ANEXE din 18 octombrie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 bis din 10 noiembrie 2006  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.460 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 noiembrie 2006.
   +  Anexa nr. 1
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul Turda, strada Agriculturii, nr. 27, județul Cluj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Turda, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 80 Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;f) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor; clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;g) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;h) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Turda se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvolta re Agricolă Turda.
   +  Anexa nr. 2
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731, Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa, 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.
   +  Anexa nr. 3
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73, Cercetare-dezvoltare; grupa 731, Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01, Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113, Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012, Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042, Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor; clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman.
   +  Anexa nr. 4
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în comuna Secuieni, județul Neamț, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 80, Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;f) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);g) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, preia toate drepturile și obligațiile Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni, se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole Secuieni.
   +  Anexa nr. 5
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor; clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian.
   +  Anexa nr. 6
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Albota, Șoseaua Pitești - Slatina km. 5, județul Argeș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești și fuzionarea cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești care se desființează.2. Patrimoniul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești, care fuzionează, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și este cuprins în anexa nr. 6.a).3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor (import-export);h) relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.4. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești și ale Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești.4.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești și ale Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești.5. Personalul Stațiunii de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești și al Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești, se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești.6. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.7. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.7.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.7.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.7.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești.
   +  Anexa nr. 7
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Craiova, Șoseaua Bălcești, nr. 54, județul Dolj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73, Cercetare-dezvoltare; grupa 731, Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310, Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01, Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; grupa 012, Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80, Învățământ, grupa 804, Alte forme de învățământ; clasa 8042, Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74, Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741, Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414, Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743; Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72, Informatică și activități conexe; grupa 723, Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230, Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22, Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222, Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224, Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51, Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512, Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; clasa 5121, Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor; clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului, clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 5133, Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; clasa 5137, Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;h) Diviziunea 60, Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602, Alte transporturi terestre; clasa 6023, Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024, Transporturi rutiere de mărfuri;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.
   +  Anexa nr. 8
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, județul Brăila, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturaleb) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente(import-export);h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila.4. Personalul Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Științe" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila.
   +  Anexa nr. 9
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 15, județul Suceava, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;f) Diviziunea 80, Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121, Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); grupa 519, Comerț cu ridicata al altor produse (import-export), clasa 5190 Comerț cu ridicata al altor produse (import-export);h) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.
   +  Anexa nr. 10
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, județul Satu Mare, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și fuzionarea cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care se desființează.2. Patrimoniul Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care fuzionează, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, și este cuprins în anexa nr. 10.a).3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii(import-export);d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;f) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;g) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.4. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și ale Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare.4.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și ale Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare.5. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și cel al Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care fuzionează se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada.6. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.7. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.7.1. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.7.2. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.7.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada.
   +  Anexa nr. 11
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 5, județul Bihor, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;d) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);e) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;f) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;g) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;h) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.
   +  Anexa nr. 12
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Perișoru, județul Călărași, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042, Alte forme de învățământ;f) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii; clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor; clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;g) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;h) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești.4. Personalul Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești.
   +  Anexa nr. 13 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Tulcea, Șoseaua Agighiol, km. 8, județul Tulcea, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;d) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;e) Diviziunea 80 Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;f) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export);g) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;h) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.3.1. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea se preia de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.  +  Anexa nr. 14 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în strada Ady Endre nr. 55, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.  +  Anexa nr. 15
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Vaslui, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 256, județul Vaslui, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui are ca obiect de activitate următoarele activități codificate în baza clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; grupa 014 Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră), clasa 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare;c) Diviziunea 80 Învățământ, grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;d) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice;e) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;f) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire; clasa 2225 Alte lucrări de tipografie;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 512 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); clasa 5133 Comerț cu ridicata al produselor al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (import-export); clasa 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (import-export);h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;i) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cerceta re-Dezvolta re pentru Pajiști Vaslui este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui.
