ANEXĂ din 3 iunie 2011cuprinzând Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 la Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Știinte Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 7 iunie 2011  Notă
  Aprobată de Legea nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 7 iunie 2011.
   +  Anexa nr. 1
  Institutele naționale de cercetare-dezvoltare ce
  funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole
  și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  Nr.crt              Denumirea unității de cercetare-dezvoltare care se reorganizează                Sediul Suprafața minimă de teren, indispensabilă activității de cercetare-dezvol- tare-inovare și multiplicării materialului biologic, aparținând domeniului public al statului, aflatăîn administrarea unității sau în proprietatea ASAS - ha -
  Localitatea              Județul              
  0 1 2 3 4
  1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea  Fundulea  Călărași   1.844,6457
  2.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura -Ștefănești   Ștefănești   Argeș    423,39
  3.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie - Balotești   Balotești   Ilfov    259,54
  4.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr -Brașov   Brașov   Brașov    883,92
  Total 3.411,4957
   +  Anexa nr. 1.1Datele de identificare a suprafețelor minime de teren,din domeniul public al statului, aflate în administrareaInstitutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,județul Călărași, indispensabile activității decercetare - dezvoltare - inovare și multiplicării materialului biologic
  Locul unde este situat terenul    Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua   Parcela   Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Oraș Fundulea                                                                                  Oraș Fundulea                                                                                                      Oraș Fundulea                112 3 arabil 1,1478
  112 5 arabil 1,1580
  112 8 arabil 1,3771
  112 10 arabil 1,2128
  112 12 arabil 0,8522
  122 120 arabil 2,5096
  139/2 142 arabil 30,2226
  139/2 144 arabil 3,0963
  139/2 146 arabil 47,7803
  140 149 arabil 88,3072
  141 152 arabil 15,9296
  141 154 arabil 40,4166
  141 155 arabil 14,2723
  141 156 arabil 12,9073
  142 160/1 arabil 19,9317
  142 160/3 arabil 10,5047
  143 162/2 arabil 4,6018
  143 162/8 arabil 12,5288
  143 163 arabil 0,9479
  143 163/3 arabil 1,3147
  143/1 164 arabil 6,7845
  143/2 166 arabil 5,0471
  143/2 168 arabil 5,7797
  143/2 171 arabil 4,0179
  143/2 172 arabil 9,2425
  144 174 arabil 7,9905
  145 175 arabil 4,6769
  145 177 arabil 3,6831
  145 179 arabil 2,5469
  145 182 arabil 2,0766
  145 184 arabil 2,0464
  145 185 arabil 1,3332
  145 185/1 arabil 2,6044
  145 190/1 arabil 9,4700
  145 190/2 arabil 5,7110
  145 190/3 arabil 1,1602
  145 192 arabil 1,0500
  145 194 arabil 6,0121
  145 196 arabil 10,1549
  145 199 arabil 7,2159
  146 202 arabil 5,4552
  146 204 arabil 4,8023
  146 207 arabil 6,1930
  146 209 arabil 0,6915
  146 211 arabil 1,9842
  146 213 arabil 1,0602
  146 215 arabil 3,7827
  146 219 arabil 11,6585
  146 223 arabil 14,0998
  154/1 301 arabil 14,5760
  154/2 304 arabil 9,0796
  154/3 308 arabil 12,6123
  154/4 310 arabil 3,1243
  154/5 311/1 arabil 8,7534
  154/5 311/2 arabil 4,4723
  154/5 317 arabil 44,1273
  154/5 317/1 arabil 19,3508
  155/4 318 arabil 7,0455
  155/2 320 arabil 14,6810
  155/3 321 arabil 9,7238
  155/4 322 arabil 3,5930
  155/5 324 arabil 29,6045
  155/5 329 arabil 2,5337
  155/5 330 arabil 2,2794
  155/6 332 arabil 15,8587
  155/7 334 arabil 15,7472
  155/8 337 arabil 29,4307
  155/8 337/3 arabil 10,3070
  155/9 339 arabil 16,1262
  155/10 342 arabil 16,0705
  155/11 354 arabil 0,6166
  155/11 354/1 arabil 12,0889
  155/11 355 arabil 1,7060
  155/11 356 arabil 1,5107
  155/12 357 arabil 17,5383
  155/13 360 arabil 10,6786
  155/14 362 arabil 10,2194
  155/15 363 arabil 35,8411
  155/16 364 arabil 12,8453
