ORDIN nr. 677 din 26 aprilie 2018pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu parașuta"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 mai 2018  Având în vedere Referatul Direcției transport aerian nr. 6.682 din data de 21.02.2018,ținând cont de recomandarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, cod SR-20.ACC.2012-06.23.Cessna-207.D-EBBG.IF,în temeiul:– prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (1) pct. 21 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-SPAR „Salturi cu parașuta“, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  București, 26 aprilie 2018.Nr. 677.  +  ANEXĂREGLEMENTARE aeronautică civilă română RACR-SPAR "Salturi cu parașuta"