   +  Anexa nr. 1.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată
  a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda,
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.        Cod de clasi- ficare         Denumire         Date de identificare Anul do- bân- di- rii/ dăriiîn folo-sințăValoarea de inventar (în lei RON)     Situația juridică Situația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit   Tip bun       
  Descrierea tehnică (pe scurt)     Vecinătăți(după caz, pe scurt)     Adresa         Baza legală       În admi- nis- trare/conce-siune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  101722    8.29.06    Magazie pentru produse agricole  Zidărie din cărămidă, S=592 mp   Uscător știuleți    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1954     13.387    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101726    8.29.06    Saivan pentru oi    Stâlpi din beton,perețidin cărămidăcapacitate 1090 capete Stație de semințe    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1987     218.734    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101729       8.29.06       Adăpost pentru porcine      Pereți din cărămidă, fundație beton, S=666mp, pentru tineret porcin Stație de semințe       Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27    1958        371       HCM 2731/1956 HG 509/1993     În admi- nis- trare             Imo-bil       
  101730    8.29.06    Materni- tate scroafe   Pereți din cărămidă, S=403 mp   Stație de semințe    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1963     193    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101732    8.29.06    Magazie pentru produse agricole  Trei nivele,pereți din cărămidă   Pavilion adminis- trativ   Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1905     179    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101736      8.29.06      Hală de stoarcere a strugu- rilor    Construcție din cărămidăfundație dinbeton, acoperiș cu plăci de azbociment Vie Iordovanu Mic     Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27   1965       125      HCM 2731/1956 HG 509/1993    În admi- nis- trare           Imo-bil      
  101738    8.29.06    Magazie pentru produse agricole  Zidărie din cărămidă, S=626 mp   Uscător știuleți    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1960     60.793    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101745    8.29.06    Construc- ție centrală termică  Cu un nivel suprafața de85,55 mp   Pavilion central    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1975     115.834    Pvr 4804/ nov. 1974 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101746    8.29.06    Construc- ție uscător știuleți porumb Cărămidă, acoperit cu planșeu de beton, supr. 200 mpAtelier mecanic    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1964     943    HCM 2731/1956 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101764    8.29.06    Magazie pentru cereale   Capacitate 3000 to cu rampa de încărcare  Grajduri F3 zootehnică  Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1975     643.409    Pvr 3830/ nov. 1974 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101769    8.29.06    Stație de uscare, condițio- nare a semințelorBeton armat,șarpantă, profile mecanice  Grajduri F3 zootehnică  Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1975    2.069.133    Pvr 340/ feb. 1974 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101808    8.29.06    Clădire pentru laborator cercetare  Două nivele,S=627 mp    Liceul Agricol    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1905     315    HCM 2731/1956,HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  101812    8.29.06    Adăpost pentru porcine   Pereți din cărămidă, fundație beton, supr.272 mp Stație de semințe    Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27 1963     251    HCM 2731/1956,HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
    TOTAL     3.123.667    
  2. Bunurile proprietate privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii
  Nr. crt.  Grupa    Denumirea    Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică  
  1. 1. Construcții 3.045.979 În proprietate
  2. 2. Echipamente tehnologice 1.088.586 În proprietate
  3.  3.  Aparate și instalații de măsurare,control și reglare 106.418  În proprietate 
  4. 4. Mijloace de transport 87.176 În proprietate
  5. 5. Animale și plantații 121.300 În proprietate
  6.  6.  Mobilier, aparatură de birotică șialte active corporale 28.341  În proprietate 
    TOTAL   4.477.800  
   +  Anexa nr. 2.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și
  bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, care trec în
  patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.        Cod de clasi- ficare         Denumire         Date de identificare Anul do- bân- di- rii/ dăriiîn folo-sințăValoarea de inventar (în lei RON)     Situația juridică Situația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit   Tip bun       
