ORDIN nr. 606 din 7 mai 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.839 din 7.05.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,având în vedere prevederile art. 135 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 7 mai 2018.Nr. 606.  +  ANEXĂ NORME METODOLOGICEprivind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile