ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 28 mai 2013  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziții publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, centralizată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru produsele și serviciile prevăzute în lista menționată la art. 1, unitățile sanitare publice pot achiziționa cantitățile necesare pentru perioada care nu depășește primul semestru al anului 2013.  +  Articolul 3Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  București, 15 mai 2013.Nr. 658.  +  AnexaLISTAmedicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelormedicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor,combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentrucare se organizează proceduri de achiziție centralizatela nivel național  +  Secţiunea I Dispozitive medicale┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiații ionizante, medicină ││ │ nucleară, rezonanță magnetică și ultrasunete │├───┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│ 1│ 1 │Aparate de radiologie fixă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│ 2 │Aparate de radiologie mobilă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│ 3 │Computer tomograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│ 4 │Angiograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│ 5 │Osteodensitometru │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│ 6 │Echipament de imagistică prin rezonanță magnetică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│ 7 │Simulator computer tomograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│ 8 │Simulator pentru radioterapie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│ 9 │ Echipamente pentru medicină nucleară și radioterapie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│ 10│Masă de radiologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru anestezie și terapie intensivă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│ 1 │Aparat de anestezie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│ 2 │Aparat de ventilație │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│ 3 │Defibrilator │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│ 4 │Monitor pacient, module și centrale de monitorizare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│ 5 │Pat ATI │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│ 6 │Injectomate │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│ 7 │Pompe de administrat lichide │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente cardiovasculare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ 1 │Stenturi și accesorii │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│ │Ac puncție Seldinger │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│ │Seturi introducătoare pentru abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│ │Seturi introducătoare pentru abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│ │Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│ │Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│ │Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│ │Ghid hidrofilic 0,035" │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│ │Catetere de diagnostic angiografic coronarian │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│ │Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│ │Cateter Swan-Ganz │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│ │Seturi diagnostic coronarografie abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│ │Seturi diagnostic coronarografie abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│ │Tub de legătură cu transductorul de presiune │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│ │Tub de legătură la seringa de angiografie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│ │Tub de legătură scurt │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│ │Robinet cu 5 căi (maniford) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│ │Robinet cu 3 căi │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│ │Pachet câmp steril specific pentru angiografie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│ │Seringi de presiune pentru injectare manuală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│ │Set accesorii PCI │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│ │Sondă ghid pentru PCI cu abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│ │Sondă ghid cu suport înalt │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│ │Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│ │Sondă ghid fără teacă (sheatless) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│ │Ghid dirijabil pentru PCI 0,014" │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│ │Ghid dirijabil 0,014", hidrofil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│ │Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│ │Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucții ocluzii cronice │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│ │Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru │ ││ │ │dezobstrucții retrograde │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│ │Sonde de aspirație pentru trombi intracoronarieni │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│ │Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucții coronariene) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│ │Balon de angioplastie coronariană monorail │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│ │Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucții cronice │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│ │Balon coronarian necompliant │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 52│ │Balon coronarian coaxial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 53│ │Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 54│ │Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 55│ │Balon impregnat cu substanță activă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 56│ │Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 57│ │Sistem de compresie după abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 58│ │Filtru de protecție împotriva embolizării distale pentru │ ││ │ │dilatările de bypass │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 59│ │Pachet sistem de compresie mecanică femurală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 60│ │Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 61│ │Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană │ ││ │ │dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 62│ │Stent coronarian pentru leziuni de bifurcație │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 63│ │Stent-graft coronarian │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 64│ │Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 65│ │Stent farmacologic activ cu polimer fix │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 66│ │Stent specific pentru dilatări artere renale și artere coronariene│ ││ │ │cu diametru mare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│ │ 2 │Dispozitive vasculare periferice și aortice și proteze cardiace ││ │ │valvulare │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│ │ │Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 67│ │1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, │ ││ │ │inel de sutură standard │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 68│ │1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, │ ││ │ │inel de sutură de dimensiune redusă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 69│ │1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, │ ││ │ │total supraanulară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 70│ │2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 71│ │2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală, │ ││ │ │dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru │ ││ │ │inel mitral │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Valve biologice din pericard bovin │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 72│ │3.1 Valve biologice din pericard bovin │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția │ ││ │ │aortică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 73│ │4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția│ ││ │ │aortică, cu proteză liniară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 74│ │4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția│ ││ │ │aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Valve aortice transcateter │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 75│ │5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 76│ │5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Inele de anuloplastie valvă mitrală și tricuspidă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 77│ │6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 78│ │6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 79│ │6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 80│ │6.4 Inel anuloplastie insuficiență mitrală tip III b │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 81│ │6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Stentgrafturi aortice pentru disecții și anevrisme │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 82│ │7.1 Stentgraft toracic hibrid │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 83│ │7.2 Stent toracic autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 