  Descrierea tehnică (pe scurt)     Vecinătăți(după caz, pe scurt)     Adresa         Baza legală       În admi- nis- trare/conce-siune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  117139    8.29.06    Magazie cercetare hala 1   Magazie depozitat semințe cu două nivele  Livada de pruni și pădure   Lovrin - Timiș     1964     64.013    PVR4/ 10.1966 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117145    8.29.06    Sediu fermă producere semințe casa 775 Construcție cu 8 camere și pivniță   N-drum, S-parc, E-livada, V-strada  Lovrin - Timiș     1923     15.022    leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117147   8.29.06   Grajd 100 cai   Construcții cu 2 încăperi și curte incinta fermei   Lovrin - Timiș    1936    1.010   leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117149   8.29.06   Magazie îngrășă- minte  Spațiu depozitat îngrășăminte incinta fermei   Lovrin - Timiș    1939    8.720   Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117151    8.29.06    Clădire atelier    Atelier mecanic și parc de mașini agricole Cimitirul catolic, teren arabil  Lovrin - Timiș     1934     9.822    Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117155   8.29.06   Grajd vacinr. 1   Grajd bovinecu umbrar și padoc  Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș    1966    77.511   PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117157   8.29.06   Grajd vacinr. 2   Grajd bovinecu umbrar și padoc  Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș    1964    93.526   PVR3/ 10.1966 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117163   8.29.06   Grajd vacinr. 3   Grajd bovinecu umbrar și padoc  Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș    1963    67.187   PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117164    8.29.06    Uscător porumb știuleți   Uscător porumb știuleți cu combustibil lichid N-arabil, S-platfor-E-stație V-atelier Lovrin - Timiș     1978     125.327    PVR5/ 11.1978 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117171   8.29.06   Magazie cereale 50 vag. nr. 1 Magazie cereale compartimen-tată Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1952    21.476   PVR2/ 11.1952 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117176   8.29.06   Cabina Grup Electrogen Construcție din cărămidă  Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1983    10.363   PVR3/ 12.1983 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117178   8.29.06   Filtru sanitar fermă bovine Filtru sanitar   Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1973    21.022   PVR4/ 11.1973 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117186   8.29.06   Lăptărie    Construcție cărămidă cu două încăperi Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1987    7.220   PVR2/ 12.1987 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117187   8.29.06   Vilă birouri și lab.  Construcție birouri și lab. zootehnic Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1915    25.011   Leg. 187/ 1945 dosar 1609/1986 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117191   8.29.06   Micro FNC    Stație preparat nutrețuri combinate Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș    1987    77.622   PVR5/ 12/1987 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117195   8.29.06   Laborator mecanic   Cărămidă, 34 mp   NS-arabil,SUCS V-fermă zootehnicăLovrin - Timiș    1963    76.104   PVR4/ 11/1963 PVR3/ 12/1970 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117202    8.29.06    Bloc locuințe specia- liști  Bloc 2 nivele și 6 apartamente   N-casa, S-str. Princ. E-casa, V-bloc Lovrin - Timiș     1968     22.282    PVR27/ 09/1968 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117206    8.29.06    Cantina casa nr. 165   2 Săli mese,magazie, bucătărie, terasă etc.  N-str. Nisip S,E-parc, V-str. scurt Lovrin - Timiș     1915     3.042    D 45/1945 D 266/1948D 2079   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117207      8.29.06      Pavilion adm. și lab. cercetare    Castel cu parc și anexe     N-str. Nisip, S-str. Prin., E-bl.1, V-str. scurtă Lovrin - Timiș       1880       145.205      D 223/1974dec, 7528/1986     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  117209     8.29.06     Stație condițio- nat semințe cumagazie ptsemințe Stație cond.semințe cereale și pl. tehnice de 8000t cap. an N-arabil, S-plat. beton, E-arabil, V-atelier  Lovrin - Timiș      1970     1.225.972     PV2/ 12/1970 PV7/ 12/1977   În admi- nis- trare         Imo-bil     
  117213    8.29.06    Bloc locuințe specia- liști  Bloc 2 nivele și 6 apartamente   N-casa, S-str. Princ. E-bloc, V-str. mică Lovrin - Timiș     1968     22.283    PVR26/ 09/1968 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117217   8.29.06   Castel de apă cu puț forat  Castel de apă de 50 m cu puț foratîn 1995 Situat în parcul Castelului Lovrin - Timiș    1910    11.493   D 223/1974D 7528/ 1986  În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117220    8.29.06    Magazie ambalaje    Magazie depozitat ambalaje împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin   Lovrin - Timiș     1972     5.674    PVR4/ 08/1972 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117223    8.29.06    Magazie cercetare    Magazie depozitat materiale împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin   Lovrin - Timiș     1973     17.224    PVR7/ 11/1971 HG 509/1993  În admi- nis- trare       Imo-bil    
  117229     8.29.06     Magazie cercetare     Magazie depozitat materiale împărțită încompartimen-te N-mag. îngr. S-drum, E-fânar, V-magazie  Lovrin - Timiș      1990      22.388     PVR11/ 09/1990 HG 509/1993   În admi- nis- trare         Imo-bil     
