REGULI din 27 aprilie 2018de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 21 mai 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 348 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 21 mai 2018.
   +  Articolul 1 Prevederi legale aplicabilePrevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:a) art. 8.8.2 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite și aprobate de punctul național de contact (PNC);b) art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că punctul național de contact și operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021;c) art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, aprobat de statele donatoare, prevede faptul că, întrucât baremele de costuri aplicabile deplasărilor în statele beneficiare pot varia foarte mult, se recomandă utilizarea baremelor stabilite de Comisia Europeană pentru indemnizația de deplasare (cazare, diurnă, transport local) prin anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;d) art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că atunci când grantul se acordă pe bază de sume forfetare sau costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităților relevante;e) art. 21 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative și că contractele de finanțare încheiate între punctul național de contact sau operatorii de program și promotorii de inițiative bilaterale vor cuprinde toate dispozițiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condițiile de plată a finanțării pe baza sumelor forfetare;f) anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaționale aprobat de statele donatoare prevede baremele de costuri de transport în funcție de distanță și bareme aferente indemnizației de deplasare acordate participanților în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile.  +  Articolul 2 Metodologia de stabilire a sumelor forfetare(1) Indemnizația de deplasare, compusă din cazare și diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif la cazare etc.) acordată participanților care călătoresc din România în statele donatoare și din statele donatoare în România, a fost calculată pe baza baremelor prevăzute în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Ghidului bilateral.(2) La stabilirea baremului aplicabil transportului internațional în țările donatoare/țările beneficiare/către organizațiile internaționale, cât și a baremului pentru cazare și diurnă aplicabil în cazul deplasărilor în România, calculul se bazează pe datele istorice colectate de către PNC în decursul implementării proiectelor finanțate din Fondul bilateral la nivel național și de program pentru perioada 2009-2014, baremele stabilite în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008 pentru România, cât și în baza unui studiu de piață.(3) Pentru costurile de transport în funcție de distanță și baremele aferente indemnizației de deplasare în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile au fost utilizate baremele stabilite în anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaționale.  +  Articolul 3 Reguli de aplicare a sumelor forfetare(1) Prezentele reguli se aplică de către PNC și operatorii de program pentru finanțarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului pentru relații bilaterale, respectiv PNC, Autoritatea de certificare și Autoritatea de audit pentru finanțarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului de asistență tehnică.(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare și diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif).(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare/deciziei de finanțare.(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare și raportul de deplasare aprobat de conducătorul organizației trimițătoare.(5) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin prezentul document. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepția cheltuielilor legate de diurnă.(6) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data elaborării bugetului inițiativei bilaterale.(7) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare/devizul estimativ al deplasării.(8) Contractele de finanțare/Deciziile de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza sumelor forfetare.(9) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.  +  Articolul 4 Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români și străini pentru deplasări(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/ România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoanăSumă forfetară acordată/participant
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare140 euro/noapte220 euro/zi + 600 euro
  Diurnă 80 euro/zi
  Transport internațional 600 euro/deplasare
  IslandaCazare160 euro/noapte245 euro/zi + 900 euro
  Diurnă 85 euro/zi
  Transport internațional 900 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare95 euro/noapte175 euro/zi + 500 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional 500 euro/deplasare
  Alte țări beneficiareCazare110 euro/noapte160 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de nr. de km
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internaționalDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  Distanță între 2.000-2.999 km: 360 euro
  RomâniaCazare110 euro/noapte160 euro/zi + 800 euro
  Diurnă 50 euro/zi
  Transport internațional 800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuialăSumă forfetară acordată participantului
  RomâniaCazare80 euro/noapte110 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de nr. de km
  Diurnă 30 euro/zi
  TransportDistanță între 10-99 km: 20 euro
  Distanță între 100-499 km: 180 euro
  Distanță între 500-1.999 km: 275 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale- 1.250 EUR/1 săptămână - 2.200 EUR/2 săptămâni - 3.000 EUR/3 săptămâni - 4.000 EUR/4 săptămâni
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc în România sau întro altă țară beneficiară- 750 EUR/1 săptămână - 1.250 EUR/2 săptămâni - 2.000 EUR/3 săptămâni - 3.000 EUR/4 săptămâni
  TransportConform baremelor stabilite la pct. (a) sau (b) în funcție de destinație
  (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizația de deplasare/sumele forfetare se calculează proporțional cu durata deplasării.
  ----