84│ │7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 85│ │7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Proteze vasculare țesute │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 86│ │8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică.12.34/30 │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 87│ │8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 88│ │8.3 Proteză liniară colagenată Ø 8 mm │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 89│ │8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 90│ │8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu │ ││ │ │argint 8 mm/70 cm │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Proteze vasculare din PTFE │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 91│ │9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 92│ │9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 93│ │9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ ││ │ │pentru fistulă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 94│ │9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │11.1. Stentgraft toracic │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │12.1. Stentgraft abdominal bifurcat │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ 3 │Stimulatoare implantabile și accesorii │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 95│ │Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 96│ │Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 97│ │Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 98│ │Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 99│ │Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│100│ │Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│101│ │Stimulatoare cardiace de uz pediatric │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│102│ │Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, │ ││ │ │tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│103│ │Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar │ ││ │ │(tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│104│ │Sonde de stimulare cardiacă epicardică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│105│ │Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal și tipul B - │ ││ │ │compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│106│ │Kit introducător de sinus coronar și Kit introducător peel-away │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru endoscopie │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│107│ │Sistem complet pentru endoscopie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│108│ │Trusă pentru videoendoscopie digestivă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│109│ │Ecograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│110│ │Ecograf doppler │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│110^1 │Sisteme de neuronavigație ultrasonografică │ + │├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│111│ │Sistem integrat de neuronavigație ultrasonografică │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│111^1 │Echipamente pentru diagnostic │ + │├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│112│ │Electrocardiograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│113│ │Electroencefalograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru neonatologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│114│ │Incubator nou-născuți │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│115│ │Masă radiantă pentru resuscitare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru urologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│116│ │Litotriptor extracorporeal │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru transport intraspitalicesc și de utilizare │ ││ │ │în UPU/CPU │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│117│ │Pat pentru transfer și resuscitare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│118│ │Targă pentru transport pacienți │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│119│ │Cărucior pentru transport pacienți │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Dispozitive medicale de diagnostic │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│120│ │Teste pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121│ │Teste de rezistență genotipică la ARV │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente de protecție │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^1 │Medii solide de cultură Lownstein - Jensen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^2 │Medii lichide pentru cultivarea Mycobacterium tuberculosis │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^3 │Medii solide cu antibiogramă pentru medicamente │ ││ │antituberculoase (serie scurtă HR și serie lungă) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^4 │Medii lichide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase │ ││ │antituberculoase │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^5 │Reactivi pentru teste genetice de identificare a complexului │ ││ │Mycobacterium tuberculosis (MTC) și a rezistenței la │ ││ │medicamente antituberculoase │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^6 │Teste de identificare prin metode imunocromatografice antigen │ ││ │MPT64 (Ag MPT64) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^7 │Kit pentru colorația Ziehl-Neelsen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^8 │Kit pentru colorația fluorescentă (auramină) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^9 │Kit pentru identificarea genetică a speciilor din Complexul │ ││ │Mycobacterium tuberculosis │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^10 │Kit pentru identificarea genetică a speciilor de micobacterii │ ││ │netuberculoase comune │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^11 │Lame portobiect pentru microscopie │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│122 │Echipamente de protecție pentru echipajele de intervenție │ ││ │prespitalicească │ + │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Dispozitive medicale în scop contraceptiv │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│123 │Dispozitive intrauterine (sterilet) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│124 │Prezervative │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Echipamente pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│125 │Mixer aer/oxigen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│126 │Pulsoximetru │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│127 │Laser pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│128 │Echipament pentru imagini digitale retiniene │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│129 │Oftalmoscop │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Dozator pentru săpun lichid și soluții alcoolice │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│       │Dispozitive medicale de screening auditiv prin testări otoemisiuni│   ││       │acustice                                                          │   │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013 (la 25-10-2016, Sectiunea I a fost completata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 11 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016 )  +  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili și lubrifianți┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│ 1│Servicii de asigurare auto tip CASCO │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Servicii de întreținere aparatură medicală pentru ambulanțe, UPU, │ ││ │terapie intensivă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Servicii de întreținere aparatură imagistică │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Servicii de reparații, întreținere și furnizare anvelope pentru │ ││ │ambulanțe │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Combustibil auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Lubrifianți pentru parcul auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Servicii de colectare, transport și eliminare a deșeurilor medicale │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013----------Secțiunea a II-a "Servicii, combustibili și lubrifianți" a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.  +  Secţiunea a III-a Materiale sanitare┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│ A │Truse pentru traheostomie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Truse pentru minitraheostomie Seldinger │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Canule de traheostomie nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Canule de traheostomie nr. 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Canule de traheostomie nr. 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Canule de traheostomie nr. 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Canule de traheostomie nr. 