PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Crișuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2017
   +  CUPRINS  +  Abrevieri  +  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Crișuri  +  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Crișuri2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici  +  Capitolul 3 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor  +  Capitolul 4 Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Măsuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Crișuri4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Crișuri4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A.  +  Capitolul 5 Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat  +  Capitolul 6 Informarea și consultarea publicului  +  Capitolul 7 Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea/evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I., inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp  +  Bibliografie  +  PLANȘE Planșa nr. 1 Harta hipsometrică Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice Planșa nr. 3 Utilizarea terenului Planșa nr. 4 Zone afectate de inundații istorice semnificative Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%) Planșa nr. 7 Riscul la inundații în scenariul mediu Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore  +  ANEXE Anexa 6.1 Planul de comunicare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații Anexa 6.2 Chestionar privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații Anexa 6.3 Newsletter nr. 1 Anexa 6.4 Pliant P.M.R.I. Anexa 7.1 Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generate de inundații  +  TABELE Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametrii hidrologici caracteristici Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice Tabel 2-2 Derivații de ape mari Tabel 2-3 Diguri Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente Tabel 2-6 Poldere Tabel 2-7 Debite maxime înregistrate pe râuri din spațiul hidrografic Crișuri în timpul viiturii din mai 1970 Tabel 2-8 Niveluri și debite în spațiul hidrografic Crișuri în perioada 7 - 13 mai 1989 Tabel 2-9 Niveluri și debite în spațiul hidrografic Crișuri în decembrie 1995 Tabel 2-10 Inundații istorice în spațiul hidrografic Crișuri Tabel 2-11 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Crișuri în cazul scenariului mediu Tabel 2-12 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Crișuri Tabel 2-13 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații Tabel 2-14 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Crișuri Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%) Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național Tabel 4-3 Centralizator măsuri aplicabile la nivel A.B.A. Crișuri Tabel 4-4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. pentru Spațiul Hidrografic Crișuri Tabel 4-5 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de zone (nedeclarate A.P.S.F.R. la raportarea din 2012) cu risc de flash-floods sau în care s-au înregistrat viituri majore în perioada 2010 - 2015, conform Rapoartelor de Sinteză, aferente A.B.A. Crișuri Tabel 4-6 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundații Tabel 4-7 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. Crișuri Tabel 5-1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național  +  FIGURI Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Alb Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Negru Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Repede Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Barcău Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Ier Figura 2-6 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Crișuri Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Crișuri  +  Abrevieri A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă A.M.C. - Aparate de măsură și control A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române" A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie A.R.A. - Asociația Română a Apei A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" B.H. - Bazin Hidrografic C.E. - Comisia Europeană C.F.R. - Compania Națională de Căi Ferate C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă C.J. - Consiliul Județean C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență C.M.R. - Centrul Meteorologic Regional C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor D.B.H. - District de Bazin Hidrografic D.C.A. - Directiva Cadru Apă D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R. D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I. DC - Drum Comunal DE - Drum European DJ - Drum Județean DN - Drum Național E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați F.I.R. - Formație de Intervenție Rapidă G.A. - Gospodărirea Apelor HH - Hărți de hazard la inundații HR - Hărți de risc la inundații I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean LDE - Linie Dublă Electrificată LDN - Linie Dublă Neelectrificată LEL - Linie cu Ecartament Larg LI - Linie Închisă LII - Linie Îngustă LN - Linie Neinteroperabilă LSE - Linie Simplă Electrificată LSN - Linie Simplă Neelectrificată M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice MDT - Modelul Digital al Terenului M.E. - Ministerul Energiei M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice MHC - Microhidrocentrală M.M.A.P. - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații M.S. - Ministerul Sănătății M.T. - Ministerul Transporturilor ONG - Organizație Neguvernamentală P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie P.E.B. - Potențial Ecologic Bun P.F. - Persoană Fizică P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare" P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor pe bazine hidrografice P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal PAT - Planul de Amenajare a Teritoriului PATN - Planul de Amenajare a Teritoriului Național PATZ - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal PET - Polietilena tereftalat R.E.B.A.R. - Registrul Național al Barajelor din România R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire a Apelor S.A. - Societate pe Acțiuni S.C. - Societate Comercială S.C.I. - Situri de importanță comunitară S.C.P.P. - Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă S.E.B. - Starea Ecologică Bună S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor S.H. - Spațiu Hidrografic S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent S.I.M.I.N. - Sistemul Meteorologic Integrat Național S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică S.P.B.H.H. - Serviciul de Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată STAS - Standard de Stat TVR - Televiziunea Română U.A.T. - Unitate Administrativ-Teritorială U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice UE - Uniunea Europeană U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România U.P.B. - Universitatea Politehnica București U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk CLC - Corine Land Cover DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters DSS - Decision Support System EEA - European Economic Area FRMPs - Flood Risk Management Plans GIS - Geographic Information System GPRS - General Packet Radio Service GSM - Global System for Mobile Communications I.E.D. - Industrial Emissions Directive IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control JRC - Joint Research Centre LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging NAVTEQ - Navigation Technologies OSM - Open Street Map P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment UoM - Unit of Management VPN - Virtual Private Network WATMAN - Information System for Integrated Water Management WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans WG-Floods - Working Group Floods WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet WIMS - Water Management System WISE - Web-based Inquiry Science Environment WSR - Weather Surveillance Radar  +  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Crișuri În administrarea A.B.A. Crișuri se află spațiul hidrografic Crișuri, având o suprafață de 14860 kmp (reprezentând circa 6,3% din teritoriul țării). Bazinul Crișurilor este situat în partea vestică a României și este încadrat între 47°06' și 47°47' latitudine nordică și 20°04' și 23°09' longitudine estică. Se învecinează cu bazinele: Someș la nord și nord - est, Mureș la sud și sud - est, iar la vest cu Ungaria. Suprafața totală a spațiului hidrografic este de 25537 kmp, și se desfășoară pe teritoriul a două state: România și Ungaria. Principalele râuri se unesc două câte două pe teritoriul Ungariei, formând un singur curs care confluează cu Tisa.  +  Relieful Relieful spațiului hidrografic Crișuri este compus din 3 zone geomorfologice: munți (în proporție de 22,4%), dealuri (20,2%) și câmpii (48,4%), eșalonate în ordine de la est la vest și prezentând altitudini între 1842 m (Vârful Curcubăta Mare din Munții Bihor) și 85 m (în Câmpia Crișului Alb). Zona de munte se încadrează în marea unitate a Carpaților Apuseni și este reprezentată prin munți înalți de 1600 - 1800 m (Munții Bihorului), mijlocii de 800-1200 m (Munții Metaliferi) și joși de 600-800 m (Munții Zărand, Codru - Moma, Pădurea Craiului, Plopiș), despărțiți prin depresiuni (Brad, Hălmagiu, Huedin, Gurahonț, Beiuș, Borod) și teritorii joase colinare ce pătrund adânc în munți ca niște golfuri de câmpie. Relieful acestei zone apare fragmentat fie de văi adânci și înguste cu versanți împăduriți (Munții Bihorului, Zărand), fie de văi în formă de chei cu pereți abrupți în regiunile calcaroase (Munții Metaliferi, Pădurea Craiului), fie de văi largi în zona munților cu altitudine joasă. Zona dealurilor formează o treaptă mai joasă și îngustă la poalele munților, cu înălțimi de 250 - 650 m, cu văi largi și terase. Astfel sunt Dealurile Pădurii Craiului între Crișul Negru și Crișul Repede, Dealurile Ghepișului între Crișul Repede și marginea Munților Plopiș, zona dealurilor cu aspect de platformă străbătută de râul Barcău. Zona de câmpie face parte din marea unitate a Câmpiei Tisa. Este o arie de aluvionare intensă, străbătută de ape curgătoare cu direcția est - vest. Râurile cu albii abia schițate fac meandre, unele dintre ele părăsite. În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic Crișuri.  +  Geologia Din punct de vedere geologic, teritoriul administrat de A.B.A. Crișuri prezintă particularități în funcție de unitățile de relief peste care este suprapus. Carpații Apuseni sunt alcătuiți din formațiuni cristaline, sedimentare (de tip fliș), dar și vulcanice. Pătura sedimentară este de vârstă mezozoică și este dominată de călcare și dolomite. Dealurile de Vest au fundamentul cristalin (precambrian - paleozoic) faliat, nivelat și ulterior afectat de ridicări și scufundări diferite, reprezentat prin blocuri situate la adâncimi diferite, peste care sunt sedimente (gresii, marne, nisipuri etc.) dispuse monoclinal. Câmpia de Vest, suprapusă peste Depresiunea Panonică, prezintă fundamentul cristalin, peste care se găsește un sedimentar mezozoic, apoi o cuvertură sedimentară neozoică, și deasupra depozite mai noi pleistocene și holocene (argilă, loess, nisipuri eoliene, nisipuri lacustre), cu grosimi de până la 400 m.  +  Clima Din punct de vedere climatic, spațiul hidrografic Crișuri beneficiază de un climat continental temperat, de tip panonic, caracterizat de o interferență a influențelor de tip mediteranean, baltic și continental. Pentru acest spațiu se remarcă următoarele caracteristici ale factorilor climatici: ● precipitațiile medii anuale prezintă valori de până la 1600 mm în zona montană, 650 - 800 mm în zona de dealuri și 550 - 600 mm în zona de câmpie; ● temperatura medie multianuală variază între 4°C în zona montană (la Stâna de Vale) și peste 10°C în zona de câmpie (la Oradea, Salonta, Chișineu Criș); ● evapotranspirația este maximă în sezonul cald. Evaporarea potențială atinge sub 600 mm în zona de deal și în jurul valorii de 650 mm în zona de câmpie, iar în zona montană ajunge la 450 mm.  +  Resursa de apă Spațiul hidrografic Crișuri cuprinde apele unei rețele hidrografice cadastrate însumând 365 cursuri de apă cadastrate și 5785 km (7,3% din lungimea totală a rețelei cadastrate în țară și o densitate de 0,39 km/kmp, superioară față de media pe țară - 0,33 km/kmp, și variază între 0,7 - 0,9 km/kmp în zona montană și 0,1 - 0,3 km/kmp în zona de câmpie). Principalul râu din spațiul hidrografic Crișuri este considerat Crișul Alb din cauza lungimii sale maxime de la izvor. Acesta confluează pe teritoriul Ungariei cu Crișul Negru, formând Crișul Dublu. Acesta colectează o serie de pâraie de câmpie din România, de pe interfluviul Crișul Negru - Crișul Repede, cum sunt: Culișerul, Barmodul și Ghepeșul. Mai în aval în Crișul Dublu se varsă și Crișul Repede, după ce acesta a primit pe Barcău cu Ier. Crișul Alb (cod cadastral III - 1) izvorăște de pe pantele estice ale Munților Bihorului, râul având o lungime de 234 km pe teritoriul României, panta medie de 4o și un coeficient de sinuozitate de 1,92, iar suprafața bazinului colector este de 4240 kmp. Colectează 42 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Sebiș, Sighișoara, Cigher (L = 56 km, S = 856 kmp), Matca (L = 41 km, S = 257 kmp), Canalul Morilor (L = 45 km, S = 630 kmp), Canalul Militar (L = 23 km, S = 175 kmp) și Budieru. Crișul Negru (cod cadastral III -1.42) izvorăște de pe versantul nordic al Vârfului Curcubăta, de la altitudinea de 1 460 m, din apropierea izvoarelor Arieșului Mic. Râul are o lungime de 164 km pe teritoriul României, panta medie de 8la mie și un coeficient de sinuozitate de 1,50, iar suprafața bazinului colector este de 4237 kmp. Colectează câte 16 afluenți de pe ambele părți, cei mai importanți fiind: Crișul Pietros (L = 32 km, S = 229 kmp), Valea Roșie/Roșia (L = 28 km, S = 298 kmp), Holod (L = 60 km, S = 560 kmp), Țopa/Râu (L = 38 km, S = 276 kmp), Valea Nouă/Valea cea Mare, Beliu (L = 46 km, S = 395 kmp), Teuz (L = 87 km, S = 725 kmp), Frunziș. Crișul Repede (cod cadastral III -1.44) izvorăște de la o altitudine de 710 m în apropiere de localitatea Izvorul Crișului, dintr-o zonă deluroasă de pe marginea nordică a Depresiunii Huedinului. Râul are o lungime de 171 km pe teritoriul României, panta medie de 3o și un coeficient de sinuozitate de 1,47, iar suprafața bazinului colector este de 2986 kmp. Colectează 36 de afluenți, dintre care cei mai important sunt Călata, Săcuieu/Henț (L = 31 km, S = 226 kmp), Drăgan (L = 42 km, S = 254 kmp), Iad (L = 46 km, S = 220 kmp), Peța, Corhana (L = 38 km, S = 418 kmp). Barcăul (cod cadastral III -1.44.33) își are obârșia în platoul calcaros de sub Ponor, din apropierea satului Tusa. Râul are o lungime de 134 km pe teritoriul României, panta medie de 4o și un coeficient de sinuozitate de 1,72, iar suprafața bazinului colector este de 2005 kmp. Colectează 28 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt Bistra (L = 47 km, S = 175 kmp), Valea Fânețelor/Ghepeș (L = 30 km, S = 178 kmp). Ierul/Eriul (cod cadastral III - 1.44.33.28) are o lungime de 100 km pe teritoriul României, panta medie de 1o și un coeficient de sinuozitate de 1,55, iar suprafața bazinului colector este de 1392 kmp. Colectează 11 afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Checheț (L = 33 km, S = 151 kmp), Santău/Ceha (L = 35 km, S = 169 kmp), Rât, Salcia. În structura rețelei hidrologice se găsesc 101 de stații hidrometrice. În tabelul 1-1 sunt prezentați principalii parametri hidrologici ai celor mai importante cursuri de apă din spațiul hidrografic Crișuri.  +  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametrii hidrologici caracteristici
  Nr. crt.Râul Stația hidrometricăF (kmp)H(med)(m) Parametrii hidrologici
  Q(mediu) multianual(mc/s) Q(max)1%(mc/s) R (kg/s)
  1 Crișul Alb Chișineu Criș 348335122,8 810 7,59
  2 Crișul Negru Zerind 375035130,3 840 6,32
  3 Crișul Repede Oradea 217663025,4 1000 8,27
  4 Barcău Sălard 16862546,39 400 3,48
  5 Ier/Eriu Ianca 13461463,20 100 -
  În spațiul hidrografic Crișuri există 9 lacuri de acumulare importante, care au folosință complexă. În spațiul hidrografic Crișuri, se află un număr de două lacuri naturale cu apă dulce totalizând un volum de 1,95 mil.mc și însumând o suprafață de 51 ha. Lacul Ghioroc (48 ha - 1,92 mil.mc) este un lac de excavație, iar Lacul Ponoare (3 ha - 0,03 mil.mc) este de natură carstică. Resursa de apă de suprafață a spațiului hidrografic Crișuri, din râurile interioare, este de 2937,4 mil.mc, iar resursa de apă din apele subterane este de 788,4 mil.mc. În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic Crișuri.
   +  Solurile În spațiul hidrografic Crișuri solurile au o mare varietate ce este generată de acțiunea complexă exercitată de către condițiile litologice, formele de relief, factorii hidrogeologici, hidrologici, precum și cei topoclimatici. Solurile dominante aparțin următoarelor clase: cernisolurilor (CER) cu tipurile cernoziom (CZ), faeoziom (FZ) și rendzină (RZ); luvisolurilor (LUV) cu tipurile preluvosoluri (EL), luvosoluri(LV) și planosoluri (PL); cambisolurilor (CAM) cu tipurile eutricambosol (EC) și districambosol (DC); spodisolurilor (SPO) cu prepodzoluri (EP); hidrisolurilor (HID) cu tipurile gleiosol (GS) și stagnosol (SG); salsodisolurilor (SAL) cu solonețuri (SN); vertisoluri (VER) cu vertosoluri (VS); protisolurilor (PRO) cu tipurile aluviosol (AS), psamosol (PS) și litosol (LS); antrisolurilor cu antrosoluri (AT). Predomină cambisolurile (CAM) răspândite în regiunile montane și de dealuri și luvisolurile (LUV) întâlnite în regiunile de dealuri propriu-zise, depresiuni, podișuri, dar și câmpie.  +  Biodiversitatea Vegetația se caracterizează prin predominarea formațiunilor zonale de silvostepă (asociat, pe suprafețe mici, chiar de stepă și forestiere), a celor azonale de luncă și prin puternica transformare antropică a vegetației naturale. Vegetația forestieră este alcătuită din grupe de formațiuni: carpineto-făgete, goruneto- carpinete (care împreună ocupă cele mai mari suprafețe forestiere), gorunete cu horști, goruneto-cerete, gârnițeto-cerete, goruneto-făgete, precum și asociații de pajiști secundare pe locul fostelor păduri defrișate. Vegetația de silvostepă se caracterizează prin predominarea formațiunilor ierboase, întâlnindu-se însă rar și pâlcuri de vegetație lemnoasă. Pajiștile stepice ruderalizate, xerofile, mezofile de sărături și cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii suprafețelor arabile. Vegetația azonală de luncă este alcătuită dintr-o serie de specii ierboase și lemnoase caracteristice (sălcii, plopi, anini). Pe unele suprafețe lacustre cresc nufărul alb și galben. În ceea ce privește fauna, se întâlnesc grupări faunistice specifice stepei și silvostepei, pădurilor subxerofile de cer și gârniță, pădurilor mezofile în care predomină gorunul, a celor de fag, precum și fauna acvatică. În stepă și silvostepă se remarcă prezența rozătoarelor, dintre păsări dropia și prepelița, în pădurile subxerofile: chișcanul de câmp, fazanul, șopârla cenușie, în cele mezofile: lupul, vulpea, mistrețul, pisica sălbatică, sturzul, iar în pădurile de fag se întâlnesc: ursul, cerbul, jderul de pădure, veverița, ierunca, sitarul, broasca brună etc. Ihtiofauna sectoarelor de câmpie ale râurilor mari cuprinde zonele mrenei și ale crapului, iar râurile mici zona cleanului și cea a bibanului. Pe teritoriul administrat de A.B.A. Crișuri se găsesc teritorii aparținând de 2 parcuri naturale, 11 arii de protecție specială avifaunistică (S.P.A.) și 43 situri de importanță comunitară (S.C.I.) care fac parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. Nu există zone umede de interes comunitar.  +  Populație, așezări umane Din punct de vedere administrativ, spațiul administrat de A.B.A. Crișuri cuprinde teritoriul a 6 județe, respectiv: Hunedoara (6,3%), Arad (29%), Bihor (50,8%), Cluj (5,1%), Sălaj (3%) și Satu Mare (5,8%). Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, acest spațiu include teritorii aparținând de 2 regiuni de dezvoltare: 33,7% din Regiunea de Dezvoltare Vest și 66,3% din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. Populația totală este de circa 835420 locuitori, din care 357745 locuitori în mediul urban și 478675 locuitori în mediul rural. Cele mai importante aglomerări umane sunt: municipiile Oradea, Brad, Beiuș, Salonta, și orașele Huedin, Ștei, Tășnad, Chișineu-Criș, Ineu, Sântana.  +  Utilizarea terenului Modul de utilizare a terenului spațiului hidrografic Crișuri, este influențat de condițiile fizico-geografice, cât și de factorii antropici. Terenurile arabile reprezintă 20,2 %, pădurile 33,4 % și sunt dezvoltate în special în sectoarele montane și de dealuri înalte. Culturile perene au o dezvoltare relativ mare ocupând 41,6 %, iar celelalte categorii ocupă suprafețe mai reduse (0,27 % luciile de apă). În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic Crișuri.  +  Activitatea economică Principalele activități economice din spațiul hidrografic Crișuri sunt reprezentate de industrie și agricultură. Principalele ramuri industriale sunt: ● industria extractivă și prelucrarea țițeiului; ● industria pielăriei și încălțămintei; ● industria mobilei; ● industria chimică; ● industria confecțiilor; ● industria materialelor de construcții; ● industria construcțiilor; ● industria alimentară etc. În ceea ce privește agricultura, profilul dominant este dat de producția mixtă, vegetală și animală. Principalele produse agricole din spațiul hidrografic Crișuri sunt: porumbul, grâul, secara, ovăzul, orzul, cartofii, sfecla de zahăr, floarea - soarelui, legumele etc. Se întâlnesc condiții favorabile cultivării viței de vie pentru vin. Cea mai propice zonă pentru cultivarea pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, cireși și vișini) este Nușfalău.  +  Infrastructura Spațiul hidrografic Crișuri este traversat de 3 drumuri europene (E 60 Viena - Brașov - București, E 79 Oradea - Calafat - Craiova, E 671 Oradea - Timișoara), 4 drumuri naționale (DN 79A, DN 75, DN 19, DN 1H), totalizând împreună 578 km, și mai multe drumuri județene și comunale. Și rețeaua de căi ferate este destul de dezvoltată. Acest teritoriu este traversat de magistrala feroviară: 300 București - Brașov - Oradea. Transportul aerian este reprezentat prin Aeroportul Internațional Oradea, care este principala poartă de intrare în țară din zona nord - vestică.  +  Recreere și turism Spațiul hidrografic se caracterizează printr-o mare varietate a formelor de relief, motiv pentru care zona deține un potențial turistic ridicat. Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate și anume: izbucuri (Izbucul Boiului, Izbucul de la Călugări), avene (Avenul Iliei), peșteri (Peștera Câmpenească, peșterile Fânețe, Peștera Urșilor, Peștera Măgura, Peștera Meziad, peșterile Șura Boghii), sectoare de chei (Cheile Umbrărești, Cheile Galbenei), sectoare de defilee (Defileul Crișului Alb, Defileul Crișului Repede), Platoul Carstic Padiș, Cetățile Ponorului etc. De asemenea, în acest spațiu se găsesc numeroase arii protejate, cele mai importante fiind: Parcul Natural Apuseni și Parcul Natural Cefa. În continuare sunt amintite câteva exemple de situri S.C.I. și S.P.A.: ● Situri de tip S.P.A. sunt: Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, Lunca Barcăului, Câmpia Nirului - Valea Ierului, Valea Alceului, Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede, etc.; ● Situri de tip S.C.I. sunt: Câmpia Careiului, Câmpia Ierului, Beftia, Lunca Inferioară a Crișului Repede, Defileul Crișului Negru, etc.  +  Patrimoniul cultural Obiectivele culturale care se află pe teritoriul A.B.A Crișuri sunt numeroase și sunt constituite din vestigii aparținând tuturor epocilor istorice (zonele: Brad, Ribița, Baia de Criș, Vașcău, Nucet, Beiuș, Oradea), cetăți (Cetatea din orașul Ineu (1295), Cetatea din secolele XI - XII de la Oradea, Cetatea de Pământ de la Biharia, Cetatea Adorian de la Sălard), mânăstiri (Mănăstirea Buna Vestire, Mănăstirea Sfintei Cruci, Mănăstirea Izbuc, Mănăstirea Voievozi, Mănăstirea Stâna de Vale, schiturile Huța, Inand, Poiana Florilor, Sfântul Ioan Botezătorul, Valea lui Mihai), biserici vechi (biserica veche din Ineu (secolele XIII - XIV), Catedrala Romano - Catolica (1750 - 1790) și Biserica cu Lună de la Oradea, bisericile din lemn din Mierag, Totoreni, Sohodol, Dumbrăveni, Rieni, Beznea Brațca și Brădet), muzee (Muzeul Țării Crișurilor organizat în fostul Palat Episcopal (1762 - 1776) din Oradea, muzeele "Ady Endre" și "Iosif Vulcan" din Oradea, Muzeul Orășenesc de Istorie și Etnografie din Beiuș), monumente (Șirul Canonicilor, Teatrul de Stat și Primăria din Oradea, monument în stil baroc (1773), Moara din Sălard, Ștrandul Apollo din Băile Felix, Castelul Ordinului Premonstratens din Sânmartin) etc.
