DECIZIE nr. 10 din 17 februarie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016  Ținând cont de Referatul Secretariatului General al Corpului de Arbitri nr. RGII/1.275 din 17 februarie 2016,în conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, și a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuțiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.
  Directorul general adjunct al
  Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Irina Lucan-Arjoca
  București, 17 februarie 2016.Nr. 10.  +  AnexăHOTĂRÂREA ARBITRALĂprivind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilorinterpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică afonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora,precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental șilucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sauexecutanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme,prin gestiune colectivă obligatorie