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ B │Dispozitive de intubație │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 3,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 9,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 10 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │ mărime 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 35 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 37 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 39 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 41 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 35 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 37 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 39 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 41 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și │ ││ │transport pentru copii │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și │ ││ │transport pentru adulți │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Fixator sondă de intubație orotraheală pentru adulți │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Fixator sondă de intubație orotraheală pentru copil/nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Racord flexibil la sonda de intubație orotraheală (adult, copil) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Filtre antibacteriene și virale pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Filtre antibacteriene și virale pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Filtre antibacteriene și virale pentru nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 52│Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 53│Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 54│Mandrene pentru sonde de intubație cu dimensiuni între 2,5 și 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 55│Mandrene pentru sonde de intubație mai mari de 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ C │Dispozitive alternative intubației │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR│ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR│ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Mască laringiană nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Mască laringiană nr. 1,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Mască laringiană nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Mască laringiană nr. 2,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Mască laringiană nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Mască laringiană nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Mască laringiană nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Mască laringiană nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Bujie cu canal oxigenare/introductor │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ D │Măști oxigen │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Măști oxigen simple pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Măști oxigen simple pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Măști oxigen cu rezervor pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Măști oxigen cu rezervor pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Măști oxigen cu nebulizator pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Măști oxigen cu nebulizator pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Mască de oxigen tip Venturi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Mască de ventilație noninvazivă nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Mască de ventilație noninvazivă nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Mască de ventilație noninvazivă nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Mască de ventilație noninvazivă nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Mască de ventilație noninvazivă nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Mască de ventilație noninvazivă nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ E │Pipe Guedel │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Pipe Guedel nr. 000 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Pipe Guedel nr. 00 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Pipe Guedel nr. 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Pipe Guedel nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Pipe Guedel nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Pipe Guedel nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Pipe Guedel nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Pipe Guedel nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Pipe Guedel nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ F │Sonde de aspirație traheală │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde de aspirație rigidă tip Yankaeur │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ G │Canule nazale pentru administrarea oxigenului │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ H │Set balon ventilație (resuscitator) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Set balon ventilație (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască │ ││ │pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Set balon ventilație (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască │ ││ │pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Set balon ventilație (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru │ ││ │nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ I │Dispozitive de drenaj toracic │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ J │Dispozitive de monitorizare EKG │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Gel EKG │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Gel defibrilare │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Set de drenaj suprapubian │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ K │Sonde Blackemore │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ L │Materiale folosite în traume │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Guler cervical reglabil adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Guler cervical reglabil pediatric │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Comprese nesterile 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Comprese sterile 5/5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Comprese sterile 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Comprese sterile 10/20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Comprese sterile 20/40 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Feși 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Feși 10/15 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Feși 10/20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Pansament tubular elastic pentru cap │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Fașă elastică 10 cm/5 m │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Fașă elastică 20 cm/5 m │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Vată 100 g │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Vată 200 g │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Comprese pentru arsuri 10/10 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Comprese pentru arsuri 20/40 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Comprese pentru arsuri 20/60 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Comprese pentru arsuri, zona feței │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Folie izolantă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Pătură pentru arși │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Lame de bisturiu cu mâner nr. 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Lame de bisturiu cu mâner nr. 20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Lame de bisturiu cu mâner nr. 22 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Lame de bisturiu cu mâner nr. 24 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Feși gipsate 10/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Feși gipsate 15/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Feși gipsate 20/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Vată sub gips 10/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Vată sub gips 20/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ M │Sistemul circulator │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Ace de unică folosință, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Ace de unică folosință, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Ace de unică folosință, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Ace de unică folosință, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Ace de unică folosință, G22 x 11/2 (negru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Ace de unică folosință, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Ace de unică folosință, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Ace de unică folosință, G27 x 4/5, injecții subcutanate │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă │ ││ │în vacutainer │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Holder │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 14 (portocaliu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 16 (gri) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Cateter de puncție venoasă periferică nr 18 (verde) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 20 (roz) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 22 (albastru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 24 (galben) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Cateter de puncție venoasă periferică nr. 26 (mov) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Mini Spike Plus │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Cateter ombilical, mărimea 3 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Cateter ombilical, mărimea 5 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Cateter ombilical, mărimea 8 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Cateter ombilical, mărimea 10 