  117230   8.29.06   Magazie cercetare,hala nr. 2 Magazie depozitat semințe 1 nivel mărginită livadă pruni și pădure Lovrin - Timiș    1965    34.744   PVR7/ 07/1965 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117233   8.29.06   Adăpost meteo   Adăpost meteo cu împrejm.  CF    Lovrin - Timiș    1976    2.145   PVR3/ 07/1976 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
  117235   8.29.06   Bloc locuințe specia- liști Bloc 2 nivele și 6 apartamente  N-casă, S-str.Princ.E-casă, V-parc Lovrin - Timiș    1965    22.152   PVR43/ 12/1965 HG 509/1993 În admi- nis- trare     Imo-bil   
     Total    2.235.560    
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt.  Grupa    Denumirea    Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică  
  1. 1. Construcții 1.770.388 În administrare
    Total 1.770.388  
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.  Grupa    Denumirea    Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică  
  1.  2.  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 4.202.744  În proprietate 
  2.    3.    Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 30.750    În proprietate   
    Total 4.242.484  
   +  Anexa nr. 3.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și
  bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman care trec
  în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.        Cod de clasi- ficare         Denumire         Date de identificare Anul do- bân- di- rii/ dăriiîn folo-sințăValoarea de inventar (în lei RON)     Situația juridică Situația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit   Tip bun       
  Descrierea tehnică (pe scurt)     Vecinătăți(după caz, pe scurt)     Adresa         Baza legală       În admi- nis- trare/conce-siune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  116176       8.29.06       Grajduri animale       Cap. 120cap.S=680mp       Incinta sediului central, V-com. Năieni, N-sat Comoara, E-DN nr. 6Țara: România; Județ: Teleorman      1962        5.799       PVR 28/ 1962       În admi- nis- trare             Imo-bil       
  116184       8.29.06       Grajduri animale       Cap. 120cap.S=680mp       Incinta sediului central, V-com. Năieni, N-sat Comoara, E-DN nr. 6Țara: România; Județ: Teleorman      1962        5.430       PVR 28/ 1962       În admi- nis- trare             Imo-bil       
  116191       8.29.06       Grajduri animale       Cap. 120cap.S=680mp       Incinta sediului central, V-com. Năieni, N-sat Comoara, E-DN nr. 6Țara: România; Județ: Teleorman      1962        4.663       PVR 28/ 1962       În admi- nis- trare             Imo-bil       
  116194       8.29.06       Grajduri animale       Cap. 120cap.S=680mp       Incinta sediului central, V-com. Năieni, N-sat Comoara, E-DN nr. 6Țara: România; Județ: Teleorman      1962        3.288       PVR 28/ 1962       În admi- nis- trare             Imo-bil       
  116207       8.29.06       Materni- tate       S=576 mp, cap. 40 cap.      Incinta sediului central, V-com. Năieni, N-sat Comoara, E-DN nr. 6Țara: România; Județ: Teleorman      1962        4.014       PVR 23/ 1962       În admi- nis- trare             Imo-bil       
     Total     23.194    
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt.  Grupa    Denumirea    Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică  
  1. 1. Construcții 1.455.383 În administrare
  Total 1.455.383  
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.  Grupa    Denumirea    Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică  
  1. 1. Construcții 1.179.422 În proprietate
  2.  2.  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 6.459.784  În proprietate 
  3.    3.    Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 42.786    În proprietate   
  Total 7.681.992  
   +  Anexa nr. 4.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată
  a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări
  Agrozootehnice Secuieni, care trec în patrimoniul Stațiunii
  de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Secuieni
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.        Cod de clasi- ficare         Denumire         Date de identificare Anul do- bân- di- rii/ dăriiîn folo-sințăValoarea de inventar (în lei RON)     Situația juridică Situația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit   Tip bun       
  Descrierea tehnică (pe scurt)     Vecinătăți(după caz, pe scurt)     Adresa         Baza legală       În admi- nis- trare/conce-siune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  113147    8.29.06    Clădire familiști nr.2 de serviciu  Zidărie cărămidă învelitoare țiglă S126 mp Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1955     497    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113148    8.29.06    Baraca cărămidă    Panouri PAL,învelitoare azbociment S=105 mp  Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1989     2.239    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113149    8.29.06    Magazie desemințe nr.2   Zidărie cărămidă învelitoare azbociment S=980 mp Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1972     1.638    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113150    8.29.06    Magazie desemințe nr.1   Zidărie cărămidă învelitoare azbociment S=980 mp Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1970     821    