LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981    **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.  +  Articolul 2(1) Capitala României este municipiul București.(2) Municipiul București este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare. (la 15-12-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 3Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice, sociale, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației. (la 15-12-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 4(1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială urbană, caracterizată de o densitate mare a populației și care concentrează activități socio-culturale și activități economice predominant neagricole.(2) Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită economică, socială și culturală la nivel județean sau național pot fi declarate municipii, în condițiile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului, după caz.(4) Localitatea în care își au sediul autoritățile administrației publice ale orașului sau municipiului este localitate-reședință de oraș, respectiv de municipiu, după caz.(5) Orașele, respectiv municipiile în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului sunt orașe-reședință de județ, respectiv municipii-reședință de județ. (la 15-12-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială rurală, caracterizată de o densitate mai mică a populației, unită prin comunitate de interese și tradiții, în cadrul căreia se desfășoară activități predominant agricole.(2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.(3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale comunei este sat-reședință de comună. (la 15-12-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 9(1) Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.(2) Pentru fiecare județ, localitățile reședințe de municipii și orașe sunt înscrise la punctul «A. Municipii», respectiv punctul «B. Orașe», la prima poziție de la coloana «Localități componente ale municipiului» sau la coloana «Localități componente ale orașului», după caz, iar satele-reședință de comune sunt înscrise la punctul «C. Comune», la prima poziție de la rubrica «Satele componente (la 15-12-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 10Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale județelor, orașelor, comunelor și satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetățenilor aparținând minorității naționale în unitatea administrativ-teritorială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertăților acestora decurgând din Constituție, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte. (la 15-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  ANEXĂ
    Denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe
     +  MUNICIPIUL BUCUREȘTIMunicipiul București, capitala României, se compune din 6 sectoare.
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiSubdiviziuni administrativ-teritoriale - sectoare -
    1.București1. Sectorul 1
    2. Sectorul 2
    3. Sectorul 3
    4. Sectorul 4
    5. Sectorul 5
    6. Sectorul 6
     +  JUDEȚUL ALBAcu reședința în municipiul Alba Iulia
    Municipii 4Orașe 7Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 60Comune 67Sate 656- din care aparțin de municipii și orașe 39
    A. MUNICIPII
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
    1.ALBA IULIA1. ALBA IULIA-
    2. Bărăbanț
    3. Micești
    4. Oarda
    5. Pâclișa
    2.AIUD1. AIUD1. Ciumbrud
    2. Aiudul de Sus2. Gârbova de Jos
    3. Gâmbaș3. Gârbova de Sus
    4. Măgina4. Gârbovița
    5. Păgida5. Sâncrai
    6. Țifra
    3.BLAJ1. BLAJ1. Mănărade
    2. Deleni-Obârșie2. Spătac
    3. Flitești
    4. Izvoarele
    5. Petrisat
    6. Tiur
    7. Veza
    4.SEBEȘ1. SEBEȘ1. Răhău
    2. Lancrăm
    3. Petrești
    B. ORAȘE
    Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
    1.ABRUD1. ABRUD-
      2. Abrud-Sat 
      3. Gura Cornei 
      4. Soharu 
    2.BAIA DE ARIEȘ1. BAIA DE ARIEȘ1. Brăzești
       2. Cioara de Sus
       3. Muncelu
       4. Sartăș
       5. Simulești
    3.CÂMPENI1. CÂMPENI-
      2. Boncești 
      3. Borlești 
      4. Botești 
      5. Certege 
      6. Coasta Vâscului 
      7. Dănduț 
      8. Dealu Bistrii 
      9. Dealu Capsei 
      10. Dric 
      11. Fața Abrudului 
      12. Florești 
      13. Furduiești 
      14. Mihoești 
      15. Motorăști 
      16. Peste Valea Bistrii 
      17. Poduri 
      18. Sorlița 
      19. Tomușești 
      20. Valea Bistrii 
      21. Valea Caselor 
      22. Vârși 
    4.CUGIR1. CUGIR-
      2. Bocșitura 
      3. Bucuru 
      4. Călene 
      5. Fețeni 
      6. Goașele 
      7. Mugești 
      8. Vinerea 
    5. OCNA MUREȘ1. OCNA MUREȘ1. Cisteiu de Mureș
      2. Uioara de Jos2. Micoșlaca
      3. Uioara de Sus3. Războieni-Cetate
    6.TEIUȘ1. TEIUȘ1. Beldiu
       2. Căpud
       3. Coșlariu Nou
       4. Pețelca
    7.ZLATNA1. ZLATNA1. Botești
       2. Budeni
       3. Dealu Roatei
       4. Dobrot
       5. Dumbrava
       6. Feneș
       7. Galați
       8. Izvoru Ampoiului
       9. Pătrângeni
       10. Pirita
       11. Pârău Gruiului
       12. Podu lui Paul
       13. Runc
       14. Ruși
       15. Suseni
       16. Trâmpoiele
       17. Valea Mică
       18. Vâltori
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    1.Albac1. Albac
      2. Bărăști
      3. Budăiești
      4. Cionești
      5. Costești
      6. Dealu Lămășoi
      7. Deve
      8. După Pleșe
      9. Fața
      10. Pleșești
      11. Potionci
      12. Rogoz
      13. Roșești
      14. Rusești
      15. Sohodol
      16. Tamborești
    2.Almașu Mare1. Almașu Mare
      2. Almașu de Mijloc
      3. Brădet
      4. Cheile Cibului
      5. Cib
      6. Glod
      7. Nădăștia
    3. Arieșeni1. Arieșeni
      2. Avrămești
      3. Bubești
      4. Casa de Piatră
      5. Cobleș
      6. Dealu Bajului
      7. Fața Cristesei
      8. Fața Lăpușului
      9. Galbena
      10. Hodobana
      11. Izlaz
      12. Păntești
      13. Pătrăhăițești
      14. Poienița
      15. Ravicești
      16. Sturu
      17. Ștei-Arieșeni
      18. Vanvucești
    4.Avram Iancu1. Avram Iancu
      2. Achimețești
      3. Avrămești
      4. Bădăi
      5. Boldești
      6. Călugărești
      7. Căsoaia
      8. Cândești
      9. Cârăști
      10. Cârțulești
      11. Cocești
      12. Cocoșești
      13. Coroiești