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Cateter ombilical, mărimea 12 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Cateter ombilical, mărimea 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Trusă de perfuzie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Trusă de transfuzie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Trusă de perfuzie cu micropicurător │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Prelungitor injectomat │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Robineți 3 căi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Seringă pentru insulină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Seringă heparinizată 2 ml │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Seringă de 5 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Seringă de 10 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Seringă de 20 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Seringi tip Guyon (100 ml) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Set cateter venos central pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Set cateter venos central pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Teacă de protecție senzor termometru bucal │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Capișon termometru auricular │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ N │Sondaje │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Pahar recoltor pentru urină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde vezicale, dimensiunea CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde vezicale, dimensiunea CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde vezicale, dimensiunea CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde vezicale, dimensiunea CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde vezicale, dimensiunea CH 20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde vezicale, dimensiunea CH 22 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde vezicale, dimensiunea CH 24 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde Nelaton CH 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde Nelaton CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Sonde Nelaton CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Sonde Nelaton CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Sonde Nelaton CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Sonde Nelaton CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Sonde Tiemann CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Sonde Tiemann CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Sonde Tiemann CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Sonde Tiemann CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Sonde Tiemann CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Pungi colectoare de urină pentru nou-născuți │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Pungi colectoare de urină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Sonde Faucher 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Sonde Faucher 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Sonde Faucher 24 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Sonde Faucher 30 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Sonde alimentație, dimensiunea 4 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Sonde alimentație, dimensiunea 6 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Sonde alimentație, dimensiunea 10 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Sonde alimentație, dimensiunea 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Pungă colectoare de vărsătură │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Prezervative urinare M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Prezervative urinare L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Prezervative urinare XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Gel lubrifiant steril │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Trusă pentru sondaj vezical │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ O │Altele │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Cearșaf de unică folosință │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Chilot absorbant de unică folosință pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Chilot absorbant de unică folosință pentru copil nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Halat de unică folosință, dimensiunea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Halat de unică folosință, dimensiunea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Halat de unică folosință, dimensiunea S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, │ ││ │mărimea S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, │ ││ │mărimea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, │ ││ │mărimea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, │ ││ │mărimea XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, │ ││ │mărimea XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Mască chirurgicală, nesterilă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Mască chirurgicală, sterilă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Bonete de unică folosință │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Mănuși de examinare S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Mănuși de examinare M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Mănuși de examinare L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Mănuși de examinare XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Mănuși sterile (perechi) nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Mănuși sterile (perechi) nr. 6,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Mănuși sterile (perechi) nr. 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Mănuși sterile (perechi) nr. 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Mănuși sterile (perechi) nr. 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Mănuși sterile (perechi) nr. 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Tăviță renală de unică folosință │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Urinar de unică folosință - femei │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Urinar de unică folosință - bărbați │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Bazinet de unică folosință capacitate 1 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Bazinet de unică folosință capacitate 3 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Capac bazinet de unică folosință 1 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Capac bazinet de unică folosință 3 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Suport bazinet de unică folosință │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Spatulă linguală de unică folosință │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Saci menajeri mici │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Saci menajeri mari │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Saci pentru deșeuri periculoase │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Saci pentru decedați │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Saci pentru europubele │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Cutii pentru incinerare 5 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Cutii pentru incinerare 10 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Cutii pentru incinerare 20 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare tip auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Burete pentru igienizarea pacientului │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Test rapid de sarcină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Test rapid glicemie │ + │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.  +  Secţiunea a IV-a Medicamente
  ii - 1Acenocumarolum compr. 2 mg +
  1Acetylcysteinum sol.inj./inhal.nebuliz./│ instilație endotraheobron. 300 mg/3 ml +
  2Acetylcysteinum sol. inj. 300 mg/3 ml +
  3Acetylcysteinum sol. perf. 200 mg/ml +
  ii - 2Acidum acetylsalicylicum compr. 100 mg +
  ii - 3Acidum acetylsalicylicum compr. 500 mg +
  ii - 4Acidum acetylsalicylicum compr. gastrorez. 100 mg +
  ii - 6Acidum ascorbicum sol inj. 750 mg/5 ml +
  4Acidum gadobenicum sol. inj. 0,5 M +
  ii - 7Acidum gadopenteticum sol. inj. 469,01 mg/ml +
  ii - 9Acidum gadopenteticum sol. inj. 500 micromol/ml+
  5Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) conc. pt. sol. perf. 30 mg/ml +
  6Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. inj. 25 mg/ml +
  7Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. perf. 600 mg/50 ml +
  ii - 10Acidum valproicum + săruricaps. elib. prel. 150 mg +
  ii - 11Acidum valproicum + săruricaps. elib. prel. 300 mg +
  ii - 12Acidum valproicum + săruricaps. moi gastrorez. 150 mg +
  ii - 13Acidum valproicum + săruricaps. moi gastrorez. 300 mg +
  ii - 14Acidum valproicum + săruricaps. moi gastrorez. 500 mg +
  ii - 16Acidum valproicum + săruricompr. elib. prel. 300 mg +
  ii - 17Acidum valproicum + săruricompr. elib. prel. 500 mg +
  ii - 18Acidum valproicum + săruricompr. film. elib. modif. 300 mg +
  ii - 19Acidum valproicum + săruricompr. film. elib. modif. 500 mg +
  ii - 20Acidum valproicum + săruricompr. film. gastrorez. 150 mg +
  ii - 21Acidum valproicum + săruricompr. film. gastrorez. 300 mg +
  ii - 22Acidum valproicum + săruricompr. film. gastrorez. 600 mg +
