți specialiști din domeniul sănătății orale.325101 tehnician dentar325102 asistent de profilaxie stomatologică----------Ocupația "asistent de profilaxie stomatologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.325103 asistent de medicină dentară----------Ocupația "asistent de medicină dentară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătateTehnicienii fișe medicale și informații privind starea de sănătate dezvoltă, mențin și implementează sistemele de procesare, păstrare și recuperare a fișelor medicale cu facilitățile medicale și alte servicii de îngrijire a sănătății care satisfac din punct de vedere legal, etic și administrativ cerințele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.3253 Lucrători în domeniul sănătății publiceLucrătorii în domeniul sănătății publice oferă educație privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor, asistență medicală preventivă de bază și vizite la domiciliu pentru comunități specifice. Aceștia oferă asistență și sprijin persoanelor și familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale și de sănătate.325301 asistent medical comunitar3254 Tehnicieni în optică medicalăTehnicienii în optica medicală proiectează, montează și distribuie lentile optice pe baza rețetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuității vizuale reduse. Aceștia oferă servicii de întreținere a ochelarilor de corecție, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută și pentru alte dispozitive optice.325401 optician medical325402 optometrist (studii medii)3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapieTehnicienii și asistenții în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienți în situațiile în care deplasarea funcțională este amenințată de leziuni, boală sau alte deficiențe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuți sau alți specialiști din domeniul sănătății.325501 maseur325502 asistent medical fizioterapie325503 ergoterapeut325504 reflexoterapeut3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătatePersonalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplinește sarcini clinice și administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienților, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătății.325601 oficiant medical325602 tehnician sanitar325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilațiInspectorii din domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale și asimilații verifică punerea în aplicare a normelor și reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranța la locul de muncă, precum și siguranța proceselor de producție a bunurilor și serviciilor. Aceștia pot implementa și evalua programe ce restabilesc sau îmbunătățesc condițiile sanitare și de siguranță, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătății.325701 mutată----------Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost mutată din grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în Grupa de bază 2421 "Analiști de management și organizare", și va avea codul 242114 conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.325702 manager al sistemelor de management de mediu325703 auditor de mediu325704 expert/specialist standardizare325705 monitor mediul înconjurător325706 inspector pentru conformare ecologică325707 asistent standardizare325708 manager al sistemului de management al riscului325709 manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă325710 responsabil de mediu325711 auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională325712 inspector protecția mediului325713 specialist în managementul deșeurilor325714 auditor în domeniul siguranței alimentare325715 manager în domeniul siguranței alimentare325716 auditor responsabilitate socială325717 responsabil al managementului responsabilității sociale325718 manager de responsabilitate socială325719 inspector sanitar325720 inspector protecție socială325721 tehnician în securitate și sănătate în muncă325722 tehnician condiții de muncă și securitate325723 inspector în domeniul securității și sănătății în muncă325724 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii medii)325725 mutată----------Ocupația "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" a fost mutată din grupa de bază 3257 - "Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați" în grupa de bază 3119 - "Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 311943, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.325726 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)----------Ocupația "coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.325727 specialist securitate și sănătate în muncă în domeniul servicii de întreținere și reparații autovehicule (studii medii)----------Ocupația "specialist securitate și sănătate în muncă în domeniul servicii de întreținere și reparații autovehicule (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente----------Ocupația "manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3258 Lucrători pe ambulanțăLucrătorii pe ambulanță asigură asistență medicală de urgență pentru pacienții care sunt răniți, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea și în timpul transportului la unitățile medicale.325801 brancardier325802 ambulanțier----------Ocupația "ambulanțier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății și asimilații, neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 32 - Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății.325901 asistent medical generalist----------Ocupația "asistent medical generalist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325902 asistent medical nutriție dietetică----------Ocupația "asistent medical nutriție dietetică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325903 paramedic----------Ocupația "paramedic" a fost mutată din grupa de bază 2240 "Paramedici" în Grupa de bază 3259 "Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare" cu codul 325903, conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.325904 asistent medical laborator----------Ocupația "asistent medical laborator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325905 asistent medical de pediatrie----------Ocupația "asistent medical de pediatrie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325906 asistent medical obstetrică-ginecologie----------Ocupația "asistent medical obstetrică-ginecologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325907 asistent medical igienă și sănătate publică----------Ocupația "asistent medical igienă și sănătate publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325908 asistent medico-social----------Ocupația "asistent medico-social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325909 asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare----------Ocupația "asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.325910 asistent medical radiologie----------Ocupația "asistent medical radiologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.33 Specialiști în servicii administrative și asimilațiSpecialiștii din servicii administrative și asimilații îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor privind contabilitatea financiară și a problemelor de tranzacție, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea și aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluși lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferințe, servicii de plasare a forței de muncă, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata și care acționează ca agenți pentru atleți și artiști.331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilațiSpecialiștii financiari, matematicienii și asimilații stabilesc valoarea diferitelor articole și proprietăți, mențin înregistrările tranzacțiilor financiare, analizează cererea de informații din aplicațiile de împrumut și iau o decizie, cumpără și vând instrumente financiare și efectuează calcule matematice și similare.3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancarAgenții și brokerii în domeniul financiar și bancar cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la fața locului sau pe piețele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienți, pe bază de comision. Aceștia recomandă tranzacții clienților sau conducerilor superioare.331101 cambist (broker valori)331102 agent de schimb331103 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)331104 broker bursa de mărfuri331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)331106 teleoperator financiar-bancar331107 agent marketing pensii private331108 agent pentru servicii de investiții financiare----------Ocupația "agent pentru servicii de investiții financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3312 Ofițeri de crediteOfițerii de credite analizează și evaluează informațiile financiare din aplicațiile pentru creditare și stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.331201 analist tehnic piețe financiare331202 ofițer operațiuni financiar-bancare3313 Specialiști în contabilitate și asimilațiSpecialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare la aceste tranzacții.331301 calculator devize331302 contabil331303 tehnician merceolog331304 planificator331305 revizor gestiune331306 contabil bugetar331307 secretar economic (studii medii)331308 merceolog331309 referent3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilațiSpecialiștii statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea și prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale și în executarea acestor operațiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor și actuarilor.331401 referent statistician331402 statistician331403 statistician medical331404 actuar331405 tehnician planificare/urmărire sinteze3315 Evaluatori asigurăriEvaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăților și a diferitelor bunuri și estimează pierderile acoperite de polițele de asigurare.331501 estimator licitații321502 evaluator asigurări331503 evaluator tehnic daune auto332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionareAgenții și brokerii în vânzări și aprovizionare reprezintă companiile, guvernele și alte organizații în activitatea de cumpărare și vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport și alte servicii pentru unități industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acționează ca agenți independenți pentru a aduce împreună cumpărătorii și vânzătorii de mărfuri și servicii.3321 Agenți de asigurăriAgenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienții noi și pentru cei vechi.332101 agent de asigurare332102 broker în asigurări3322 Agenți de vânzăriAgenții de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri și servicii către întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.332201 reprezentant tehnic332202 reprezentant comercial332203 agent de vânzări332204 consilier vânzări bijuterii și ceasuri----------Ocupația "consilier vânzări bijuterii și ceasuri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3323 Agenți contractări și achizițiiAgenții de contractări și achiziții cumpără bunuri și servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităților industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituții și organizații.332301 specialist în achiziții----------Ocupația "specialist în achiziții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3324 Brokeri comercialiBrokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri și servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienți, pe bază de comision.332401 agent comercial332402 mercantizor----------Codul ocupației "mercantizor" a fost rectificat conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.332403 agent vânzări standarde și produse conexe333 Agenți de servicii comercialeAgenții de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spațiul de publicitate în mass-media, desfășoară activități vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activități de mediere între lucrător și angajator, aranjează contracte pentru atleții de performanță, animatori și artiști, precum și pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea și vânzarea de muzică, planifică și organizează conferințe și evenimente similare.3331 Agenți concesionariAgenții concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de import/export și alte formalități sunt în ordine.333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)333102 recepționer contractări-achiziții333103 administrator cumpărări333104 agent cumpărări333105 declarant vamal333106 agent tranzit333107 agent maritim3332 Organizatori de conferințe și evenimenteOrganizatorii de conferințe și evenimente organizează și coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente, ceremonii, banchete și seminare.3333 Agenți de recrutare și contractoriAgenții de recrutare și contractorii informează și mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori și recrutează forța de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor și a altor organizații, inclusiv instituții guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să își găsească un loc de muncă, pentru un comision.333301 agent repartizare a forței de muncă333302 agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera333303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj333304 inspector/referent resurse umane333305 agent ocupare333306 analist resurse umane333307 tehnician mobilitate personal333308 tehnician reconversie personal333309 instructor/preparator formare333310 tehnician calificare gestiune competențe333311 tehnician resurse umane3334 Agenți și administratori imobiliariAgenții și administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienților și pe bază de comision.333401 agent imobiliar (broker imobiliar)3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde agenții de servicii comerciale neclasificați în altă parte în grupa minoră 333 - Agenți de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spațiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleți de performanță, animatori și artiști, pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări și vânzări de muzică și vânzări de proprietăți și bunuri prin licitație.333901 agent reclamă publicitară333902 agent literar333903 impresar muzical333904 impresar teatru333905 manager sportiv333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)333907 agent servicii client333908 impresar artistic333909 organizator spectacole333910 operator de interviu333911 referent comerț exterior333912 operator vânzări prin telefon333913 agent de navă----------Ocupația "agent de navă" a fost mutată din grupa de bază 3151 "Mecanici navali" în Grupa de bază 3339 "Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 333913, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.333914 asistent atragere fonduri (la 04-04-2017, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 198 din 14 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 334 Secretari administrativi și specializațiSecretarii administrativi și specializați asigură servicii-suport de documentare, organizare și comunicare, utilizând cunoștințe de specialitate din activitatea organizației în care sunt angajați. Aceștia își asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcționarii secretariatului din organizație.3341 Coordonatori de birouCoordonatori de birou supraveghează și coordonează activitățile lucrătorilor din grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.3342 Secretari în domeniul serviciilor juridiceSecretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoștințele de specialitate privind terminologia și procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiștii din domeniul juridic privind activitățile de comunicare, documentare și de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari și al guvernelor.334201 secretar procuratură3343 Secretari executivi în domeniul administrativSecretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare și organizare în sprijinul managerilor și specialiștilor și/sau pregătesc corespondența, rapoartele și procesele-verbale și alte documente de specialitate.334301 secretar administrativ334302 secretar asistent director334303 asistent manager334304 asistent de cabinet3344 Secretari în domeniul medicalSecretarii în domeniul medical, utilizând cunoștințele de specialitate privind terminologia medicală și procedurile de furnizare a asistenței medicale, acordă asistență specialiștilor din domeniul sănătății și altor lucrători pentru realizarea de activități de comunicare, de documentare, administrare și coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătății din cadrul unităților medicale și din alte organizații similare de îngrijire a sănătății.334401 registrator medical334402 registrator medical în anatomie patologică----------Ocupația "registrator medical în anatomie patologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilațiSpecialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilații acestora administrează punerea în aplicare a regulilor și reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naționale, impozite, prestații sociale, emit sau examinează aplicațiile pentru licențele sau autorizațiile în legătură cu transportul, exportul și importul bunurilor, înființarea de firme, construcția de clădiri și alte activități supuse reglementărilor guvernamentale.3351 Inspectori de vamă și frontierăInspectorii de vamă și frontieră verifică persoanele și vehiculele care trec frontierele naționale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările guvernamentale.335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)335102 revizor vamal335103 referent TIR și tranzite (studii medii)335104 referent vamal (studii medii)335105 expert/inspector vamal335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)335107 inspector de trafic rutier (studii medii)----------Denumirea ocupației "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3352 Inspectori fiscaliInspectorii fiscali examinează declarațiile fiscale, facturile de vânzare și alte documente pentru a determina tipul și nivelul impozitului, ale obligațiilor și altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice și trimite cazurile excepționale sau importante către contabili, funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.335201 inspector taxe și impozite335202 operator rol335203 perceptor3353 Inspectori de asigurări socialeInspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile și prestațiile corespunzătoare, și trimit cazurile excepționale sau importante către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizațiiInspectorii guvernamentali în acordarea de licențe, permise și autorizații examinează cererile pentru licențele de export sau import de mărfuri, înființarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obținerea de pașapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licențe ori pașapoarte și identifică condițiile sau restricțiile specifice care urmează a fi anexate licențelor emise, cazurile excepționale ori importante fiind trimise către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.335401 inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială335402 referent pensii, asigurări sociale și asistență socială335403 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații335404 inspector de stat----------Ocupația "inspector de stat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.335405 inspector tehnic----------Ocupația "inspector tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.335406 expert----------Ocupația "expert" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3355 Inspectori de poliție și detectiviInspectorii de poliție și detectivii investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.335501 inspector de poliție335502 detectiv335503 anchetator poliție335504 detectiv particular3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum și din domeniul metrologiei.335901 inspector metrolog335902 inspector prețuri335903 inspector salarii335904 comisar34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și culturalAlți specialiști în domeniul juridic, social și cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor referitoare la serviciile juridice, asistență socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport și religie.341 Alți specialiști în domeniul juridic și socialAlți specialiști în domeniul juridic, social și religios oferă servicii tehnice și practice și asigură sprijin în cadrul proceselor juridice și al investigațiilor, în programele sociale și de asistență comunitară și în activitățile religioase.3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilațiSpecialiștii din domeniul juridic și asimilații acestora îndeplinesc funcții de sprijin în instanțele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate și acordarea de împrumuturi și alte tranzacții financiare, sau fac investigații pentru clienți.341101 agent procedural341102 mutată----------Ocupația "expert criminalist" a fost mutată din grupa de bază 3411 "Specialiști în domeniul juridic și asimilați" în Grupa de bază 2619 "Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare" și va avea codul 261902, conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.341103 grefier341104 secretar notariat341105 tehnician criminalist341106 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)341108 arhivar notariat341109 expert tehnic judiciar----------Ocupația "expert tehnic judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.341110 grefier statistician341111 grefier documentarist341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice341113 asistent registrator341114 grefier arhivar341115 grefier registrator341116 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii)3412 Specialiști în asistență socială și asimilațiSpecialiștii în asistență socială și asimilații acestora administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea problemelor personale și sociale.341201 tehnician asistență socială----------Denumirea ocupației "asistent social nivel mediu" a fost modificată în "tehnician asistență socială" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.341202 pedagog social341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență341204 facilitator de dezvoltare comunitară341205 lucrător de tineret341206 specialist în economia socială----------Ocupația "specialist în economia socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.341207 tehnician egalitate de șanse----------Ocupația "tehnician egalitate de șanse" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilațiSpecialiștii în domeniul religiei și asimilații acestora acordă sprijin preoților sau comunității religioase, desfășoară activități religioase, predică și transmit învățăturile unei anumite religii și depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinței și a consilierii spirituale.341301 călugăr/călugăriță (la 21-11-2017, Ocupația ”călugăr” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, prin mutarea ocupației ”călugăriță” de la codul 341302 la codul 341301, urmând să aibă denumirea ”călugăr/călugăriță” ) 341302 paracliser (la 21-11-2017, Ocupația ”călugăriță” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017, prin mutarea ocupației ”călugăriță” de la codul 341302 la codul 341301 și introducerea ocupației ”paracliser” la codul rămas liber ) 341303 predicator341304 egumen/egumenă (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 341305 preot (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 341306 diacon (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 341307 cântăreț bisericesc (la 21-11-2017, Ocupația cântăreț bisericesc a fost mutată din grupa de bază 2636 Specialiști în religie în grupa de bază 3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 341308 dascăl (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 341309 catehet (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 3414 Personal didactic în învățământul primarPersonalul din învățământul primar instruiește copiii în mod individual și în grup, folosind diferite metode și materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă și evaluează performanțele și comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.----------Grupa de bază 3414 "Personal didactic în învățământul primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341401 învățător----------Ocupația "învățător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341402 institutor----------Ocupația "institutor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3415 Personal didactic în învățământul preșcolarPersonalul din învățământul preșcolar desfășoară activități individuale și de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului și comunicării, dezvoltarea cognitivă și socioemoțională a copilului.----------Grupa de bază 3415 "Personal didactic în învățământul preșcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341501 educatoare----------Ocupația "educatoare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341502 educator puericultor----------Ocupația "educator puericultor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3416 Instructori și asimilați din învățământInstructorii și asimilații din învățământ desfășoară activități de educație extrașcolare, programe de recreere și organizează activități educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv și turistic.----------Grupa de bază 3416 "Instructori și asimilați din învățământ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341601 instructor școlar auto----------Ocupația "instructor școlar auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază conține personal din învățământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învățământ care planifică, pregătește și furnizează lecții și ateliere de lucru individuale și de grup pentru nivelul de competență, interesele și aptitudinile elevilor și consiliază elevii pentru a-i ajuta să înțeleagă și să depășească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educația lor.----------Grupa de bază 3419 "Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341901 maistru instructor----------Ocupația "maistru instructor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341902 pedagog școlar----------Ocupația "pedagog școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341903 secretar școală----------Ocupația "secretar școală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341904 șef atelier școală----------Ocupația "șef atelier școală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.341905 mediator școlar----------Ocupația "mediator școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014.342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fiziceLucrătorii în domeniul sportului și al pregătirii fizice se pregătesc și concurează la evenimente sportive pentru a obține un câștig financiar, antrenează sportivi amatori și profesioniști, femei și bărbați, pentru creșterea performanței, promovează participarea și standardele în sport, organizează și oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire și supraveghere pentru diferite forme de exerciții și alte activități recreative.3421 Atleți și sportiviAtleții și sportivii participă la evenimente și competiții sportive. Aceștia se antrenează și concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.342101 fotbalist profesionist342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive342103 jucător de rugbi342104 sportiv de înaltă performanță----------Ocupația "sportiv de înaltă performanță" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.342105 sportiv de performanță----------Ocupația "sportiv de performanță" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportuluiAntrenorii, instructorii și funcționarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesioniști pentru a crește performanța, încurajează o participare cât mai mare în sport și organizează și oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.342201 antrenor342202 instructor sportiv342203 secretar federație342204 antrenor de fotbal profesionist342205 instructor arte marțiale342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme342207 antrenor coordonator342208 arbitru judecător sportiv342209 preparator sportiv342210 impresar sportiv342211 oficial sportiv acreditat342212 instructor în poligonul de tir342213 supraveghetor în poligonul de tir342214 monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă342215 instructor educație acvatică342216 arbitru de fotbal----------Ocupația "arbitru de fotbal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.342217 organizator evenimente sportive----------Ocupația "organizator evenimente sportive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.342218 ofițer de control doping (studii medii)----------Ocupația "ofițer de control doping (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.342219 steward sportiv----------Ocupația "steward sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.342220 antrenor național----------Ocupația "antrenor național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreativeInstructorii și coordonatorii de programe de pregătire fizică și activități recreative îndrumă, ghidează și instruiesc grupuri și persoane în activități recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.342301 animator sportiv342302 instructor de fitness342303 antrenor de fitness342304 instructor de aerobic-fitness342305 instructor educație fizică342306 instructor salvaspeo----------Ocupația "instructor salvaspeo" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.342307 instructor speologie----------Ocupația "instructor speologie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.342308 instructor canioning----------Ocupația "instructor canioning" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinarAlți specialiști din domeniul artistic, cultural și culinar combină aptitudinile creative și cunoștințele tehnice și culturale în activitatea de preluare și prelucrare a fotografiilor, proiectarea și executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afișaje) de magazin și interioare de locuințe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreținerea colecțiilor din biblioteci și din galerii, a înregistrărilor și sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea și prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producțiile de teatru, film și televiziune, precum și în alte domenii artistice și culturale.3431 FotografiFotografii acționează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse și alte subiecte.343101 fotograf343102 laborant foto343103 retușor foto343104 operator prelucrare peliculă343105 radiată----------Ocupația "fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet", cod 343105 a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.3432 Designeri de interior și decoratoriDesignerii de interior și decoratorii planifică și proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul și rezidențiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătățesc mediul de viață și de muncă, precum și de promovare a vânzărilor. Aceștia coordonează și participă la construirea și decorarea acestora.343201 butafor343202 decorator interioare343203 desenator artistic (studii medii)343204 decorator vitrine343205 desenator artistic (studii superioare)3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)Tehnicienii în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene și artefacte pentru colecții, aranjează și montează exponatele din galerii, acordă asistență bibliotecarilor privind organizarea și operarea sistemelor de manipulare a materialelor și fișierelor înregistrate.343301 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)----------Ocupația "restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343302 conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)----------Ocupația "conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)----------Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343304 conservator bunuri culturale (studii medii)----------Ocupația "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343305 restaurator arhivă (studii medii)----------Ocupația "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343306 conservator arhivă (studii medii)----------Ocupația "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" urmând a avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.3434 Bucătari șefiBucătarii șefi concep meniuri, creează feluri de mâncare și supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea și gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor și al altor locuri unde se servește masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri și în gospodăriile private.343401 șef de sală restaurant343402 barman-șef343403 bucătar-șef343404 cofetar-șef343405 inspector calitate producție culinară3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și culturalAceastă grupă de bază cuprinde ocupațiile auxiliare artistice și culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 - Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii și actorii cu punerea în scenă a producțiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificați aici.343501 mânuitor, montator decor343502 tehnician machetist343503 tehnician reclame (decorator)343504 maestru de lumini343505 maestru de sunet343506 caricaturist (studii medii)343507 tehnoredactor343508 secretar de redacție (studii medii)343509 organizator de producție343510 asistent regizor artistic343511 reporter (studii medii)343512 machior spectacole343513 peruchier343514 secretar de emisie (studii medii)343515 ghid de animație343516 documentarist (studii medii)343517 traducător (studii medii)343518 videojurnalist (studii medii)343519 copywriter publicitate (studii medii)343520 corector (studii medii)343521 electrician iluminare scenă343522 secretar artistic343523 gestionar custode sală----------Ocupația "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcționari în evidența stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural" urmând a avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.343524 prezentator TV (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 35 Tehnicieni în informatică și comunicațiiTehnicienii în informatică și comunicații furnizează sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor și rețelelor de comunicații și îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicații, difuzarea de imagini și sunet, precum și alte tipuri de semnale de telecomunicații (terestre, marine sau aeriene).351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatoriTehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor de comunicații, sistemelor și rețelelor informatice și oferă asistență tehnică utilizatorilor.3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilorTehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor asigură sprijin zilnic activităților de prelucrare (procesare), operare și monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informației și a comunicațiilor, echipamentelor periferice, hardware și software, precum și echipamentele informatice, pentru a asigura performanță optimă, precum și pentru identificarea oricăror probleme.351101 operator calculator electronic și rețele351102 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul351103 tehnician echipamente de calcul și rețele351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator351105 administrator sistem documentar351106 operator prompter351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatoriTehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistență tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind software-ul și hardware-ul (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.351201 programator ajutor351202 analist ajutor3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sistemeTehnicienii în rețele de calculatoare și sisteme instalează, operează și întrețin rețelele și alte sisteme de comunicații de date.3514 Tehnicieni webTehnicienii web mențin, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a website-urilor de internet și intranet și a programelor și echipamentelor aferente serverelor web.352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziuniiTehnicienii din domeniul telecomunicațiilor, al radiodifuziunii și televiziunii controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații.3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziuneTehnicienii în radiodifuziune și televiziune controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene.352101 acustician cinematografic352102 controlor și recondiționer filme352103 electrician iluminare filmare352104 etaloner352105 maistru aparate video și sunet352106 mașinist mecanic traweling352107 mecanic cameră filmare352108 montor imagine352109 montor negative și de pregătire a peliculei352110 montor pozitive352111 operator cameră diafilm, diapozitive352112 operator emisie-recepție352113 operator producție RTV352114 preparator filmare352115 proiecționist352116 senzitometrist352117 ștanțator de filme352118 operator truka352119 editor imagine352120 tehnician iluminat tehnologic352121 ilustrator muzical352122 controlor emisii RTV352123 montor emisie352124 operator imagine352125 operator radio-radioficare352126 operator sunet352127 tehnician radioelectronist352128 tehnician CATV352129 operator dispecer sisteme de monitorizare și aparatură de control352130 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces352131 cameraman352132 tehnician de echipamente TV352133 radioelectronist stații de emisie radio-TV352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet352135 designer video3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicațiiTehnicienii în transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații, din poștă și transporturi.352201 șef formație sisteme radiante (antene)352202 tehnician construcții telefonice352203 tehnician radiolocații352204 tehnician turn parașutism352205 inspector exploatare poștală352206 tehnician stații de emisie radio-TV352207 tehnician stații radiorelee și satelit352208 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații352209 pilonist antenist352210 tehnician rețele de telecomunicații352211 operator rețele de telecomunicații352212 radioelectronist stații radiorelee și satelit352213 maistru transporturi, poștă și telecomunicații352214 tehnician transporturi, poștă și telecomunicații352215 tehnician proiectant transporturi și comunicații4 Funcționari administrativiFuncționarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează și realizează prelucrarea informațiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operațiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informații și întâlniri.41 Funcționari cu atribuții generale inclusiv operatori la mașini de scris/calculFuncționarii cu atribuții generale, inclusiv operatorii la mașini de scris și de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informațiile și desfășoară diferite sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.411 Funcționari cu atribuții generaleFuncționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.4110 Funcționari cu atribuții generaleFuncționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.411001 funcționar administrativ411002 inspector documente secrete411003 referent de stare civilă----------Ocupația "referent de stare civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.412 SecretariSecretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.4120 SecretariSecretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.412001 secretară412002 secretară dactilografă412003 secretară prelucrare texte413 Operatori la mașini de scris/calculOperatorii la mașini de scris sau de calcul introduc și procesează texte și date, pregătesc, editează și realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare și transmitere.4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelorDactilografii și operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.413101 dactilografă413102 stenodactilografă413103 referent transmitere413104 telefaxist413105 teletipist413106 telexist413107 telebanker4132 Operatori introducere dateOperatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.413201 operator introducere, validare și prelucrare date413202 operator tehnică poligraf413203 operator procesare text și imagine413204 registrator de arhivă electronică de garanții reale mobiliare413205 operator mașină contabilizat413206 operator mașină de calculat413207 asistent analist de informații----------Ocupația "asistent analist de informații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.42 Funcționari în serviciul cu publiculFuncționarii în serviciul cu publicul tratează cu clienții în legătură cu organizarea de călătorii, operațiunile financiare (monetare), cererile de informații, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice și se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicațiilor de eligibilitate pentru servicii.421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilațiCasierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora realizează operațiuni monetare în unități legate de serviciile bancare, serviciile poștale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare și colectare a datoriilor.4211 Casieri de bancă și asimilațiCasierii de bancă și asimilații acestora lucrează direct cu clienții băncilor sau oficiilor poștale realizând operațiuni de casă sau furnizează servicii poștale.421101 casier tezaur421102 casier valută421103 mânuitor valori (presă, poștă)421104 numărător bani421105 verificator bani421106 verificator valori421107 casier trezorier421108 șef casierie centrală421109 șef supraveghere case421110 operator ghișeu bancă421111 operator ghișeu birouri de schimb421112 administrator cont421113 referent operații între sedii421114 referent casier421115 operator gestionar loto----------Ocupația "operator gestionar loto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilațiAgenții de pariuri, crupierii și alți lucrători asimilați acestora determină riscurile și cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiții de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unitățile de jocuri.421201 crupier421202 schimbător fise - changeur (cazino)421203 supraveghetor jocuri (cazino)421204 șef de masă (cazino)421205 cap de