      14. Dealu Crișului
      15. Dolești
      16. Dumăcești
      17. Gojeiești
      18. Helerești
      19. Incești
      20. Jojei
      21. Mărtești
      22. Orgești
      23. Pătruțești
      24. Plai
      25. Pușelești
      26. Șoicești
      27. Ștertești
      28. Târsa
      29. Târsa-Plai
      30. Valea Maciului
      31. Valea Uțului
      32. Verdești
      33. Vidrișoara
    5.Berghin1. Berghin
      2. Ghirbom
      3. Henig
      4. Straja
    6.Bistra1. Bistra
      2. Aronești
      3. Bălești
      4. Bălești-Cătun
      5. Bârlești
      6. Cheleteni
      7. Ciuldești
      8. Crețești
      9. Dealu Muntelui
      10. Dâmbureni
      11. Durăști
      12. Gănești
      13. Gârde
      14. Hodișești
      15. Hudricești
      16. Lipaia
      17. Lunca Largă
      18. Lunca Merilor
      19. Mihăiești
      20. Nămaș
      21. Novăcești
      22. Perjești
      23. Poiana
      24. Poiu
      25. Rătitiș
      26. Runcuri
      27. Sălăgești
      28. Ștefanca
      29. Tolăcești
      30. Tomnatic
      31. Trișorești
      32. Țărănești
      33. Vârși-Rontu
      34. Vârșii Mari
      35. Vârșii Mici
    7.Blandiana1. Blandiana
      2. Acmariu
      3. Ibru
      4. Poieni
      5. Răcătău
    8.Bucerdea Grânoasă1. Bucerdea Grânoasă
      2. Cornu
      3. Pădure
      4. Pânca
    9.Bucium1. Bucium
      2. Anghelești
      3. Bisericani
      4. Bucium-Sat
      5. Cerbu
      6. Ciuculești
      7. Coleșeni
      8. Dogărești
      9. Ferești
      10. Florești
      11. Gura Izbitei
      12. Helești
      13. Izbicioara
      14. Izbita
      15. Jurcuiești
      16. Lupulești
      17. Măgura
      18. Muntari
      19. Petreni
      20. Poiana
      21. Poieni
      22. Stâlnișoara
      23. Valea Abruzel
      24. Valea Albă
      25. Valea Cerbului
      26. Valea Negrilesii
      27. Valea Poienii
      28. Valea Șesii
      29. Văleni
      30. Vâlcea
    10.Câlnic1. Câlnic
      2. Deal
    11.Cenade1. Cenade
      2. Capu Dealului
      3. Gorgan
    12.Cergău1. Cergău Mare
      2. Cergău Mic
      3. Lupu
    13.Ceru-Băcăinți1. Ceru-Băcăinți
      2. Bolovănești
      3. Bulbuc
      4. Cucuta
      5. Curpeni
      6. Dumbrăvița
      7. Fântânele
      8. Groși
      9. Valea Mare
      10. Vulturi
    14.Cetatea de Baltă1. Cetatea de Baltă
      2. Crăciunelu de Sus
      3. Sântămărie
      4. Tătârlaua
    15.Ciugud1. Ciugud
      2. Drâmbar
      3. Hăpria
      4. Limba
      5. Șeușa
      6. Teleac
    16.Ciuruleasa1. Ciuruleasa
      2. Bidigești
      3. Bodrești
      4. Boglești
      5. Buninginea
      6. Ghedulești
      7. Mătișești
      8. Morărești
      9. Vulcan
    17.Crăciunelu de Jos1. Crăciunelu de Jos
    18.Cricău1. Cricău
      2. Craiva
      3. Tibru
    19.Cut1. Cut
    20.Daia Română1. Daia Română
    21.Doștat1. Doștat
      2. Boz
      3. Dealul Doștatului
    22.Fărău1. Fărău
      2. Heria
      3. Medveș
      4. Sânbenedic
      5. Șilea
    23.Galda de Jos1. Galda de Jos
      2. Benic
      3. Cetea
      4. Galda de Sus
      5. Lupșeni
      6. Măgura
      7. Mesentea
      8. Oiejdea
      9. Poaiana Galdei
      10. Răicani
      11. Zăgriș
    24.Gârbova1. Gârbova
      2. Cărpiniș
      3. Reciu
    25.Gârda de Sus1. Gârda de Sus
      2. Biharia
      3. Dealu Frumos
      4. Dealu Ordâncușii
      5. Dobrești
      6. Ghețari
      7. Gârda Seacă
      8. Hanășești
      9. Huzărești
      10. Izvoarele
      11. Munună
      12. Ocoale
      13. Plai
      14. Pliști
      15. Scoarța
      16. Snide
      17. Sucești
    26.Hopârta1. Hopârta
      2. Silivaș
      3. Șpălnaca
      4. Turdaș
      5. Vama Seacă
    27.Horea1. Horea
      2. Baba
      3. Butești
      4. Dârlești
      5. Fericet
      6. Giurgiuț
      7. Măncești
      8. Mătișești
      9. Niculești
      10. Pătrușești
      11. Petreasa
      12. Preluca
      13. Teiu
      14. Trifești
      15. Zânzești
    28.Ighiu1. Ighiu
      2. Bucerdea Vinoasă
      3. Ighiel
      4. Șard
      5. Țelna
    29.Întregalde1. Întregalde
      2. Dealu Geoagiului
      3. Ghioncani
      4. Iliești
      5. Ivăniș
      6. Mărinești
      7. Modolești
      8. Necrilești
      9. Popești
      10. Sfârcea
      11. Tecșești
    30.Jidvei1. Jidvei
      2. Bălcaciu
      3. Căpâlna de Jos
      4. Feisa
      5. Veseuș
    31.Livezile1. Livezile
      2. Izvoarele
      3. Poiana Aiudului
      4. Vălișoara
    32.Lopadea Nouă1. Lopadea Nouă
      2. Asinip
      3. Beța
      4. Băgău
      5. Cicârd
      6. Ciuguzel
      7. Ocnișoara
      8. Odverem
    33.Lunca Mureșului1. Lunca Mureșului
      2. Gura Arieșului
    34.Lupșa1. Lupșa
      2. Bârdești
      3. Bârzan
      4. Curmătură
      5. După Deal
      6. Geamăna
      7. Hădărău
      8. Holobani
      9. Lazuri
      10. Lunca
      11. Mănăstire
      12. Mărgaia
      13. Mușca
      14. Pițiga
      15. Pârâu-Cărbunări
      16. Poșogani
      17. Șasa
      18. Trifești
      19. Valea Holhorii
      20. Valea Lupșii
      21. Valea Șesii
      22. Văi
      23. Vința
    35.Meteș1. Meteș
      2. Ampoița
      3. Isca
      4. Lunca Ampoiței
      5. Lunca Meteșului
      6. Pădurea
      7. Poiana Ampoiului
      8. Poiana Ursului
      9. Presaca Ampoiului
      10. Remetea
      11. Tăuți
      12. Văleni
    36.Mihalț1. Mihalț
      2. Cistei
      3. Obreja
      4. Zărieș
    37.Mirăslău1. Mirăslău
      2. Cicău
      3. Decea
      4. Lopadea Veche
      5. Ormeniș
      6. Rachiș
    38.Mogoș1. Mogoș
      2. Bărbești
      3. Bârlești
      4. Bârlești-Cătun
      5. Bârzogani
      6. Bocești
      7. Bogdănești
      8. Butești
      9. Cojocani
      10. Cristești
      11. Mămăligani
      12. Negrești
      13. Oncești
      14. Poienile-Mogoș
      15. Tomești
      16. Valea Barnii
      17. Valea Bârluțești
      18. Valea Cocești
      19. Valea Giogești
      20. Valea Mlacii
      21. Valea Țupilor
    39.Noșlac1. Noșlac
      2. Căptălan
      3. Copand
      4. Găbud
      5. Stâna de Mureș
      6. Valea Ciuciului
    40.Ocoliș1. Ocoliș
      2. Lunca Largă
      3. Runc
      4. Vidolm
    41.Ohaba1. Ohaba
      2. Colibi
      3. Măghierat
      4. Secășel
    42.Pianu1. Pianu de Sus
      2. Pianu de Jos
      3. Plaiuri
      4. Purcăreți
      5. Strungari
    43.Poiana Vadului1. Poiana Vadului
      2. Costești
      3. Duduieni
      4. Făgetu de Jos
