HOTĂRÂRE nr. 399 din 8 iunie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcășești, județul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 iunie 2018.Nr. 399.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj,
  la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit“ situate pe raza comunei Fărcășești din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudețulUATNumărul parcelei pe planul de situațieNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiNumăr topograficNr. cadastral/Nr. carte funciarăExtravilan/IntravilanCategoria de folosințăSuprafața de expropriat (mp)Valoare totală a despăgubirilor (lei)
  1234567891011
  1GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44ExtravilanP1193298,25
  2GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44ExtravilanP317,75
  3GorjFărcășești1PUPAZAN POLINAT23, P102437047ExtravilanP858214,50
  4GorjFărcășești2FECIORU ELENAT23, P1024/1ExtravilanA255127,50
  5GorjFărcășești3UIFALVI I. PATRU, UIFALVI I. IONT23/1025/1ExtravilanA1558779,00
  6GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23ExtravilanP1191297,75
  7GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23ExtravilanP1848462,00
  8GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23ExtravilanP1307326,75
  9GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23ExtravilanP1282320,50
  10GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT24ExtravilanA33061.653,00
  11GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25ExtravilanP19246448.116,00
  12GorjFărcășești2GOȘA ION, GOȘA MIHAIL, GOȘA DUMITRU, CORICI ECATERINAT25, P 1064/137011ExtravilanP77221.930,50
  13GorjFărcășești3ȚUNCU CONSTANTINT25, P1064/937093ExtravilanP1372343,00
  14GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26ExtravilanN79699,50
  15GorjFărcășești1.1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26ExtravilanA25051.252,50
  16GorjFărcășești2Niță Victor, Niță VasileT26, P1109/1, 1109/2ExtravilanA6.367,0029.700,00
  17GorjFărcășești3ROȘIANU C. ELENAT26, P 1110/4ExtravilanA34641.732,00
  18GorjFărcășești4VÂLCEANU IONT26, P 1106,1110/337063ExtravilanA5.01671.727,00
  19GorjFărcășești2def. VOICHITA VASILET28ExtravilanP808202,00
  20GorjFărcășești3CURALEA ION T28, P 121535588ExtravilanP1037259,25
  21GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP47651.191,25
  22GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP50911.272,75
  23GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP54941.373,50
  24GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP83172.079,25
  25GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP172504.312,50
  26GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP58631.465,75
  27GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP78251.956,25
  28GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP1759439,75
  29GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP512128,00
  30GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP1647411,75
  31GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP1089272,25
  32GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP3033758,25
  33GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP2814703,50
  34GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP48451.211,25
  35GorjFărcășești15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP169954.248,75
  36GorjFărcășești16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP101792.544,75
  37GorjFărcășești17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP2556639,00
  38GorjFărcășești18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP1448362,00
  39GorjFărcășești19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30ExtravilanP582145,50
  40GorjFărcășești20MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T30, P 1229/535323ExtravilanP1210302,50
  41GorjFărcășești20.1def. VOICHITA VASILET30ExtravilanP522130,50
  42GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanP43401.085,00
  43GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanP930232,50
  44GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanP29373,25
  45GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanP1219304,75
  46GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP5097912.744,75
  47GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP48151.203,75
  48GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP2959739,75
  49GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP5413,50
  50GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP25162,75
  51GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP573143,25
  52GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34ExtravilanP67071.676,75
  53GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP66961.674,00
  54GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP15839,50
  55GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP27669,00
  56GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP1029257,25
  57GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP57391.434,75
  58GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP47451.186,25
  59GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP2054513,50
  60GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35ExtravilanP1109277,25
  61GorjFărcășești1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP1332333,00
