LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea capitalului deținut de România în calitate de membru la Corporația Financiară Internațională cu 1.617 acțiuni, în valoare de 1.617.000 dolari S.U.A., în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului din 2010 pentru Corporația Financiară Internațională. Capitalul subscris va fi vărsat integral până la data de 27 iunie 2015.  +  Articolul 2Plata acțiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluției nr. 256/2012 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, aferent anului 2015. (la 13-03-2015, Articolul 2 a fost modificat de Articolul XX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 18 decembrie 2013.Nr. 352.---------