      5. Făgetu de Sus
      6. Hănășești
      7. Lupăiești
      8. Morcănești
      9. Păștești
      10. Petelei
      11. Stănești
    44.Ponor1. Ponor
      2. După Deal
      3. Geogel
      4. Măcărești
      5. Valea Bucurului
      6. Vale în Jos
    45.Poșaga1. Poșaga de Jos
      2. Corțești
      3. Incești
      4. Lunca
      5. Orăști
      6. Poșaga de Sus
      7. Săgagea
    46.Rădești1. Rădești
      2. Leorinț
      3. Meșcreac
      4. Șoimuș
    47.Rimetea1. Rimetea
      2. Colțești
    48.Râmeț1. Râmeț
      2. Boțani
      3. Brădești
      4. Cheia
      5. Cotorăști
      6. Florești
      7. Olteni
      8. Valea Făgetului
      9. Valea Inzelului
      10. Valea Mănăstirii
      11. Valea Poienii
      12. Valea Uzei
      13. Vlădești
    49.Roșia Montană1. Roșia Montană
      2. Bălmoșești
      3. Blidești
      4. Bunta
      5. Cărpiniș
      6. Coasta Henții
      7. Corna
      8. Curături
      9. Dăroaia
      10. Gârda-Bărbulești
      11. Gura Roșiei
      12. Iacobești
      13. Ignățești
      14. Șoal
      15. Țarina
      16. Vârtop
    50.Roșia de Secaș1. Roșia de Secaș
      2. Tău
      3. Ungurei
    51.Sălciua1. Sălciua de Jos
      2. Dealu Caselor
      3. Dumești
      4. Sălciua de Sus
      5. Sub Piatră
      6. Valea Largă
    52.Săliștea1. Săliștea
      2. Mărgineni
      3. Săliștea-Deal
      4. Tărtăria
    53.Săsciori1. Săsciori
      2. Căpâlna
      3. Dumbrava
      4. Laz
      5. Loman
      6. Pleși
      7. Răchita
      8. Sebeșel
      9. Tonea
    54.Scărișoara1. Scărișoara
      2. Bârlești
      3. Botești
      4. Fața-Lăzești
      5. Florești
      6. Lăzești
      7. Lespezea
      8. Maței
      9. Negești
      10. Prelucă
      11. Runc
      12. Sfoartea
      13. Știuleți
      14. Trâncești
    55.Sâncel1. Sâncel
      2. Iclod
      3. Pănade
    56.Sântimbru1. Sântimbru
      2. Coșlariu
      3. Dumitra
      4. Galtiu
      5. Totoi
    57.Sohodol1. Sohodol
      2. Băzești
      3. Bilănești
      4. Bobărești
      5. Brădeana
      6. Burzonești
      7. Deoncești
      8. Dilimani
      9. Furduiești
      10. Gura Sohodol
      11. Hoancă
      12. Joldișești
      13. Lazuri
      14. Lehești
      15. Luminești
      16. Medrești
      17. Morărești
      18. Munești
      19. Năpăiești
      20. Nelegești
      21. Nicorești
      22. Peleș
      23. Poiana
      24. Robești
      25. Sicoiești
      26. Surdești
      27. Sebișești
      28. Șimocești
      29. Țoci
      30. Valea Verde
      31. Vlădoșești
    58.Stremț1. Stremț
      2. Fața Pietrii
      3. Geoagiu de Sus
      4. Geomal
    59.Șibot1. Șibot
      2. Balomiru de Câmp
      3. Băcăinți
      4. Sărăcsău
    60.Șona1. Șona
      2. Alecuș
      3. Biia
      4. Doptău
      5. Lunca Târnavei
      6. Sânmiclăuș
      7. Valea Sasului
    61.Șpring1. Șpring
      2. Carpen
      3. Carpenii de Sus
      4. Cunța
      5. Drașov
      6. Vingard
    62.Șugag1. Șugag
      2. Arți
      3. Bârsana
      4. Dobra
      5. Jidoștina
      6. Mărtinie
      7. Tău Bistra
    63.Unirea1. Unirea
      2. Ciugudu de Jos
      3. Ciugudu de Sus
      4. Dumbrava
      5. Inoc
      6. Măhăceni
    64.Vadu Moților 1. Vadu Moților
      2. Bodești
      3. Burzești
      4. Dealu Frumos
      5. Lăzești
      6. Necșești
      7. Poduri-Bricești
      8. Popeștii de Jos
      9. Popeștii de Sus
      10. Tomuțești
      11. Toțești
      12. Vâltori
    65.Valea Lungă1. Valea Lungă
      2. Făget
      3. Glogoveț
      4. Lodroman
      5. Lunca
      6. Tăuni
    66.Vidra1. Vidra
      2. Băi
      3. Bobărești
      4. Bogdănești
      5. Bordeștii Poieni
      6. Culdești
      7. Dealu Goiești
      8. Dos
      9. Dosu Luncii
      10. Dosu Văsești
      11. Drăgoiești-Luncă
      12. Ficărești
      13. Gligorești
      14. Goiești
      15. Haiducești
      16. Hărăști
      17. Hoancă
      18. Jeflești
      19. Lunca
      20. Lunca Bisericii
      21. Lunca de Jos
      22. Lunca Goiești
      23. Lunca Vesești
      24. Modolești
      25. Nemeși
      26. Oidești
      27. Pitărcești
      28. Pleșcuța
      29. Poieni
      30. Ponorel
      31. Puiulețești
      32. Runc
      33. Segaj
      34. Urdeș
      35. Valea Morii
      36. Văsești
      37. Vâlcăneasa
      38. Vâlcești
      39. Vârtănești
    67.Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
      2. Ciocașu
      3. Câmpu Goblii
      4. Crișeni
      5. Dealu Ferului
      6. Gura Cuțului
      7. Hațegana
      8. Inuri
      9. Laz
      10. Mătăcina
      11. Mereteu
      12. Pârău lui Mihai
      13. Poienița
      14. Stăuini
      15. Valea Goblii
      16. Valea lui Mihai
      17. Valea Vințului
      18. Vurpăr
     +  JUDEȚUL ARADcu reședința în municipiul Arad
    Municipii 1Orașe 9Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 12Comune 68Sate 271- din care aparțin de municipii și orașe 10
    A. MUNICIPII
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
    1.ARAD1. ARAD-
    B. ORAȘE
    Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
    1.CHIȘINEU-CRIȘ1. CHIȘINEU-CRIȘ1. Nădab
    2.CURTICI1. CURTICI-
    3.INEU1. INEU1. Mocrea
    4.LIPOVA1. LIPOVA-
      2. Radna-
      3. Șoimoș-
    5.NĂDLAC1. NĂDLAC-
    6.PECICA1. PECICA1. Bodrogu Vechi
       2. Sederhat
       3. Turnu
    7.PÂNCOTA1. PÂNCOTA1. Măderat
    8.SÂNTANA1. SÂNTANA1. Caporal Alexa
    9.SEBIȘ1. SEBIȘ1. Donceni
       2. Prunișor
       3. Sălăjeni
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    1.Almaș1. Almaș
      2. Cil
      3. Joia Mare
      4. Rădești
    2.Apateu1. Apateu
      2. Berechiu
      3. Moțiori
    3.Archiș1. Archiș
      2. Bârzești
      3. Groșeni
      4. Nermiș
    4.Bata1. Bata
      2. Bacău de Mijloc
      3. Bulci
      4. Țela
    5.Beliu 1. Beliu
      2. Benești
      3. Bochia
      4. Secaci
      5. Tăgădău
      6. Vasile Goldiș
    6.Birchiș1. Birchiș
      2. Căpălnaș
      3. Ostrov
      4. Virismort
    7.Bârsa1. Bârsa
      2. Aldești
      3. Hodiș
      4. Voivodeni
    8.Bârzava1. Bârzava
      2. Bătuța
      3. Căpruța
      4. Dumbrăvița
      5. Groșii Noi
      6. Lalașinț
      7. Monoroștia
      8. Slatina de Mureș
    9.Bocsig 1. Bocsig
      2. Mânerău
      3. Răpsig
    10.Brazii1. Brazii
      2. Buceava-Șoimuș
      3. Iacobini
      4. Mădrigești
      5. Secaș
    11.Buteni1. Buteni
