HOTĂRÂRE nr. 36 din 8 octombrie 2012privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 10 octombrie 2012    Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612 din 10 iulie 2012,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe validează domnul procuror Gheorghe Muscalu și doamna judecător Mona-Lisa Neagoe ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017. (la 06-10-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 126 din 4 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 ) Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    PETRU FILIP
    București, 8 octombrie 2012.Nr. 36.----------