HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 februarie 2013privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, cu modificările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componența nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 25 februarie 2013.Nr. 26.  +  AnexaCOMPONENȚA NOMINALĂa Comisiei comune pentru integrare europeană dintreParlamentul României și Parlamentul Republicii MoldovaCAMERA DEPUTAȚILOR– deputat Ovidiu-Cristian Iane, Grupul parlamentar al PSD– deputat Constantin Adăscăliței, Grupul parlamentar al PSD– deputat Eugen Tomac, Grupul parlamentar al PDL (la 07-03-2013, Liniuța a fost introdusă de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 31 din 5 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 07 martie 2013 ) SENAT– senator Florin Constantinescu, Grupul parlamentar al PSD– senator Doina-Elena Federovici, Grupul parlamentar al PSD– senator Nelu Tătaru, Grupul parlamentar al PNL– senator Dan-Mihai Marian, Grupul parlamentar al PDL– senator Ionel Agrigoroaei, Grupul parlamentar al PP-DD– senator Attila Verestoy, Grupul parlamentar al UDMR-------