      2. Berindia
      3. Cuied
      4. Păulian
    12.Cărand1. Cărand
      2. Seliștea
    13.Cermei1. Cermei
      2. Avram Iancu
      3. Șomoșcheș
    14.Chisindia1. Chisindia
      2. Păiușeni
      3. Văsoaia
    15.Conop1. Conop
      2. Belotinț
      3. Chelmac
      4. Milova
      5. Odvoș
    16.Covăsinț1. Covăsinț
    17.Craiva1. Craiva
      2. Chișlaca
      3. Ciuntești
      4. Coroi
      5. Mărăuș
      6. Rogoz de Beliu
      7. Stoinești
      8. Susag
      9. Șiad
      10. Tălmaci
    18.Dezna1. Dezna
      2. Buhani
      3. Laz
      4. Neagra
      5. Slatina de Criș
    19.Dieci1. Dieci
      2. Cociuba
      3. Crocna
      4. Revetiș
      5. Roșia
    20.Dorobanți1. Dorobanți
    21.Fântânele1. Fântânele
      2. Tisa Nouă
    22.Felnac1. Felnac
      2. Călugăreni
    23.Frumușeni1. Frumușeni
      2. Aluniș
    24.Ghioroc1. Ghioroc
      2. Cuvin
      3. Miniș
    25.Grăniceri1. Grăniceri
      2. Șiclău
    26.Gurahonț1. Gurahonț
      2. Bonțești
      3. Dulcele
      4. Feniș
      5. Honțișor
      6. Iosaș
      7. Mustești
      8. Pescari
      9. Valea Mare
      10. Zimbru
    27.Hălmagiu1. Hălmagiu
      2. Bănești
      3. Bodești
      4. Brusturi
      5. Cristești
      6. Ionești
      7. Leasa
      8. Leștioara
      9. Poienari
      10. Tisa
      11. Țărmure
    28.Hălmăgel1. Hălmăgel
      2. Luncșoara
      3. Sârbi
      4. Târnăvița
      5. Țohești
    29. Hășmaș1. Hășmaș
      2. Agrișu Mic
      3. Botfei
      4. Clit
      5. Comănești
      6. Urvișu de Beliu
    30.Ignești1. Ignești
      2. Minead
      3. Nădălbești
      4. Susani
    31.Iratoșu1. Iratoșu
      2. Variașu Mare
      3. Variașu Mic
    32.Livada1. Livada
      2. Sânleani
    33.Macea1. Macea
      2. Sânmartin
    34.Mișca1. Mișca
      2. Satu Nou
      3. Vânători
      4. Zerindu Mic
    35.Moneasa1. Moneasa
      2. Rănușa
    36.Olari1. Olari
      2. Sintea Mică
    37.Păuliș1. Păuliș
      2. Barațca
      3. Cladova
      4. Sâmbăteni
    38.Peregu Mare1. Peregu Mare
      2. Peregu Mic
    39.Petriș1. Petriș
      2. Corbești
      3. Ilteu
      4. Obârșia
      5. Roșia Nouă
      6. Seliște
    40.Pilu1. Pilu
      2. Vărșand
    41.Pleșcuța1. Pleșcuța
      2. Aciuța
      3. Budești
      4. Dumbrava
      5. Gura Văii
      6. Rostoci
      7. Tălagiu
    42.Săvârșin1. Săvârșin
      2. Căprioara
      3. Cuiaș
      4. Hălăliș
      5. Pârnești
      6. Temeșești
      7. Toc
      8. Troaș
      9. Valea Mare
    43.Secusigiu1. Secusigiu
      2. Munar
      3. Satu Mare
      4. Sânpetru German
    44.Seleuș1. Seleuș
      2. Iermata
      3. Moroda
    45.Semlac1. Semlac
    46.Sintea Mare1. Sintea Mare
      2. Adea
      3. Țipar
    47.Socodor1. Socodor
    48.Șagu1. Șagu
      2. Cruceni
      3. Firiteaz
      4. Fiscut
      5. Hunedoara Timișană
    49.Șeitin1. Șeitin
    50.Șepreuș1. Șepreuș
    51.Șicula1. Șicula
      2. Chereluș
      3. Gurba
    52.Șilindia1. Șilindia
      2. Camna
      3. Iercoșeni
      4. Luguzău
      5. Satu Mic
    53.Șimand1. Șimand
    54.Șiria1. Șiria
      2. Galșa
      3. Mâsca
    55.Șiștarovăț1. Șiștarovăț
      2. Cuveșdia
      3. Labașinț
      4. Varnița
    56.Șofronea1. Șofronea
      2. Sânpaul
    57.Tauț1. Tauț
      2. Minișel
      3. Minișu de Sus
      4. Nadăș
    58.Târnova1. Târnova
      2. Agrișu Mare
      3. Arăneag
      4. Chier
      5. Drauț
      6. Dud
    59.Ususău1. Ususău
      2. Bruznic
      3. Dorgoș
      4. Pătârș
      5. Zăbalț
    60.Vărădia de Mureș1. Vărădia de Mureș
      2. Baia
      3. Julița
      4. Lupești
      5. Nicolae Bălcescu
      6. Stejar
    61.Vinga1. Vinga
      2. Mailat
      3. Mănăștur
    62.Vârfurile1. Vârfurile
      2. Avram Iancu
      3. Groși
      4. Lazuri
      5. Măgulicea
      6. Mermești
      7. Poiana
      8. Vidra
    63.Vladimirescu1. Vladimirescu
      2. Cicir
      3. Horia
      4. Mândruloc
    64.Zăbrani1. Zăbrani
      2. Chesinț
      3. Neudorf
    65.Zădăreni1. Zădăreni
      2. Bodrogu Nou
    66.Zărand1. Zărand
      2. Cintei
    67.Zerind1. Zerind
      2. Iermata Neagră
    68.Zimandu Nou1. Zimandu Nou
      2. Andrei Șaguna
      3. Zimandcuz
     +  JUDEȚUL ARGEȘcu reședința în municipiul Pitești
    Municipii 3Orașe 4Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 9Comune 95Sate 576- din care aparțin de municipii și orașe 21
    A. MUNICIPII
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
    1.PITEȘTI1. PITEȘTI-
    2.CÂMPULUNG1. CÂMPULUNG-
    2. Valea Rumâneștilor
    3.CURTEA DE ARGEȘ1. CURTEA DE ARGEȘ-
    2. Noapteș
    B. ORAȘE
    Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
    1.COSTEȘTI1. COSTEȘTI1. Broșteni
    2. Lăceni
    3. Pârvu Roșu
    4. Podu Broșteni
    5. Smei
    6. Stârci
    2.MIOVENI1. MIOVENI1. Clucereasa
    2. Colibași
    3. Făgetu
    4. Racovița
    3.ȘTEFĂNEȘTI1. Ștefănești1. Enculești
    2. Golești
    3. Izvorani
    4. Ștefăneștii Noi
    5. Valea Mare-Podgoria
    6. Viișoara
    7. Zăvoi
    4.TOPOLOVENI1. TOPOLOVENI1. Boțârcani
    2. Crintești
    3. Gorănești
    4. Țigănești
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    1.Albeștii de Argeș1. Albeștii Pământeni
      2. Albeștii Ungureni
      3. Brătești
      4. Doblea
      5. Dobrotu
      6. Dumirești
      7. Florieni
    2.Albeștii de Muscel1. Albești
      2. Cândești
    3.Albota1. Albota
      2. Cerbu
      3. Frătești
      4. Gura Văii
      5. Mareș
    4.Aninoasa1. Aninoasa
      2. Broșteni
      3. Slănic
      4. Valea Siliștii
    5.Arefu1. Căpățânenii Pământeni
      2. Arefu
      3. Căpățânenii Ungureni
    6.Bascov1. Bascov
      2. Brăileni
      3. Glâmbocu
      4. Mica
      5. Prislopu Mic
      6. Schiau
      7. Uiasca
      8. Valea Ursului
    7.Băbana1. Băbana
      2. Băjănești
      3. Ciobănești
      4. Cotmenița
      5. Groși
      6. Lupueni
      7. Slătioarele
    8.Băiculești1. Băiculești
      2. Alunișu
      3. Anghinești
      4. Argeșani
      5. Mănicești
      6. Stejari
      7. Tutana
      8. Valea Brazilor
      9. Valea lui Enache
      10. Zigoneni
    9.Bălilești1. Bălilești
      2. Băjești
      3. Golești
      4. Poienița
      5. Priboaia
      6. Ulita
      7. Valea Mare-Bratia
    10.Beleți-Negrești1. Zgripcești
      2. Beleți
      3. Lențea
      4. Negrești
    11.Berevoești1. Berevoești
      2. Bratia
      3. Gămăcești
