HOTĂRÂRE nr. 399 din 8 iunie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcășești, județul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 iunie 2018.Nr. 399.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj,
  la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit“ situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețulUATNumărul parcelei pe planul de situațieNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiNumăr topograficNr. cadastral/Nr. carte funciarăExtravilan/IntravilanCategoria de folosințăSuprafața de expropriat (mp)Valoare totală a despăgubirilor (lei)
  1234567891011
  1GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanP1193298,25
  2GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanP317,75
  3GorjFărcășești1PUPAZAN POLINAT23, P102437047ExtravilanP858214,50
  4GorjFărcășești2FECIORU ELENAT23, P1024/1 ExtravilanA255127,50
  5GorjFărcășești3UIFALVI I. PATRU, UIFALVI I. IONT23/1025/1 ExtravilanA1558779,00
  6GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1191297,75
  7GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1848462,00
  8GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1307326,75
  9GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1282320,50
  10GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT24 ExtravilanA33061.653,00
  11GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanP19246448.116,00
  12GorjFărcășești2GOȘA ION, GOȘA MIHAIL, GOȘA DUMITRU, CORICI ECATERINAT25, P 1064/137011ExtravilanP77221.930,50
  13GorjFărcășești3ȚUNCU CONSTANTINT25, P1064/937093ExtravilanP1372343,00
  14GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26 ExtravilanN79699,50
  15GorjFărcășești1.1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26 ExtravilanA25051.252,50
  16GorjFărcășești2NIȚĂ V. DUMITRUT26, P1109/1,1109/2 ExtravilanA63673.183,50
  17GorjFărcășești3ROȘIANU C. ELENAT26, P 1110/4 ExtravilanA34641.732,00
  18GorjFărcășești4VÎLCEANU IONT26, P 1106,1110/337063ExtravilanA50162.508,00
  19GorjFărcășești2def. VOICHITA VASILET28 ExtravilanP808202,00
  20GorjFărcășești3CURALEA ION T28, P 121535588ExtravilanP1037259,25
  21GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP47651.191,25
  22GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP50911.272,75
  23GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP54941.373,50
  24GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP83172.079,25
  25GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP172504.312,50
  26GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP58631.465,75
  27GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP78251.956,25
  28GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP1759439,75
  29GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP512128,00
  30GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP1647411,75
  31GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP1089272,25
  32GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP3033758,25
  33GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP2814703,50
  34GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP48451.211,25
  35GorjFărcășești15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP169954.248,75
  36GorjFărcășești16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP101792.544,75
  37GorjFărcășești17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP2556639,00
  38GorjFărcășești18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP1448362,00
  39GorjFărcășești19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP582145,50
  40GorjFărcășești20MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T30, P 1229/535323ExtravilanP1210302,50
  41GorjFărcășești20.1def. VOICHITA VASILET30 ExtravilanP522130,50
  42GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP43401.085,00
  43GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP930232,50
  44GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP29373,25
  45GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP1219304,75
  46GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP5097912.744,75
  47GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP48151.203,75
  48GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP2959739,75
  49GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP5413,50
  50GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP25162,75
  51GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP573143,25
  52GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP67071.676,75
  53GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP66961.674,00
  54GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP15839,50
  55GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP27669,00
  56GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP1029257,25
  57GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP57391.434,75
  58GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP47451.186,25
  59GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP2054513,50
  60GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP1109277,25
  61GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1332333,00
  62GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP418104,50
  63GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP2965741,25
  64GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1005251,25
  65GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP2743685,75
  66GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP25563,75
  67GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP132243.306,00
  68GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1960490,00
  69GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP730182,50
  70GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1255313,75
  71GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP10426,00
  72GorjFărcășești1ROSIANU C. ELENAT 20, P846/6 IntravilanA5572.785,00
  73GorjFărcășești2ROSIANU C. ELENAT 20, P846/2 IntravilanA61305,00
  74GorjFărcășești3VALCEANU IONT 20, P839,839/2 IntravilanA7723.860,00
  75GorjFărcășești4NITA VASILET 20 IntravilanA4042.020,00
  76GorjFărcășești5DUMITRESCU NICOLAET 20, P802/2 IntravilanA4282.140,00
  77GorjFărcășești6CIRLIGERU FLORINT 20, P882/2,802/8 IntravilanA6503.250,00
  78GorjFărcășești7VOINESCU GHE. ILIET 20, P10,818/1,818/2 IntravilanA206010.300,00
  79GorjFărcășești8def. TRAISTARU ALEXANDRUT 20, P798/1 IntravilanA10125.060,00
  80GorjFărcășești9PATRASCU AURELIAT 20, P 792,793,794/1,802/10, 797,798,800,802/9,794/2 IntravilanA696234.810,00
  81GorjFărcășești1GOSA ION T12, P473/2 IntravilanA150750,00
  82GorjFărcășești2GOSA ION T12, P 474/1 IntravilanA6903.450,00
  83GorjFărcășești3MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P 47735320IntravilanA7263.630,00
  84GorjFărcășești4MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P48035321IntravilanA19369.680,00
  85GorjFărcășești3CRAETE FLORICAT44, P 1475/18/437027ExtravilanPD1221.203,23
  86GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD3983.925,28
  87GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD4664.595,93
  88GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD6426.331,73
  89GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanPD1780479.450,35
  90GorjFărcășești4BUȘAN GHEORGHET25 ExtravilanPD379827.820,35
  91GorjFărcășești5BUȘAN GHEORGHET25 ExtravilanPD450036.900,00
  92GorjFărcășești6BUȘAN GHEORGHET25 ExtravilanPD829868.043,60
