LEGE nr. 78 din 28 martie 2018privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege se aplică personalului din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice ale căror bugete sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-12-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 din 5 decembrie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, a sumelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, precum și orice formă de recuperare a acestora.
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligația de a recalcula salariul de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control.
  (3) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a constatărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, nu se restituie.
   +  Articolul 2(1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor potrivit prevederilor art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau reprezentând alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, precum și cele provenind din drepturi de asistență socială, sume considerate a fi încasate nelegal și pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii. (la 08-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 ) (2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.(3) Se exonerează de la plată și impozitul pe venit, contribuțiile sociale și obligațiile fiscale accesorii drepturilor prevăzute la alin. (1), după caz, consecință a constatării Curții de Conturi sau a altor structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii, atât pentru salariați, cât și pentru angajatorii acestora. (la 08-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 ) (4) Exonerarea personalului de la plata sumelor prevăzute la alin. (1) și (3) se aplică pentru toate sumele plătite, în considerarea actelor care au generat plățile considerate prejudicii, emise sau încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, până la momentul reținerii, de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control, ca fiind prejudicii. (la 08-12-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 329 din 29 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 din 5 decembrie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, a sumelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, precum și orice formă de recuperare a acestora.
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligația de a recalcula salariul de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control.
  (3) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a constatărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, nu se restituie.
   +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum și orice formă de recuperare a acestora.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația de a recalcula salariul de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 martie 2018.Nr. 78.----