DECIZIE nr. 704 din 24 noiembrie 2017privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 24 noiembrie 2017  Având în vedere propunerea formulată de președintele Comisiei Naționale de Prognoză, avizată de ministrul finanțelor publice, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.530 din 13 noiembrie 2017, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de Programare Economică persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 83/2008 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  București, 24 noiembrie 2017.Nr. 704.  +  ANEXĂ
  Lista membrilor Consiliului de Programare Economică
  1. Ion Ghizdeanu - președinte, Comisia Națională de Prognoză2. Aurel Iancu - academician, Academia Română (la 26-03-2018, Punctul 2. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 131 din 23 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 26 martie 2018 ) 3. Marius-Corneliu Marinaș - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie (la 26-03-2018, Punctul 3. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 131 din 23 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 26 martie 2018 ) 4. Cristian Socol - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată5. Cristian Florin Ciurlău - conferențiar universitar doctor, Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir», București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate (la 26-03-2018, Punctul 5. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 131 din 23 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 26 martie 2018 ) 6. Andrei Tudorel - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică7. Leonard Cazan - director științific, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES)