INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 7 mai 2018privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 10 mai 2018  Având în vedere Adresa nr. 38.394 din 27.04.2018 a Primăriei Municipiului Sebeș, județul Alba, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 5.388 din 3.05.2018, prin care s-a solicitat comunicarea măsurilor care trebuie luate în vederea organizării în data de 27 mai 2018 a referendumului local privind consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului din municipiu,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislației privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale și veghează la respectarea acesteia,văzând dispozițiile art. 13 alin. (1) și (2), art. 14, art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (2^2)-(4), ale art. 26 alin. (2^1)-(4) și (6), ale art. 27 alin. (1^1)-(3), ale art. 28-42 și ale art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experților electorali, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) și art. 63 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta instrucțiune.  +  Articolul 1Referendumul local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului, se desfășoară în secțiile de votare prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Referendumul local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului, are loc pe baza listelor electorale permanente întocmite și tipărite conform art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform art. 26 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Fiecare local de vot trebuie să beneficieze de cabine de vot și urne de vot suficiente, ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și buletine de vot, care se asigură de primari, cu aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.  +  Articolul 5Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 7 mai 2018.Nr. 1.-----