ORDIN nr. 228 din 13 februarie 2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic**)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.În baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilește componența Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.006/2008 pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  București, 13 februarie 2014.Nr. 228.  +  AnexaCOMPONENȚAComisiei de autorizare a distribuitorilorpentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic----------Titlul anexei a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.1. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte (la 07-03-2018, Punctul 1. din Anexa a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 2. Directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte (la 07-03-2018, Punctul 2. din Anexa a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 3. Directorul general al Direcției generale de legislație cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru4. Șeful de serviciu al Serviciului legislație avizare 1 din cadrul Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor Publice - membru5. Directorul general al Direcției generale de informații fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru6. Directorul general al Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru7. Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - membruNOTĂ:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui.În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.------