      4. Oțelu
    12. Bârla1. Bârla
      2. Afrimești
      3. Bădești
      4. Brabeți
      5. Ciocești
      6. Malu
      7. Mândra
      8. Mozăcenii-Vale
      9. Podișoru
      10. Șelăreasca
      11. Urlueni
      12. Zuvelcați
    13.Bogați1. Bogați
      2. Bârloi
      3. Bujoi
      4. Chițești
      5. Dumbrava
      6. Glâmbocel
      7. Glâmbocelu
      8. Suseni
    14.Boteni1. Boteni
      2. Balabani
      3. Lunca
      4. Mușcel
    15.Boțești1. Boțești
      2. Moșteni-Greci
    16.Bradu1. Bradu
      2. Geamăna
    17.Brăduleț1. Brăduleț
      2. Alunișu
      3. Brădetu
      4. Cosaci
      5. Galeșu
      6. Piatra
      7. Slămnești
      8. Uleni
      9. Ungureni
    18.Budeasa1. Budeasa Mare
      2. Budeasa Mică
      3. Calotești
      4. Gălășești
      5. Rogojina
      6. Valea Mărului
    19.Bughea de Jos1. Bughea de Jos
    20.Bughea de Sus1. Bughea de Sus
    21.Buzoești1. Vulpești
      2. Bujoreni
      3. Buzoești
      4. Cornățel
      5. Curteanca
      6. Ionești
      7. Podeni
      8. Redea
      9. Șerboeni
      10. Tomșanca
      11. Vlăduța
    22.Căldăraru1. Căldăraru
      2. Burdea
      3. Strâmbeni
    23.Călinești1. Vrănești
      2. Călinești
      3. Ciocănești
      4. Cârstieni
      5. Glodu
      6. Gorganu
      7. Radu Negru
      8. Râncăciov
      9. Udeni-Zăvoi
      10. Urlucea
      11. Valea Corbului
      12. Văleni-Podgoria
    24.Căteasca1. Căteasca
      2. Catanele
      3. Cireșu
      4. Coșeri
      5. Gruiu
      6. Recea
      7. Siliștea
    25.Cepari1. Ceparii Pământeni
      2. Cărpeniș
      3. Ceparii Ungureni
      4. Morăști
      5. Șendrulești
      6. Urluiești
      7. Valea Măgurei
      8. Zamfirești
    26.Cetățeni1. Cetățeni
      2. Lăicăi
      3. Valea Cetățuia
    27.Cicănești1. Cicănești
      2. Bărăști
      3. Mioarele
      4. Urechești
    28.Ciofrângeni1. Ciofrângeni
      2. Burluși
      3. Lacurile
      4. Piatra
      5. Schitu-Matei
    29.Ciomăgești1. Răduțești
      2. Beculești
      3. Bratia
      4. Ciomăgești
      5. Cungrea
      6. Dogari
      7. Fedeleșoiu
      8. Giuclani
      9. Păunești
    30.Cocu1. Răchițele de Jos
      2. Bărbătești
      3. Cocu
      4. Crucișoara
      5. Făcălețești
      6. Greabănu
      7. Popești
      8. Răchițele de Sus
    31.Corbeni1. Corbeni
      2. Berindești
      3. Bucșenești
      4. Oeștii Pământeni
      5. Oeștii Ungureni
      6. Poienari
      7. Rotunda
      8. Turburea
    32.Corbi1. Corbi
      2. Corbșori
      3. Jgheaburi
      4. Poduri
      5. Poienărei
      6. Stănești
    33.Coșești1. Coșești
      2. Jupânești
      3. Lăpușani
      4. Leicești
      5. Păcioiu
      6. Petrești
      7. Priseaca
    34.Cotmeana1. Cotmeana
      2. Bascovele
      3. Bunești
      4. Costești
      5. Dealu Pădurii
      6. Drăgolești
      7. Lintești
      8. Negești
      9. Pielești
      10. Săndulești
      11. Spiridoni
      12. Ursoaia
      13. Vârloveni
      14. Zamfirești
    35.Cuca1. Cuca
      2. Bălțata
      3. Bărbălani
      4. Cârcești
      5. Cotu
      6. Crivățu
      7. Lăunele de Sus
      8. Măcăi
      9. Mănești
      10. Sinești
      11. Stănicei
      12. Teodorești
      13. Valea Cucii
      14. Vonigeasa
    36.Davidești1. Davidești
      2. Conțești
      3. Voroveni
    37.Dâmbovicioara1. Dâmbovicioara
      2. Ciocanu
      3. Podu Dâmboviței
    38.Dârmănești1. Dârmănești
      2. Negreni
      3. Piscani
      4. Valea Nandrii
      5. Valea Rizii
    39.Dobrești1. Dobrești
      2. Furești
    40.Domnești1. Domnești
    41.Dragoslavele1. Dragoslavele
      2. Valea Hotarului
    42.Drăganu1. Drăganu-Olteni
      2. Băcești
      3. Dumbrăvești
      4. Prislopu Mare
    43.Godeni1. Godeni
      2. Bordeieni
      3. Capu Piscului
      4. Cotești
      5. Malu
    44.Hârsești1. Hârsești
      2. Ciobani
      3. Martalogi
    45.Hârtiești1. Hârtiești
      2. Dealu
      3. Lespezi
      4. Lucieni
    46.Izvoru1. Izvoru
    47.Leordeni1. Leordeni
      2. Baloteasca
      3. Băila
      4. Bântău
      5. Budișteni
      6. Ciolcești
      7. Ciulnița
      8. Cârciumărești
      9. Cotu Malului
      10. Glâmbocata
      11. Glâmbocata-Deal
      12. Glodu
      13. Moara Mocanului
      14. Schitu Scoicești
    48.Lerești1. Lerești
      2. Pojorâta
      3. Voinești
    49.Lunca Corbului1. Lunca Corbului
      2. Bumbueni
      3. Catane
      4. Ciești
      5. Lăngești
      6. Mârghia de Jos
      7. Mârghia de Sus
      8. Pădureți
      9. Silișteni
    50.Mălureni1. Mălureni
      2. Bunești
      3. Păuleasca
      4. Toplița
      5. Zărnești
    51.Mărăcineni1. Mărăcineni
      2. Argeșelu
    52.Merișani1. Merișani
      2. Borlești
      3. Brăteasca
      4. Capu Piscului
      5. Crâmpotani
      6. Dobrogostea
      7. Malu Vânăt
      8. Vărzaru
      9. Vâlcelele
    53.Micești1. Micești
      2. Brânzari
      3. Păuleasca
      4. Purcăreni
    54.Mihăești1. Mihăești
      2. Drăghici
      3. Furnicoși
      4. Rudeni
      5. Valea Bradului
      6. Valea Popii
      7. Văcarea
    55.Mioarele1. Mățău
      2. Aluniș
      3. Chilii
      4. Cocenești
      5. Suslănești
    56.Miroși1. Miroși
      2. Surdulești
    57.Morărești1. Morărești
      2. Dedulești
      3. Dealu Obejdeanului
      4. Luminile
      5. Măncioiu
      6. Săpunari
    58.Moșoaia1. Moșoaia
      2. Bătrâni
      3. Ciocănăi
      4. Dealu Viilor
      5. Hințești
      6. Lăzărești
      7. Smeura
    59.Mozăceni1. Mozăceni
      2. Babaroaga
      3. Zidurile
    60.Mușătești1. Vâlsănești
      2. Bolovănești
      3. Costești-Vâlsan
      4. Mușătești
      5. Prosia
      6. Robaia
      7. Stroești
      8. Valea Faurului
      9. Valea lui Maș
      10. Valea Muscelului
    61.Negrași1. Negrași
      2. Bârlogu
      3. Buta
      4. Mozacu
    62.Nucșoara1. Nucșoara
      2. Gruiu
      3. Sboghițești
      4. Slatina
    63.Oarja1. Oarja
      2. Ceaușești
    64.Pietroșani1. Pietroșani
      2. Bădești
      3. Gănești
      4. Retevoiești
      5. Vărzăroaia
    65.Poiana Lacului1. Poiana Lacului
      2. Cătunași
      3. Cepari
      4. Dealu Orașului
      5. Dealu Viilor
      6. Dinculești
      7. Gălețeanu
      8. Gărdinești
      9. Gâlcești
      10. Metofu
      11. Păduroiu din Deal
      12. Păduroiu din Vale
      13. Sămara
    66.Poienarii de Argeș1. Poienari