  155/17 366 arabil 10,4102
  155/18 368 arabil 7,8736
  155/19 370 arabil 1,9785
  155/20 372 arabil 5,9153
  165/6 564/1 arabil 2,5347
  169 557 arabil 68,5430
  169/1 551 arabil 49,9853
  170 562 arabil 54,8929
  170/1 564 arabil 73,5522
  171 567 arabil 40,7282
  171/1 569 arabil 31,6650
  173/1 576 arabil 61,8988
  174 578 arabil 60,2282
  185 606 arabil 1,4968
  164/1 44/1 arabil 3,6633
  56 336 arabil 25,00
  Spațiu deizolare aflat în pădurile Lizica, Tămădu- ianca și Odaia Manciului                  arabil          54,5840
  Total arabil 1.406,4426
  Comuna Chirnogi                        467 3428 arabil 25,3900
  468 3447 arabil 15,3335
  469 3451 arabil 4,9763
  470 3459 arabil 7,5645
  471 3581 arabil 80,7529
  472 3586 arabil 6,8398
  473 3588-3590 arabil 4,6656
  474 3752 arabil 22,9312
  475 3810 arabil 54,8231
  476 3861 arabil 39,9499
  477 3870 arabil 6,0444
  479 3975 arabil 12,1658
  Total arabil 281,4370
  TOTAL ARABIL 1.687,8796
  Oraș Fundulea    112 19/1 pășune 1,2279
  124 85/3 pășune 0,0715
  Total pășune 1,2994
  TOTAL AGRICOL 1.689,1790
  Comuna Chirnogi                                                                                                                                            Comuna Chirnogi                                                                                              Comuna Chirnogi                                                                                                                                                                                                                                                                                          Comuna Chirnogi                          467 3429 canal, diguleț 0,2226
  469 3460 canal, diguleț 0,1849
  471 3485 canal, diguleț 0,0514
  471 3504/1 canal, diguleț 0,4334
  471 3504/2 canal, diguleț 0,7592
  471 3528 canal, diguleț 0,0441
  471 3528/1 canal, diguleț 0,2429
  471 3528/2 canal, diguleț 0,2388
  471 3751 canal, diguleț 0,3608
  472 3587/1 canal, diguleț 0,5514
  472 3587/2 canal, diguleț 0,0379
  472 3465/1 canal, diguleț 0,2649
  472 3465/2 canal, diguleț 0,2909
  474 3625 canal, diguleț 0,7240
  474 3600/1 canal, diguleț 0,4726
  474 3600/2 canal, diguleț 0,4718
  474 3651 canal, diguleț 0,5987
  474 3650/1 canal, diguleț 0,0288
  474 3671 canal, diguleț 0,3515
  474 3697 canal, diguleț 0,3354
  474 3708 canal, diguleț 0,2365
  474 3708/1 canal, diguleț 0,2731
  474 3726 canal, diguleț 0,3219
  474 3736 canal, diguleț 0,2451
  474 3911 canal, diguleț 1,2252
  475 3757 canal, diguleț 2,1310
  475 3757/1 canal, diguleț 1,1278
  475 3778 canal, diguleț 0,0601
  478 3912 canal, diguleț 0,7300
  478 3931 canal, diguleț 0,5429
  478 3931/1 canal, diguleț 0,5103
  478 3950 canal, diguleț 0,6841
  478 3950/1 canal, diguleț 0,5587
  478 3909 canal, diguleț 0,3558
  479 3970 canal, diguleț 0,0720
  479 3898 canal, diguleț 1,1536
  479 3898/1 canal, diguleț 0,5551
  467 3402/1 canal, diguleț 0,1788
  467 3403 canal, diguleț 0,0548
  467 3406 canal, diguleț 0,0346
  467 3408 canal, diguleț 0,1425
  467 3409 canal, diguleț 0,0266
  467 3411 canal, diguleț 0,0758
  467 3412 canal, diguleț 0,0717
  467 3414 canal, diguleț 0,0367
  467 3418 canal, diguleț 0,0396
  467 3419 canal, diguleț 0,0428
  467 3421 canal, diguleț 0,0783
  467 3423 canal, diguleț 0,0613
  467 3424/1 canal, diguleț 0,0511
  467 3426 canal, diguleț 0,0533
  467 3428/1 canal, diguleț 0,1124
  467 3428/4 canal, diguleț 0,0022
  467 3428/5 canal, diguleț 0,0200
  467 3428/7 canal, diguleț 0,1330
  467 3430 canal, diguleț 0,3364
  468 3432 canal, diguleț 0,3535
  468 3432/1 canal, diguleț 0,1480
  468 3434 canal, diguleț 0,0963
  468 3436 canal, diguleț 0,0528
  468 3437/1 canal, diguleț 0,3009
  468 3438 canal, diguleț 0,0479
  468 3440 canal, diguleț 0,0514
  468 3440/3 canal, diguleț 0,0306
  468 3442/1 canal, diguleț 0,0402
  468 3445 canal, diguleț 0,0172
  468 3446/1 canal, diguleț 0,2051
  468 3446/2 canal, diguleț 0,0255
  468 3446/3 canal, diguleț 0,0766
  468 3447/1 canal, diguleț 0,0414
