ORDIN nr. 320 din 19 aprilie 2018pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informațiilor de interes public la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 mai 2018    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) și art. 11 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (4) și (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă costul serviciilor de copiere a informațiilor de interes public la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, după cum urmează:a) 0,5 lei/pagină pentru informații disponibile pe hârtie format A4;b) 0,7 lei/pagină pentru informații disponibile pe hârtie format A3.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 19 aprilie 2018.Nr. 320.-----