ORDIN nr. 3.630 din 2 mai 2018privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2018    În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare,*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesii reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 3Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția generală juridic, inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și instituțiile de învățământ preuniversitar și superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 2 mai 2018.Nr. 3.630.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute înstrăinătate