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113151    8.29.06    Grajd vaci    Zidărie cărămidă S=320 mp   Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1904     92    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113152    8.29.06    Grajd tineret taurin   Zidărie cărămidă acoperiș azbociment S126 mp Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1929     87    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113178    8.29.06    Dormitor muncitori    Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S=117 mp Incinta fermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1967     101    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113185    8.29.06    Magazie uscat semințe cupereți beton Pereți beton, acoperiș azbociment S=410 mp Incinta fermei Cuciulați   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați 1985     13.178    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113187    8.29.06    Magazie condițio- nat semințe nr.3 Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=180 mp Incinta fermei Cuciulați   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați 1970     44    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113215    8.29.06    Magazie condițio- nat semințe nr.2 Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=180 mp Incinta fermei Cuciulați   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați 1969     24    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113216    8.29.06    Magazie condițio- nat semințe nr.1 Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=180 mp Incinta fermei Cuciulați   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați 1970     16    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113218      8.29.06      Magazie mare cu etaj pentru condițio- nat semințe Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=500 mp   În incintafermei Cuciulați     Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați    1959       82      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113266    8.29.06    Clădire condițio- nat semințe  Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=1040 mp În incintafermei Secuieni   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Secuieni 1972     1.429    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113267    8.29.06    Castel apa    50 mc beton glisat    În incintafermei Cuciulați   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Cuciulați 1966     90    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113268    8.29.06    Rezervor beton captare apa  Beton, f. cilindrica S=30 mc   În incintasectoruluieconomic   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisediul: SCDASecuieni 1957     28    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113269    8.29.06    Clădire poarta centru   Zidărie cărămidă, acoperiș țiglă, S=15 mp În incintasectoruluieconomic   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisediul: SCDASecuieni 1975     78    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113278    8.29.06    Clădire pentru materiale   Cărămidă, acoperiș țiglă S=45 mp  Incinta sectoruluicercetare   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisediul: SCDASecuieni 1956     82    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113280    8.29.06    Remiza mașini agricole   Cărămidă, acoperiș tabla ondulată S=860 mp În incintafermei Secuieni   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Secuieni 1990     7.894    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113281    8.29.06    Clădire familiști nr.3 de serviciu  Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S=126 mp În incintafermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1955     497    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113284    8.29.06    Clădire familiști nr.4 de serviciu  Zidărie cărămidă, acoperiș țiglă, S=126 mp În incintafermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1957     497    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113285    8.29.06    Clădire condițio- nat semințe  Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S=200 mp În incintafermei Secuieni   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Secuieni 1976     352    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113290    8.29.06    Stație casa pompelor sector porcin Zidărie S=21 mp    În incintasectoruluiporcin   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni   1966     122    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113291   8.29.06   Cuvă betoncaptare apa porci  Beton armat 30 mc   În incintasectoruluiporcin  Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni  1964    44   DCS 170/1981 anexa 2,DL  În admi- nis- trare     Imo-bil   
  113295   8.29.06   Pătule porumb sector porcin Beton acoperiș țiglă S=3600 mp În incintasectoruluiporcin  Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni  1965    722   DCS 170/1981 anexa 2,DL  În admi- nis- trare     Imo-bil   
  113296    8.29.06    Siloz beton sector taurine  Beton armat S=300 mp    În incintafermei Secuieni   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieniferma: Secuieni 1961     30    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113298   8.29.06   Platforma gunoi din beton  Beton armat S=750 mp   În incintafermei Trifești  Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești  1978    1.029   DCS 170/1981 anexa 2,DL  În admi- nis- trare     Imo-bil   