   +  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Crișuri2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Crișuri este prezentată schematic în figurile 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 și 2-5, respectiv pentru bazinele hidrografice ale râurilor Crișul Alb, Crișul Repede, Crișul Negru, Barcău și Ier. Spațiul hidrografic Crișuri deține un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conținând mai multe derivații de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul. Pentru alimentarea cu apă a unor folosințe (alimentări cu apă, irigații, piscicultură), cât și pentru colectarea apelor mari din interfluvii etc. au fost realizate 27 de aducțiuni și de derivații, dintre care se amintesc: ● Amenajarea râului Barcău - Lacul de Acumulare Vârșolț (de pe râul Crasna) - alimentarea cu apă potabilă a localităților Zalău și Șimleu Silvaniei; ● Canalul Colector - leagă Crișul Repede de Crișul Negru - alimentări cu apă, irigații, colector de desecare și de ape mari; ● Canalul Culișer - face legătura între Crișul Negru și Crișul Unit (de pe teritoriul ungar) - alimentări cu apă în zona Salonta și pe teritoriul ungar; ● Canalul Beliu - Cermei - Tăut - colector de ape mari din interfluviul râurilor Beliu - Crișul Negru; ● Canalul Morilor - derivație din Crișul Alb, cu un parcurs paralel cu râul, cu care confluează în amonte de frontieră - alimentări cu apă, irigații, colector de ape mari; ● Canalul Matca - derivează apa din Mureș în Crișul Alb - irigații, colector de ape mari. Lucrările existente de apărare împotriva inundațiilor aflate în funcțiune pe ansamblul spațiului hidrografic Crișuri, constau în regularizări de râuri, îndiguiri, consolidări de maluri, precum și acumulări permanente, nepermanente sau poldere. Dintre principalele lucrări realizate se menționează regularizarea Văii Ierului, regularizarea și îndiguirea cursului mijlociu si inferior al Barcăului și a principalilor săi afluenți de pe acest sector, îndiguirea Crișului Repede în municipiul Oradea și în aval până la frontieră, îndiguirea cursului inferior al Crișului Negru de la confluența canalului Beliu - Cermei - Tăuț și până la frontieră, regularizarea și îndiguirea cursului mijlociu și inferior al Teuzului în aval de Lacul de Acumulare (nepermanentă) Carand, îndiguirea Canalului Beliu - Cermei - Tăuț, îndiguirea cursului inferior al Crișului Alb între Bogsig și frontieră, îndiguirea și regularizarea Văii Cigherului în aval de Lacul de Acumulare Tăuț etc. Principalele lacuri de acumulare nepermanente (temporare), cu rol important în apărarea împotriva inundațiilor a localităților, obiectivelor economice și terenurilor agricole sunt: în bazinul hidrografic Ier - Andrid pe Valea Ierului, Simian - pe Valea Salcia și Galoșpetreu - pe Valea Rât; în bazinul hidrografic Barcău - Polderul Sălard pe Barcău; în bazinul hidrografic Crișul Negru - Polderele Tămașda și Zerind pe Crișul Negru, Acumularea nepermanentă Carand pe râul Teuz, Acumulările, Leveleș I și Leveleș II pe Canalul Beliu - Cermei - Tăuț; în bazinul hidrografic Crișul Alb - Polderul Chier pe Valea Dudița; în bazinul hidrografic Crișul Repede, cele patru acumulări complexe: Leșu, Drăgan, Lugașu și Țileagd. Prin aceste lucrări se asigură apărarea de inundații a unei suprafețe totale de cca. 264000 ha, a cca. 59000 gospodării, 157 obiective industriale, cca. 174 km căi ferate, cca. 1360 km drumuri etc. Dintre localitățile principale care beneficiază de lucrări de apărare se menționează: Marghita, Oradea, Aleșd, Huedin, Vașcău, Ștei, Beiuș, Brad, Sebiș, Ineu, Chișineu - Criș etc. În tabelele nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/dacrisuri/EPRI/3.%20Planul%20de%20Management%20al%20 riscului%20la%20Inundații.aspx
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Alb

  Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Negru

  Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Repede

  Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Barcău

  Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Ier
   +  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice
  Nr. crt. Denumirea   Cursul de apă   Codul cadastralJude-țul Localitatea   Deținătorul  
  1 2 3 4 5 6 7
  1  S.C. EDILUL BEIUȘ - ALIM. DELANI Crișul Negru  III-1.42   BH  DELANI  S.C. EDILUL S.A. (CUI: 8274620)
  2  S.C. EDILUL BEIUȘ  Crișul Negru  III-1.42   BH  BEIUȘ  S.C. EDILUL S.A. (CUI: 8274620)
  3  S.C. EDILUL - ALIM. MIZIEȘ Crișul Negru  III-1.42   BH  MIZIEȘ  S.C. EDILUL S.A. (CUI: 8274620)
  4  S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘS.A. CLUJ Crișul Repede  III-1.14   CJ  HUEDIN  COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. (CUI: 201217)
  5    S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L.   Culiser    II-1.43     BH    SALONTA    S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L. Odorheiu Secuiesc (CUI: 18246807)
  6  APASERV SATU MARE  Santău (Ceha)  III-1.44.33.28.3 SM  TĂȘNAD  FAMILY SERVICE S.R.L. (CUI: 8932352)
   +  Tabel 2-2 Derivații de ape mari
  Nr. crt.  Denumirea   Jude-țul   Comuna/ localitatea Cursul de apă derivat   Codul cadastral  Cursul de apăîn care se derivă Codul cadastral  Lungi-mea (km) Debitelederivate (mc/s) Deținătorul   
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1   GD 5504 CJ Derivație Aluniș (mal drept derivație Săcuieu) CJ   Săcuieu   Aluniș   III-1.44.3.4   Iad   III-1.44.10    0.7    0.05   Hidroelectrica S.A.  
  2  GD 3002 AR Aducțiune Beliu - Tăut   AR  Beliu  Beliu (2)  III-1.42.26a       31.8   66  E.L.H. Chișineu
  3   GD 3001 AR Aducțiune Canalul Morilor (Buteni-Pilu-Vărșand) AR   Crișul Alb   Canalul Morilor  III-1.40a   Crișul Alb   III-1    92    2.5   A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  4  GD 2 BH Derivație Culișer-Tăut-Salonta) BH  Salonta  Crișul Negru   III-1.42  Frontier a     48    A.B.A. Crișuri
  5   GD 7 BH Derivație CPE1   BH   Mădăraș   Crișul Negru   III-1.42   Cpe 2       12.5      A.N.I.F.- Filiala Teritorială Someș - Criș
  6   GD 8 BH Derivație CPE2   BH   Ant   Crișul Negru   III-1.42   Crișul Negru    III-1.42    8.8    3.5   A.N.I.F.- Filiala Teritorială Someș - Criș
  7  GD 3 BH Aducțiune Vad- Aștileu BH  Vadu Crișului Crișul Repede III-1.44       14.5   10  S.C. IDRORADEA S.R.L.
  8   GD 4 BH Aducțiune Tileagd-Săcădat- Fughiu    BH   Țileagd   Crișul Repede  III-1.44   Iad   III-1.44.10    11    90   Hidroelectrica S.A.
  9   GD 1 BH Canalul Colector (Tărian - Tămașda)    BH   Tămașda   Crișul Repede  III-1.44   Crișul Negru   III-1.42    61.8   3.5   A.B.A. Crișuri
  10 GD 5508 CJ Aducțiune Dara   CJ  Săcuieu  Dara  III-1.44.5.4  Iad  III-1.44.10   0.2  0.19  Hidroelectrica S.A.
  11 GD 6 BH Aducțiune Remeți - Munteni   BH  Remeți  Dasor  III-1.44.10.2 Iad  III-1.44.10   2.1  49  Hidroelectrica S.A.
  12 GD 14 BH Derivație Salhiș   BH  Remeți  Dasor  III-1.44.10.2 Iad  III-1.44.10   1.11  0.12  Hidroelectrica S.A.
  13 GD 5503 CJ Derivație Drăgan - Remeți CJ  Lunca Vișagului  Drăgan  III-1.44.5  Iad  III-1.44.10   4.3  40  Hidroelectrica S.A.
  14  GD 5510 CJ Derivație Mona (Anișel - Valea cu Pești) CJ   Lunca Vișagului    Drăgan   III-1.44.5   Iad   III-1.44.10    3   0.1   Hidroelectrica S.A.
  15 GD 9 BH Aducțiune Leșu - Remeți   BH  Remeți  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   8.1  8.5  Hidroelectrica S.A.
  16 GD 11 BH Aducțiune Iad-Cârligate-Drăgan   BH  Remeți  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   4.67  1.16  Hidroelectrica S.A.
  17 GD 12 BH Derivație Zimbru - Remeți   BH  Remeți  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   0.53  0.12  Hidroelectrica S.A.
  18 GD 13 BH Izvor amonteRemeți   BH  Remeți  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   1.16  0.21  Hidroelectrica S.A.
