ORDIN nr. 439 din 16 august 1999pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 decembrie 1999    Ministrul transporturilor,pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile,în vederea sporirii siguranţei operaţiunilor aeriene în zona aeroportuara,în temeiul art. 11 lit. u) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. b), f) şi n) şi al art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautica civilă privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi pe aeroporturi şi utilizează staţii de radiocomunicatii sol-sol pe frecvente asigurate aeroporturilor respective sau serviciului local de trafic aerian, în scop operational.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală a aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Autoritatea Aeronautica Civilă Română vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Traian Basescu---------- Notă *) Anexa se va comunică celor interesaţi prin grija Autorităţii Aeronautice Civile Române.-----------