      2. Ceaurești
      3. Ioanicești
      4. Tomulești
    67.Poienarii de Muscel1. Poienari
      2. Groșani
      3. Jugur
      4. Șerbănești
      5. Valea Îndărăt
    68.Popești1. Popești
      2. Palanga
      3. Purcăreni
      4. Slobozia
    69.Priboieni1. Priboieni
      2. Albotele
      3. Paraschivești
      4. Sămăila
      5. Pitoi
      6. Valea Mare
      7. Valea Nenii
      8. Valea Popii
    70.Rătești1. Rătești
      2. Ciupa-Mănciulescu
      3. Furduești
      4. Mavrodolu
      5. Nejlovelu
      6. Pătuleni
      7. Tigveni
    71.Râca1. Râca
      2. Adunați
      3. Bucov
    72.Recea1. Recea
      2. Deagu de Jos
      3. Deagu de Sus
      4. Goleasca
      5. Orodel
    73.Rociu1. Rociu
      2. Gliganu de Jos
      3. Gliganu de Sus
      4. Șerbănești
    74.Rucăr1. Rucăr
      2. Sătic
    75.Sălătrucu1. Sălătrucu
      2. Văleni
    76.Săpata1. Mârțești
      2. Bănărești
      3. Dealu Bradului
      4. Drăghicești
      5. Găinușa
      6. Lipia
      7. Popești
      8. Turcești
    77.Schitu Golești1. Schitu Golești
      2. Burnești
      3. Costiță
      4. Lăzărești
      5. Loturi
      6. Valea Pechii
    78.Slobozia1. Slobozia
      2. Nigrișoara
    79.Stâlpeni1. Stâlpeni
      2. Dealu Frumos
      3. Livezeni
      4. Ogrezea
      5. Oprești
      6. Pițigaia
      7. Rădești
    80.Stoenești1. Stoenești
      2. Bădeni
      3. Cotenești
      4. Lunca Gârtii
      5. Piatra
      6. Slobozia
      7. Valea Bădenilor
    81.Stolnici1. Stolnici
      2. Cochinești
      3. Cotmeana
      4. Fâlfani
      5. Izbășești
      6. Vlășcuța
    82.Suseni1. Suseni
      2. Burdești
      3. Cerșani
      4. Chirițești
      5. Găleșești
      6. Odăeni
      7. Pădureni
      8. Strâmbeni
      9. Ștefănești
      10. Țuțulești
    83.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
      2. Glavacioc
    84.Șuici1. Șuici
      2. Ianculești
      3. Paltenu
      4. Păuleni
      5. Rudeni
      6. Valea Calului
    85.Teiu1. Teiu
      2. Leșile
    86.Tigveni1. Tigveni
      2. Bădislava
      3. Bălilești
      4. Bălteni
      5. Bârseștii de Jos
      6. Bârseștii de Sus
      7. Blaju
      8. Vlădești
    87.Țițești 1. Țițești
      2. Bucșenești-Lotași
      3. Cișmea
      4. Valea Mănăstirii
      5. Valea Stânii
    88.Uda1. Uda
      2. Bădulești
      3. Bărănești
      4. Braniștea
      5. Chirițești
      6. Cotu
      7. Dealu Bisericii
      8. Dealu Tolcesii
      9. Diconești
      10. Gorani
      11. Greabăn
      12. Lungulești
      13. Miercani
      14. Râjlețu-Govora
      15. Romana
      16. Săliștea
    89.Ungheni1. Ungheni
      2. Colțu
      3. Găujani
      4. Goia
      5. Humele
      6. Satu Nou
    90.Valea Danului1. Valea Danului
      2. Bănicești
      3. Bolculești
      4. Borobănești
      5. Vernești
    91.Valea Iașului1. Valea Iașului
      2. Bădila
      3. Bărbălătești
      4. Borovinești
      5. Cerbureni
      6. Mustățești
      7. Ruginoasa
      8. Ungureni
      9. Valea Uleiului
    92.Valea Mare-Pravăț1. Valea Mare-Pravăț
      2. Bilcești
      3. Colnic
      4. Fântânea
      5. Gura Pravăț
      6. Nămăești
      7. Pietroasa
      8. Șelari
    93.Vedea1. Vedea
      2. Bădicea
      3. Blejani
      4. Burețești
      5. Chirițești
      6. Chițani
      7. Ciurești
      8. Dincani
      9. Fata
      10. Frătici
      11. Izvoru de Jos
      12. Izvoru de Sus
      13. Lungani
      14. Mogoșești
      15. Prodani
      16. Rățoi
      17. Vața
      18. Vețișoara
      19. Vârșești
    94.Vlădești1. Vlădești
      2. Coteasca
      3. Drăghescu
      4. Putina
    95.Vulturești1. Vulturești
      2. Bârzești
      3. Huluba
     +  JUDEȚUL BACĂU cu reședința în municipiul Bacău
    Municipii 3Orașe 5Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 19Comune 85Sate 491- din care aparțin de municipii și orașe 5
    A. MUNICIPII
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
    1.BACĂU1. BACĂU-
    2.MOINEȘTI1. MOINEȘTI-
    2. Găzărie
    3.ONEȘTI1. ONEȘTI-
    2. Borzești
    3. Slobozia
    B. ORAȘE
    Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
    1.BUHUȘI1. BUHUȘI-
    2. Marginea
    3. Runcu
    2.COMĂNEȘTI1. COMĂNEȘTI-
    2. Podei
    3. Vermești
    3.DĂRMĂNEȘTI1. DĂRMĂNEȘTI1. Dărmăneasca
    2. Lapoș
    3. Păgubeni
    4. Plopu
    5. Sălătruc
    4.SLĂNIC-MOLDOVA1. SLĂNIC-MOLDOVA-
    2. Cerdac
    3. Cireșoaia
    5.TÂRGU OCNA1. TÂRGU OCNA-
    2. Poieni
    3. Vâlcele
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    1.Agăș1. Agăș
      2. Beleghet
      3. Coșnea
      4. Cotumba
      5. Diaconești
      6. Goioasa
      7. Preluci
      8. Sulța
    2.Ardeoani1. Ardeoani
      2. Leontinești
    3.Asău1. Asău
      2. Apa Asău
      3. Ciobănuș
      4. Lunca Asău
      5. Păltiniș
      6. Straja
    4.Balcani1. Balcani
      2. Frumoasa
      3. Ludași
      4. Schitu Frumoasa
    5.Berești-Bistrița1. Berești-Bistrița
      2. Brad
      3. Climești
      4. Pădureni
    6.Berești-Tazlău1. Berești-Tazlău
      2. Boșoteni
      3. Enăchești
      4. Prisaca
      5. Românești
      6. Tescani
      7. Turluianu
    7.Berzunți1. Berzunți
      2. Buda
      3. Dragomir
    8.Bârsănești1. Bârsănești
      2. Albele
      3. Brătești
      4. Caraclău
    9.Blăgești1. Blăgești
      2. Buda
      3. Poiana Negustorului
      4. Țârdenii Mari
      5. Valea lui Ion
    10.Bogdănești1. Bogdănești
      2. Filipești
    11.Brusturoasa1. Brusturoasa
      2. Buruieniș
      3. Buruienișu de Sus
      4. Camenca
      5. Cuchiniș
      6. Hângănești
    12.Buciumi1. Buciumi
      2. Răcăuți
    13.Buhoci1. Buhoci
      2. Bijghir
      3. Buhocel
      4. Coteni
      5. Dospinești
    14.Cașin1. Cașin
      2. Curița
    15.Căiuți1. Căiuți
      2. Blidari
      3. Boiștea
      4. Florești
      5. Heltiu
      6. Mărcești
      7. Popeni
      8. Pralea
      9. Vrânceni
    16.Cleja1. Cleja
      2. Somușca
      3. Valea Mică
    17.Colonești1. Colonești
      2. Călini
      3. Poiana
      4. Satu Nou
      5. Spria
      6. Valea Mare
      7. Zăpodia
    18.Corbasca1. Corbasca
      2. Băcioiu
      3. Marvila
      4. Pogleț
      5. Rogoaza
      6. Scărișoara
      7. Vâlcele
    19.Coțofănești1. Coțofănești
      2. Bâlca
      3. Boiștea de Jos
      4. Borșani
      5. Tămășoaia
    20. Dămienești 1. Dămienești
      2. Călugăreni