  93GorjFărcășești7CILIBIU GHEORGHET25 ExtravilanPD798065.436,00
  94GorjFărcășești8UIFALVI PĂTRU, UIFALVI ION, VLĂDUȚĂ VASILET25, P 1085/137024ExtravilanPD250022.625,00
  95GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD5034.552,15
  96GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD1188798.810,69
  97GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD18925138.862,19
  98GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD1012345.173,89
  99GorjFărcășești5VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN, DĂESCU MIOARAT 26, P 3,436086ExtravilanPD30000249.375,00
  100GorjFărcășești6VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN T 26, P 2/137000ExtravilanPD250022.125,00
  101GorjFărcășești1BALACI VALERIAT28 ExtravilanN14080120.032,00
  102GorjFărcășești21VOICHITA V. VASILE, VOICHITA V. GHEORGHE,VOICHITA V. POLINA, VOICHITA DOMNICAT 30, P 1249/36 ExtravilanPD6304.331,25
  103GorjFărcășești22NEGOMIREANU STELIANT 30, P1249/4036989ExtravilanPD5273.623,13
  104GorjFărcășești23VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/90 ExtravilanPD732370.850,03
  105GorjFărcășești24VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/89 ExtravilanPD2191.834,13
  106GorjFărcășești25VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/88/1 ExtravilanPD161715.644,48
  107GorjFărcășești26BUSUIOC V. ALEXANDRUT 30, P 1249/6437018ExtravilanPD340330.669,54
  108GorjFărcășești27def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/45 ExtravilanPD239021.480,13
  109GorjFărcășești28def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44 ExtravilanPD168015.099,00
  110GorjFărcășești29def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44/1 ExtravilanPD6485.427,00
  111GorjFărcășești30NEGOMIREANU V. GHE, NEGOMIREANU FLOAREA, NEGOMIREANU CTIN, NEGOMIREANU CORNELIA, NEGOMIREANU AURELIA, NEGOMIREANU V. VASILET 30, P1249/52/936082ExtravilanPD246716.960,63
  112GorjFărcășești31BALACI VALERIAT 30, P1249/70 ExtravilanPD20920168.929,00
  113GorjFărcășești31.1VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/33/33 ExtravilanPD13124117.951,95
  114GorjFărcășești32REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD16331180.985,04
  115GorjFărcășești33REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD14060155.817,14
  116GorjFărcășești34REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD30930342.775,54
  117GorjFărcășești35REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD412445.703,41
  118GorjFărcășești36REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD206617.302,75
  119GorjFărcășești37REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD10769.011,50
  120GorjFărcășești38REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD42277381.021,46
  121GorjFărcășești39REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD703863.254,03
  122GorjFărcășești40REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD4293.592,88
  123GorjFărcășești41REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD10318.634,63
  124GorjFărcășești42REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD20569178.693,19
  125GorjFărcășești43REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD191816.063,25
  126GorjFărcășești44REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD887571.554,69
  127GorjFărcășești45REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD6495.435,38
  128GorjFărcășești46REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD359630.116,50
  129GorjFărcășești47REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD186113.236,36
  130GorjFărcășești48REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8867.420,25
  131GorjFărcășești49REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD41981377.304,24
  132GorjFărcășești50REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD512146.024,99
  133GorjFărcășești51REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8166.579,00
  134GorjFărcășești52REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD1261.055,25
  135GorjFărcășești53REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD56577449.079,94
  136GorjFărcășești54REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD41821331.954,19
  137GorjFărcășești55REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD347331.213,59
  138GorjFărcășești56REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD624056.082,00
  139GorjFărcășești57REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD203718.307,54
  140GorjFărcășești58REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8727.837,10
  141GorjFărcășești59REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD589052.936,38
  142GorjFărcășești60REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD13278111.203,25
  143GorjFărcășești61REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD601450.367,25
  144GorjFărcășești62REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD969175.953,21
  145GorjFărcășești63REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD1032492.786,95
  146GorjFărcășești5VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT31, P 1265/11 ExtravilanPD592353.899,30
  147GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD741961.021,28
  148GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD4123.388,70
  149GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD375830.909,55
  150GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD18161165.265,10
  151GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD127511.602,50
  152GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD425642.719,60
  153GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD4744.757,78
  154GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD806980.992,59
  155GorjFărcășești8BUSUIOC V. ALEXANDRUT 34, P1297/4437016ExtravilanPD143111.054,48
  156GorjFărcășești9RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/4635573ExtravilanPD681752.661,33
  157GorjFărcășești10CRĂETE FLORICAT 34, P1297/35/437026ExtravilanPD10548.142,15
  158GorjFărcășești11CRĂETE FLORICAT 34, P1297/29/437028ExtravilanPD11669.007,35
  159GorjFărcășești12BOLTAȘU MASÎNCAT 34, P1297/6 ExtravilanPD4823.723,45
  160GorjFărcășești13RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/2135572ExtravilanPD7936.125,93
  161GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD340826.326,80
  162GorjFărcășești15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD92887717.552,08
  163GorjFărcășești16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD48227372.553,58
  164GorjFărcășești17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD689553.263,88
  165GorjFărcășești18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD575644.465,10
  166GorjFărcășești19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD502438.810,40
  167GorjFărcășești20REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD1931.490,93
  168GorjFărcășești9RACEA FILOFTEIAT 35, P1315/1835576ExtravilanPD433533.487,88
  169GorjFărcășești10RACEA FILOFTEIAT 35, P 1315/1235575ExtravilanPD1182391.332,68
  170GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD435733.657,83
  171GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD91182704.380,95
  172GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD31653244.519,43
  173GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD368928.497,53
  TOTAL GENERAL13978717.845.307,02
  ----