masă (cazino)4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancareAgenții la casele de amanet și birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietățile depuse ca garanție.421301 amanetar4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilațiAgenții de colectare a creanțelor și asimilații acestora încasează plățile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăților și colectează plățile pentru operele de binefacere.421401 agent fiscal421402 colector (recuperator) creanțe/debite422 Agenți în centre de informareAgenții în centrele de informare furnizează informații clienților sau obțin informații personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizații, înregistrarea și întâmpinarea oaspeților și vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice și colectarea informațiilor de la respondenții la sondaje sau din aplicațiile pentru servicii.4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiajConsultanții și funcționarii în agențiile de voiaj furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup.422101 agent de voiaj422102 agent de turism422103 agent de turism tour-operator422104 agent de transport turistic intern422105 agent de transport internațional422106 agent de asistență turistică422107 agent turism de afaceri422108 agent transporturi externe422109 agent transporturi interne422110 funcționar agenție voiaj422111 agent de turism pentru circuite tematice----------Ocupația "agent de turism pentru circuite tematice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.4222 Funcționari în centrele de informareFuncționarii în centrele de informare oferă consultanță și informații clienților, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizații, prelucrează tranzacțiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spații care pot fi la mare distanță de clienți sau de alte operațiuni ale organizațiilor sau companiilor ale căror informații sunt furnizate.4223 Operatori centrale telefoniceOperatorii din centralele telefonice utilizează centralele și consolele telefonice de comunicații pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informații ale apelantului și raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează și retransmit mesajele către membrii personalului sau clienților.422301 oficiant telefoane422302 oficiant telegraf422303 radiotelegrafist422304 telefonist422305 telefonist instructor422306 telegrafist (teleimprimatorist)422307 operator registrator de urgență----------Ocupația "operator registrator de urgență" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.4224 Recepționeri în domeniul hotelierRecepționerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, țin evidența camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare și încasează plățile.422401 recepționer de hotel422402 lucrător concierge422403 șef de recepție hotel422404 tehnician compartiment securitate hotel422405 responsabil cazare4225 Funcționari în birouri de informațiiFuncționarii în birourile de informații răspund solicitărilor și plângerilor personale, scrise, prin poșta electronică și celor prin telefon, despre bunurile, serviciile și politicile organizației, furnizează informații și îndrumă persoanele către alte surse. Aceștia sunt angajați în locații care îi pun în contact direct cu clienții sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.422501 impiegat informații422502 funcționar informații clienți4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)Recepționerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc și întâmpină vizitatorii, clienții sau oaspeții și răspund la întrebările și solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.422601 recepționist4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piațăOperatorii de interviu pentru sondaje și cercetare de piață chestionează persoane și înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea și studierea pieței pe o gamă largă de subiecte.4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include agenții din centrele de informare care nu fost clasificați în altă parte din grupa minoră 422 - Agenți în centre de informare. De exemplu, sunt incluși lucrătorii care obțin și procesează informații de la clienți necesare stabilirii eligibilității pentru servicii.43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiarăFuncționarii în serviciile de evidență contabilă și financiară obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.431 Funcționari în gestiune economică și administrativăFuncționarii din gestiunea economică și administrativă obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.4311 Funcționari în servicii de evidență contabilăFuncționarii în servicii de evidență contabilă calculează, clasifică și înregistrează date numerice pentru a ține o evidență financiară completă. Aceștia efectuează orice combinație de sarcini de rutină, cum ar fi afișarea, calcularea și contabilizarea taxelor, pentru a obține date financiare primare utilizate în menținerea înregistrărilor contabile.431101 calculator preț cost431102 funcționar economic431103 operator devize431104 șef secție inventar4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurăriFuncționarii în domeniul statistic, financiar și al asigurărilor obțin, prelucrează și calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacțiile unităților de asigurări, băncilor sau ale altor unități financiare.431201 agent bursă431202 contabil financiar bancar431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii4313 Funcționari în domeniul salarizăriiFuncționarii în domeniul salarizării colectează, verifică și prelucrează informațiile de salarizare și calculează drepturile de plată și beneficiile pentru angajații din cadrul unui departament, unei companii sau altei unități.431301 pontator432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transportFuncționarii în gestiunea materialelor și în transporturi țin evidența bunurilor produse, achiziționate, depozitate, expediate și a materialelor necesare la datele specificate de producție sau țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri și de mărfuri.4321 Funcționari în evidența stocurilorFuncționarii în evidența stocurilor mențin înregistrările bunurilor produse și ale materialelor de producție primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.432101 gestionar depozit432102 magaziner432103 operator siloz (silozar)432104 primitor-distribuitor materiale și scule432105 recuziter432106 sortator produse432107 trezorier (studii medii)432108 mutată----------Ocupația "gestionar custode sală" a fost mutată din grupa de bază 4321 "Funcționari în evidența stocurilor" în Grupa de bază 3435 "Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural" și va avea codul 343523, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.432109 pivnicer432110 primitor-distribuitor benzină și motorină432111 lucrător gestionar432112 șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare4322 Funcționari de planificare și urmărire a producțieiFuncționarii de planificare și urmărire a producției calculează cantitățile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcție și programe similare de producție, pregătesc și verifică graficul de desfășurare a producției.432201 dispecer432202 facturist432203 lansator produse432204 programator producție432205 dispecer operațiuni salubrizare4323 Funcționari în transporturiFuncționarii în transporturi țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier și aerian de pasageri, transportului de marfă și pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.432301 agent transporturi432302 funcționar informații432303 controlor trafic432304 impiegat auto432305 impiegat informații aviație432306 impiegat registru mișcare432307 însoțitor vagoane432308 inspector RNR (Registru Naval Român)432309 inspector exploatare trafic432310 instructor depou432311 instructor revizie vagoane432312 instructor stație432313 operator circulație mișcare432314 operator comercial432315 operator dană432316 operator programare432317 picher432318 rediționar432319 revizor tehnic vagoane432320 scriitor vagoane432321 șef agenție colectare și expediție mărfuri432322 șef autogară432323 avizier căi ferate432324 șef haltă432325 șef stație taxare432326 șef tură la comanda personalului de tren432327 șef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant și de dormit432328 șef tură revizie vagoane432329 veghetor încărcare-descărcare432330 verificator documente expediție432331 expeditor internațional432332 operator recepție432333 agent curier432334 agent stație metrou432335 impiegat de mișcare metrou432336 operator mișcare metrou432337 operator portuar stivator432338 operator portuar expeditor432339 operator portuar dispecer/planificator432340 grafician mers de tren432341 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)432342 agent feroviar marfă432343 referent protocol aeroportuar----------Ocupația "referent protocol aeroportuar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.432344 revizor tehnic auto----------Ocupația "revizor tehnic auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.44 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativAlți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficiile poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, țin evidența dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului și scriu în numele persoanelor analfabete.441 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativAlți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficii poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, țin evidența dosarelor de personal și scriu în numele persoanelor analfabete.4411 Funcționari bibliotecăFuncționarii din bibliotecă eliberează și primesc materiale de bibliotecă, sortează și aranjează cărțile pe rafturi, înregistrările sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și ziarele și furnizează informații generale despre bibliotecă pentru utilizatori.441101 bibliotecar (studii medii)441102 discotecar441103 filmotecar441104 fonotecar441105 fototecar441106 mânuitor carte441107 videotecar4412 Curieri și sortatori corespondențăCurierii și sortatorii de corespondență efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenței și alte sarcini legate de serviciile de corespondență de la oficiile poștale sau organizații similare, precum și de la ori în cadrul unei unități.441201 agent poștal441202 cartator poștal441203 cartator presă441204 cartator telegrame441205 diriginte poștă441206 factor poștal441207 inspector telegrame441208 oficiant poștă telegrame441209 oficiant presă441210 prelucrător presă scrisă441211 responsabil tură expediție441212 șef vagon poștal4413 Codificatori, corectori și asimilațiCodificatorii, corectorii și asimilații acestora transformă informațiile în coduri, verifică și corectează probele și desfășoară și alte sarcini de birou.441301 codificator441302 corector editură presă441303 corector-revizor poligrafie4414 Copiști și funcționari asimilațiCopiștii și funcționarii asimilați acestora scriu scrisori și completează formulare în numele persoanelor analfabete.4415 Funcționari pentru activități de secretariatFuncționarii pentru activitățile de secretariat ordonează corespondența, fișele (cardurile), facturile, chitanțele și alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidență utilizat. Aceștia localizează și îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.441501 arhivar441502 funcționar documentare441503 mutată----------Ocupația "restaurator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343305, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441504 mutată----------Ocupația "conservator arhivă (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343306, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441505 mutată----------Ocupația "restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343301, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441506 mutată----------Ocupația "conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343302, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441507 mutată----------Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343303, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.441508 mutată----------Ocupația "conservator bunuri culturale (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 4415 "Funcționari pentru activități de secretariat" în Grupa de bază 3433 "Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)" și va avea codul 343304, conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.4416 Funcționari în domeniul resurselor umaneFuncționarii din domeniul resurselor umane mențin și actualizează dosarele de personal, cum ar fi informații cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanță, concediile angajaților efectuate ori acumulate, salarii, calificări și instruiri profesionale.441601 referent evidența persoanelor4419 Lucrători în servicii suport neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificați în altă parte în grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.441901 funcționar ghișeu servicii publice441902 expert local pe problemele romilor441903 expert relații sociale----------Ocupația "expert relații sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.5 Lucrători în domeniul serviciilorLucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale și de protecție legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva incendiilor și actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare, precum și la tarabe și în piețe.51 Lucrători în domeniul serviciilor personaleLucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală și a copiilor.511 Însoțitori de zbor, conductori și ghiziÎnsoțitorii de zbor, conductorii și ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoțesc persoane și grupuri în călătorii, vizite și excursii turistice.5111 Însoțitori de zbor și stewarziÎnsoțitorii de zbor și stewarzii asigură confortul și siguranța pasagerilor, servesc mâncare și băuturi și prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor și navelor. Aceștia pot planifica și coordona activitățile menajere și sociale la bordul navelor.511101 însoțitor de bord511102 stewardesă5112 Conductori în transporturiConductorii în transporturi verifică și emit bilete, asigură siguranța și confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze și alte vehicule de transport public.511201 conductor tren511202 revizor bilete511203 controlor bilete511204 conductor vagon de dormit și cușetă511205 controlor acces metrou511206 șef tură comandă vagon de dormit - cușetă511207 însoțitor pasageri în transportul rutier----------Ocupația "însoțitor pasageri în transportul rutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.5113 GhiziGhizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare și excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unități industriale și parcuri tematice. Aceștia descriu punctele de interes turistic și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.511301 ghid de turism511302 ghid de turism intern (local)511303 ghid național de turism (tour-operator)511304 ghid de turism montan, drumeție montană511305 ghid galerii de artă/interpret511306 ghid habitat natural floră, faună511307 ghid turism ornitologic511308 ghid turism speologic511309 ghid turism ecvestru511310 ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultraușoare)511311 ghid montan511312 ghid obiectiv cultural511313 însoțitor grup turistic511314 organizator activitate turism (studii medii)511315 ranger511316 custode pentru arii protejate511317 animator de hotel511318 însoțitor speolog----------Ocupația "însoțitor speolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.511319 ghid turistic pentru peșteri amenajate----------Ocupația "ghid turistic pentru peșteri amenajate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.511320 ghid canioning----------Ocupația "ghid canioning" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.512 BucătariBucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.5120 BucătariBucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.512001 bucătar512002 pizzar512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician512004 maestru în arta culinară513 Chelneri și barmaniChelnerii și barmanii servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.5131 ChelneriChelnerii servesc produse alimentare și băuturi în locuri de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.513101 ajutor ospătar513102 ospătar (chelner)513103 somelier5132 BarmaniBarmanii prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și nonalcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.513201 barman513202 barman preparator514 Coafori, cosmeticieni și asimilațiCoaforii, cosmeticienii și asimilații acestora taie și coafează părul, bărbieresc și aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumusețare, aplică cosmetice și machiaje și oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătățirii înfățișării acestora.5141 CoaforiCoaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea și coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluși și cei care execută operațiuni de bărbierit sau tăierea părului facial și tratarea scalpului.514101 coafor514102 frizer514103 coafor stilist----------Ocupația "coafor stilist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.5142 Cosmeticieni și asimilațiCosmeticienii și asimilații acestora fac tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.514201 cosmetician514202 manichiurist514203 pedichiurist514204 maseur de întreținere și relaxare514205 machior514206 tatuator514207 montator bijuterii pe corp514208 stilist protezist de unghii514209 operator întreținere corporală----------Ocupația "operator întreținere corporală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.514210 dermopigmentist----------Ocupația "dermopigmentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.515 Supraveghetori clădiri și gospodăriiSupraveghetorii de clădiri și gospodării coordonează, programează și supraveghează activitatea persoanelor care fac curățenie și a altor categorii de personal de serviciu din spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj și de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case și locuințe private.5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituțiiPersonalul de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții, organizează, supraveghează și execută activități de menaj în scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități.515101 cabanier515102 guvernantă de hotel/etaj515103 lenjereasă de hotel515104 administrator515105 administrator piețe și târguri515106 intendent515107 șef cantină515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)5152 Administratori în gospodării individualeAdministratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează și execută activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.515201 gospodar515202 îngrijitor vilă515203 administrator pensiune turistică515204 lucrător în gospodăria agroturistică5153 Administratori de clădiriAdministratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici și alte clădiri și mențin ordinea și curățenia acestora și a suprafețelor auxiliare. Aceștia pot supraveghea alți lucrători și contractori, în funcție de mărimea și natura imobilului în cauză.515301 îngrijitor clădiri515302 agent curățenie clădiri și mijloace de transport515303 administrator imobile516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personaleAlți lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul și prevăd (prezic) evenimente viitoare din viața persoanelor, oferă companie și alte servicii personale, îngrijesc și dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare și funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.5161 Astrologi, prezicători și asimilațiAstrologii, prezicătorii și asimilații acestora descriu (dezvăluie) trecutul și prezic evenimente viitoare din viața persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienților, prin folosirea cărților de joc sau alte tehnici.516101 astrolog5162 Însoțitori și valețiÎnsoțitorii și valeții oferă companie și se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.516201 cameristă hotel516202 însoțitor516203 valet5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămătoriAgenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează, conduc și rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.516301 antreprenor servicii funerare516302 decorator servicii funerare516303 îmbălsămător5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companieÎngrijitorii de animale și animale de companie hrănesc, dresează și îngrijesc animalele și asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală și tehnicienii din cadrul unităților veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulțirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, școlilor de echitație, școlilor de dresare a câinilor și altor unități de îngrijire similare.516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare516402 coafor canin5165 Instructori conducere autoInstructorii de conducere auto învață oamenii cum să conducă autovehicule.516501 instructor școlar auto516502 instructor auto5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 51 - Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii și companie ca parteneri de dans, escorte și animatoarele din cluburi de noapte sunt incluși aici.516901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție516902 gazdă club516903 organizator prestări servicii516904 agent ecolog516905 raportor ecolog516906 întreținător textile-piele516907 animator socioeducativ516908 animator centre de vacanță516909 lucrător pensiune turistică516910 operator pârtie de schi516911 prestidigitator----------Ocupația "prestidigitator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.516912 iluzionist de circ----------Ocupația "iluzionist de circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.516913 lucrător interpret în limbaj mimico-gestual----------Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost mutată din grupa de bază 2266 - "Audiologi și specialiști în logopedie" în grupa de bază 5169 - "Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare", redenumindu-se în "lucrător interpret în limbaj mimico-gestual" și având codul 516913, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.52 Lucrători în domeniul vânzărilorLucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea și prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe și în piețe, la domiciliul clienților, prin telefon sau centrele de comandă. Aceștia înregistrează și acceptă plată pentru bunurile și serviciile achiziționate și pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.521 Vânzători stradali și în piețeVânzătorii stradali și în piețe vând mărfuri la tarabe în piețe sau în stradă, pregătesc și vând alimente calde sau reci și băuturi pentru consumul imediat pe străzi și în locuri publice.5211 Vânzători la standuri și în piețeVânzătorii la standuri și în piețe vând diverse produse la standuri în piețe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spații deschise.5212 Vânzători stradali de produse alimentareVânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc și vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, și băuturi pentru consumul imediat pe stradă și în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.521201 vânzător ambulant de produse alimentare522 Vânzători în magazineVânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata. Aceștia explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii și pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenților de vânzare și a casierilor.5221 Vânzători în magazineVânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajați.522101 vânzător5222 Supraveghetori în magazineSupraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea și coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor și a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, cum ar fi supermarketuri și magazine universale.522201 anticar5223 Asistenți vânzări în magazineAsistenții de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata și explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii.522301 librar522302 lucrător controlor final522303 lucrător comercial522304 lucrător produse naturiste522305 vânzător de produse naturiste523 Casieri și vânzători de bileteCasierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.5230 Casieri și vânzători de bileteCasierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.523001 taxator523002 vânzător de bilete523003 casier523004 casier metrou524 Alți lucrători în domeniul vânzărilorAlți lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă și vânzarea de bunuri, produse alimentare și servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în piețe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificați în grupele minore 521 - Vânzători stradali și în piețe, 522 - Vânzători în magazine și 523 - Casieri și vânzători de bilete.5241 Manechine și asimilațiManechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și accesorii, pozează pentru fotografii, film și înregistrare video, publicitate sau pentru creații artistice.524101 manechin524102 model - atelier artistic și publicitate524103 prezentator modă5242 Prezentatori produsePrezentatorii de produse recomandă prin demonstrații produse (mărfurile) în spații comerciale, expoziții și locuințe private.5243 Vânzători la domiciliuVânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri și servicii și propun tranzacții pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potențialilor clienți, de obicei rezidenți în locuințe private, mergând la domiciliul acestora.524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă5244 Vânzători în case de comenziVânzătorii în case de comenzi contactează clienții existenți și pe cei potențiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicații electronice, pentru a promova bunuri și servicii, obținerea de vânzări și stabilirea de vizite de vânzări. Aceștia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spații necentralizate.5245 Lucrători în benzinăriiLucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianți și alte produse pentru automobile și furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curățarea, lubrifierea și efectuarea de reparații minore la autovehicule.5246 Lucrători în unități de alimentație publicăLucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la ghișeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale și alte locații.524601 bufetier5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificați în altă parte în subgrupa majoră 52 - Lucrători în domeniul vânzărilor.53 Personal de îngrijirePersonalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere și asistență pentru copii, pacienți și persoane în vârstă, convalescenți sau persoane cu handicap, în unități instituționale și rezidențiale.531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazialPersonalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în școli, locuințe rezidențiale și în unități de îngrijire a copiilor.5311 Personal de îngrijire copiiPersonalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în locuințe rezidențiale și în centre de îngrijire de zi înainte de școală, după școală și în timpul vacanțelor.531101 îngrijitor de copii531102 guvernantă531103 babysitter531104 bonă (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazialPersonalul în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial îndeplinește atribuții nedidactice prin asistarea personalului didactic și oferă îngrijire și supraveghere pentru copii în școli și grădinițe.531201 asistent maternal531202 părinte social531203 educator specializat531204 îngrijitor grupă învățământ preșcolar (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 532 Personal de îngrijire în domeniul sănătățiiPersonalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență pentru mobilitatea și activitățile zilnice de viață ale pacienților, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente și cu handicap în unități de îngrijire a sănătății și în centre rezidențiale.5321 Îngrijitori în domeniul sănătățiiÎngrijitorii din domeniul sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața pacienților și rezidenților în diferite centre de îngrijire a sănătății, cum ar fi spitale, clinici și facilități de îngrijire medicală rezidențiale. Aceștia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor și practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale și a altor specialiști din domeniul sănătății sau specialiști asimilați acestora.532101 băieș532102 gipsar532103 infirmier/infirmieră532104 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară532105 lăcar532106 nămolar5322 Îngrijitori la domiciliuÎngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unități rezidențiale independente.532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav532204 îngrijitor la domiciliu5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătății neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 - Personal de îngrijire în domeniul sănătății.532901 mediator sanitar532902 mediator social532903 lucrător prin arte combinate532904 asistent personal profesionist532905 asistent personal de îngrijire532906 operator prestații sociale532907 supraveghetor de noapte servicii sociale532908 lucrător social54 Lucrători în servicii de protecțieLucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.541 Lucrători în servicii de protecțieLucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.5411 PompieriPompierii previn, combat și sting incendiile și acordă asistență în alte situații de urgență, protejează viața persoanelor, bunurile și conduc acțiunile de salvare.541101 șef compartiment pentru prevenire541102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor541103 specialiști pentru prevenire541104 servant pompier541105 șef grupă intervenție541106 șef echipă specializată5412 PolițiștiPolițiștii asigură menținerea ordinii și respectarea legii, efectuează acțiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispozițiile legilor și regulamentelor și arestează persoanele suspecte.541201 polițist local (la 21-11-2017, Denumirea ocupației ”agent poliție comunitară” a fost modificată de ANEXA din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 5413 Agenți de penitenciareAgenții de penitenciare supraveghează și mențin ordinea în rândul deținuților din penitenciare sau centre de reeducare.541301 agent de penitenciare----------Denumirea ocupației "gardian de închisoare" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.541302 educator în penitenciare5414 Lucrători în servicii private de securitate----------Denumirea grupei de bază 5414 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor și actelor de vandalism. Aceștia controlează accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor.541401 agent de securitate541402 agent control acces541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)541404 agent gardă de corp541405 șef serviciu pază----------Ocupația "șef formație pază și ordine" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.541406 agent de securitate intervenție----------Ocupația "agent de intervenție pază și ordine" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.541407 agent transport valori541408 dispecer centru de alarmă541409 șef tură servicii securitate541410 inspector de securitate541411 evaluator de risc de efracție541412 agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare----------Ocupația "agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015. Ocupația "agent conducător câini de serviciu" a fost mutată din grupa de bază 5414 - "Lucrători în servicii private de securitate" în grupa de bază 5419 - "Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare" urmând a avea codul 541907, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.541413 agent de securitate competiții sportive----------Ocupația "agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive" a fost redenumită conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.541414 șef obiectiv servicii de securitate----------Ocupația "șef obiectiv servicii de securitate" a fost mutată din grupa de bază 1213 "Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării" în Grupa de bază 5414 "Lucrători în servicii private de securitate" și are codul 541414, conform anexei la ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015.5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include lucrători din serviciile de protecție neclasificați în altă parte în grupa minoră 541 - Lucrători în servicii de protecție.541901 șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență541902 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor541903 salvator la ștrand541904 salvator montan541905 salvamar541906 gardian feroviar541907 agent conducător câini de serviciu----------Ocupația "agent conducător câini de serviciu" a fost mutată din grupa de bază 5414 - "Lucrători în servicii private de securitate" în grupa de bază 5419 - "Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare" și are codul 541907, conform anexei la ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 27 noiembrie 2015.541908 salvator din mediul subteran speologic----------Ocupația "salvator din mediul subteran speologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.541909 salvator din mediul subacvatic speologic----------Ocupația "salvator din mediul subacvatic speologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuitLucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor.61 Muncitori calificați în agriculturăMuncitorii calificați în agricultură, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de animale și producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.611 Grădinari și cultivatoriGrădinarii și cultivatorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, cultivarea legumelor de grădină și a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumiculturăAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultură planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu și alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.611101 agricultor611102 grădinar611103 legumicultor611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice6112 Arboricultori și pomicultoriArboricultorii și pomicultorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole pentru creșterea arborilor și arbuștilor și recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi și nucii, arborii de ceai și cafea, vița-de-vie, arbuștii de afine, arborii de cacao și de cauciuc, și pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.611201 arboricultor611202 ciupercar611203 florar-decorator611204 floricultor611205 peisagist-floricultor611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură611207 pomicultor611208 viticultor6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniereAgricultorii și lucrătorii calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea și întreținerea arborilor, arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, precum și pentru producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau se ocupă de cultivarea legumelor și florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.611301 fermier în horticultură611302 lucrător calificat în irigații----------Ocupația "lucrător calificat în irigații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixteAgricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale mixte planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea unor combinații specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi și arbuști, precum și produse pentru grădină, horticole și de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.612 Crescători de animaleCrescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase și altor animale nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carneCrescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.612101 cioban (oier)612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne612103 tocător de furaje612104 lucrător calificat în creșterea animalelor612105 crescător bovine612106 crescător porcine612107 mamoș porcine612108 baci montan612109 cioban montan612110 crescător de oi montan612111 oier montan6122 Crescători de păsăriCrescătorii de păsări planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și îngrijirea găinilor, curcanilor, gâștelor, rațelor și a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă și material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.612201 crescător de păsări612202 fazanier612203 crescător de păsări pentru reproducție----------Ocupația "crescător de păsări pentru reproducție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612204 crescător de păsări pentru ouă de consum----------Ocupația "crescător de păsări pentru ouă de consum" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612205 crescător de pui pentru carne----------Ocupația "crescător de pui pentru carne" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612206 crescător de păsări de rasă și pentru decor----------Ocupația "crescător de păsări de rasă și pentru decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.612207 arbitru pentru păsări de rasă----------Ocupația "arbitru pentru păsări de rasă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.6123 Apicultori și sericicultoriApicultorii și sericicultorii planifică, organizează și efectuează activități pentru înmulțirea, creșterea și îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase și alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase și alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.612301 apicultor612302 sericicultor6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificați în altă parte în grupa minoră 612 - Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creșterea și îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului și altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, șerpilor și altor reptile, precum și diferitelor insecte și animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate, grădini zoologice și circuri ori în piețe.612901 crescător de animale mici612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator612904 crescător de melci612905 antrenor cabaline612906 crescător-îngrijitor de cabaline612907 herghelegiu613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animaleMuncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescători de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animaleMuncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.613001 fermier în producția vegetală613002 fermier în producția animală613003 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoareLucrătorii calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a celor plantate, creșterea, reproducerea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.621 Lucrători forestieri și asimilațiLucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.6210 Lucrători forestieri și asimilațiLucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.621001 cioplitor în lemn621002 carbonitor621003 fasonator mecanic (cherestea)621004 muncitor plantații și amenajare zonă verde621005 pepinierist621006 presator stuf621007 protecționist silvic621008 recoltator stuf621009 rezinator621010 șef coloană exploatare stuf621011 stivuitor și recepționer silvic621012 tăietor silvic621013 preparator mangal621014 mangalizator622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătoriiLucrătorii în domeniul pescuitului și vânătorii se ocupă cu înmulțirea, creșterea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.6221 Lucrători în culturi acvaticeLucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulțirea și creșterea de pește, midii, stridii și alte forme de viață acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.622101 lucrător în culturi acvatice622102 piscicultor6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costierePescarii pe cursuri de ape interioare și în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peștelui ori a altor forme de viață acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.622201 pescar în ape interioare și de coastă6223 Pescari în mări și oceanePescarii în mări și oceane, precum și căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peștelui de adâncime din mări și oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.622301 pescar în mări și oceane6224 Lucrători în domeniul vânătoriiLucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea și uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene și alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.622401 paznic de vânătoare63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Fermierii, pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp, fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale și de altă natură, îngrijirea și vânarea animalelor, prinderea de pește și capturarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriuFermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriuFermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriuCrescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriuCrescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriuLucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriuLucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.7 Muncitori calificați și asimilațiMuncitorii calificați și asimilații acestora aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea mașinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare și producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieniMuncitorii constructori și asimilații acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafață. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.711 Muncitori constructori și asimilațiMuncitorii constructori și asimilații acestora se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu efectuarea diferitelor construcții și sarcini de întreținere a clădirilor.7111 Constructori de caseConstructorii de case ridică, întrețin și repară case și clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile și materialele tradiționale, cât și pe cele moderne.711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră711102 confecționer plăci din diverse materiale711103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf711104 laborant pentru construcții de drumuri și construcții civile----------Ocupația "laborant pentru construcții de drumuri și construcții civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7112 Zidari și asimilațiZidarii și asimilații acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) și a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi și repara pereți, paravane (pereți despărțitori), arcade și alte structuri.711201 sobar711202 zidar coșuri fabrică711203 zidar pietrar711204 zidar șamotor711205 zidar roșar-tencuitor711206 zidar restaurator7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatrăSpărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră taie și modelează blocurile de piatră tare sau moale și plăcile (dalele) pentru construirea și întreținerea structurilor de piatră și a zidăriei monumentelor și gravează (sculptează) în piatră.711301 cioplitor în piatră și marmură711302 cioplitor-montator piatră, marmură711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură711305 restaurator piatră7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilațiMuncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment și efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.711401 betonist711402 fierar betonist711403 montator elemente prefabricate din beton armat711404 constructor structuri monolite711405 operator injectorist711406 injectorist în construcții711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată----------Ocupația "operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.7115 Dulgheri și tâmplariDulgherii și tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întrețin și repară diferite tipuri de structuri și accesorii realizate din lemn și alte materiale.711501 dulgher (exclusiv restaurator)711502 dulgher restaurator7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde muncitorii constructori și asimilații acestora care nu sunt clasificați în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori și asimilați. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreținerea clopotnițelor, șemineurilor și coșurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.711901 muncitor hidrometru711902 pavator711903 săpător fântâni711904 asfaltator711905 cantonier711906 chesonier711907 constructor căi ferate711908 constructor linii tramvai711909 drenor canalist711910 fascinar711911 finisor terasamente711912 muncitor hidrogeolog711913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare711914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri711915 agent hidrotehnic711916 revizor cale sau puncte periculoase711917 meseriaș întreținere cale711918 șef echipă întreținere cale711919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri711920 alpinist utilitar711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri și poduri711922 șef echipă întreținere cale metrou711923 șef echipă lucrări artă metrou711924 lucrător pentru drumuri și căi ferate711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate711926 speolog utilitar----------Ocupația "speolog utilitar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilațiMuncitorii constructori la lucrări de finisare și asimilații acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreținerea și repararea acoperișurilor, podelelor, pereților, sistemelor de izolație, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum și a instalațiilor sanitare, tubulaturii și a sistemelor electrice din clădiri și alte structuri.7121 Constructori de acoperișuriConstructorii de acoperișuri se ocupă cu construirea și repararea acoperișurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.712101 acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă712102 constructor de acoperișuri7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilațiParchetarii, linoliștii, mozaicarii și faianțarii instalează, întrețin și repară podele, acoperă pardoseli, pereți și alte suprafețe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.712201 faianțar712202 montator placaje interioare și exterioare712203 mozaicar (exclusiv restaurator)712204 parchetar712205 mozaicar restaurator712206 linolist712207 montator placaje uscate7123 IpsosariIpsosarii instalează, întrețin și repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative și de protecție din ipsos, ciment și materiale similare pe structurile interioare și exterioare.712301 ipsosar (exclusiv restaurator)712302 turnător ornamentalist712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos7124 Montatori izolațiiMontatorii de izolații termice și acustice aplică și repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare și de aer condiționat.712401 izolator fonic712402 izolator frigorific712403 izolator hidrofug712404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)712405 izolator termic712406 montator pereți și plafoane din ghips-carton712407 asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan712408 confecționer vitraje izolante----------Denumirea ocupației "confecționer geam termoizolator" a fost modificată în "confecționer vitraje izolante" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.712409 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă----------Denumirea ocupației "montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice" a fost modificată în "montator sisteme tâmplărie termoizolantă" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.712411 confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant----------Denumirea ocupației "confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator" a fost modificată în "confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant" conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.Se modifică denumirea ocupației cod 712411 din "confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator" în "confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant".712412 montator materiale geosintetice712413 sudor geomembrană712414 montator geogrile712415 montator materiale geotextile și geocompozite712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri----------Ocupația "montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.7125 GeamgiiGeamgiii măsoară, taie, finisează, montează și instalează sticlă plată și oglinzi.712501 geamgiu7126 Instalatori și montatori de țeviInstalatorii și montatorii de țevi asamblează, instalează, repară și întrețin sistemele de țevi, fitingurile și dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și echipamente hidraulice și pneumatice.712601 detector pierderi apă și gaze712602 instalator apă, canal712603 instalator frigotehnist712604 instalator încălzire centrală și gaze712605 instalator rețele de distribuție/transport fluide712606 instalator ventilare și condiționare apă712607 verificator canale subterane712608 instalator centrale termice712609 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze712610 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport și înmagazinare-stocare712611 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuție712612 instalator rețele termice și sanitare712613 operator instalații apă și canalizare712614 instalator pentru pompe de căldură----------Ocupația "instalator pentru pompe de căldură" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.712615 instalator pentru sisteme geotermale----------Ocupația "instalator pentru sisteme geotermale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerareMecanicii pentru instalații de climatizare și refrigerare asamblează, instalează, întrețin și repară sistemele și echipamentele de climatizare și refrigerare.712701 frigoriferist (frigotehnist)713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilațiZugravii, vopsitorii, curățitorii de fațade și asimilații acestora pregătesc suprafețele și aplică vopsea și materiale similare pe clădiri și alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceștia acoperă pereții interiori și plafoanele cu tapet, curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și coșurile (industriale), precum și alte structuri similare.7131 Zugravi și asimilațiZugravii și asimilații acestora pregătesc suprafețele clădirilor și ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecție și decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.713101 tapetar713102 zugrav713103 stucaturist713104 ignifugator713105 operator termoprotecție7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilațiVopsitorii, lăcuitorii și asimilații acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecție pe articolele fabricate sau alte structuri.713201 lăcuitor lemn713202 vopsitor industrial713203 finisor-lăcuitor lemn713204 vopsitor713205 vopsitor auto7133 Curățitori de fațadeCurățitorii de fațade curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și ale altor structuri și elimină funinginea din hornuri sau coșuri industriale.713301 coșar713302 curățitor de fațade72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilațiMuncitorii calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilații acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întrețin și repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întrețin și repară mașini și instalații inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale neprețioase.Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a organizării activității, a materialelor și uneltelor folosite, precum și natura și scopul produsului final.721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilațiTurnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii și asimilații acestora confecționează matrițe pentru turnarea metalelor, sudează și taie piese metalice, confecționează și repară articole din tablă, instalează, ridică, întrețin și repară structuri de metale grele, funiculare și alte echipamente similare.7211 Formatori și miezuitoriFormatorii și miezuitorii confecționează matrițele și miezurile pentru turnarea metalelor.721101 modelier lemn721102 modelier metal721103 modelator-miezuitor721104 modelier naval721105 operator la mașini de brichetat șpan721106 pregătitor metale vechi pentru retopire721107 recuperator metale vechi721108 topitor aliaje tipografie721109 topitor fontă și neferoase721110 topitor, turnător metale și aliaje neferoase721111 turnător fontă pe bandă721112 turnător formator721113 turnător pregătitor oțelărie721114 turnător modelier721115 turnător metale și neferoase721116 modelor prototipuri auto7212 Sudori și debitatori autogenSudorii și debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.721201 brazor721202 sudor manual cu flacără de gaze721203 sudor manual cu arc electric721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux721205 operator tăiere721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector721208 sudor7213 Tinichigii-cazangiiTinichigiii-cazangii confecționează, instalează și repară articolele și părți ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oțel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.721301 cazangiu recipiente721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente721303 tinichigiu carosier721304 tinichigiu industrial721305 tinichigiu de șantier721306 tinichigiu structurist de aviație721307 cazangiu țevar721308 cazangiu formator721309 tinichigiu restaurator721310 tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori721311 tinichigiu sisteme de ventilație721312 tinichigiu în construcții7214 Constructori și montatori de structuri metaliceConstructorii și montatorii de structuri metalice asamblează, ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor și alte structuri.721401 finisor cocleți721402 finisor ace și accesorii721403 confecționer capace de carde721404 confecționer cocleți721405 confecționer plase din sârmă721406 formator țevi prin sudare721407 lăcătuș construcții metalice și navale721408 lăcătuș de mină721409 lăcătuș revizie vagoane721410 lăcătuș mecanic721411 lăcătuș-montator721412 presator metale la rece721413 recondiționer scule și utilaje petroliere721414 șanfrenator721415 pregătitor, montator, reparator ițe, cocleți, lamele, spete721416 repasator garnituri carde721417 tubulator naval721418 mașinist la litografiat și vernisat tablă721419 mașinist la confecționarea ambalajelor metalice721420 mașinist la confecționarea tuburilor de aluminiu721421 constructor-montator de structuri metalice721422 mașinist la fabricarea acelor și accesoriilor721423 nituitor721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale721425 mașinist la confecționarea spetelor și spiralelor721426 montator-ajustor spete721427 lipitor și protejator spete721428 tăietor garnituri de carde721429 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul721431 operator la montarea și conservarea produselor după probe721432 schelar721433 confecționer-montator structuri metalice pentru construcții721434 montator fațade și pereți cortină721435 mecanic operator----------Ocupația "mecanic operator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicatMacaragiii și alți lucrători la instalații de ridicat montează instalații de ridicat pentru mutarea și poziționarea echipamentului și a componentelor de construcție, se ocupă cu instalarea și întreținerea cablurilor pe șantierele de construcție, clădiri sau alte structuri.721501 mecanic-montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere722 Forjori, matrițeri și asimilațiForjorii, matrițerii și asimilații acestora forjează și bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oțel și alte metale pentru a confecționa și a repara diverse tipuri de unelte, echipamente și alte articole, reglează mașinile-unelte pentru operatori ori montează și acționează diverse mașini-unelte; de asemenea, se ocupă cu șlefuirea și ascuțirea suprafețelor.7221 Forjori, fierari și matrițeriForjorii, fierarii și matrițerii se ocupă cu forjarea și executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oțel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea și repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole și similare.722101 forjor-matrițer722102 prelucrător mecanic metale prețioase722103 presator piese din pulberi metalice722104 ștanțator722105 presator, ambutisor la cald722106 forjor manual722107 forjor-arcurar722108 forjor mecanic722109 confecționer ferodouri722110 preparator pulberi722111 cuptorar-termist pentru ferite722112 fierar/potcovar722113 formator-presator ferite722114 finisor ferite722115 controlor de calitate la forjare722116 controlor de calitate la turnare722117 debitator-eboșator722118 dusisator-polizator7222 Lăcătuși și asimilațiLăcătușii și asimilații acestora confecționează și repară unelte făcute la comandă și pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matrițe, șabloane pentru componente de mașini și alte articole din metal, folosind unelte de mână și mașini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranțe precise.722201 lăcătuș SDV722202 sculer-matrițer722203 lăcătuș AMC722204 lăcătuș mecanică fină722205 prelucrător prin electroeroziune722206 lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite722207 lăcătuș construcții structuri aeronave----------Ocupația "lăcătuș construcții structuri aeronave" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7223 Reglori și operatori de mașini unelteReglorii și operatorii de mașini unelte reglează și/sau operează diferite mașini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranțe precise.722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice722303 reglor benzi montaj722304 mașinist la linii automate așchietoare722305 reglor mașini de bobinat și platinat722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice722307 reglor mașini-unelte722308 reglor-montator722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte722311 conductor de instalații722312 operator la mașini-unelte semiautomate și automate722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură722314 mașinist la lame de mașini pentru automate așchietoare722315 degresator-imersioner722316 uscător electrozi de sudură722317 mașinist la mașini speciale fără așchiere722318 preparator amestec de înveliș722319 pregătitor sârmă722320 finisator electrozi de sudură722321 mașinist la mașini speciale de așchiere722322 mașinist la confecționarea tuburilor de protecție și a dozelor de ramificație722323 operator la mașini-unelte cu comandă numerică722324 operator la mașini de electroeroziune automate7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțitOperatorii pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit se ocupă cu polizarea și rectificarea suprafețelor metalice și cu ascuțirea uneltelor.722401 ascuțitor laminate la cald722402 ascuțitor laminate la rece722403 ascuțitor-călitor garnituri de carde722404 ascuțitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice722406 polizator722407 șlefuitor metale722408 frezor universal722409 găuritor-filetator722410 honuitor, rodator-lepuitor722411 rabotor-mortezor universal722412 rectificator universal722413 strungar universal722414 broșator722415 frezor la mașini roți dințate722416 gravor mecanic722417 rabotor, mortezor roți dințate722418 rectificator dantură caneluri722419 strungar la strung paralel și de detalonat722420 strungar la strung revolver722421 strungar la strung carusel722422 strungar la mașini orizontale722423 strungar la mașini de alezat722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate722425 strungar la mașini de strunjit roți căi ferate722426 rectificator piese producătoare de ochiuri722427 șlefuitor metale cu plumb industria de armament722428 debitator semifabricate722429 curățitor-sablator723 Mecanici de mașini și utilajeMecanicii de mașini și utilaje montează, instalează, întrețin și repară motoare, vehicule, mașini agricole sau industriale și echipamente mecanice similare.7231 Mecanici de autovehiculeMecanicii de autovehicule montează, instalează, întrețin și repară motoare, echipamente mecanice și legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete și alte autovehicule.723101 electrician auto723102 electromecanic auto723103 mecanic auto723104 operator standuri încercări723105 operator pregătire încercări vehicule7232 Mecanici de motoare de avioaneMecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreținerea, repararea și revizia motoarelor de avioane și a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice și pneumatice.723201 mecanic aviație7233 Mecanici de mașini agricole și industrialeMecanicii de mașini agricole și industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreținerea și repararea motoarelor, mașinilor agricole și industriale și echipamentelor mecanice, cu excepția vehiculelor cu motor, avioanelor și motoarelor electrice.723301 lăcătuș-montator agregate energetice și de transport723302 mecanic utilaj723303 mecanic agricol723304 motorist723305 ungător-gresor723306 operator în verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu723307 mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale723308 operator în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor723309 mecanic mașini agricole723310 mecanic trolist723311 mecanic întreținere și reparații utilaje din industria textilă, confecții și încălțăminte----------Ocupația "mecanic întreținere și reparații utilaje din industria textilă, confecții și încălțăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilațiLucrătorii specializați în repararea de biciclete și asimilații acestora montează, întrețin și repară echipamentele mecanice și similare ale bicicletelor, ricșelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile și echipamentele similare de transport nemotorizate.73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografiMuncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea și repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale prețioase, obiecte de ceramică, vase din porțelan și sticlă, precum și obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiereMuncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice și manuale pentru proiectarea, confecționarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreținerea și ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor și a altor articole din metale prețioase, precum și a obiectelor din ceramică și porțelan. Aceștia aplică tehnici tradiționale și/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea și ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn și articolelor din piele.7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizieMuncitorii calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie confecționează, calibrează, repară, întrețin, reglează și montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente și echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice și, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcționare corectă.731101 AMC-ist731102 armurier731103 blocator, chituitor, deblocator731104 ceasornicar731105 centrator, debordator piese optice731106 centrator, finisor aparate optice731107 degresator, curățător piese și aparate optice731108 lipitor lentile și prisme731109 montator aparatură optică731110 optician731111 optician armament731112 confecționer seringi731113 presator piese optice731114 reparator