HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 ianuarie 2013privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 28 ianuarie 2013    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul îl validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a doamnei judecător Mona-Maria Pivniceru, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017. (la 06-10-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 126 din 4 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 ) Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 28 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
    București, 28 ianuarie 2013.Nr. 3.-----