  ii - 15Acidum valproicum + săruricompr. gastrorez. 200 mg +
  ii - 23Acidum valproicum + săruriminicompr. elib. prel. 1000 mg +
  ii - 24Acidum valproicum + săruriminicompr. elib. prel. 500 mg +
  8Alanil-glutamină conc. pt. sol. perf. 200 mg/ml +
  ii - 26Albuminum humanum sol. perf. 200 g/l +
  ii - 28Albuminum humanum sol. perf. 250 g/l +
  ii - 29Albuminum humanum sol. perf. 40 mg/ml +
  ii - 30Albuminum humanum sol. perf. 50 g/l +
  ii - 32Alprazolamum compr. 0,25 mg +
  ii - 33Alprazolamum compr. elib. prel. 0,5 mg +
  ii - 34Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 20 мg +
  ii - 35Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 500 мg +
  ii - 36Alprostadilum liof. pt. sol. perf. 20 мg +
  9Alteplasum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 mg +
  10Amikacinum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  11Amikacinum sol. inj. 500 mg/2 ml +
  12Aminoacizi 5% și glucoză 12% sol. perf. 5%/12% +
  13Aminoacizi de uz hepatic 8% sol. perf. 8% +
  ii - 37Aminophyllinum caps. 100 mg +
  ii - 38Aminophyllinum compr. 100 mg +
  14Aminophyllinum sol. inj. 24 mg/ml +
  15Amiodaronum conc. pt. sol. perf. 50 mg/ml +
  ii - 39Amlodipinum caps. 5 mg +
  ii - 40Amlodipinum compr. 5 mg +
  16Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,2 g +
  17Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. perf. 2000 mg+200 mg +
  19Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/500 mg +
  18Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. 1g + 500 mg +
  20Anidulafunginum pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  21Anidulafunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  22Antitrombină III pulb. + solv. pt. sol. perf. 50 UI/ml +
  23Argininum sol. orală 1g/5 ml +
  ii - 41Atorvastatinum compr. film. 40 mg +
  ii - 42Atorvastatinum compr. film. 80 mg +
  ii - 43Atorvastatinum compr. mast. 40 mg +
  26Atosibanum conc. pt. sol. inj. 7,5 mg/ml +
  27Atosibanum sol inj. 7,5 mg/ml +
  28Atracurium sol. inj. 25 mg/2,5 ml +
  29Atracurium sol. inj. 50 mg/5 ml +
  30Atropinum sol. inj. 1 mg/ml +
  31Aztreonam pulb.+ solv.pt. sol. de inhalatprin nebulizator  +
  32Beclometasonum sol. inhalat presurizata 250 мg/doză +
  ii - 44Bisoprololum compr. 10 mg +
  ii - 45Bisoprololum compr. film. 10 mg +
  33Bivalirudinum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 250 mg +
  ii - 46Bromazepamum compr. 3 mg +
  35Bromocriptinum draj. 2,5 mg +
  ii - 47Bupivacainum sol. inj. 0,25% +
  ii - 48Bupivacainum sol. inj. 0,5% +
  ii - 49Bupivacainum sol. inj. 2,5 mg/ml +
  ii - 50Bupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  ii - 51Butylscopolammonii bromidum compr. 10 mg +
  ii - 52Butylscopolammonii bromidum draj. 10 mg +
  ii - 53Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 10 mg/ml +
  ii - 54Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 20 mg/ml +
  37Cafeinum citrat sol. perf./sol. orală 20 mg/ml +
  ii - 56Calcii gluconas sol. inj.  +
  ii - 55Calcii gluconas sol. inj. 94 mg/ml +
  ii - 57Captoprilum compr. 25 mg +
  ii - 58Captoprilum compr. 50 mg +
  ii - 59Carbamazepinum compr. 200 mg +
  ii - 60Carbamazepinum compr. film. elib. prel. 200 mg +
  38 Carbazochromi salicylas sol. inj. 0,3 mg/ml +
  ii - 61Carvedilolum compr. 12,5 mg +
  ii - 62Carvedilolum compr. 6,25 mg +
  ii - 63Carvedilolum compr. film. 12,5 mg +
  ii - 64Carvedilolum compr. film. 6,25 mg +
  39Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 50 mg +
  40Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 70 mg +
  41Cefepimum pulb. pt. sol. inj. sau perf. 1 g +
  ii - 68Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./i.v. 1 g +
  ii - 67Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./i.v. 2 g +
  ii - 65Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 66Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 2 g +
  42Cefpiromum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  43Ceftarolinum fosmil pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 600 mg +
  44Ceftazidimum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 74Ceftriaxonum pulb. + solv. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 70Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg +
  II - 71Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 72Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 69Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 73Ceftriaxonum pulb. pt. sol. perf. 2 g +
  II - 80Cefuroximum pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./i.m. 750 mg +
  II - 77Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,5 g +
  II - 78Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 750 mg +
  II - 75Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. 750 mg +
  II - 76Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1,5 g +
  II - 79Cefuroximum pulb. pt. sol. perf. i.v. 1,5 g +
  II - 81Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.(i.m., i.v.) 1,5 g +
  II - 82Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.(i.m., i.v.) 750 mg +
  II - 83Cefuroximum pulb. pt. susp. inj. sau sol. inj. i.m./i.v. 750 mg +
  II - 84Ciprofloxacinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml +
  II - 87Ciprofloxacinum sol. perf. 2 mg/ml +
  46Cisatracurium sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  47Clarithromycinum liof. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 95Clindamycinum sol. inj./perf. 150 mg/ml +
  II - 96Clonidinum compr. 0,15 mg +
  II - 98Clopidogrelum compr. film. 75 mg +
  II - 97Clopidogrelum compr 75 mg +
  48Clorhidrat de articaină + clorhidrat de epinefrină sol. inj.  +
  49Colistinum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000000 UI +
  II - 99Combinații (addameln) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf.  +
  II - 103Combinații (aminoacizi) sol. perf. 100 g/l +
  II - 104Combinații (aminoacizi) sol. perf. 50 g/l +
  51Combinații (budesonidum + formoterolum) pulb. de inhalat 160 micrograme/4,5 micrograme/inhalație +
  52Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu, trisilicat de magneziu) compr. mast.  +
  53Combinații(cefoperazonum +sulbactamum) pulb. pt. sol. inj.  +
  54Combinații(cefoperazonum +sulbactamum) pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/1000 mg+
  55Combinații (cernevit) (soluție cu vitamine pentru nutriție parenterală) liof. pt. sol. inj./perf.  +
  56Combinații (clorhidrat de oxitetraciclină, hidrocortizon) spray cut. - susp.  +
  57Combinații (extract uscat de valeriană, fenobarbital) compr.  +
  58Combinații (factori de coagulare) pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  50Combinații (fibrinogen uman + trombină umană) sol. pt. hemostază locală  +
  59Combinații (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) gel 500 UI/g +
  60Combinații (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) unguent 500 UI/g +
  II - 105Combinații (hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu) compr. mast.  +
  II - 107Combinații (kabiven) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 106Combinații (kabiven peripheral) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf.  +
  69Combinații (lipide) emulsie perf. 20% +
  61Combinații (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) compr.  +
  62Combinații (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) sol. inj.  +
  II - 108Combinații (vitamine grup B) sol. inj.  +
  II - 109Combinații (neodolpasse) (soluție perfuzabilă de diclofenac și orfenadrină)sol. perf.  +
  II - 111Combinații (nutriflex lipid peri) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf.  +
  II - 110Combinații (nutriflex lipid plus) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 112Combinații (nutriflex omega plus) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 113Combinații (nutriflex omega special) (aminoaciziemulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 114Combinații (oliclinomel N4-550E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 115Combinații (oliclinomel N6-900E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 116Combinații (oliclinomel N7-1000E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 117Combinații (olimel N5E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 118Combinații (olimel N7) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 119Combinații (olimel N7E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 120Combinații (olimel N9) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 121Combinații (olimel N9E) (aminoacizi, emulsie lipidică și glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 122Combinații (omegaven) (emulsie lipidică, ulei de pește, glicerol și fosfatide) emulsie perf.  +
  II - 123Combinații (periolimel N4E) (aminoacizi, emulsie lipidică, glucoză și electroliți, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf.  +
  II - 124Combinații (rehydron) (săruri de rehidratare) pulb. pt. sol. orală  +
  64Combinații (smofkabiven central) [soluție alimentație parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanț mediu/ulei pește, glucoză, electroliți)] emulsie perf.  +
  63Combinații (smofkabiven central fără electroliți) [soluție alimentație parenterală complexă (aminoacizi 10%, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanț mediu/ulei pește, glucoză)] emulsie perf.  +
  65Combinații (smofkabiven peripheral) [soluție alimentație parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanț mediu/ulei pește, glucoză,electroliți)] emulsie perf.  +
  II - 134Combinații (soluție Ringer) sol. perf.  +
  II - 132Combinații (soluție Ringerlactat) sol. perf.  +
  66Combinații [sulfat de atropină, ergoton (alcaloizi totali din cornde secară), clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic] compr. film.  +
  II - 135Combinații (tracutil) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf.  +
  67Combinații (vitalipid N adult) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conținut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriția parenterală, la sugari și copii cu vârsta peste 11 ani) conc. pt. emulsie perf.  +
  68Combinații (vitalipid N infant) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conținut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriția parenterală, la sugari și copii cu vârsta până la 11 ani) conc. pt. emulsie perf.  +
  70Complex de fier (III) izomaltozat sol. inj./perf. 100 mg/ml +
  71Complex de hidroxid de fier (III) sucroză sol. inj./perf. 20 mg/ml +
  72Cyanocobalaminum sol. inj. 1000 мg/ml +
  74Dalteparinum sol. inj.  +
  76Daptomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  77Desfluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 141Desloratadinum compr. 5 mg +
  II - 142Desloratadinum compr. film. 5 mg +
  II - 143Desloratadinum compr. orodispersabile 5 mg +
  II - 144Desloratadinum liof. oral 5 mg +
  II - 145Desloratadinum sirop 0,5 mg/ml +
  II - 146Desloratadinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 147Desmopressinum compr. 0,2 mg +
  78Desmopressinum liof. oral 120 мg +
  79Desmopressinum liof. oral 240 мg +
  80Desmopressinum liof. oral 60 мg +
  II - 148Dexamethasonum sol. inj. 4 mg/ml +
  81Dexketoprofenum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 50 mg/2 ml +
  82Dexmedetomidinum conc. pt. sol. perf. 100 micrograme/ml +
  83Dexpanthenolum gel oft. 5% +
  84Dexpanthenolum spumă cut. 46,30 mg/g +
  II - 151Dextranum sol. perf.  +
  II - 152Diazepamum compr. 10 mg +
  85Diazepamum sol. inj. 10 mg/2 ml +
  86Diazepamum sol. rectală 10 mg/2,5 ml +
  87Diazepamum sol. rectală 5 mg/2,5 ml +
  II - 155Diclofenacum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 153Diclofenacum sol. inj. 25 mg/ml +
  88Digoxinum compr. 0,25 mg +
  II - 156Digoxinum sol. inj. 0,25 mg/ml +
  89Diosmectita pulb. pt. susp. orală 3 g/plic +
  II - 158Diverse (apă pentru preparate injectabile) solv. pt. uz parent.  +
  90Diverse (curosurf 120 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 120 mg +
  91Diverse (curosurf 240 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 240 mg +
  92Diverse (dentocalmin) (soluție cu lidocaină, levomentol și fenol) sol. dent.  +
  93Dobutaminum conc. pt. sol. perf. 12,5 mg/ml +
  94Dobutaminum sol. perf. 250 mg +
  II - 161Dopaminum conc. pt. sol. perf. 200 mg/10 ml +
  II - 162Dopaminum conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml +
  95Doripenemum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 163Drotaverinum caps. 40 mg +
  II - 164Drotaverinum compr. 40 mg +
  96Drotaverinum sol. inj. 40 mg/2 ml +
  97Enalaprilum sol. inj./perf. 1,25 mg/ml +
  98Enoxaparinum sol. inj.  +
  II - 165Ephedrini hydrochloridum sol. inj. 50 mg/ml +
  101Epinephrinum sol. inj. 1 mg/ml +
  II - 166Epoetinum sol. inj. în seringă preumplută +
  102Abrogat    
  103Abrogat    
  104Abrogat    
  105Abrogat    
  106Abrogat    
  107Abrogat    
  108Ergometrinum sol. inj. 0,2 mg/ml +
  109Ertapenemum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 180Esomeprazolum pulb. pt. sol. perf./inj. 40 mg +
  110Etamsylatum sol. inj. 250 mg/2 ml +
  111Etomidatum emulsie inj. 2 mg/ml +
  II - 184Abrogat    
  II - 185Abrogat    
  II - 186Abrogat    
  II - 187Abrogat    
  II - 188Abrogat    
  II - 189Abrogat    
  II - 191Abrogat    
  II - 192Abrogat    
  II - 193Abrogat    
  II - 190Abrogat    
  II - 198Abrogat    
  II - 196Abrogat    
  II - 197Abrogat    
  II - 194Abrogat    
  II - 195Abrogat    
  II - 199Famotidinum compr. film. 20 mg +
  II - 200Famotidinum compr. film. 40 mg +
  114Famotidinum pulb+solv. pt. sol. inj./perf. 20 mg +
  II - 202Fentanylum sol. inj. 50 micrograme/ ml +
  115Fibrinogen uman pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 203Fluconazolum sol. perf. 2 mg/ml +
  117Flumazenilum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 0,1 mg/ml +
  116Flumazenilum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  118Fluoresceinum sodium sol. inj. i.v. 10% +
  125Fluticasonum furoatum spray nazal susp. 27,5 мg/puf +
  126Fluticasonum propionat spray nazal susp. 0,05 g/100 g +
  127Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 125 мg/doză +
  128Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 250 мg/doză +
  129Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 50 мg/doză +
  130Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 0,5 mg/2 ml +
  131Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 2 mg/2 ml +
  121Fluticasonum pulb. inhal. 100 micrograme +
  122Fluticasonum pulb. inhal. 250 micrograme +
  123Fluticasonum pulb. inhal. 500 micrograme +
  132Fondaparinux sodium sol. inj. în seringă preumplută +
  134Fortrans combinații (pulbere cu macrogol, sulfat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de potasiu) pulb. pt. sol. orală  +
  II - 204Furazolidonum compr. 100 mg +
  135Furosemidum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  II - 205Gabapentinum caps. 100 mg +
  136Gelatină succinilată sol. perf. 40 mg/ml +
  II - 206Gentamicinum sol. inj. 40 mg/ml +
  II - 208Gentamicinum sol. parent. 40 mg/ml +
  II - 210Glucosum sol. inj. 3,3 g/10 ml +
  II - 211Glucosum sol. perf. 5% +
  II - 212Glucosum sol. perf. 10% +
  138Glycerofosfatum conc. pt. sol. perf. 216 mg/ml +
  139Glycerolum supoz. 2100 mg +
  II - 213Haloperidolum picături orale - sol. 2 mg/ml +
  140Haloperidolum sol. inj. 50 mg/ml +
  141Haloperidolum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 214Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  142Hidrolizat de proteină din creier de porcină sol. inj./conc. pt. sol. perf. 215,2 mg/ml +
  II - 215Hydrocortisonum liof. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 216Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.100 mg +
  II - 217Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.500 mg +
  II - 218Hydrocortisonum sol. inj. i.v. 25 mg/5 ml +
  II - 221Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 100 g/l +
  II - 223Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 60 g/l +
  143Iloprostum sol. de inhalat prin nebuliz. 10 мg/ml +
  II - 225Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. inj. 500 mg/500 mg +
  II - 226Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg/500 mg +
  II - 227Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. susp. perf. 500 mg/500 mg +
  146Imunoglobulină anti-D sol. inj. 300 мg +
  145Imunoglobulină anti-D sol. inj. 625 UI/ml +
  144Imunoglobulină anti-D sol inj. în seringă preumplută 300 micrograme/2 ml +
  II - 228Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară pulb.+solv. pt. sol. perf. 5% +
  II - 229Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 5% +
  II - 230Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 100 mg/ml +
  II - 231Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 10 g/200 ml +
  II - 232Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 1 g/20 ml +
  II - 233Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 2,5 g/50 ml +
  II - 234Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 50 mg/ml +
  II - 235Imunoglobulină normală pt.adm. intravasculară sol. perf. 5 g/100 ml +
  II - 237Imunoglobulină umană normală sol. perf. 50 g/l +
  II - 236Imunoglobulină umană normală sol inj. 165 mg/ml +
  II - 238Insuline umane sol. inj. 100 UI/ml +
  II - 239Insuline umane sol. inj. în cartuș 100 UI/ml +
  II - 240Insuline umane sol. inj. în flacon 100 UI/ml +
  II - 241Insuline umane sol. inj. în stilou injector preumplut 100 UI/ml +
  147Iohexolum sol. inj. 240 mg I/ml +
  148Iohexolum sol. inj. 300 mg I/ml +
  149Iohexolum sol. inj. 350 mg I/ml +
  150Iomeprolum sol. inj. 714,4 mg/ml +
  151Ioversolum sol. inj./perf. 741 mg/ml +
  II - 242Isofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 244Isofluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 245Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 149 mg/ml +
  II - 246Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 150 mg/ml +
  II - 247Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 74,56 mg/ml +
  II - 248Ketaminum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  II - 249Ketaminum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 250Ketoprofenum caps. elib. prel. 100 mg +
  II - 251Ketoprofenum compr. film. 100 mg +
  II - 252Ketoprofenum liof. + solv. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 254Ketoprofenum sol. inj./conc. sol. perf. 100 mg/2 ml +
  II - 253Ketoprofenum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  II - 255Ketorolacum tromethamin compr. film. 10 mg +
  II - 256Ketorolacum tromethamin sol. inj. 30 mg/ml +
  II - 257Lactulosum gel oral 650 mg/ml +
  II - 258Lactulosum lichid oral 66,7% +
  II - 259Lactulosum sirop 65% +
  II - 260Lactulosum sirop 650 mg/ml +
  II - 261Lactulosum sol. orală 10 g/15 ml +
  II - 262Lactulosum sol. orală 660 mg/ml +
  II - 263Lactulosum sol. orală 667 mg/ml +
  II - 264Lactulosum sol. orală 670 mg/ml +
  152Levetiracetamum conc. pt. sol. perf. 100 mg/ml +
  153Levobupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 265Levocetirizinum compr. film. 5 mg +
  II - 267Levocetirizinum pic. orale, sol. 5 mg/ml +
  II - 268Levocetirizinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 271Levofloxacinum sol. perf. 5 mg/ml +
  154Levosimendanum conc. pt. sol. perf. 2,5 mg/ml +
  155Lidocainum emplastru medicamentos 5% +
  II - 276Lidocainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 278Lidocainum sol. inj. 80 mg/2ml +
  II - 272Lidocainum sol inj. 20 mg/ml +
  II - 279Lidocainum spray - sol. 10% +
  156Linezolidum sol. perf. 2 mg/ml +
  II - 280Loperamidum caps. 2 mg +
  II - 281Loperamidum compr. 2 mg +
  II - 282Loratadinum compr. 10 mg +
  II - 283Loratadinum sirop 1 mg/ml +
  II - 285Loratadinum susp. orală 5 mg/5 ml +
  II - 286Magnesii sulfas sol inj. 204,7 mg/ml +
  II - 287Magnesii sulfas sol inj. 409,5 mg/ml +
  II - 289Mannitolum sol. perf. 200 mg/ml +
  159Medazepamum compr. 10 mg +
  II - 295Meropenemum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 292Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1 g +
  II - 293Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 500 mg +
  II - 296Metamizolum natrium compr. 500 mg +
  162Metamizolum natrium sol. inj. 1g/2 ml +
  II - 297Metamizolum natrium supoz. 300 mg +
  163Methylprednisolonum liof. + solv. pt. sol. inj. 500 mg/7,8 ml +
  164Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 125 mg +
  165Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 500 mg +
  166Methylprednisolonum liof. și solv. pt. sol. inj 125 mg/2 ml +
  167Methylprednisolonum liof. și solv. pt. sol. inj 250 mg/4 ml +
  168Methylprednisolonum liof. și solv. pt. sol. inj 40 mg/1 ml +
  169Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.125 mg +
  170Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.500 mg +
  II - 305Metoclopramidum compr. 10 mg +
  171Metoclopramidum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 306Metoprololum compr. 50 mg +
  II - 307Metoprololum compr. elib. prel. 50 mg +
  172Metoprololum sol. inj. 5 mg/5 ml +
  II - 310Metronidazolum sol. perf. 5 mg/ml +
  173Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 100 mg +
  174Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  175Midazolamum sol. inj. 1 mg/ml +
  176Mivacurium sol. inj./perf. 10 mg/5ml +
  178Morphynum sol. inj. 20 mg/ml +
  179Moxifloxacinum sol. perf. 400 mg/250 ml +
  180Nadroparinum sol. inj.  +
  II - 311Naloxonum sol. inj. 0,4 mg/ml +
  182Naltrexonum compr. film. 50 mg +
  II - 312Naproxenum compr. 200 mg +
  II - 313Naproxenum compr. film. 200 mg +
  II - 314Naproxenum compr. film. 275 mg +
  II - 315Natrii Chloridum conc. pt. sol. perf. 5,85% +
  II - 318Natrii Chloridum solv. pt. uz parent. 9 mg/ml +
  II - 319Natrii hydrogeni carbonas sol. perf. 8,4% +
  183Nefopamum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  184Neostigmini metilsulfas sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 320Nimesulidum gran. pt. susp. orală 100 mg/plic +
  185Nimodipinum compr. 30 mg +
  186Nimodipinum compr. film. 30 mg +
  187Nimodipinum sol. perf. 10 mg/50 ml +
  II - 321Nitroglycerinum compr. elib. prel. 2,6 mg +
  II - 322Nitroglycerinum compr. subling. 0,5 mg +
  II - 323Nitroglycerinum sist. terap. transderm. 25 mg +
  188Noradrenalinum conc. pt. sol. perf. 0,2% +
  189Obidoximi chloridum sol. inj. 250 mg/ml +
  190Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 20 mg +
  191Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 10 mg +
  192Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 30mg +
  196Octreotidum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  193Octreotidum sol inj. 100 micrograme/ml +
  194Octreotidum sol inj. 500 micrograme/ml +
  195Octreotidum sol inj. 50 micrograme/ ml +
  II - 324Omeprazolum compr. gastrorez. 20 mg +
  II - 326Omeprazolum pulb. pt. sol. perf. 40 mg +
  II - 328Ondansetronum sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  II - 327Ondansetronum sol. inj. 2 mg/ml +
  197Oxybuprocaini hydrochloridum pic. oft. - sol.  +
  198Oxytocinum sol. inj. 5 UI/ml +
  199Pancuronii bromidum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 330Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg +
  II - 329Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  II - 331Paracetamolum compr. 500 mg +
  II - 332Paracetamolum compr. ef. 500 mg +
  II - 333Paracetamolum compr. film. 500 mg +
  II - 334Paracetamolum compr. orodispersabile 500 mg +
  II - 335Paracetamolum sol. perf. 10 mg/ml +
  201Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg +
  202Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 40 mg +
  203Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 20 mg +
  204Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  205Pentazocinum sol. inj. 30 mg/ml +
  206Pentoxifyllinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/5 ml +
  207Pethidinum sol. inj. 50 mg/ml +
  208Phenobarbitalum sol. inj. 10% +
  II - 337Phenytoinum sol. inj. 50 mg/ml +
  209Phytomenadionum sol. inj. 10 mg/ml +
  210Pilocarpinum pic. oft., sol 10 mg/ml +
  211Pilocarpinum pic. oft., sol 20 mg/ml +
  II - 338Piperacillinum + Tazobactamum pulb. pt. sol. inj./perf. 4 g/0,5 g +
  212Piracetamum sol. inj. 1 g/5 ml +
  213Polygelinum sol. perf. 3,5% +
  II - 341Povidonum Iodinatum sol. cut. 100 mg/ml +
  II - 342Povidonum Iodinatum sol. cut. 75 mg/ml +
  214Povidonum Iodinatum unguent 100 mg/g +
  II - 343Prednisonum compr. 5 mg +
  215Pregabalinum caps. 50 mg +
  216Propafenonum sol. inj. 70 mg/20 ml +
  II - 345Propofolum emulsie inj./perf. 10 mg/ml +
  II - 346Propofolum emulsie inj./perf. 20 mg/ml +
  217Pyridostigmini bromidum draj. 60 mg +
  218Pyridoxinum sol. inj. 250 mg/5 ml +
  219Pyridoxinum sol. inj. 50 mg/2 ml +
  II - 349Ranitidinum compr. 150 mg +
  II - 350Ranitidinum compr. ef. 150 mg +
  II - 351Ranitidinum compr. film. 150 mg +
  II - 353Ranitidinum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 352Ranitidinum sol. inj. 25 mg/ml +
  II - 354Remifentanilum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 1 mg +
  220Reteplasum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 10 U +
  221Reviparinum sol. inj.  +
  223Rifaximinum compr. film. 200 mg +
  225Rocuronium bromide sol. inj./perf. 10 mg/ml +
  224Rocuronium bromide sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 355Ropivacainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 356Ropivacainum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 357Salbutamolum pulb. de inhal. 100 мg/doză +
  226Salbutamolum sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 359Salbutamolum susp. inhal. presurizată 100 micrograme/doză +
  II - 361Sevofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 363Simethiconum pic. orale, emulsie 100 mg/ml +
  II - 364Simethiconum pic. orale, emulsie 40 mg/ml +
  II - 365Simethiconum susp. orală  +
  II - 366Simvastatinum compr. film. 20 mg +
  227Combinații (soluție de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 10% +
  228Combinații (soluție de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 5% +
  229Streptokinasum liof. pt. sol. inj./perf. 1500000 UI +
  230Sufentanilum citratum sol. inj. 5 мg/ml +
  231Sufentanilum citratum sol. inj. 50 мg/ml +
  232Sugammadexum sol. inj. 100 mg/ml +
  II - 368Sulfadiazinum cremă 10 mg/g +
  233Sulfamethoxazolum + trimethoprimum sol. perf. 400 mg/80 mg +
  234Suxamethonii chloridum sol. inj. 0,1 g/5 ml +
  236Teicoplaninum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 400 mg +
  II - 369Telmisartanum compr. 40 mg +
  II - 370Telmisartanum compr. film. 40 mg +
  237Tenecteplazum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 5 mg/ml (1000 u/ml) +
  238Terlipressinum liof.+ solv. pt. sol. inj. 1 mg +
  239Thiaminum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  240Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  241Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 500 mg +
  242Tigecyclinum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  243Tinzaparinum sol. inj.  +
  246Tolperisonum compr. film. 50 mg +
  247Tolperisonum draj. 50 mg +
  248Tolvaptan compr. 15 mg +
  249Tolvaptan compr. 30 mg +
  II - 371Tramadolum caps. 50 mg +
  II - 372Tramadolum compr. 50 mg +
  II - 373Tramadolum compr. film. 50 mg +
  II - 374Tramadolum compr. orodispersabile 50 mg +
  II - 375Tramadolum sol. inj. 100 mg +
  II - 377Tramadolum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 378Trimebutinum compr. 100 mg +
  II - 379Trimebutinum compr. film. 100 mg +
  II - 380Trimebutinum compr. film. elib. prel. 300 mg +
  II - 381Trimebutinum gran. pt. susp. orală 24 mg/5 ml +
  250Urapidilum conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  253Urapidilum sol. inj. 25 mg/5 ml +
  254Urapidilum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  255Vaccin tetanic adsorbit susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  II - 382Vancomycinum liof. pt. sol. perf./inj. 500 mg +
  II - 390Vancomycinum pulb. liof. pt. sol. perf./inj 1 g +