aparate foto731115 reparator stilouri, brichete731116 reparator umbrele731117 gravor piese optice731118 tratamentist piese optice731119 metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)731120 metrolog verificator7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicaleMuncitorii calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecționează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale și realizează acordarea acestora la înălțimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceștia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuție, instrumente de suflat din alamă.731201 acordor acordeoane, armonici731202 acordor piane, pianine, orgă, țambal731203 cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane731205 constructor claviatură731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuție)731208 filator corzi pentru piane731209 montator corp sonor la piane731210 montator-reglor piane731211 montator-ajustor de acordeoane731212 lutier731213 constructor restaurator de orgi7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioaseGiuvaergiii și lucrătorii în metale prețioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale prețioase ori pietre prețioase. Aceștia se ocupă cu tăierea, șlefuirea și fixarea pietrelor prețioase și semiprețioase, inclusiv diamante, și gravarea de modele pe bijuterii și articole din metale prețioase. De asemenea, aceștia se ocupă și cu tăierea și șlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.731301 argintar731302 bijutier metale prețioase731303 cizelator731304 cizelator clișee galvanice731305 confecționer ștampile de cauciuc, metal, facsimile731306 gravor manual731307 țintuitor731308 bijutier metale comune731309 giuvaergiu731310 șlefuitor diamante naturale731311 maistru bijutier----------Ocupația "maistru bijutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7314 Olari și lucrători asimilațiOlarii și lucrătorii asimilați acestora confecționează obiecte din ceramică, vase de porțelan, obiecte sanitare, cărămizi, țigle și discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul mașinilor.731401 aplicator de detalii la produse din ceramică731402 debavurator-retușor la produse din ceramică fină731403 turnător produse ceramice731404 fasonator produse ceramice731405 glazurator produse din ceramică fină731406 modelator ceramică731407 olar ceramică (artizanat)731408 preparator mase ceramice731409 presator produse ceramice731410 râșnitor smalț731411 șlefuitor produse din ceramică fină7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)Sticlarii (suflătorii, șlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.731501 brigadier la fabricarea sticlei731502 modelator tuburi spectrale731503 trăgător, șlefuitor, gradator nivele731504 prelucrător topitură sticlă la presă731505 prelucrător topitură sticlă la țeavă731506 formator tuburi spectrale7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramicăPictorii decoratori, gravorii pe sticlă și ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică și alte materiale. Aceștia schițează, trasează și pictează litere, cifre, monograme și desene și gravează modele ornamentale florale pe sticlă și alte articole.731601 pictor decor731602 gradator vase și aparate de laborator731603 gravor produse de sticlă731604 inscripționer pe produse de sticlă și ceramică731605 pictor pe sticlă și ceramică731606 oglindar7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materialeMuncitorii calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale aplică tehnici tradiționale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile și alte materiale, precum și sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Țesătorii, fabricanții de pensule și lucrătorii asimilați acestora selectează și pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, țesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături și o împletitură variată a diferitelor tipuri de coșuri.731701 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donițe, cozi de unelte, șindrilă, ciubere731702 confecționer jucării731703 confecționer obiecte artizanale din lemn731704 confecționer plute731705 confecționer garnituri pentru etanșare731706 pirogravor731707 rămar poleitor731708 sculptor în lemn731709 confecționer cretă școlară731710 traforator manual lemn731711 dogar manual731712 rotar caretaș731713 lumânărar731714 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele731715 confecționer nasturi, piepteni731716 confecționer obiecte casnice din deșeuri de aluminiu și alte metale731717 confecționer obiecte din ipsos731718 confecționer obiecte din os, scoică, mică etc.731719 confecționer corzi din intestine731720 încadrator tablouri731721 confecționer materiale didactice pentru științele naturii731722 confecționer bidinele, pensule, perii731723 confecționer mături731724 împletitor de nuiele731725 împletitor obiecte din foi de porumb731726 împletitor papură731727 legător de păr731728 sortator, spălător păr731729 prelucrător de păr la mașină731730 prelucrător manual de păr731731 împletitor din panglică împletită731732 pieptănător de păr la mașină731733 fierbător-uscător de păr7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similareMuncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare aplică tehnici și modele tradiționale pentru a produce țesături, produse tricotate, brodate, țesute și alte articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic, precum și încălțăminte tradițională, genți de mână, curele și alte accesorii.731801 confecționer plase pescărești731802 confecționer articole hârtie731803 confecționer bibelouri din Jenille731804 decorator în piele731805 velator-matisor731806 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii731807 ghemuitor731808 polierator frânghii731809 cablator frânghii731810 saluzitor frânghii731811 confecționer unelte pescuit din plase731812 confecționer îmbrăcare volane în piele731813 prelucrător de fulgi și pene731814 filator731815 ajutor maistru filator731816 țesător731817 tricoter manual731818 ajutor maistru țesător, tricoter731819 croșetor731820 împletitor textile731821 confecționer preșuri731822 țesător restaurator manual covoare731823 pregătitor și confecționer cataloage mostre731824 confecționer tricotaje după comandă731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)731826 repasator731827 aburitor textile731828 reparator covoare731829 țesător manual731830 cusător mănuși piele731831 croitor mănuși piele731832 finisor mănuși piele731833 croitor-ștanțator articole marochinărie731834 cusător articole marochinărie731835 pregătitor articole marochinărie731836 asamblator-montator articole marochinărie7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradițional neclasificați în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificați în executarea de produse artizanale în metale neprețioase și piatră.731901 confecționer manual în metaloplastie731902 confecționer proteze dentare731903 confecționer proteze ortopedice731904 confecționer jaluzele731905 împletitor fibre plastice731906 confecționer flori artificiale732 Lucrători poligrafiLucrătorii poligrafi culeg și aranjează caracterele înainte de imprimare, montează și acționează presele de tipărit, leagă și finisează produsele tipărite, pregătesc șabloanele și acționează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).7321 Zețari și linotipiștiZețarii și linotipiștii corectează, configurează, aranjează și compun texte și elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare și de reprezentare în alte medii vizuale.732101 culegător la mașina de cules și turnat rânduri (linotipist)732102 culegător la mașina de perforat programe pentru mașinile de turnat text (monotastor)732103 culegător la mașina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)732104 culegător manual (zețar)732105 frezor-montator clișee732106 stereotipar732107 galvanotipist732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)732109 zincograf732110 copist formare tipar plan732111 desenator cromolitograf732112 șlefuitor-granulator732113 gravor plăci metalice732114 gravor plăci litografice732115 fotogravor732116 turnător valuri732117 manipulant cutter-plotter7322 TipografiTipografii montează și acționează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, mașinile de tipar flexografice, mașinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare și alte prese de imprimare (tipărit).732201 tipograf turnător la mașinile de turnat text732202 imprimeur textil732203 imprimator serigraf732204 tăietor matrițe serigrafie732205 serigraf732206 operator presă de transfer termic732207 tipograf-tipăritor732208 dactilo-rotaprint732209 operator la mașina electronică de gravat732210 operator la mașinile de fotoculegere (monofoto)732211 operator tipărituri Braille732212 heliografist732213 operator xerox732214 operator mașini multiplicat732215 tipograf print digital și offset732216 operator la mașina de gravat și decupat cu laser732217 operator la mașina de tampografiat732218 tipograf flexograf7323 Legători și lucrători finisareLegătorii și lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărților și a altor publicații și finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.732301 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)732302 colator publicitar732303 mașinist în legătorie mecanică732304 strungar șlefuitor tipografie74 Tehnicieni la echipamente electrice și electroniceTehnicienii la echipamente electrice și electronice instalează, montează și întrețin sistemele de instalații electrice, echipamentele și alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri și linii de alimentare, precum și echipamente și sisteme electronice și de telecomunicații. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor.741 Montatori de echipamente electriceMontatorii de echipamente electrice instalează, montează și întrețin sistemele electrice de cabluri și echipamentele similare, mașinile electrice și alte dispozitive electrice și de transmisie electrică, liniile și cablurile de alimentare.7411 Electricieni construcții și asimilațiElectricienii din construcții și asimilații acestora se ocupă cu instalarea, întreținerea și repararea sistemelor electrice de cabluri și a echipamentelor și dispozitivelor similare.741101 electrician în construcții741102 electrician de întreținere în construcții741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare741104 instalator pentru sisteme termice solare741105 montator instalații solare741106 electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune741107 electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură și control741109 electrician constructor pentru probe și încercări funcționale741110 electrician în construcții civile și industriale7412 Mecanici și instalatori de echipamente electriceMecanicii și instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea și repararea mașinilor electrice și altor echipamente și dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.741201 electrician echipamente electrice și energetice741202 bobinator aparataj electric741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic741204 bobinator mașini electrice rotative741205 electrician aparate măsură-control și automatizare în centrale termoelectrice și nuclearoelectrice741206 electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare741207 bobinator condensatori pentru instalații electrice741208 electrician verificări și măsurători electrice în centrale și rețele electrice741209 bobinator transformatoare741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric741211 montator, reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee741212 montator, reglor și depanator de ascensoare741213 electrician nave741214 confecționer cablaje auto741215 electromecanic mașini și echipamente electrice741216 electromecanic stație pompare apă-canal7413 Montatori de linii electriceMontatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea și asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare și echipamente similare.741301 electrician exploatare centrale și stații electrice741302 electrician exploatare rețele electrice741303 electrician montare și reparații cabluri electrice subterane741304 electrician montare și reparații linii electrice aeriene741305 electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice741306 electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice741307 electrician de întreținere și reparații741308 electrician montator de instalații automatizate741309 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport741310 electrician pentru protecția catodică741311 electrician rural741312 electrician de mină741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice741314 electrician operator----------Ocupația "electrician operator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014.742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicațiiMontatorii de echipamente electronice și de telecomunicații se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum și cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.7421 Mecanici de echipamente electroniceMecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice și sistemele de control.742101 electrician depanator utilaje calcul742102 electronist depanator utilaje calcul742103 plantator elemente electronice742104 operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor742105 tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu742106 tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilorMuncitorii în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor și conductorilor, precum și cu repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.742201 automatist742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)742203 electromecanic radio-radioficare742204 electromecanic rețele cabluri742205 electromecanic rețele linii742206 electromecanic telegrafie, telefonie742207 electronist telecomunicații742208 jonctor742209 linior742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicații și instalații de semnalizare, centralizare și blocare742211 electromecanic electroalimentare742212 muncitor radioelectronist742213 electromecanic automatizări și telecomunicații742214 electromecanic742215 jonctor fibră optică----------Ocupația "jonctor fibră optică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.742216 depanator telefoane mobile inteligente/tablete (la 21-11-2017, Actul a fost completat de ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.786 din 9 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017 ) 75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilațiMuncitorii calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu prelucrarea și procesarea materiilor prime din agricultură și pescuit în produse alimentare și în alte produse, precum și cu producerea și repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.751 Muncitori calificați în industria alimentarăMuncitorii calificați din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea și pregătirea acestora și a produselor alimentare conexe pentru consumul uman și animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse făinoase, procesarea și conservarea fructelor, legumelor și produselor alimentare similare, degustarea și clasificarea diferitelor produse alimentare și băuturi sau pregătirea tutunului și fabricarea de produse din tutun.7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peșteluiMăcelarii și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curățarea, tăierea și pregătirea cărnii și a peștelui, dezosarea și pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peștelui și altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.751101 carmangier751102 ciontolitor tranșator carne751103 măcelar751104 sterilizator751105 operator abatorizare păsări----------Denumirea ocupației "tăietor păsări" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751106 lucrător la prelucrarea peștelui751107 afumător carne751108 operator prelucrare inițială a păsărilor----------Ocupația "operator prelucrare inițială a păsărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751109 operator prelucrarea carcaselor de pasăre----------Ocupația "operator prelucrarea carcaselor de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751110 operator sortare carcase de pasăre----------Ocupația "operator sortare carcase de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.751111 operator tranșare carcase de pasăre----------Ocupația "operator tranșare carcase de pasăre" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 februarie 2013.7512 Brutari, patiseri și cofetariBrutarii, patiserii și cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse din făină, precum și ciocolată și produse de cofetărie.751201 brutar751202 cofetar751203 patiser751204 preparator de semifabricate și preparate culinare751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație751206 decorator produse cofetărie----------Ocupația "decorator produse cofetărie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016.7513 Lucrători în fabricarea produselor lactateLucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt și smântână sau a altor produse lactate.751301 pasteurizator produse lactate751302 preparator produse lactate751303 smântânitor7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelorLucrătorii în conservarea fructelor și legumelor se ocupă cu prelucrarea și conservarea fructelor, nucilor (alunelor) și produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracție de sucuri ori uleiuri.751401 preparator conserve, legume și fructe751402 uscător-deshidrator legume, fructe751403 preparator castane, dovleac, porumb751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure și ciuperci de pădure7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturiControlorii de calitate și degustătorii de mâncăruri și băuturi verifică, gustă și clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare și băuturi.751501 degustător7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutunLucrătorii în prelucrarea tutunului și produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun și fabrică diferite produse din tutun.751601 condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilațiMuncitorii calificați în tratarea lemnului și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu tratarea și prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn, executarea, decorarea și repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor și a altor produse din lemn. Aceștia folosesc unelte manuale specializate și montează, operează și supraveghează echipamentele, instalațiile și mașinile-unelte de prelucrare a lemnului.7521 Lucrători în tratarea lemnuluiLucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acționarea și supravegherea echipamentelor și mașinilor de prelucrare și tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarței de pe bușteni, la producerea de așchii de lemn, la uscarea și tratarea lemnului și la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn.752101 vopsitor lemn752102 pregătitor paste chimice752103 pregătitor plăci fibrolemnoase și hârtie pentru filme752104 uscător, aburitor material lemnos7522 Ebeniști și asimilațiEbeniștii și lucrătorii asimilați acestora produc, decorează și repară mobilier din lemn, căruțe și alte vehicule, roți, piese de schimb, accesorii, modele și alte produse din lemn utilizând mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de mână specializate.752201 tâmplar universal752202 tâmplar carosier752203 tâmplar manual/artizanal752204 marangoz-călăfătuitor752205 asamblator lăzi752206 confecționer-montator produse din lemn752207 curbător-montator butoaie din lemn752208 tâmplar manual la presare și încleiere752209 corhănitor752210 tâmplar manual ajustor montator752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor752212 marangoz cală-tachelagiu752213 șlefuitor, lustruitor752214 pregătitor suprafețe pentru lăcuit752215 gardinator752216 confecționer-montator cercuri la butoaie752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi752218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri în industria lemnului752219 tâmplar restaurator752220 restaurator șarpante și structuri din lemn752221 tâmplar binale7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemnReglorii și operatorii la mașini de prelucrat lemn montează și monitorizează mașinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi mașini de tăiere de precizie, mașini de rindeluit, mașini de alezat, strunguri și mașini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii și alte produse din lemn.752301 strungar în lemn752302 reglor mașini de prelucrat lemn752303 tăietor de precizie în lemn752304 confecționer articole speciale din lemn752305 confecționer parchete752306 confecționer cutii chibrituri din furnir752307 impregnator-uscător chibrituri752308 confecționer gămălii chibrituri752309 mașinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri752310 pastator cutii de chibrituri752311 fasonator calapoade752312 montator accesorii pentru calapoade752313 finisor calapoade752314 circularist la tăiat lemne de foc752315 curbător lemn752316 gradator rechizite și articole