  468 3447/2 canal, diguleț 0,0597
  469 3449/1 canal, diguleț 0,0431
  469 3449/2 canal, diguleț 0,1858
  469 3450 canal, diguleț 0,0586
  469 3451/1 canal, diguleț 0,1078
  469 3451/2 canal, diguleț 0,0677
  470 3453/1 canal, diguleț 0,0608
  470 3454 canal, diguleț 0,0423
  470 3456 canal, diguleț 0,0408
  470 3458 canal, diguleț 0,0200
  471 3463 canal, diguleț 0,0552
  471 3466 canal, diguleț 0,0568
  471 3467/1 canal, diguleț 0,0614
  471 3470 canal, diguleț 0,0792
  471 3472 canal, diguleț 0,0682
  471 3474 canal, diguleț 0,0600
  471 3476 canal, diguleț 0,0955
  471 3477 canal, diguleț 0,0418
  471 3479 canal, diguleț 0,0670
  471 3481 canal, diguleț 0,0659
  471 3483 canal, diguleț 0,0525
  471 3487 canal, diguleț 0,0324
  471 3489 canal, diguleț 0,0324
  471 3491 canal, diguleț 0,0261
  471 3493 canal, diguleț 0,0363
  471 3495 canal, diguleț 0,0273
  471 3496/1 canal, diguleț 0,0433
  471 3496/3 canal, diguleț 0,0816
  471 3497 canal, diguleț 0,0278
  471 3499 canal, diguleț 0,0317
  471 3501 canal, diguleț 0,0290
  471 3503 canal, diguleț 0,0496
  471 3506/1 canal, diguleț 0,0625
  471 3507 canal, diguleț 0,0554
  471 3509 canal, diguleț 0,0486
  471 3511 canal, diguleț 0,0493
  471 3513 canal, diguleț 0,0500
  471 3516 canal, diguleț 0,1120
  471 3518 canal, diguleț 0,0449
  471 3519 canal, diguleț 0,0396
  471 3521 canal, diguleț 0,0474
  471 3522 canal, diguleț 0,0435
  471 3524 canal, diguleț 0,0436
  471 3526/1 canal, diguleț 0,0438
  471 3530 canal, diguleț 0,0445
  471 3533 canal, diguleț 0,0472
  471 3535 canal, diguleț 0,0475
  471 3537 canal, diguleț 0,0476
  471 3539 canal, diguleț 0,0477
  471 3541 canal, diguleț 0,0477
  471 3543 canal, diguleț 0,0549
  471 3570 canal, diguleț 0,2682
  471 3570/1 canal, diguleț 0,3606
  472 3583 canal, diguleț 0,0711
  472 3585 canal, diguleț 0,0499
  474 3607 canal, diguleț 0,0387
  474 3609 canal, diguleț 0,0334
  474 3611 canal, diguleț 0,0314
  474 3613 canal, diguleț 0,0289
  474 3615 canal, diguleț 0,0425
  474 3617 canal, diguleț 0,0516
  474 3619 canal, diguleț 0,0452
  474 3621 canal, diguleț 0,0341
  474 3623 canal, diguleț 0,0290
  474 3626 canal, diguleț 0,5922
  474 3627 canal, diguleț 0,0380
  474 3629 canal, diguleț 0,0535
  474 3631 canal, diguleț 0,0580
  474 3633 canal, diguleț 0,0675
  474 3635 canal, diguleț 0,0535
  474 3637 canal, diguleț 0,0565
  474 3696 canal, diguleț 0,0587
  474 3640/1 canal, diguleț 0,0369
  474 3641/1 canal, diguleț 0,0501
  474 3642/1 canal, diguleț 0,0454
  474 3643 canal, diguleț 0,8249
  474 3645 canal, diguleț 0,5290
  474 3645/1 canal, diguleț 0,8918
  474 3646/1 canal, diguleț 0,0585
  474 3647/1 canal, diguleț 0,0446
  474 3647/2 canal, diguleț 0,4296
  474 3648/1 canal, diguleț 0,0542
  474 3649/1 canal, diguleț 0,0533
  474 3652/1 canal, diguleț 0,0444
  474 3654 canal, diguleț 0,0333
  474 3656 canal, diguleț 0,0412
  474 3658 canal, diguleț 0,0325
  474 3660 canal, diguleț 0,0385
  474 3662 canal, diguleț 0,0472
  474 3664 canal, diguleț 0,0347
  474 3666 canal, diguleț 0,0434
  474 3668 canal, diguleț 0,0393
  474 3672 canal, diguleț 0,3287
  474 3674 canal, diguleț 0,0315
  474 3675 canal, diguleț 0,0392
  474 3677 canal, diguleț 0,0408
  474 3679 canal, diguleț 0,0317
  474 3681 canal, diguleț 0,0488
  474 3683 canal, diguleț 0,0418
  474 3685 canal, diguleț 0,0886
  474 3687 canal, diguleț 0,0762
  474 3689 canal, diguleț 0,0487
  474 3691/1 canal, diguleț 0,0191
  474 3692 canal, diguleț 0,4089
  474 3694 canal, diguleț 0,0379
  474 3696 canal, diguleț 0,0362
  474 3699 canal, diguleț 0,0332
  474 3701 canal, diguleț 0,0350
  474 3703 canal, diguleț 0,0388
  474 3705 canal, diguleț 0,0394
  474 3707 canal, diguleț 0,0369
  474 3711/1 canal, diguleț 0,0250
  474 3712 canal, diguleț 0,0498
  474 3714 canal, diguleț 0,0498
  474 3716 canal, diguleț 0,0317
  474 3718 canal, diguleț 0,0367
  474 3720 canal, diguleț 0,0462
  474 3722 canal, diguleț 0,0421
  474 3723/1 canal, diguleț 0,0227
  474 3724 canal, diguleț 0,3589
  474 3728 canal, diguleț 0,0237
  474 3730 canal, diguleț 0,0311
  474 3732 canal, diguleț 0,0270
  474 3734 canal, diguleț 0,0354
  474 3737/1 canal, diguleț 0,1240
  474 3738 canal, diguleț 0,0659
  474 3740 canal, diguleț 0,0497
  474 3742 canal, diguleț 0,0379
  474 3745 canal, diguleț 0,0361
  474 3747 canal, diguleț 0,0288
  474 3749 canal, diguleț 0,0261
  474 3752 canal, diguleț 0,5810
  475 3762 canal, diguleț 0,0604
  475 3764 canal, diguleț 0,0603
  475 3766 canal, diguleț 0,0603
  475 3768 canal, diguleț 0,0603
  475 3770 canal, diguleț 0,0643
  475 3772 canal, diguleț 0,0628
  475 3774 canal, diguleț 0,0600
  475 3776 canal, diguleț 0,0601
  475 3780 canal, diguleț 0,0601
  475 3782 canal, diguleț 0,4122
  475 3783/1 canal, diguleț 0,0601
  475 3785 canal, diguleț 0,0607
  475 3787/1 canal, diguleț 0,0700
  475 3788 canal, diguleț 0,0656
  475 3790 canal, diguleț 0,0650
  475 3792 canal, diguleț 0,0644
  475 3794 canal, diguleț 0,0638
  475 3795 canal, diguleț 0,3558
  475 3796 canal, diguleț 0,3566
  475 3797 canal, diguleț 0,0924
  475 3799 canal, diguleț 0,0632
  475 3802 canal, diguleț 0,0650
  475 3804 canal, diguleț 0,0644
  475 3805/1 canal, diguleț 0,0618
  475 3806/1 canal, diguleț 0,0606
  475 3807/1 canal, diguleț 0,0603
  475 3808/1 canal, diguleț 0,0597
  475 3810 canal, diguleț 0,4208
  475 3811 canal, diguleț 0,4209
  475 3814 canal, diguleț 1,0921
  478 3901 canal, diguleț 0,0668
  478 3903 canal, diguleț 0,0706
  478 3904 canal, diguleț 0,0420
  478 3906 canal, diguleț 0,0743
  478 3907/1 canal, diguleț 0,2509
  478 3907/2 canal, diguleț 0,9809
  478 3908 canal, diguleț 0,0699
  478 3915 canal, diguleț 0,0690
  478 3917 canal, diguleț 0,0740
  478 3919 canal, diguleț 0,0706
  478 3921 canal, diguleț 0,0710
  478 3923 canal, diguleț 0,0709
  478 3925 canal, diguleț 0,0711
  478 3927 canal, diguleț 0,0739
  478 3929 canal, diguleț 0,0687
  478 3932 canal, diguleț 0,0740
  478 3934 canal, diguleț 0,0721
  478 3936 canal, diguleț 0,0718
  478 3938 canal, diguleț 0,0714
  478 3940 canal, diguleț 0,0723
  478 3942 canal, diguleț 0,0739
  478 3943/2 canal, diguleț 0,0199
  478 3943/3 canal, diguleț 0,4513
  478 3944 canal, diguleț 0,0677
  478 3945/1 canal, diguleț 0,0746
  478 3945/3 canal, diguleț 0,0749
  478 3946/1 canal, diguleț 0,0726
  478 3947/1 canal, diguleț 0,0718
  478 3948/1 canal, diguleț 0,0723
  478 3951/1 canal, diguleț 0,0737
  478 3951/3 canal, diguleț 0,0153
  478 3951/4 canal, diguleț 0,3468
  479 3967/1 canal, diguleț 0,0719
  479 3969 canal, diguleț 0,3222
  479 3971/1 canal, diguleț 0,0704
  479 3972/1 canal, diguleț 0,0586
  479 3973/1 canal, diguleț 0,0689
  479 3975/1 canal, diguleț 0,0780
  479 3976/1 canal, diguleț 1,1223
  Total canale 42,1774
  Comuna Chirnogi                                                                               468     3444     canal, construcții hidrotehnice (hcn)     0,0355
  469 3400 hcn 2,1757
  470 3452 hcn 0,1864
  471 3468 hcn 0,8041
  471 3504 hcn 0,0762
  471 3505 hcn 1,1440
  471 3527 hcn 0,3330
  427 3013 hcn 0,4996
  474 3592/1 hcn 0,8991
  474 3600 hcn 0,9293
  474 3644 hcn 0,7155
  474 3650/2 hcn 1,1031
  474 3670 hcn 0,5183
  474 3690 hcn 1,3409
  474 3709 hcn 0,8067
  474 3725 hcn 0,8585
  474 3744 hcn 0,3524
  474 3910 hcn 1,3524
  475 3813 hcn 2,2101
  475 3801 hcn 0,3654
  475 3755 hcn 0,1723
  478 3913 hcn 0,6245
  478 3960 hcn 0,3547
  478 3949 hcn 0,5940
  478 3966 hcn 0,3789
  479 3968 hcn 0,0719
  479 3977 hcn 5,2063
  467 3405 hcn 0,0348
  467 3416 hcn 0,3492
  467 3428/2 hcn 0,0301
  467 3431 hcn 0,3933
  468 3433 hcn 0,0723
  468 3446/4 hcn 0,1511
  474 3753 hcn 1,5507
  475 3759 hcn 1,5288
  475 3784 hcn 0,3637
  475 3786 hcn 0,2833
  479 3897 hcn 1,4223
  Total hcn 30,2884
  Oraș Fundulea                                                                                Oraș Fundulea                                      139/1 140 drum 0,8350
  139/1 141 drum 0,1427
  139/2 143 drum 0,4102
  141 151 drum 0,2037
  141 153 drum 0,9551
  142 161 drum 0,4102
  143/1 164/1 drum 0,0593
  143/2 165 drum 0,4484
  143/2 167 drum 0,1510
  143/2 169 drum 0,4588
  144 173 drum 0,1241
  145 176 drum 0,1417
  145 176/1 drum 0,1750
  145 180 drum 0,3467
  145 188 drum 0,2178
  145 190 drum 0,2295
  145 193 drum 0,2253
  145 197 drum 0,2002
  145 201 drum 0,0555
  146 202/1 drum 0,1907
  146 206 drum 0,5121
  146 216 drum 0,0517
  146 217 drum 0,0516
  146 218 drum 0,0516
  146 221 drum 0,0639
  154/1 300 drum 0,5186
  154/1 302 drum 0,3832
  154/1 303 drum 0,0451
  154/2 305 drum 0,0523
  154/2 306 drum 0,3823
  154/2 307 drum 0,1086
  154/5 312 drum 0,1659
  154/5 313 drum 0,5324
  154/5 315 drum 0,2107
  154/5 316 drum 0,2994
  155/4 323 drum 0,1719
  155/5 325 drum 0,6462
  155/5 331 drum 0,1585
  155/7 335 drum 0,1610
  155/7 336 drum 0,1782
  155/8 338 drum 0,2206
  155/9 340 drum 0,1475
  155/9 341 drum 1,2950
  155/10 343 drum 0,8799
  155/12 359 drum 0,4472
  155/12 361 drum 0,3313
  168 556 drum 0,6487
  169 558 drum 0,2992
  169/1 560 drum 0,2773
  170 563 drum 0,3110
  170/1 565 drum 0,4086
  170/1 566 drum 0,2861
  171 568 drum 0,2440
  171/2 570 drum 0,1429
  173 572 drum 0,2859
  173/1 575 drum 0,4573
  173/1 577 drum 0,3050
  174 579 drum 0,3045
  175 584 drum 1,1020
  Total  drumuri exploatare   19,1201
  Comuna Chirnogi          470 3401 drum 0,8195
  472 3587 drum 0,4120
  472 3465 drum 1,5015
  475 3754 drum 1,2879
  479 3976 drum 0,4281
  Total   drumuri exploatare   4,4490
  TOTAL   DRUMURI EXPLOATARE   23,5691
  Oraș Fundulea                                 127   102/2   curți, construcții   0,8580
  139/2   145   curți, construcții   1,6937
  142   159/1   curți, construcții   12,0916
  143/1   163/1   curți, construcții   37,3405
  145   187   curți, construcții   0,3709
  145   189   curți, construcții   0,3046
  145   198   curți, construcții   0,0084
  146   203   curți, construcții   1,0405
  154/4   309   curți, construcții   0,2749
  154/5   314   curți, construcții   0,5641
  155/8   337/1   curți, construcții   0,3773
  Total  ─────────────────────┬─────────┬─────────Comuna Chirnogi │ 470 │ 3395/1 │ │ curți, construcții ──────────────── curți, construcții   54,9245─────────────────  0,3175
  Total   curți construcții   0,3175
  TOTAL   CURȚI, CONSTRUCȚII   55,2420
  Oraș Fundulea    139/2 147 neproductiv 2,1364
  139/2 148 neproductiv 2,0534
  Total neproductiv 4,1898
  TOTAL NEAGRICOL 155,4667
  Total oraș Fundulea   agricol + neagricol   1.485,9764
  Total comuna Chirnogi   agricol + neagricol   358,6693
  TOTAL GENERAL 1.844,6457*)
  Notă
  *) Suprafața înregistrata la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. M.F. 112624.
   +  Anexa nr. 1.2Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, dindomeniul public al statului, aflate în administrarea InstitutuluiNațional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii înHorticultură - Ștefănești, județul Argeș, indispensabileactivității de cercetare - dezvoltare - inovare și multiplicăriimaterialului biologic
  Locul unde este situat terenul    Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua   Parcela   Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Oraș Ștefănești 28 1656 arabil 4,97
  Total arabil 4,97
  Oraș Ștefănești                  15 741 pășune 0,07
    744 pășune 0,02
    760 pășune 0,11
    674 pășune 0,07
    827 pășune 0,12
    806 pășune 0,06
    788 pășune 0,50
    799 pășune 0,05
    736 pășune 0,13
  Total pășune 1,13
  Comuna Călinești 9 1291 pășune 0,10
  Total pășune 0,10
  Oraș Topoloveni      16 480 pășune 0,20
    485/A pășune 1,05
  18 585 pășune 1,58
  Total pășune 2,83
  Comuna Lunca Corbului  857 pășune 12,00
  Total pășune 12,00
  TOTAL PĂȘUNE 16,06
  Oraș Ștefănești                                                                                                                                                                               28   1625   viță-de-vie nobilă (vie)   2,19
    1629 vie 1,09
    1631 vie 0,17
  39 1/1 vie 1,74
  15 719/1 vie 2,06
    719/2 vie 1,73
    719/3 vie 0,50
    719/4 vie 0,50
    723 vie 0,66
    727 vie 1,83
    721 vie 0,22
    730 vie 0,28
    733 vie 0,12
    735 vie 0,35
    738 vie 0,33
  15 745 vie 0,85
    728 vie 0,46
    749 vie 0,65
    752 vie 0,02
    757 vie 1,58
    756 vie 0,97
    754 vie 0,62
    773 vie 0,95
    762 vie 0,20
    763 vie 0,02
    764 vie 0,01
    765 vie 0,02
    768 vie 0,27
    769 vie 0,03
    675 vie 0,20
    850 vie 0,37
    785 vie 0,56
    783 vie 0,85
    779 vie 0,36
    781 vie 0,47
    777 vie 2,41
    826/A vie 1,08
    815 vie 2,12
    817 vie 0,96
    819 vie 1,03
    809 vie 1,76
    807 vie 0,50
    800 vie 2,26
    801 vie 0,40
    803 vie 0,61
    804 vie 0,02
    786 vie 1,57
    792 vie 0,52
    795 vie 0,43
    797 vie 0,68
    912 vie 1,30
  15 910 vie 0,37
    907 vie 1,19
    901 vie 0,41
    668 vie 3,48
    670 vie 4,20
    612 vie 0,19
  14 611 vie 0,19
    610 vie 0,85
    605 vie 0,40
    602 vie 0,53
    601 vie 0,17
    600 vie 0,76
  14 591 vie 0,64
    587 vie 0,86
    585 vie 0,66
    568 vie 0,25
    566 vie 0,12
    564 vie 0,13
    562 vie 0,88
    560 vie 0,53
    558 vie 0,21
    555 vie 0,41
    553 vie 0,21
    549 vie 0,45
    547 vie 0,29
    546 vie 0,85
    544 vie 0,66
    515 vie 0,98
    516 vie 0,03
    517 vie 1,02
    513 vie 1,11
    520 vie 1,84
    523 vie 1,88
    526 vie 1,66
    527 vie 0,93
    521 vie 0,32
  Total vie 70,54
  Comuna Călinești                                              Comuna Călinești                                                                                                Comuna Călinești                                                                                                Comuna Călinești                              14 1438/A vie 0,24
    1436 vie 2,74
    1435 vie 0,07
    1429 vie 1,90
    1427 vie 2,27
    1410 vie 0,58
    1411 vie 0,02
    1412 vie 0,43
    1416 vie 0,79
    1420 vie 0,38
    1414 vie 0,75
    1422 vie 0,30
    1423 vie 0,10
    1424 vie 0,15
  13 1381 vie 0,88
    1383 vie 1,25
    1385 vie 2,20
    1386 vie 0,04
    1387 vie 2,07
    1354 vie 0,15
    1355 vie 0,66
    1372 vie 3,47
  12 1368 vie 0,70
    1359 vie 1,31
    1371 vie 1,50
    1353 vie 0,33
    1351 vie 1,35
    1338 vie 4,25
    1357 vie 1,35
    1361 vie 0,89
    1363 vie 0,47
    1365 vie 0,93
    1367 vie 0,51
    1324 vie 0,07
    1328 vie 0,15
    1336 vie 1,01
    1092/1 vie 0,30
    1335 vie 0,37
    1333 vie 0,40
    1329 vie 0,57
    1342/A vie 0,50
    1340/A vie 0,86
    1218 vie 0,68
    1220 vie 0,56
    1223 vie 1,90
    1227 vie 1,55
    1231 vie 1,76
    1226/1 vie 0,75
    1237 vie 0,96
    1239 vie 4,56
    1235 vie 1,00
    1233 vie 0,95
    1241 vie 1,34
    1242 vie 0,02
  11 1217 vie 3,90
    1211 vie 1,23
    1213 vie 0,88
    1215 vie 0,65
    1210 vie 0,07
    1209 vie 0,15
    1207 vie 0,60
    1205 vie 1,14
    1204 vie 1,88
    1202 vie 0,55
    1199 vie 0,42
    1196 vie 0,75
    1198 vie 1,02
    1165 vie 1,95
    1164 vie 0,03
    1139 vie 0,68
    1151 vie 0,25
    1135/A vie 0,60
    1133 vie 0,96
    1137 vie 0,70
    1163 vie 2,34
    1168 vie 1,11
    1161 vie 4,56
    1166 vie 1,89
    1131 vie 1,25
    1158 vie 0,07
    1159 vie 0,90
    941 vie 1,00
    939/1 vie 2,70
    937/1 vie 1,62
  9 935/1 vie 3,18
    933 vie 0,05
    936 vie 1,00
    938 vie 0,90
    940 vie 0,33
    1141 vie 0,53
    1143 vie 0,59
    1267/A vie 0,73
    1292 vie 0,80
    1296 vie 0,75
    1297 vie 0,10
    1291/1 vie 1,12
    1305 vie 0,62
    1306 vie 0,35
    1279 vie 1,00
    1298 vie 1,02
  16 1304 vie 0,87
    1307 vie 0,88
    1319 vie 0,77
    1317 vie 0,53
    1315 vie 0,23
    1294 vie 0,42
    1295 vie 0,04
    53/1 vie 2,54
    2467 vie 0,27
    2469 vie 0,10
    2468/A vie 0,10
    2466/A vie 0,50
    2465/A vie 0,50
    2463/A vie 3,14
    2464/A vie 11,00
    2466 vie 6,32
    2478 vie 0,50
    2446/1 vie 1,70
    2445 vie 0,70
    2442 vie 0,30
    2440 vie 0,17
    2439/A vie 0,25
    2437 vie 1,96
    2436 vie 0,30
    2447 vie 0,45
    2448 vie 1,52
    2449 vie 0,64
    2450 vie 0,34
    2451 vie 0,40
    2452 vie 0,43
    2453 vie 0,40
    2454/A vie 3,92
    2488 vie 1,45
    2483 vie 0,53
  Total vie 148,38
  Oraș Topoloveni            16 482/A vie 0,75
    460/A vie 20,12
  18 585/1 vie 1,00
    587 vie 0,71
    588 vie 4,90
    588/1 vie 5,41
  Total vie 32,89
  Comuna Lunca Corbului     39 852 vie 28,31
    845 vie 20,00
    854 vie 1,00
  Total vie 49,31
  Comuna Leordeni                              1 48 vie 1,37
    47 vie 5,00
    49 vie 5,73
    51 vie 4,40
    52 vie 0,50
    10 vie 0,85
    19 vie 4,91
    18 vie 0,52
    42 vie 0,15
    45 vie 1,55
    46 vie 4,56
    13/1 vie 7,20
    6/1 vie 9,38
    6 vie 1,73
    8 vie 0,35
  Total vie 48,20
  TOTAL VIE 349,32
  TOTAL AGRICOL 370,35
  Oraș Ștefănești 28 1627 ape, bălți 0,61
  Total ape, bălți 0,61
  Oraș Ștefănești                              15   740   vegetație forestieră   0,70
  15   747   vegetație forestieră   0,06
     750   vegetație forestieră   0,65
     753   vegetație forestieră   0,12
     776   vegetație forestieră   0,07
     775   vegetație forestieră   0,13
     766   vegetație forestieră   0,50
     672   vegetație forestieră   0,33
     793   vegetație forestieră   0,15
  14   667   vegetație forestieră   0,21
  Total   vegetație forestieră   2,92
  Comuna Călinești                     14   1409   vegetație forestieră   1,38
     1415   vegetație forestieră   0,66
     1419   vegetație forestieră   0,40
     1426   vegetație forestieră   0,58
  13   1389   vegetație forestieră   0,25
  12   1322   vegetație forestieră   5,82
     1326   vegetație forestieră   0,32
  Total   vegetație forestieră   9,41
  TOTAL   VEGETAȚIE FORESTIERĂ   12,33
  Oraș Ștefănești                                                                                Oraș Ștefănești                                                28 1655 drum 0,17
    1626 drum 0,26
  15 725 drum 0,06
    726 drum 0,31
    724 drum 0,08
    722 drum 0,04
    731 drum 0,01
    734 drum 0,01
    737 drum 0,02
    739 drum 0,03
    742 drum 0,03
    743 drum 0,01
    729 drum 0,28
    748 drum 0,45
    751 drum 0,05
    758 drum 0,07
    755 drum 0,03
    759 drum 0,15
    774 drum 0,03
    761 drum 0,01
    767 drum 0,04
    673 drum 0,20
    784 drum 0,02
    782 drum 0,03
    825 drum 0,07
    849 drum 0,18
    780 drum 0,02
    824 drum 0,04
    816 drum 0,06
  15 818 drum 0,09
    810 drum 0,40
    811 drum 0,40
  15 808 drum 0,05
  15 805 drum 0,08
  15 798 drum 0,01
  15 802 drum 0,05
  15 787 drum 0,13
  15 789 drum 0,03
  15 790 drum 0,76
  15 791 drum 0,03
  15 794 drum 0,02
  15 796 drum 0,02
  15 911 drum 0,03
  15 908 drum 0,04
  15 909 drum 0,02
  15 669 drum 0,15
  28 666 drum 0,35
  28 609 drum 0,01
  28 604 drum 0,20
  28 599 drum 0,02
  28 590 drum 0,02
  28 567 drum 0,02
  28 563 drum 0,02
  28 561 drum 0,01
  28 559 drum 0,01
  28 557 drum 0,01
  28 554 drum 0,02
  28 548 drum 0,01
  28 543 drum 0,11
  28 545 drum 0,05
  28 518 drum 0,04
  28 519 drum 0,02
  28 522 drum 0,08
  28 525 drum 0,10
  Total   drumuri exploatare   6,17
  Comuna Călinești                                              Comuna Călinești                                                                                                Comuna Călinești            14 1407/A drum 0,91
    1437 drum 0,09
    1428 drum 0,06
    1425 drum 0,36
    1413 drum 0,02
    1415/1 drum 0,02
    1417 drum 0,12
    1418 drum 0,04
    1421 drum 0,02
  13 1382 drum 0,04
    1384 drum 0,06
  12 1370 drum 0,03
    1374 drum 0,18
    1352 drum 0,03
  12 1358 drum 0,04
    1360 drum 0,04
    1362 drum 0,03
    1364 drum 0,02
    1366 drum 0,03
    1323 drum 0,05
    1325 drum 0,01
    1332 drum 0,01
    1334 drum 0,01
    1331 drum 0,05
    1330 drum 0,03
    1341/A drum 0,03
    1339/A drum 0,03
    1337 drum 0,03
  11 1219 drum 0,02
    1221 drum 0,01
    1222 drum 0,01
    1224 drum 0,01
    1225 drum 0,38
    1232 drum 0,15
    1226 drum 0,38
    1236 drum 0,06
    1234 drum 0,05
    1240 drum 0,04
    1212 drum 0,04
    1214 drum 0,04
    1208 drum 0,03
    1206 drum 0,03
    1203 drum 0,03
    1201 drum 0,03
