HOTĂRÂRE nr. 118 din 15 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" și Curtea Constituțională
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 26 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție“ și Curtea Constituțională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, curțile de apel, tribunalele și parchetele de pe lângă acestea, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Criminologie, Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 martie 2018.Nr. 118.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUprivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concretea sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentrufamilia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" și Curtea Constituțională------