tehnice din lemn752317 tâmplar mecanic la croit și dimensionat752318 tâmplar mecanic la rindeluit752319 tâmplar mecanic la frezat și găurit752320 tâmplar mecanic la strunjit752321 tâmplar mecanic la șlefuit752322 confecționer mine pentru creioane752323 înnobilator scândurele pentru creioane752324 fasonator creioane și tocuri752325 finisor creioane și tocuri752326 preparator paste chimice pentru chibrituri752327 confecționer cutii chibrituri din carton752328 operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului753 Lucrători în industria textilă și confecțiiLucrătorii din industria textilă și confecții se ocupă cu ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea și fabricarea de confecții textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc și decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuși și alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară și înlocuiesc tapițeria mobilierului, aparatelor ortopedice și accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile de animale, modifică și repară încălțăminte și articole din piele.7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieriCroitorii, confecționerii (de îmbrăcăminte), blănarii și pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecționate manual.Aceștia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane și rochii din materiale textile, piele fină, blană și alte materiale, sau confecționează pălării și peruci conform specificațiilor clienților și ale producătorilor de îmbrăcăminte.753101 croitor753102 lenjer, confecționer lenjerie după comandă753103 confecționer pălării753104 ajutor maistru croitor753105 plior confecții753106 modistă753107 ceaprazar-șepcar753108 curățitor-reparator pălării753109 retușier confecții753110 blănar-confecționer îmbrăcăminte din blană, după comandă753111 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, după comandă753112 cojocar753113 confecționer, prelucrător în industria textilă7532 Confecționeri de șabloane și tipareConfecționerii de șabloane și tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile și produse din piele sau blană. Aceștia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină și alte materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mănuși și produse diverse.753201 croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă753202 multiplicator șabloane croitorie753203 confecționer corsete753204 confecționer reparator cravate753205 planimetror șabloane753206 croitor confecționer costume teatru7533 Lucrători în broderie și asimilațiLucrătorii în broderie și asimilații acestora se ocupă cu coaserea, repararea și decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănușilor și altor produse din materiale textile, blană, piele fină și alte materiale, precum și cu fabricarea de corturi, vele, copertine și prelate. Aceștia lucrează în principal manual, utilizând ac și ață, dar pot efectua unele sarcini folosind mașini de cusut.753301 broder manual753302 stopeur753303 remaieur ciorapi753304 broder manual-mecanic753305 broder la gherghef7534 Tapițeri și asimilațiTapițerii și asimilații acestora instalează, repară și înlocuiesc tapițeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor și accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor și altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapițerie. De asemenea aceștia confecționează și repară perne, pături și saltele.753401 tapițer753402 saltelar753403 plăpumar7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pieliiTăbăcarii și alți muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăță, tăbăcesc, șlefuiesc și vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele și blănuri finisate pentru confecționarea de articole de îmbrăcăminte și alte produse.753501 meșteșugar argăsitor753502 meșteșugar cenușeritor753503 meșteșugar finisor mineral753504 meșteșugar finisor vegetal753505 meșteșugar sortator în industria pielăriei7536 Cizmari și asimilațiCizmarii și asimilații acestora fabrică, modifică și repară încălțăminte standard realizată la comandă sau ortopedică și articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genți de mână și curele (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor și mănușilor), sau participă la fabricarea pantofilor și articolelor similare. Aceștia decorează și finisează pantofii, bagajele, gențile de mână și curelele.753601 cizmar-confecționer încălțăminte, după comandă753602 confecționer articole din piele și înlocuitori753603 confecționer încălțăminte ortopedică753604 curelar, confecționer harnașamente753605 marochiner-confecționer marochinărie, după comandă753606 opincar753607 tălpuitor (confecționer-reparații încălțăminte)754 Alți muncitori calificațiAlți muncitori calificați desfășoară activități sub suprafața apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziționează, montează și detonează explozibile, inspectează și testează materii prime, produse și componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor și altor structuri. Această grupă de bază include ocupații din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificați și asimilați.7541 ScafandriScafandrii desfășoară activități sub suprafața apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara și înlătura echipamente și structuri, efectuează, supraveghează teste și experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viața marină ori găsesc și recuperează obiecte și persoane dispărute.754101 scafandru754102 scafandru lucrător subacvatic754103 scafandru șef grup754104 scafandru șef utilaj754105 scafandru greu754106 operator barocameră754107 scafandru salvator754108 șef de scufundare754109 tehnician de scufundare7542 ArtificieriArtificierii se ocupă cu poziționarea, montarea și detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere și șantiere de demolare.754201 artificier de mină754202 artificier la lucrări de suprafață754203 pirotehnician cinematografie și teatru754204 pirotehnician----------Ocupația "pirotehnician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)Sortatorii și controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi) verifică, testează, sortează, iau eșantioane și cântăresc materiile prime, componentele fabricate și bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate și pentru a identifica defectele, uzura și abaterile de la specificații, precum și pentru clasificarea și sortarea acestora în funcție de calitatea lor.754301 controlor calitate7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și dezinsecțieLucrătorii specializați în servicii de erbicidare și de dezinsecție utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice și alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor și a altor structuri și împrejurimile acestora, precum și pentru a preveni riscurile asupra sănătății.7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde ocupațiile din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificați și asimilați. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, șlefuirea și lustruirea lentilelor optice.8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamenteOperatorii la instalații și mașini, asamblorii de mașini și echipamente acționează și supraveghează mașini și echipamente industriale și agricole la fața locului sau dirijează de la distanță prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje și echipamente mobile sau asamblează produse din părți componente, conform specificațiilor și procedurilor precizate.Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și cunoașterea mașinilor și echipamentelor industriale și agricole, precum și abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta la inovațiile tehnologice.81 Operatori la mașini și instalațiiOperatorii la mașini și instalații acționează și supraveghează, la fața locului sau prin ghidare de la distanță prin telecomandă, instalații industriale, mașini și echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcționării. Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și înțelegerea mașinilor și echipamentelor industriale care sunt acționate și supravegheate. Abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta inovațiilor tehnologice este adesea necesară.811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilorOperatorii la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor acționează și supraveghează instalațiile și mașinile (utilajele) care extrag roci și minereuri din pământ, prelucrează minereurile și piatra, forează puțuri, fabrică și finisează produse din ciment și piatră.8111 Mineri și lucrători în carierăMinerii și lucrătorii în carieră acționează instalațiile, mașinile și instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri și depozite nemetalice din minele și carierele subterane și de suprafață.811101 miner în subteran811102 miner la suprafață811103 miner în subteran pentru construcții811104 mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor811105 semnalist-cuplător811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate811107 trolist8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilorOperatorii la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor acționează și monitorizează mașinile și echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.811201 brichetator cărbune811202 distilator la prepararea cărbunelui811203 operator la prepararea minereurilor811204 operator la sfărâmarea minereurilor811205 prăjitor minereu811206 prelucrător mică811207 spălător la prepararea cărbunilor811208 flotator la prepararea cărbunilor811209 separator la prepararea cărbunilor811210 morar la mașini de mărunțit roci811211 tocător la mașini de mărunțit roci811212 concasorist811213 operator mineralurg8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiuluiOperatorii la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea și acționarea utilajelor (instalațiilor) de foraj și a echipamentelor similare pentru săparea puțurilor, extragerea minereurilor, lichidelor și gazelor sau pentru diverse alte scopuri.811301 operator extracție țiței811302 sondor la foraj manual811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice811304 operator transport pe conducte singulare gaze811305 operator extracție gaze811306 operator extracție țiței în subteran811307 operator extracție sare în salină811308 operator măsurători speciale sonde811309 operator lucrări speciale sonde811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde811311 sondor la intervenții de sonde811312 sondor la punerea în producție811313 primitor-preparator produse fluide811314 operator flotare produse fluide8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse mineraleOperatorii la mașinile de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) pentru fabricarea și finisarea prefabricatelor din beton, bitum și produse din piatră și pregătirea pietrei pentru construcții.811401 cuptorar lianți811402 fasonator produse din azbociment811403 finisor produse din azbociment811404 morar lianți811405 preparator pastă de azbociment811406 tratamentist produse din azbociment811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare811408 mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat811409 operator la fabricarea vatei și produselor din vată minerală811410 confecționer garnituri din azbest811411 operator cameră comandă pentru fabrica de ciment----------Ocupația "operator cameră comandă pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.811412 operator flux pentru fabrica de ciment----------Ocupația "operator flux pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelorOperatorii la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor operează, acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) și echipamentele de comandă cu o unică funcție, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea și finisarea minereurilor și metalelor.8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelorOperatorii la instalațiile de prelucrare a metalelor acționează, monitorizează, reglează și întrețin mașinile (instalațiile) și echipamentele cu funcția unică de prelucrare și transformare a minereurilor, precum și pentru a îmbunătăți, căli, lamina și extruda metalele.812101 cocsar812102 furnalist812103 oțelar812104 pregătitor materiale de șarje812105 melanjorist812106 operator oxizi de plumb812107 dezbătător lingouri812108 metalurgist pulberi din oxid de fier812109 curățitor lingouri812110 preparator la concentratele miniere812111 topitor la concentrate miniere812112 rafinator metale neferoase812113 electrometalurgist812114 condiționer-finisor812115 turnător fontă812116 granulator zgură812117 epurator gaze812118 mașinist suflante812119 pregătitor de șarje812120 dozator la producerea aglomeratului812121 aglomeratorist812122 mașinist exhaustor812123 operator separare magnetică812124 laminator semifabricate, profiluri tablă și platbandă812125 laminator, presator țevi plumb812126 topitor, turnător metale prețioase812127 laminator sârmă812128 laminator tablă subțire812129 laminator de bandaje și discuri812130 laminator de țevi812131 laminator pe laminoare continue812132 laminator de benzi la rece812133 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune812134 alimentator-încălzitor de materiale812135 operator la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor812136 laminator812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite812139 călitor prin inducție sau cu flacără812140 călitor scule812141 termist-tratamentist812142 operator la instalații de tratament termic cu procesare812143 operator la pregătirea șarjelor pentru tratament termic812144 finisor laminate și trefilate812145 decapator812146 regulator țevi812147 trefilator, trăgător8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metaliceOperatorii la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice acționează și supraveghează echipamentele care finisează și acoperă cu metal articole sau părți (componente), pentru a le asigura o rezistență îmbunătățită la coroziune și uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietățile electrice sau magnetice.812201 galvanizator812202 metalizator prin pulverizare812203 metalizator prin cufundare în metal topit812204 confecționer protecții și obiecte anticorozive812205 emailator812206 operator la confecționarea materialelor electroizolante812207 matisor cabluri812208 metalizator-termist812209 arzător email812210 emailator insigne și decorații812211 emailator firme și decoruri812212 emailator prin pudrare812213 emailator prin pulverizare812214 preparator email812215 emailator prin imersiune812216 acoperitor metale812217 poleitor filiere812218 protejator conductori cabluri și condensatori statici de forță812219 confecționer izolații la conductori electrici812220 confecționer mantale de plumb prin presare la cabluri812221 confecționer toroane și cablaje la conductori electrici812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac și accesorii812223 preparator electrolit și amestec depolarizator812224 confecționer și legător depolarizator812225 asamblator elemente și baterii galvanice812226 confecționer de elemente galvanice812227 confecționer celule de electroliză813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotograficeOperatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice și fotografice acționează și supraveghează mașinile care procesează o varietate de produse chimice și alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimiceOperatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice acționează și supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează și ambalează o gamă largă de produse chimice.813101 operator la mașini de măcinare fină (produse chimice)813102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)813103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)813104 operator la instalații de ardere813105 uscător în industria chimică813106 preparator în industria chimică813107 sinterizator813108 operator la fabricarea sticlei813109 împâslitor pânză sticlă813110 filator fibre sticlă813111 preparator amestec și topitor sticlă813112 operator poliesteri armați cu fibră de sticlă813113 extractorist în chimie813114 fermentator în chimie813115 concentrator-purificator în chimie813116 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterină813117 operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngrășămintelor fosfatice813118 distilator în industria chimică813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor813121 operator chimist la fabricarea coloranților813122 operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex813123 operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase813124 operator lacuri electroizolante813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie813127 operator cracare, deformare și fabricare bitum813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs813130 producător de fire și fibre sintetice813131 operator la fabricarea pieii sintetice813132 preparator ferodouri813133 finisor universal ferodouri813134 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grași813135 operator la fabricarea săpunurilor813136 operator la produse odorante sintetice813137 operator la fabricarea detergenților813138 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure813139 preparator benzi cauciucate și compoziții emplastre813140 preparator prafuri de spălat și curățat813141 preparator la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie813142 preparator ser vaccin813143 condiționer finisor produse explozive813144 confecționer fitile813145 confecționer produse pirotehnice813146 nitrator813147 pregătitor la produse explozive813148 preparator la produse explozive813149 confecționer cartușe de vânătoare813150 operator la tragere și muniție813151 operator la pregătirea, conservarea și ambalarea armamentului și muniției813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice și SDV-uri813153 delaborator muniție813154 operator la producerea sodei și produselor clorosodice813155 operator la fabricarea altor produse chimice8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotograficeOperatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor fotografice acționează și supraveghează echipamentele care produc filme și hârtie fotografică și care procesează prin expunere filmele fotografice și realizează fotografii.813201 fotoceramist813202 fotocopist813203 fotopoligraf813204 fotoreproducător813205 montator filme813206 retușor clișee813207 pregătitor hârtie fotosensibilă813208 operator la fabricarea filmelor fotografice814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtieOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc, care produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic și din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton și materiale similare.8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciucOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acționează și monitorizează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc și produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic, cum ar fi încălțăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.814101 preparator la confecționarea produselor industriale din cauciuc814102 pregnator prize tehnice și bandă izolatoare814103 confecționer de produse industriale din cauciuc814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc814106 operator la prelucrarea cauciucului814107 confecționer garnituri de etanșare din cauciuc814108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc814109 calandror la finisarea cauciucului814110 pregătitor regenerare cauciuc814111 devulcanizator regenerare cauciuc814112 rafinator regenerare cauciuc814113 dozator prelucrare cauciuc814114 impregnator produse din cauciuc814115 profilator produse din cauciuc814116 ștanțator piese pentru încălțăminte din piele și cauciuc814117 cusător piese la încălțăminte din cauciuc814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese814119 vulcanizator la autoclavă814120 preparator cauciuc electroizolant814121 vălțar cauciuc electroizolant814122 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante impregnate814123 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante stratificate (mică)814124 mașinist la confecționarea foliilor de cauciuc electroizolante814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice și bandă izolatoare814126 condiționer-finisor produse din cauciuc814127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc814128 pregătitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc814129 preparator plăci de etanșare comprimate814130 operator fabricarea și prelucrarea polimerilor8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plasticOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acționează și supraveghează mașinile și utilajele de malaxat și amestecare a compușilor pentru a obține materiale plastice și care fabrică diferite componente și articole din plastic.814201 preparator mase plastice814202 vălțar calandru mase plastice814203 operator la prelucrarea maselor plastice814204 presator mase plastice814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice814206 creator, modelier mase plastice814207 operator la confecționarea discurilor