ORDIN nr. 738 din 7 iunie 2018privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 19 iunie 2018    Văzând Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. S.P. 5.978 din 29.05.2018,având în vedere prevederile art. 14 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 reprezintă un regulament-cadru care poate fi modificat și/sau completat în funcție de specificul și particularitățile serviciului de ambulanță județean.  +  Articolul 3Regulamentul de organizare și funcționare al fiecărui serviciu de ambulanță județean se aprobă prin act administrativ al managerului general.  +  Articolul 4Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și serviciile de ambulanță județene vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 7 iunie 2018.Nr. 738.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUde organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene