HOTĂRÂRE nr. 78 din 1 martie 2018pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 26 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Subvenția de la bugetul de stat acordată partidelor politice ai căror candidați de gen feminin au obținut mandate în alegeri se majorează conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 24 punctul 1, subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins: 1.1. Calculul subvenției majorate dublu proporțional cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminina) Coeficient de majorare dublu proporțională a subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de parlamentar:k = 2 x P_f/P_t,unde:P_f = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin;P_t = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri.b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de parlamentar:M_spf = S_p x kc) Coeficienții de repartizare a majorării dublu proporționale cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de către candidații de gen feminin pentru fiecare formațiune/ alianță/partid politic:z_p1 = P_f(p1)/Pfz_pn = P_f(pn)/Pf,unde:P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentar obținute în alegeri de candidați de gen feminin pentru formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn.d) Calculul valorii pentru majorarea dublu proporțională cu numărul de mandate de parlamentar obținute în alegeri de către candidații de gen feminin la nivel de formațiune/alianță/partid politic:M_spf(p1) = M_spf x z_p1M_spf(pn) = M_spf x z_pn3. La articolul 24 punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins: 2.1. Calculul subvenției majorate dublu proporțional cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin ai formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului Bucureștia) Coeficient de majorare dublu proporțională a subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:k_cj = 2 x C_ jf / C_ jt,undeC_ jf = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin ai formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București;C_ jt = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute de candidații formațiunilor/alianțelor/partidelor politice care au obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București.b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenției pentru formațiunile/alianțele/partidele politice ai căror candidați de gen feminin au obținut în alegeri mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:M_scjf = S_cj x k_cjc) Coeficienții de repartizare a majorării dublu proporționale cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de către candidații de gen feminin pentru fiecare formațiune/alianță/partid politic care a obținut la nivelul țării cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București:z_cj1 = C_ jf(p1)/C_ jf...z_cjn = C_ jf(pn) / C_ jf,unde:C_ jf(x) = numărul total de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de candidații de gen feminin pentru formațiunea/alianța/partidul politic p1, ... pn.d) Calculul valorii pentru majorarea dublu proporțională a subvenției cu numărul de mandate de consilier județean și de consilier general al municipiului București obținute în alegeri de către candidații de gen feminin la nivel de formațiune/alianță/partid politic:M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1...M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Marian Muhuleț
  București, 1 martie 2018.Nr. 78.-----