    1200 drum 0,02
    1132 drum 0,50
    1157 drum 0,32
    1167 drum 0,01
    1162 drum 0,03
    1160 drum 0,10
    1129 drum 0,07
    943 drum 0,06
    940/1 drum 0,19
    938/1 drum 0,04
    936/1 drum 0,07
  9 934 drum 0,12
    932 drum 0,05
    935 drum 0,02
    937 drum 0,02
    939 drum 0,03
  9 1293/A drum 0,12
    1259 drum 0,10
    1280 drum 0,06
    1296/1 drum 0,04
    1305/1 drum 0,03
    1297/1 drum 0,08
    1276/A drum 0,14
    1320 drum 0,04
    1318 drum 0,03
    1316 drum 0,02
    1278/1 drum 0,20
    1298/1 drum 0,08
    1304/1 drum 0,20
    1278/1 drum 0,04
  30 2438 drum 1,54
    2489 drum 0,11
    2487 drum 0,05
  Total   drumuri exploatare   8,23
  Comuna Lunca Corbului   39 855 drum 1,30
    856 drum 0,70
  Total   drumuri exploatare   2,00
  Oraș Leordeni        1 1168/1 drum 0,76
    51/1 drum 0,17
    52/1 drum 0,41
    50 drum 0,54
  Total   drumuri exploatare   1,88
  TOTAL   DRUMURI EXPLOATARE   18,28
  Oraș Ștefănești                  1653   curți, construcții   4,04
     1630   curți, construcții   0,11
  39    1 (Comb)    curți, construcții    7,74
  15   828   curți, construcții   0,15
     820   curți, construcții   0,66
  Total   curți, construcții   12,70
  Comuna Călinești      11   942   curți, construcții   1,94
     53/1   curți, construcții   0,50
  Total   curți, construcții   2,44
  Oraș Topoloveni    16    510, 478    curți, construcții    0,59
  Total   curți, construcții   0,59
  Comuna Lunca Corbului   42    916, 917, 918   curți, construcții    1,00
  Total   curți, construcții   1,00
  Comuna Leordeni   1   57/1   curți, construcții   0,66
  Total   curți, construcții   0,66
  TOTAL   CURȚI, CONSTRUCȚII   17,39
  Oraș Ștefănești    28 1623/A neproductiv 3,02
  18 1305/A neproductiv 0,56
  Total neproductiv 3,58
  Comuna Călinești 13 1356 neproductiv 0,20
    30 2334/A neproductiv 0,65
  Total neproductiv 0,85
  TOTAL NEPRODUCTIV 4,43
  TOTAL NEAGRICOL 53,04
  Total oraș Ștefănești   agricol + neagricol   102,62
  Total comuna Călinești   agricol + neagricol   169,41
  Total oraș Topoloveni   agricol + neagricol   36,31
  Total comuna Lunca Corbului    agricol + neagricol    64,31
  Total comuna Leordeni    agricol + neagricol    50,74
  TOTAL GENERAL 423,39*)
  Notă
  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. M.F. 117074.
   +  Anexa nr. 1.3Datele de identificare a suprafețelorminime de teren, din domeniul public al statului,aflate în administrarea Institutului Național deCercetare - Dezvoltare pentru Zootehnie - Balotești,județul Ilfov, indispensabile activității decercetare-dezvoltare-inovare și multiplicăriimaterialului biologic
  Locul unde este situat terenul    Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua   Parcela   Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Comuna Balotești                      123 502/1 arabil 29,90
  124 504/2 arabil 10,11
  124 504/3 arabil 10,79
  125 506/1 arabil 18,01
  129 536/1 arabil 5,14
  129 530 arabil 1,08
  130 538 arabil 12,60
  131 541 arabil 30,07
  131 542 arabil 24,93
  132 548 arabil 35,78
  132 548/1 arabil 7,92
  Total arabil 186,33
  Comuna Mogoșoaia 6 46 arabil 50,33
  Total arabil 50,33
  TOTAL ARABIL 236,66
  Comuna Balotești          129 530/1 pășune 0,23
  130 539 pășune 0,39
  131 542/1 pășune 0,50
  131 543 pășune 0,40
  131 549 pășune 0,92
  Total pășune 2,44
  TOTAL AGRICOL 239,10
  Comuna Balotești      128   519/1   vegetație forestieră   0,27
  130   537/1   vegetație forestieră   1,72
  Total   vegetație forestieră   1,99
  Comuna Tunari   230     vegetație forestieră   0,05
  Total   vegetație forestieră   0,05
  TOTAL   VEGETAȚIE FORESTIERĂ   2,04
  Comuna Balotești                                        123 546/2 drum 0,13
  124 505/3 drum 0,06
  124 525/1 drum 0,07
  128 522 drum 0,06
  128 518/1 drum 0,10
  128 518/2 drum 0,07
  128 518/3 drum 0,04
  128 518/4 drum 0,09
  129 531 drum 0,10
  129 531/1 drum 0,06
  129 528+533 drum 0,17
  129 535 drum 0,06
  129 532/1 drum 0,04
  129 525 drum 0,10
  129 505/1 drum 0,07
  129 505/2 drum