      3. Drăgești
      4. Pădureni
    21.Dealu Morii1. Dealu Morii
      2. Banca
      3. Bălănești
      4. Blaga
      5. Boboș
      6. Bodeasa
      7. Bostănești
      8. Calapodești
      9. Căuia
      10. Dorofei
      11. Ghionoaia
      12. Grădești
      13. Negulești
      14. Tăvădărești
    22.Dofteana1. Dofteana
      2. Bogata
      3. Cucuieți
      4. Hăghiac
      5. Larga
      6. Seaca
      7. Ștefan Vodă
    23.Faraoani1. Faraoani
    24.Filipeni1. Filipeni
      2. Bălaia
      3. Brad
      4. Fruntești
      5. Mărăști
      6. Pădureni
      7. Slobozia
      8. Valea Boțului
    25.Filipești1. Filipești
      2. Boanța
      3. Cârligi
      4. Cornești
      5. Cotu Grosului
      6. Galbeni
      7. Hârlești
      8. Onișcani
    26.Găiceana1. Găiceana
      2. Arini
      3. Huțu
      4. Popești
    27.Ghimeș-Făget1. Făget
      2. Bolovăniș
      3. Făgetu de Sus
      4. Ghimeș
      5. Răchitiș
      6. Tărhăuși
    28.Gioseni1. Gioseni
    29.Gârleni1. Gârlenii de Sus
      2. Gârleni
      3. Lespezi
      4. Șurina
    30.Glăvănești1. Glăvănești
      2. Frumușelu
      3. Muncelu
      4. Putredeni
      5. Răzeșu
    31.Gura Văii1. Gura Văii
      2. Capăta
      3. Dumbrava
      4. Motocești
      5. Păltinata
      6. Temelia
    32.Helegiu1. Helegiu
      2. Brătila
      3. Deleni
      4. Drăgugești
    33.Hemeiuș1. Hemeiuș
      2. Fântânele
      3. Lilieci
    34.Horgești1. Horgești
      2. Bazga
      3. Galeri
      4. Mărăscu
      5. Răcătău-Răzeși
      6. Răcătău de Jos
      7. Recea
      8. Sohodor
    35.Huruiești1. Huruiești
      2. Căpotești
      3. Florești
      4. Fundoaia
      5. Ocheni
      6. Perchiu
      7. Prădaiș
    36.Itești1. Itești
      2. Ciumași
      3. Dumbrava
      4. Făgețel
    37.Izvoru Berheciului1. Izvoru Berheciului
      2. Antohești
      3. Băimac
      4. Făghieni
      5. Obârșia
      6. Oțelești
      7. Pădureni
    38.Letea Veche1. Letea Veche
      2. Holt
      3. Radomirești
      4. Ruși-Ciutea
      5. Siretu
    39.Lipova1. Lipova
      2. Mâlosu
      3. Satu Nou
      4. Valea Caselor
      5. Valea Hogei
      6. Valea Mărului
      7. Valea Moșneagului
    40.Livezi1. Livezi
      2. Bălăneasa
      3. Orășa
      4. Poiana
      5. Prăjoaia
      6. Scăriga
    41.Luizi-Călugăra1. Luizi-Călugăra
      2. Osebiți
    42.Măgirești1. Măgirești
      2. Prăjești
      3. Stănești
      4. Șesuri
      5. Valea Arinilor
    43.Măgura1. Măgura
      2. Crihan
      3. Dealu Mare
      4. Sohodol
    44.Mănăstirea Cașin1. Mănăstirea Cașin
      2. Lupești
      3. Pârvulești
      4. Scutaru
    45.Mărgineni1. Mărgineni
      2. Barați
      3. Luncani
      4. Pădureni
      5. Podiș
      6. Poiana
      7. Trebeș
      8. Valea Budului
    46.Motoșeni1. Motoșeni
      2. Bâclești
      3. Chetreni
      4. Chicerea
      5. Cociu
      6. Cornățelu
      7. Fântânele
      8. Fundătura
      9. Gura Crăiești
      10. Poiana
      11. Praja
      12. Rotăria
      13. Șendrești
      14. Țepoaia
    47.Negri1. Negri
      2. Brad
      3. Călinești
      4. Mâgla
      5. Poiana
      6. Ursoaia
    48.Nicolae Bălcescu1. Nicolae Bălcescu
      2. Buchila
      3. Galbeni
      4. Lărguța
      5. Valea Seacă
    49.Odobești1. Odobești
      2. Bălușa
      3. Ciuturești
      4. Tisa-Silvestri
    50.Oituz1. Oituz
      2. Călcâi
      3. Ferestrău-Oituz
      4. Hârja
      5. Marginea
      6. Poiana Sărată
    51.Oncești1. Oncești
      2. Bărboasa
      3. Dealu Perjului
      4. Onceștii Vechi
      5. Satu Nou
      6. Tarnița
      7. Taula
    52.Orbeni1. Orbeni
      2. Scurta
    53.Palanca1. Palanca
      2. Cădărești
      3. Ciugheș
      4. Pajiștea
      5. Popoiu
    54.Parava1. Parava
      2. Drăgușani
      3. Rădoaia
      4. Teiuș
    55.Parincea1. Parincea
      2. Barna
      3. Mileștii de Jos
      4. Mileștii de Sus
      5. Nănești
      6. Năstăseni
      7. Poieni
      8. Satu Nou
      9. Văleni
      10. Vladnic
    56.Pâncești1. Pâncești
      2. Chilia Benei
      3. Dieneț
      4. Fulgeriș
      5. Fundu Văii
      6. Motoc
      7. Petrești
      8. Soci
    57.Pârgărești1. Pârgărești
      2. Bahna
      3. Nicorești
      4. Pârâu Boghii
      5. Satu Nou
    58.Pârjol1. Pârjol
      2. Băhnășeni
      3. Bărnești
      4. Băsăști
      5. Câmpeni
      6. Hăineala
      7. Hemieni
      8. Pustiana
      9. Tărâța
    59.Plopana1. Plopana
      2. Budești
      3. Dorneni
      4. Fundu Tutovei
      5. Ițcani
      6. Rusenii Răzeși
      7. Rusenii de Sus
      8. Străminoasa
      9. Țâgâra
    60.Podu Turcului1. Podu Turcului
      2. Bălănești
      3. Căbești
      4. Fichitești
      5. Giurgioana
      6. Hanța
      7. Lehancea
      8. Plopu
      9. Răcușana
      10. Sârbi
    61.Poduri1. Poduri
      2. Bucșești
      3. Cernu
      4. Cornet
      5. Negreni
      6. Prohozești
      7. Valea Șoșii
    62.Prăjești1. Prăjești
    63.Racova1. Racova
      2. Gura Văii
      3. Hălmăcioaia
      4. Ilieși
    64.Răcăciuni1. Răcăciuni
      2. Ciucani
      3. Fundu Răcăciuni
      4. Gheorghe Doja
      5. Gâșteni
      6. Răstoaca
    65.Răchitoasa1. Răchitoasa
      2. Barcana
      3. Bucșa
      4. Buda
      5. Burdusaci
      6. Dănăila
      7. Dumbrava
      8. Farcașa
      9. Fundătura Răchitoasa
      10. Hăghiac
      11. Magazia
      12. Movilița
      13. Oprișești
      14. Putini
      15. Tochilea
    66.Roșiori1. Roșiori
      2. Misihănești
      3. Negușeni
      4. Poieni
      5. Valea Mare
      6. Valea Mică
    67.Sascut1. Sascut
      2. Berești
      3. Conțești
      4. Păncești
      5. Sascut-Sat
      6. Schineni
      7. Valea Nacului
    68.Sănduleni1. Sănduleni
      2. Bârzulești
      3. Coman
      4. Mateiești
      5. Stufu
      6. Tisa
      7. Verșești
    69.Sărata1. Sărata
      2. Bălțata
    70.Săucești1. Săucești
      2. Bogdan Vodă
      3. Costei
      4. Schineni
      5. Siretu
      6. Șerbești
    71.Scorțeni1. Scorțeni
      2. Bogdănești
      3. Florești
      4. Grigoreni
      5. Stejaru
      6. Șerpeni
    72.Secuieni1. Secuieni
      2. Berbinceni
      3. Chiticeni
      4. Fundeni
      5. Glodișoarele
      6. Valea Fânațului
      7. Văleni
    73.Solonț1. Solonț
      2. Cucuieți
      3. Sărata
    74.Stănișești1. Stănișești
      2. Balotești
      3. Belciuneasa