  II - 383Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 384Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 385Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 386Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 387Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  257Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 10 mg +
  258Vaccin de tip Bacillus Calmette Guerin (BCG) liof. pt. sol. inj.  +
  259Vaccin Hepatitic B pediatric (HB) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  260Vaccin conjugat difteric - tetanic - pertussis acelular, hepatitic B, polio inactivat, Haemophilus influenzae tipb(DTPa - HBV-IPV - Hib) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  261Vaccin conjugat difteric -tetanic -pertussis acelular, polio inactivat,Haemophilus influenzae tipb(DTPa - IPV-Hib) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  262Vaccin combinat rujeolă - oreion - rubeolă viu atenuat (ROR) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  263Vaccin conjugat difteric -tetanic - pertussis acelular, polio inactivat (DTPa - IPV) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  264Vaccin poliomielitic inactivat (VPI) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  265Vaccin diftero-tetanic tip adult (dT) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  266Vaccin pneumococic conjugat susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  267Vaccin gripal trivalent inactivat și purificat susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  268Vaccin Human Papilloma Virus (HPV) susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă  +
  256Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 4 mg +
  A_MS_1:1Isoniazidum compr. 100 mg ***+
  A_MS_1:2Isoniazidum compr. 300 mg ***+
  A_MS_1:4Rifampicinum caps. 150 mg **+
  A_MS_1:5Rifampicinum caps. 300 mg **+
  A_MS_1:6Combinații (Rifampicinum + Isoniazidum) caps. 300 mg + 150 mg***+
  A_MS_1:7Ethambutolum compr. film./caps. 250 mg ***+
  A_MS_1:8Ethambutolum compr. film./caps. 400 mg ***+
  A_MS_1:9Pyrazinamidum compr. 500 mg ***+
  A_MS_ 1:10 Streptomycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **+
  A_MS_ 1:11 Kanamycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **
  A_MS_ 1:12 Cicloserinum caps. 250 mg **
  A_MS_ 1:14 Ofloxacinum compr. film. 200 mg **)+
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. film. 500 mg **
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. cu elib. prel. 500 mg **
  A_MS_ 1:16 Moxifloxacinum compr. film. 400 mg **
  A_MS_ 1:18 Pyridoxinum compr. 250 mg **
  A_MS_2:1Amikacinum sol. inj. 1 g **
  A_MS_2:2Protionamidum compr. film. 250 mg **
  A_MS_2:3Levofloxacinum compr. film. 250 mg +
  A_MS_2:4Levofloxacinum compr. film. 500 mg +
  A_MS_2:5Capreomycinum sol. inj. 1 g ***+
  A_MS_2:7Linezolidum compr. film. 600 mg +
  A_MS_2:7Linezolidum compr. film. 600 mg  
  A_MS_2:8Bedaquilinum compr. 100 mg ****)+
  A_MS_2:9Delamanidum compr. film. 50 mg ****)+
  A_HIV Tipranavirum caps. moi 250 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 200 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 400 mg ****+
  A_HIV Emtricitabinum caps. 200 mg +
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum sol. orală 10 mg/ml ****+
  A_HIV Enfuvirtidum pulb.+solv. pt. sol. inj. 90 mg/ml ****+
  A_HIV Etravirinum compr. 100 mg ****+
  A_HIV Saquinavirum compr. film. 500 mg ****+
  A_HIV Raltegravirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum compr. film. 200 mg/50 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum sol. orală 80 mg/ml + 20 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum compr. film. 600 mg/300 mg ****+
  A_HIV Ritonavirum compr. film. 100 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum caps. 100 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum sol. orală 1% ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 150 mg ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 200 mg ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 300 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 50 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum caps. 100 mg 100 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum sol. orală 30 mg/ml ****+
  A_HIV Fosamprenavirum compr. film. 700 mg ****+
  A_HIV Fosamprenavirum susp. orală 50 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 300 mg/ 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 250 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 400 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. 200 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum susp. orală 50 mg/5 ml ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 100 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 400 mg ****+
  A_HIV Tenofovirum disoproxil compr. filmate 245 mg ****)+
  A_HIV Stavudinum caps. 30 mg ****+
  A_HIV Stavudinum caps. 40 mg ****+
  A_HIV Abacavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Abacavirum sol. orală 20 mg/ml ****+
  A_HIV Dolutegravirum comprimate film. 50 mg ****+
  A_HIV Rilpivirinum comprim. film. 25 mg ****)+
  A_HIVCombinații (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)compr. film.50 mg/600 mg/300 mg****)+
  A_HIVCombinații (Darunavirum + Cobicistatum)compr. film.800 mg/150 mg****)+
  A_HIVCombinații (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida)compr. film.200 mg/10 mg****)+
  A_HIVCombinații (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida)compr. film.200 mg/25 mg****)+
  A_HIVCombinații (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir)compr. film.150 mg/150 mg/200 mg/10 mg****)+
  1 Darunavirum compr. film. 75 mg  
  2 Darunavirum compr. film. 150 mg  
  3 Darunavirum compr. film. 800 mg  
  4 Darunavirum susp. orală 100 mg/ml  
  5 Etravirinumcompr. 25 mg  
  6 Etravirinumcompr. 200 mg  
  7 Azithromycinumcompr. filmate500 mg  
  8 Azithromycinumcompr. filmate 250 mg  
  9 Azithromycinum pulb. pt. susp. orală 200 mg/5 ml  
  10 Azithromycinumpulb. pt. susp. orală 100 mg/5 ml  
  11 Clarithromycinum compr. film. 250 mg  
  12 Clarithromycinum gran. susp. orală 125 mg/5 ml  
  13 Clarithromycinum gran.susp. orală 250 mg/5 ml  
  14 Fluconazolum caps. 50 mg  
  15 Fluconazolum caps. 100 mg  
  16 Fluconazolum caps. 150 mg  
  17 Sulfamethoxazolum + trimethoprinum compr. 400 mg + 80 mg  
  18 Sulfamethoxazolum + trimethoprinum susp. orală 25 mg/ml + 5 mg/ml  
   Medicamente oncologice
  HG_C2_ P61_1 Abrogat    
  HG_C2_ P61_1 Abrogat    
  HG_C2_ P61_1 Abrogat    
  HG_C2_ P61_1 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_2 Abrogat    
  HG_C2_ P61_3 Abrogat    
  HG_C2_ P61_3 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_4 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_6 Abrogat    
  HG_C2_ P61_7 Abrogat    
  HG_C2_ P61_8 Abrogat    
  HG_C2_ P61_8 Abrogat    
  HG_C2_ P61_8 Abrogat    
  1Acid adenozintrifosforic (Atp)   +
  2Acid aminocaproic   +
  3Acidum valproicum + săruri  +
  4Adenosinum sol. inj. 5 mg/ml +
  5Alfentanil 500 mcg/ml, fiole de 2 ml   +
  6Amikacinum sol. inj. 1 g/4 ml +
  7Amiodaronum sol. inj. 50 mg/ml +
  8Aprotininum   +
  9Argatroban   +
  10Abrogat    
  11Aspirina injectabilă 500 mg/ml   +
  12Aztreonam injectabil   +
  13Abrogat    
  14Butorphanolum 2 mg/ml   +
  15Calcii chloridum   +
  16Carbetocinum sol. inj. 100 mcg/ml +
  17Cărbune activat   +
  18Abrogat    
  19Cefazolinum   +
  20Chlorpromazinum 25 mg 5 ml  +
  21Clismă 5% glicerină   +
  22Clonidinum   +
  23Cloramphenicol 1 g   +
  24Combinații (Sulfadiazinum Argenticum + Cerii Nitras)cremă 1%+ 22 mg/g +
  25Concentrat de complex protrombinic activat(Apcc)  +
  26Abrogat    
  27Abrogat    
  28Abrogat    
  29Dantrolen (*)   +
  30Abrogat    
  31Dexamethasonum compr. 0,5 mg +
  32Diazoxid   +
  33Dietă enterală specială oligopeptidică, 500 ml   +
  34Diltiazem   +
  35Diphenhydramină injectabil  +
  36Doxapran   +
  37Droperidol injectabil   +
  38Enoximonă   +
  39Esmolol   +
  40Fentolamină   +
  41Abrogat    
  42Gel lubrefiant anestezic   +
  43Glucacon   +
  44Heparinum sol. inj. 25.000 UI/5 ml +
  45Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  46Hidralazină 20 mg/ml   +
  47Isoprenalină   +
  48Ketaminum sulfat   +
  49Labetalol   +
  50Abrogat    
  51Methadonă 10 mg/ml 20 ml   +
  52Abrogat    
  53Abrogat    
  54Abrogat    
  55Milrinonum sol. inj. 10 mg/10 ml +
  56Nafazolinum + Clopheniraminum   +
  57Nalorphynum   +
  58Netilmicinum   +
  59Nicardipină   +
  60Nifuroxazidum   +
  61Nitroglycerinum sol. perf. 1 mg/ml +
  62Nitroprusiat de Na   +
  63Phenilephrină   +
  64Phenoxymethylpenicillinum (Penicilină V)   +
  65Pipecuronii bromidum   +
  66Preparat de nutriție enterală standard (pro- teine, glucide, lipide, oligoelemente, minerale și vitamine) 1 kcal/ml, 500 ml/flacon   +
  67Abrogat    
  68Protamini sulfas sol. inj. 1400 UI/ml +
  69Salbutamol   +
  70Ser antiviperin   +
  71Soluție hipercalorică pentru nutriție enterală cu 1,5 kcal, cu osmolari- tate de maximum 300 mosmol/l, 500 ml   +
  72Soluție alimentație enterală pentru copil de peste 1 an, 200 ml   +
  73Soluție alimentație enterală pentru copil de sub 1 an, 100 ml   +
  74Soluție alimentație enterală pentru copilul cusindrom de malabsorbție șialte suferințe intestinale500 ml   +
  75Soluție citrat de sodiu pentru dializă   +
  76Soluție Clumski   +
  77Sulfadiazinum cremă 1% +
  78Teniposidum 50 mg/5 ml fiole   +
  79Tobramicin injectabil   +
  80Vasopressin injectabil   +
  81Verapamil 80 mg   +
  82Abrogat    
  82^1Bevacizumabum conc. pt. sol. perf.