  62GorjFărcășești2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP418104,50
  63GorjFărcășești3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP2965741,25
  64GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP1005251,25
  65GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP2743685,75
  66GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP25563,75
  67GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP132243.306,00
  68GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP1960490,00
  69GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP730182,50
  70GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP1255313,75
  71GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36ExtravilanP10426,00
  72GorjFărcășești1ROSIANU C. ELENAT 20, P846/6IntravilanA5572.785,00
  73GorjFărcășești2ROSIANU C. ELENAT 20, P846/2IntravilanA61305,00
  74GorjFărcășești3VÂLCEANU IONT 20, P839,839/2IntravilanA77210.546,00
  75GorjFărcășești4NITA VASILET 20IntravilanA4042.020,00
  76GorjFărcășești5DUMITRESCU NICOLAET 20, P802/2IntravilanA4282.140,00
  77GorjFărcășești6CIRLIGERU FLORINT 20, P882/2,802/8IntravilanA6503.250,00
  78GorjFărcășești7VOINESCU GHE. ILIET 20, P10,818/1,818/2IntravilanA206010.300,00
  79GorjFărcășești8def. TRAISTARU ALEXANDRUT 20, P798/1IntravilanA10125.060,00
  80GorjFărcășești9PATRASCU AURELIAT 20, P 792,793,794/1,802/10, 797,798,800,802/9,794/2IntravilanA696234.810,00
  81GorjFărcășești1GOSA ION T12, P473/2IntravilanA150750,00
  82GorjFărcășești2GOSA ION T12, P 474/1IntravilanA6903.450,00
  83GorjFărcășești3MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P 47735320IntravilanA7263.630,00
  84GorjFărcășești4MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P48035321IntravilanA19369.680,00
  85GorjFărcășești3CRAETE FLORICAT44, P 1475/18/437027ExtravilanPD1221.203,23
  86GorjFărcășești4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44ExtravilanPD3983.925,28
  87GorjFărcășești5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44ExtravilanPD4664.595,93
  88GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44ExtravilanPD6426.331,73
  89GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23ExtravilanPD1780479.450,35
  90GorjFărcășești4BUȘAN GHEORGHET25ExtravilanPD379827.820,35
  91GorjFărcășești5BUȘAN GHEORGHET25ExtravilanPD450036.900,00
  92GorjFărcășești6BUȘAN GHEORGHET25ExtravilanPD829868.043,60
  93GorjFărcășești7CILIBIU GHEORGHET25ExtravilanPD798065.436,00
  94GorjFărcășești8UIFALVI PĂTRU, UIFALVI ION, VLĂDUȚĂ VASILET25, P 1085/137024ExtravilanPD250022.625,00
  95GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25ExtravilanPD5034.552,15
  96GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25ExtravilanPD1188798.810,69
  97GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25ExtravilanPD18925138.862,19
  98GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25ExtravilanPD1012345.173,89
  99GorjFărcășești5VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN, DĂESCU MIOARAT 26, P 3,436086ExtravilanPD30000249.375,00
  100GorjFărcășești6VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN T 26, P 2/137000ExtravilanPD250022.125,00
  101GorjFărcășești1BALACI VALERIAT28ExtravilanN14080120.032,00
  102GorjFărcășești21VOICHITA V. VASILE, VOICHITA V. GHEORGHE,VOICHITA V. POLINA, VOICHITA DOMNICAT 30, P 1249/36ExtravilanPD6304.331,25
  103GorjFărcășești22NEGOMIREANU STELIANT 30, P1249/4036989ExtravilanPD5273.623,13
  104GorjFărcășești23VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/90ExtravilanPD732370.850,03
  105GorjFărcășești24VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/89ExtravilanPD2191.834,13
  106GorjFărcășești25VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/88/1ExtravilanPD161715.644,48
  107GorjFărcășești26BUSUIOC V. ALEXANDRUT 30, P 1249/6437018ExtravilanPD340330.669,54
  108GorjFărcășești27def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/45ExtravilanPD239021.480,13
  109GorjFărcășești28def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44ExtravilanPD168015.099,00
  110GorjFărcășești29def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44/1ExtravilanPD6485.427,00
  111GorjFărcășești30NEGOMIREANU V. GHE, NEGOMIREANU FLOAREA, NEGOMIREANU CTIN, NEGOMIREANU CORNELIA, NEGOMIREANU AURELIA, NEGOMIREANU V. VASILET 30, P1249/52/936082ExtravilanPD246716.960,63
  112GorjFărcășești31BALACI VALERIAT 30, P1249/70ExtravilanPD20920168.929,00
  113GorjFărcășești31.1VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/33/33ExtravilanPD13124117.951,95
  114GorjFărcășești32REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD16331180.985,04
  115GorjFărcășești33REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD14060155.817,14
  116GorjFărcășești34REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD30930342.775,54
  117GorjFărcășești35REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD412445.703,41
  118GorjFărcășești36REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD206617.302,75
  119GorjFărcășești37REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD10769.011,50
  120GorjFărcășești38REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD42277381.021,46
  121GorjFărcășești39REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD703863.254,03
  122GorjFărcășești40REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD4293.592,88
  123GorjFărcășești41REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD10318.634,63
  124GorjFărcășești42REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD20569178.693,19
  125GorjFărcășești43REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD191816.063,25
  126GorjFărcășești44REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD887571.554,69
  127GorjFărcășești45REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD6495.435,38
  128GorjFărcășești46REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD359630.116,50
  129GorjFărcășești47REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD186113.236,36
  130GorjFărcășești48REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD8867.420,25
  131GorjFărcășești49REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD41981377.304,24
  132GorjFărcășești50REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD512146.024,99
  133GorjFărcășești51REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD8166.579,00
  134GorjFărcășești52REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD1261.055,25
  135GorjFărcășești53REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD56577449.079,94
  136GorjFărcășești54REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD41821331.954,19
  137GorjFărcășești55REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD347331.213,59
  138GorjFărcășești56REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD624056.082,00
  139GorjFărcășești57REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD203718.307,54
  140GorjFărcășești58REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD8727.837,10
  141GorjFărcășești59REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD589052.936,38
  142GorjFărcășești60REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD13278111.203,25
  143GorjFărcășești61REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD601450.367,25
  144GorjFărcășești62REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD969175.953,21
  145GorjFărcășești63REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30ExtravilanPD1032492.786,95
  146GorjFărcășești5VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT31, P 1265/11ExtravilanPD592353.899,30
  147GorjFărcășești6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD741961.021,28
  148GorjFărcășești7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD4123.388,70
  149GorjFărcășești8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD375830.909,55
  150GorjFărcășești9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD18161165.265,10
  151GorjFărcășești10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD127511.602,50
  152GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD425642.719,60
  153GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD4744.757,78
  154GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31ExtravilanPD806980.992,59
  155GorjFărcășești8BUSUIOC V. ALEXANDRUT 34, P1297/4437016ExtravilanPD143111.054,48
  156GorjFărcășești9RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/4635573ExtravilanPD681752.661,33
  157GorjFărcășești10CRĂETE FLORICAT 34, P1297/35/437026ExtravilanPD10548.142,15
  158GorjFărcășești11CRĂETE FLORICAT 34, P1297/29/437028ExtravilanPD11669.007,35
  159GorjFărcășești12BOLTAȘU MASÎNCAT 34, P1297/6ExtravilanPD4823.723,45
  160GorjFărcășești13RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/2135572ExtravilanPD7936.125,93
  161GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD340826.326,80
  162GorjFărcășești15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD92887717.552,08
  163GorjFărcășești16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD48227372.553,58
  164GorjFărcășești17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD689553.263,88
  165GorjFărcășești18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD575644.465,10
  166GorjFărcășești19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD502438.810,40
  167GorjFărcășești20REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34ExtravilanPD1931.490,93
  168GorjFărcășești9RACEA FILOFTEIAT 35, P1315/1835576ExtravilanPD433533.487,88
  169GorjFărcășești10RACEA FILOFTEIAT 35, P 1315/1235575ExtravilanPD1182391.332,68
  170GorjFărcășești11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35ExtravilanPD435733.657,83
  171GorjFărcășești12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35ExtravilanPD91182704.380,95
  172GorjFărcășești13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35ExtravilanPD31653244.519,43
  173GorjFărcășești14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35ExtravilanPD368928.497,53
  TOTAL GENERAL13978717.871.899,425
  (la 22-08-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 744 din 18 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 22 august 2023 )
  Notă
  Articolele II și III din HOTĂRÂREA nr. 744 din 18 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 22 august 2023 prevăd:
  Articolul IISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2018, cu modificările ulterioare, cu suma totală de 75.905,00 lei, conform hotărârii definitive pronunțate de instanța de judecată, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul III(1) Suma prevăzută la art. II se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2023 prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, de la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A.
  ----