fonografice814208 operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD814209 operator mase plastice814210 operator mașini de termoformatare8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtieOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi și alte obiecte din hârtie, carton și materiale similare.814301 cartonagist814302 operator la mașina de laminat815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și pieleOperatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele acționează și supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează și tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică și repară încălțămintea, articolele de îmbrăcăminte și fabrică sau curăță materialele textile ori blana și articolele din piele.8151 Operatori la mașini și utilaje de filaturăOperatorii la mașinile și utilajele de filatură acționează și supraveghează mașinile care pregătesc fibrele și filează, răsucesc și înfășoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obținerea unor fire mai rezistente și tratează materialele textile pentru a le face compacte și rezistente la apă.815101 decapsulator815102 decuscutor815103 topitor in și cânepă815104 melițator in și cânepă815105 înnobilator in și cânepă815106 scuturător in și cânepă815107 lucrător în bataje (bătător)815108 destrămător815109 carbonizator textile815110 scuturător815111 pregătitor amestecuri în filaturi815112 cardator815113 laminator benzi din fibre815114 pieptănător815115 zdrobitor și uleiator textile815116 operator mașini puitoare815117 formator mănuși fibre liberiene815118 montator la lipit ace815119 curățitor-șlefuitor garnituri carde815120 cilindror în filaturi815121 disponent în filaturi815122 pregătitor gogoși de mătase (fierbător)815123 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)815124 înnodător fire de mătase naturală815125 finisor fire de mătase naturală815126 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală8152 Operatori la mașini de țesut și tricotatOperatorii la mașinile de țesut și tricotat acționează și supraveghează mașinile de țesut și tricotat care prelucrează firele în produse țesute, nețesute și tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, țesături pentru uz industrial, pasmanterie și articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos și brodează țesături.815201 operator la mașini de tricotat rectiliniu815202 operator la deservirea războaielor de țesut815203 șnuruitor Jaqard815204 operator la mașini de tricotat circular815205 operator sculuitor815206 operator canelator815207 operator la mașini de urzit815208 operator încheietor fire815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire815210 operator bobinator-dublator815211 operator batirator fire815212 operator răsucitor fire815213 pâslitor815214 confecționer polizoare din pâslă8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilorOperatorii la mașinile și utilajele pentru industria confecțiilor acționează și supraveghează mașinile de cusut care fabrică, repară, țes și restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele și materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecții ori alte materiale. Aceștia acționează mașinile care fac găuri pentru nasturi și mașinile de găurire pentru capse și coasere în jurul găurilor și a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.815301 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice815302 operator confecții îmbrăcăminte din piele și înlocuitori815303 operator la confecționarea industrială a îmbrăcămintei din blană815304 operator la confecționarea industrială a mănușilor din piele815305 încadrator confecții815306 rihtuitor confecții815307 pregătitor-lansator confecții815308 șpănuitor confecții815309 tăietor confecții8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textileOperatorii la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile acționează și supraveghează mașinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.815401 operator gazator textile815402 operator descleietor textile815403 operator degamator textile815404 operator spălător textile815405 operator albitor textile815406 operator fierbător textile815407 operator mercerizator textile815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă815409 operator vopsitor textile815410 operator imprimeur textile815411 confecționer șabloane și cilindri de imprimat815412 operator apretor textile815413 operator calandor-govrator textile815414 operator impregnator textile815415 operator decator815416 operator presator țesături textile (storcător textile)815417 operator fixator textile815418 operator piuar815419 operator scămoșetor815420 operator tunsător textile815421 operator curățitor chimic815422 operator metrar-volator-dublator textile815423 operator tăietor textile815424 operator uscător textile815425 operator îngreunător mătase naturală815426 naphtolator la imprimerie815427 vaporizator la imprimerie815428 confecționer șabloane la imprimerie815429 presator axe la cilindrul de imprimat815430 operator universal - spălător textile și curățitor chimic8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilorOperatorii la mașinile pentru tratarea blănurilor și pieilor acționează și supraveghează diferite mașini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceștia răzuiesc, curăță, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele și blănuri finisate.815501 operator cenușeritor815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor815503 operator tăbăcitor vegetal815504 operator finisor mineral815505 operator finisor vegetal815506 operator argăsitor815507 operator sortator în industria pielăriei815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțăminteiOperatorii la mașinile și utilajele din industria încălțămintei acționează și supraveghează mașinile care produc și repară încălțămintea standard sau specială, gențile de mână și alte accesorii, confecționate, în principal, din piele.815601 operator la prepararea tălpii de încălțăminte din fibre815602 operator la confecționarea industrială a articolelor din cauciuc și textile cauciucate815603 croitor-ștanțator piese încălțăminte815604 pregătitor piese încălțăminte815605 cusător piese din piele și înlocuitori815606 trăgător fețe pe calapod815607 tălpuitor industrial815608 finisor încălțăminte8157 Operatori la mașini de spălatOperatorii la mașinile de spălat acționează mașinile de spălat, de curățare chimică, de călcat și mașinile de tratare a țesăturilor din spălătoriile și unitățile de curățare chimică.8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în altă parte în grupa minoră 815 - Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acționarea și supravegherea mașinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.815901 operator la confecționarea industrială a pălăriilor815902 croitor confecții industriale din blană815903 operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție, din piele și înlocuitori815904 cusător confecții industriale din blană815905 pregătitor confecții industriale din blană815906 finisor confecții industriale din blană815907 operator textile nețesute816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similareOperatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similareOperatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.816001 operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și pește816002 operator la valorificarea subproduselor de abator816003 tripier816004 preparator pește, raci, broaște în cherhanale și oficii816005 preparator făină din pește816006 topitor grăsimi comestibile și de uz industrial816007 operator la fabricarea mezelurilor816008 colector și sortator păr816009 preparator ulei de copite816010 colector și preparator făină, sânge, carne, oase816011 curățitor piei816012 valorificator glande816013 preparator pepsină, cheag816014 mățar816015 operator la prepararea brânzeturilor816016 operator la prepararea produselor lactate816017 operator centru de răcire lapte816018 operator la fabricarea untului816019 preparator conserve lapte și lactoză816020 morar816021 operator la fabricarea nutrețurilor combinate816022 preparator boia de ardei816023 preparator muștar816024 preparator extracte, arome și esențe816025 decorticator crupe816026 operator la prepararea produselor zaharoase816027 operator la fabricarea produselor făinoase816028 preparator înghețată816029 operator la fabricarea biscuiților816030 preparator napolitane816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe816033 operator la fabricarea zahărului816034 condiționer miere816035 preparator de produse apicole816036 preparator surogate cafea816037 operator la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale816038 operator la fermentarea tutunului și fabricarea produselor din tutun816039 preparator halva816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice și răcoritoare816041 operator la fabricarea berii816042 operator la fabricarea malțului816043 operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație816044 vinificator-pivnicer816045 fermentator oțet816046 operator la fabricarea glucozei816047 preparator băuturi răcoritoare816048 preparator rachiuri industriale și lichioruri816049 distilator rachiuri naturale816050 operator la fabricarea amidonului și dextrinei816051 preparator coniac816052 preparator vermut816053 preparator șampanie817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtieiOperatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei supraveghează, acționează și controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului și prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la mașinile de fabricat celuloză acționează și supraveghează diferite tipuri de mașini și echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtieiOperatorii la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei acționează și supraveghează mașinile multifuncționale de control al proceselor industriale și echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei și a altor materiale din celuloză.817101 pregătitor lemn, stuf, paie817102 preparator pastă817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie817104 albitor pastă hârtie817105 confecționer tambur filigranare817106 mașinist la deshidratare pastă hârtie817107 finisor hârtie, carton, mucava817108 confecționer produse igienico-sanitare8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnuluiOperatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului acționează și controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului și fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.817201 confecționer rondele din plută817202 confecționer bastoane din plută817203 confecționer colaci și centuri de salvare817204 mașinist la mașina de tăiat ștraifuri și dopuri din plută817205 mașinist la mașina de zdrobit și măcinat plută817206 confecționer plăci izolatoare817207 aburitor plută817208 pregătitor lemn așchietor817209 pregătitor așchii817210 încleietor plăci aglomerate817211 formator presator plăci brute817212 formator finisor plăci817213 tocatorist-defibratorist817214 filtrator-deshidratorist817215 presator PFL817216 tratamentist PFL817217 formator PFL817218 impregnator la înnobilare PFL817219 fasonator-sortator filme817220 presator la înnobilare PFL817221 formator la înnobilare PFL817222 finisor la înnobilare PFL817223 pregătitor PFL și hârtie pentru filme817224 gaterist la tăiat bușteni817225 tăietor la ferăstrău panglică817226 fasonator cherestea817227 desenator-însemnator cherestea817228 decupator furnire817229 derulatorist817230 fasonator-uscător furnire817231 frezor-îmbinător furnire tehnice817232 presator produse stratificate817233 formator șlefuitor produse stratificate817234 preparator PPF817235 miezuitor panele și plăci celulare817236 operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri818 Alți operatori la mașini și utilajeAceastă grupă de bază include operatorii la mașinile și utilajele fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și frânghii înnădite.8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramicăOperatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică acționează și supraveghează cuptoarele, furnalele și alte mașini și echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porțelanului, țiglei sau cărămizilor. Aceștia acționează mașinile pentru reglarea temperaturii, călirea și decorarea obiectelor din sticlă și ceramică.818101 topitor sticlă818102 prelucrător de topituri la semiautomate818103 prelucrător de topituri la instalații de tras țevi818104 prelucrător de tuburi și baghete818105 cuptorar recoacere sticlă818106 confecționer termosuri818107 tăietor produse din sticlă818108 șlefuitor produse din sticlă818109 arzător produse din sticlă818110 sablator produse din sticlă818111 argintar produse din sticlă818112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului818113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă818115 operator la mașini de inscripționat818116 prelucrător fire și țesături din fire de sticlă818117 operator la instalații de tras și laminat geam818118 turnător geam818119 preparator vată de sticlă818120 tăietor geam818121 șlefuitor/sablator geam818122 securizator geam818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei818124 strungar produse ceramice818125 cuptorar ceramică fină și decor818126 arzător produse ceramice818127 operator la fabricarea produselor refractare818128 operator la fabricarea produselor abrazive818129 operator la fabricarea produselor din cărbune818130 operator abrazive pe suporți818131 finisor produse abrazive818132 granulator/sortator abrazive818133 cuptorar produse abrazive818134 preparator-presator abrazive818135 cuptorar produse refractare818136 formator produse refractare818137 preparator-presator produse din cărbune818138 cuptorar produse din cărbune818139 finisor produse din cărbune818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare818141 discuitor de produse ceramice la mașini818142 prelucrător produse ceramice prin injectare818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)8182 Fochiști la mașini cu abur și cazaneFochiștii la mașinile cu abur și cazane întrețin și acționează diferitele tipuri de mașini cu abur, cazane, turbine și echipamente auxiliare care furnizează energie și alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale și instituționale, pe șantiere și la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.818201 fochist locomotivă cu abur818202 fochist la mașini cu abur818203 mașinist la instalații pentru încălzit tren818204 fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte818205 ajutor fochist818206 fochist pentru cazane mici de abur818207 fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune818208 fochist pentru cazane conduse de calculator8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetatOperatorii la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat acționează și supraveghează mașinile care cântăresc, ambalează și etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.818301 mașinist la mașini de ambalat818302 operator la mașina de etichetat818303 operator mașini însăcuire pentru fabrica de ciment----------Ocupația "operator mașini însăcuire pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.818304 operator mașini paletizate și înfoliere pentru fabrica de ciment----------Ocupația "operator mașini paletizate și înfoliere pentru fabrica de ciment" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014.8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază include operatorii la utilajele și mașinile fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și funii înnădite.818901 operator la roboți industriali818902 operator la tratarea și epurarea apelor uzate818903 operator instalație de sortare și reciclare deșeuri menajere și asimilabile818904 operator generatoare terestre sonice și cu agent activ de însămânțare818905 operator punct de lansare818906 pompagiu818907 compresorist818908 operator montaj linii automate82 AsambloriAsamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite.Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.821 AsambloriAsamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.8211 Asamblori de mașini și echipamente mecaniceAsamblorii de mașini și echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părți componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor și aeronavelor.821101 lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole821102 pregătitor și montator utilaje tehnologice821103 montator subansamble821104 montator aparate aer condiționat821105 operator calitate flux821106 operator fabricație flux----------Ocupația "operator fabricație flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012.8212 Asamblori de echipamente electrice și electroniceAsamblorii de echipamente electrice și electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice și electronice.821201 lăcătuș-montator mașini electrice rotative, transformatoare și aparataj electric821202 confecționer protecție dielectrică pentru acumulatori821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori821204 confecționer grătare și accesorii pentru acumulatori821205 confecționer plăci pentru acumulatori821206 preparator leșie pentru acumulatori821207 montator acumulatori821208 confecționer cabluri și arbori de cabluri821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio821210 confecționer tuburi cinescop821211 montator-reglor, depanator de instalații de electronică și curenți purtători821212 montator-reglor, depanator de aparate radio și TV, redresoare și amplificatoare821213 confecționer piese radio și semiconductori821214 confecționer circuite integrate821215 confecționer scală radio821216 confecționer circuite imprimate821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul821218 confecționer lămpi fluorescente821219 confecționer lămpi cu vapori de mercur821220 confecționer lămpi cu vapori de sodiu821221 confecționer becuri821222 montator electromecanic821223 montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice----------Ocupația "montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013.8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioareAsamblorii neclasificați în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.821901 asamblor biciclete821902 asamblor jucării821903 asamblor articole de sport821904 operator la fabricarea fermoarelor821905 confecționer de bețe, lansete, mânere și dopuri pentru unelte de pescuit821906 confecționer-asamblor articole din lemn821907 confecționer-asamblor articole din carton821908 confecționer-asamblor articole din textile821909 montor articole din piele83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobileConducătorii de vehicule și operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc trenurile și autovehiculele sau acționează și supraveghează mașinile și echipamentele industriale și agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor și al altor ambarcațiuni de apă.831 Mecanici de locomotivă și asimilațiMecanicii de locomotivă și asimilații acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de marfă, își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile de tracțiune (pentru remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.8311 Mecanici de locomotivăMecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de mărfuri.831101 mecanic locomotivă și automotor831102 mecanic ajutor locomotivă și automotor831103 conducător autodrezină831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene831105 mecanic locomotivă și ramă electrică metrou831106 mecanic ajutor locomotivă și ramă electrică metrou8312 Frânari, acari și agenți de manevrăFrânarii, acarii și agenții de manevră își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracțiune (remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.831201 frânar831202 manevrant vagoane831203 șef manevră831204 acar831205 șef tren831206 paznic barieră831207 revizor ace832 Conducători autovehiculeConducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.8321 Conducători de motocicleteConducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.832101 conducător de motocicletă832102 conducător de motoscuter8322 Șoferi de autoturisme și camioneteȘoferii de autoturisme și camionete conduc autoturisme și camionete pentru a transporta pasageri, corespondență sau mărfuri.832201 șofer de autoturisme și camionete832202 șofer autosanitară832203 șofer autoambulanță832204 pilot încercare auto833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuzeConducătorii de mașini de mare tonaj și autobuze conduc mașini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluții lichide, materiale grele, corespondență ori pasageri.8331 Șoferi de autobuze și tramvaieȘoferii de autobuze și tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondență ori mărfuri.833101 șofer autobuz833102 conducător troleibuz833103 conducător tramvai (vatman)8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonajȘoferii de autocamioane și mașini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și materiale grele pe distanțe scurte sau lungi.833201 șofer autocamion/mașină de mare tonaj833202 șofer transport valori bancare833203 lu