      4. Benești
      5. Crăiești
      6. Gorghești
      7. Slobozia
      8. Slobozia Nouă
      9. Văleni
    75.Strugari1. Strugari
      2. Cetățuia
      3. Iaz
      4. Nadișa
      5. Petricica
      6. Răchitișu
    76.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
      2. Bogdana
      3. Gutinaș
      4. Negoiești
      5. Rădeana
      6. Viișoara
    77.Tamași1. Tamași
      2. Chetriș
      3. Furnicari
    78.Tătărăști1. Tătărăști
      2. Cornii de Jos
      3. Cornii de Sus
      4. Drăgești
      5. Gherdana
      6. Giurgeni
      7. Ungureni
    79.Târgu Trotuș1. Târgu Trotuș
      2. Tuta
      3. Viișoara
    80.Traian1. Traian
      2. Bogdănești
      3. Hertioana de Jos
      4. Hertioana-Răzeși
      5. Zăpodia
    81.Ungureni1. Ungureni
      2. Bărtășești
      3. Bibirești
      4. Bota
      5. Botești
      6. Gârla Anei
      7. Viforeni
      8. Zlătari
    82.Urechești1. Urechești
      2. Cornățel
      3. Lunca Dochiei
      4. Satu Nou
      5. Slobozia
    83.Valea Seacă1. Valea Seacă
      2. Cucova
    84.Vultureni1. Vultureni
      2. Bosia
      3. Dădești
      4. Dorneni
      5. Ghilăvești
      6. Godineștii de Jos
      7. Godineștii de Sus
      8. Lichitișeni
      9. Medeleni
      10. Năzărioaia
      11. Reprivăț
      12. Tomozia
      13. Țigănești
      14. Valea Lupului
      15. Valea Merilor
      16. Valea Salciei
    85.Zemeș1. Zemeș
      2. Bolătău
     +  JUDEȚUL BIHORcu reședința în municipiul Oradea
    Municipii 4Orașe 6Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 23Comune 91Sate 434- din care aparțin de municipii și orașe 5
    A. MUNICIPII
    Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
    1.ORADEA1. ORADEA-
    2.BEIUȘ1. BEIUȘ-
    2. Delani
    3.MARGHITA1. MARGHITA-
    2. Cheț
    3. Ghenetea
    4.SALONTA1. SALONTA-
    B. ORAȘE
    Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
    1.ALEȘD1. ALEȘD-
    2. Pădurea Neagră
    3. Peștiș
    4. Tinăud
    2.NUCET1. NUCET-
    2. Băița
    3. Băița-Plai
    3.SĂCUENI1. SĂCUENI1. Cadea
    2. Ciocaia
    3. Cubulcut
    4. Olosig
    5. Sânnicolau de Munte
    4.ȘTEI1. ȘTEI-
    5.VALEA LUI MIHAI1. VALEA LUI MIHAI-
    6.VAȘCĂU1. VAȘCĂU-
    2. Câmp
    3. Câmp-Moți
    4. Colești
    5. Vărzarii de Jos
    6. Vărzarii de Sus
    C. COMUNE
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    1.Abram1. Abram
      2. Cohani
      3. Dijir
      4. Iteu
      5. Iteu Nou
      6. Margine
      7. Satu Barbă
      8. Suiug
    2.Abrămuț1. Abrămuț
      2. Crestur
      3. Făncica
      4. Petreu
    3.Aștileu1. Aștileu
      2. Călățea
      3. Chistag
      4. Peștere
    4.Aușeu1. Aușeu
      2. Cacuciu Vechi
      3. Codrișoru
      4. Gheghie
      5. Groși
      6. Luncșoara
    5.Avram Iancu1. Avram Iancu
      2. Ant
      3. Tămașda
    6.Balc1. Balc
      2. Almașu Mare
      3. Almașu Mic
      4. Ghida
      5. Săldăbagiu de Barcău
    7.Batăr1. Batăr
      2. Arpășel
      3. Talpoș
      4. Tăut
    8.Biharia1. Biharia
      2. Cauaceu
    9.Boianu Mare1. Boianu Mare
      2. Corboaia
      3. Huta
      4. Păgaia
      5. Rugea
    10.Borod1. Borod
      2. Borozel
      3. Cetea
      4. Cornițel
      5. Șerani
      6. Valea Mare de Criș
    11.Borș1. Borș
      2. Santăul Mare
      3. Santăul Mic
      4. Sântion
    12.Bratca 1. Bratca
      2. Beznea
      3. Damiș
      4. Lorău
      5. Ponoară
      6. Valea Crișului
    13.Brusturi1. Brusturi
      2. Cuieșd
      3. Loranta
      4. Orvișele
      5. Păulești
      6. Picleu
      7. Țigăneștii de Criș
      8. Varasău
    14.Budureasa1. Budureasa
      2. Burda
      3. Saca
      4. Săliște de Beiuș
      5. Teleac
    15.Buduslău1. Buduslău
      2. Albiș
    16.Bulz1. Bulz
      2. Munteni
      3. Remeți
    17.Buntești1. Buntești
      2. Brădet
      3. Dumbrăvani
      4. Ferice
      5. Lelești
      6. Poienii de Jos
      7. Poienii de Sus
      8. Săud
      9. Stâncești
    18.Căbești1. Căbești
      2. Goila
      3. Gurbești
      4. Josani
      5. Sohodol
    19.Căpâlna1. Căpâlna
      2. Ginta
      3. Rohani
      4. Săldăbagiu Mic
      5. Suplacu de Tinca
    20.Cărpinet1. Cărpinet
      2. Călugări
      3. Izbuc
      4. Leheceni
    21.Cefa1. Cefa
      2. Ateaș
      3. Inand
    22.Ceica1. Ceica
      2. Bucium
      3. Ceișoara
      4. Corbești
      5. Cotiglet
      6. Dușești
      7. Incești
    23.Cetariu1. Cetariu
      2. Șișterea
      3. Șușturogi
      4. Tăutelec
    24.Cherechiu1. Cherechiu
      2. Cheșereu
      3. Târgușor
    25.Chișlaz1. Chișlaz
      2. Chiraleu
      3. Hăucești
      4. Mișca
      5. Poclușa de Barcău
      6. Sărsig
      7. Sânlazăr
    26.Ciumeghiu1. Ciumeghiu
      2. Boiu
      3. Ghiorac
    27.Câmpani1. Câmpani
      2. Fânațe
      3. Hârsești
      4. Sighiștel
      5. Valea de Sus
    28.Cociuba Mare1. Cociuba Mare
      2. Cărăsău
      3. Cheșa
      4. Petid
    29.Copăcel1. Copăcel
      2. Bucuroaia
      3. Chijic
      4. Poiana Tășad
      5. Sărand
      6. Surduc
    30.Criștioru de Jos1. Criștioru de Jos
      2. Bâlc
      3. Criștioru de Sus
      4. Poiana
      5. Săliște de Vașcău
    31.Curățele1. Curățele
      2. Beiușele
      3. Cresuia
      4. Nimăiești
      5. Pocioveliște
    32.Curtuișeni1. Curtuișeni
      2. Vășad
    33.Derna1. Derna
      2. Dernișoara
      3. Sacalasău
      4. Sacalasău Nou
      5. Tria
    34.Diosig1. Diosig
      2. Ianca
    35.Dobrești1. Dobrești
      2. Cornișești
      3. Crâncești
      4. Hidișel
      5. Luncasprie
      6. Răcaș
      7. Topa de Jos
      8. Topa de Sus
    36.Drăgănești1. Drăgănești
      2. Belejeni
      3. Grădinari
      4. Livada Beiușului
      5. Mizieș
      6. Păcălești
      7. Păntășești
      8. Șebiș
      9. Talpe
      10. Țigăneștii de Beiuș
    37.Drăgești1. Drăgești
      2. Dicănești
      3. Stracoș
      4. Tășad
      5. Topești
    38.Finiș1. Finiș
      2. Brusturi
      3. Fiziș
      4. Ioaniș
      5. Șuncuiș
    39.Gepiu1. Gepiu
      2. Bicaci
    40.Girișu de Criș1. Girișu de Criș
      2. Tărian
    41.Hidișelu de Sus1. Hidișelu de Sus
      2. Hidișelu de Jos
      3. Mierlău
      4. Sântelec
      5. Șumugiu
    42.Holod1. Holod
      2. Dumbrava
      3. Dumbrăvița
      4. Forosig
      5. Hodiș
      6. Lupoaia
      7. Valea Mare de Codru
      8. Vintere
    43.Husasău de Tinca1. Husas