  113339    8.29.06    Baie spălătorie   Zidărie cărămidă, acoperiș țiglă, S=152 mp În incintafermei Trifești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești   1955     224    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113432     8.29.06     Remiza pentru tractoare și combine  Zidărie cărămidă, acoperiș tabla, ondulată S=600 În incintafermei Uncești    Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești    1991      7.249     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113437    8.29.06    Saivan pentru oi    Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=700 mp În incintafermei Uncești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești   1947     10    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113438   8.29.06   Magazie alimente   Zidărie cărămidă, S=72 mp  În incintafermei Uncești  Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești 1900    13   DCS 170/1981 anexa 2,DL  În admi- nis- trare     Imo-bil   
  113439    8.29.06    Magazie materiale (unelte)   Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S=90 mp În incintafermei Uncești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești   1900     17    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113441    8.29.06    Grajd vaci    Zidărie cărămidă, învelitoare tabla S=472 mp În incintafermei Uncești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești   1920     197    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113442    8.29.06    Clădire adminis- trativă   Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă S=411 mp În incintafermei Uncești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești   1909     112    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113443    8.29.06    Magazie semințe    Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=1200 mp În incintafermei Uncești   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești   1989     5.907    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113444     8.29.06     Cabina basculă     Zidărie cărămidă, placa beton armat S=9 mp  N-com.Mol-doveni E-com.Se- cuieni V-sat Uncești Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuienisat Uncești    1978      874     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113445      8.29.06      Grajd 110 cap. Nr.6      Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=720 mp   N-com.Ho- ria, E-sat Bas-ta, V-com Trifești, S-com. Secuieni Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești     1976       7.102      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113523      8.29.06      Grajd maternita-te vaci     Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=720 mp   N-com.Ho- ria, E-sat Bas-ta, V-com Trifești, S-com. Secuieni Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești     1970       5.557      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113527      8.29.06      Grajd 110 cap. Nr.7      Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=720 mp   N-com.Ho- ria, E-sat Bas-ta, V-com Trifești, S-com. Secuieni Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești     1970       3.857      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113530      8.29.06      Grajd vaci nr.2      Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=728 mp   N-com.Ho- ria, E-sat Bas-ta, V-com Trifești, S-com. Secuieni Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești     1978       10.768      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113535     8.29.06     Corp legătură stație calibrare   Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=888 mp  N-com.Mol-doveni, E-com.Se- cuieni, V-sat Uncești Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni    1984      3.140     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113550     8.29.06     Stație calibrare porumb    Clădire din b.a cu zidărie cărămidă S=84 mp  N-com.Mol-doveni, E-com.-Se-cuieni, V-sat. Uncești Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni    1984      39.304     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113554     8.29.06     Buncăr tampon uscător porumb   Beton armat pe patru picioare    N-com.Mol-doveni, E-com.Se- cuieni V-sat Uncești Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni    1987      12.399     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113556     8.29.06     Cabina poarta și filtru sanitar   Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=200 mp  N-com.Mol-doveni, E-com.Se- cuieni V-sat Uncești Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni    1978      813     DCS 170/1981 anexa 2,DL    În admi- nis- trare         Imo-bil     
  113560      8.29.06      Grajd vacinr.3      Zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S=828 mp   N-com.Ho- ria, E-sat Bas-ta, V-com Trifești, S-com. Secuieni Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Trifești     1978       10.768      DCS 170/1981 anexa 2,DL     În admi- nis- trare           Imo-bil      
  113563    8.29.06    Magazie porumb export gara CFR Secuieni Blocuri BCA,acoperiș azbociment S=64 mp  Stația CFRcom. Secuieni   Țara:RomâniaJudeț:Neamț;com:Secuieni   1984     1.430    DCS 170/1981 anexa 2,DL   În admi- nis- trare       Imo-bil    
  113570