ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 26 iunie 2013pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013  Luând în considerare interesul autorităților contractante de lărgire a pieții și pentru asigurarea unor prețuri competitive la produsele lactate și de panificație achiziționate în cadrul programului instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de termenele foarte lungi în care autoritatea contractantă și candidații/ofertanții trebuie să parcurgă etapele succesive pentru angajarea în contractul de achiziție publică, iar procedura aplicată pentru atribuirea contractelor trebuie încheiată până la data de 1 septembrie 2013,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la aplicarea deficitară a programului privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăși limita maximă de 33%. Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerințele specificate în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările ulterioare. (la 24-12-2013, Alineatul (4) al Articolului 1 din Punctul 1., Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013 ) 2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsul lactat sau pentru produsul de panificație, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitație electronică.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  București, 26 iunie 2013.Nr. 67.-----