  19 GD 10 BH Derivația Iad - Drăgan   BH  Remeți  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   4.7  2.8  Hidroelectrica S.A.
  20 GD 5 BH Aducțiune Munteni - Bulz   BH  Munteni  Iad  III-1.44.10  Iad  III-1.44.10   4.3  49  Hidroelectrica S.A.
  21  GD 3003 AR Derivație Matca    AR  Andrei Șaguna  Mureș   III-1.39.10   Cigher       41.2   3   A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș -Mureș Inferior
  22 GD 5501 CJ Aducțiune Răcad - Drăgan   CJ  Săcuieu  Răcad  III-1.44.4.4  Iad  III-1.44.10   1   0.27 Hidroelectrica S.A.
  23 GD 5502 CJ Derivație gl Săcuieu - Drăgan CJ  Săcuieu  Săcuieu (Henț)  III-1.44.4  Iad  III-1.44.10   16.6  4.76 Hidroelectrica S.A.
  24 GD 5505 CJ Derivație Valea lui Șerp CJ  Săcuieu  Săcuieu (Henț)  III-1.44.4  Iad  III-1.44.10   0.50  0.07 Hidroelectrica S.A.
  25 GD 5506 CJ Derivație Rujet CJ  Săcuieu  Săcuieu (Henț)  III-1.44.4  Iad  III-1.44.10   0.60  0.04 Hidroelectrica S.A.
  26 GD 5507 CJ Aducțiune Bănișor CJ  Săcuieu  Vișag (Hordangusa)  III-1.44.4.5  Iad  III-1.44.10   0.50  0.05 Hidroelectrica S.A.
  27 GD 5509 CJ Aducțiune Zărnișoara   CJ  Săcuieu  Zarna  III-1.44.5.2  Iad  III-1.44.10   0.50  0.11 Hidroelectrica S.A.
   +  Tabel 2-3 Diguri
  Nr. crt.        Denumirea lucrării         Cursul de apă        Codul cadastral        Pozi- ția digu- lui (mal stâng /mal drept)MSIMD Jude-țul         Comuna/ localitatea        Lungimea (m)*        Înăl-țimeamedie(m)*      Material structură dig        PIF         Condițiile normale de exploatare Deținătorul         
  Proba- bili- tatea de de- pășire pco Q(calcul) (mc/s)     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1  LI 163 BH: Dig remuu mal stâng Alceu 0+000-2+100   Alceu   III-1.44.31    MS    BH   Toboliu    2100.00   4.50  Pământ   06/06/2011        A.B.A. Crișuri
  2  LI 162 BH: Dig mal drept Toboliu 0+000-1+860   Alceu   III-1.44.31    MD    BH   Toboliu    1860.00   2.50  Pământ   06/06/2011   5      A.B.A. Crișuri
  3 LI 136 BH: Ciuhoi - Cenaloș mal stâng  Almaș (3)  III-1.44.33.20   MS   BH  Sâniob   1700.00  1.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  4 LI 85 BH: Sârbi - Fegernic mal stâng  Almaș (3)  III-1.44.33.20   MS   BH  Sârbi   200.00  1.00 Pământ  02/22/1983  5    A.B.A. Crișuri
  5  LI 156 BH: Dig mal drept V. Almașului la Cenaloș   Almaș (3)   III-1.44.33.20    MD    BH   Sâniob    580.00   2.50  Pământ   02/22/1989   5      A.B.A. Crișuri
  6  LI 137 BH: Ciuhoi - C.F. Pod Cenaloș mal drept   Almaș (3)   III-1.44.33.20    MD    BH   Sâniob    630.00   1.50  Pământ   02/22/1991   5      A.B.A. Crișuri
  7 LI 128 BH: Sâniob - Sălard mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Sâniob   4100.00  2.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  8 LI 123 BH: Marghita - Abrămuț mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Marghita   8000.00  2.50 Pământ  02/22/1991  5   215  A.B.A. Crișuri
  9 LI 125 BH: Abrămuț - Sâniob mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Sâniob   1300.00  2.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  10 LI 121 BH: Marghita - Abram mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Marghita   4000.00  2.00 Pământ  02/22/1991  5   215  A.B.A. Crișuri
  11 LI 124 BH: Abramuț - Sâniob mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Sâniob   9800.00  2.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  12 LI 43 BH: Sântimbreu mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Sântimreu   16000.00  3.00 Pământ     5   255  A.B.A. Crișuri
  13 LI 82 BH: Marghita - Chiribiș mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Marghita   2300.00  2.00 Pământ  02/22/1983  5   215  A.B.A. Crișuri
  14 LI 122 BH: Marghita - Abrămuț mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Marghita   7500.00  2.00 Pământ  02/22/1991  5   215  A.B.A. Crișuri
  15 LI 126 BH: Ciuhoi - Sălard mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Sâniob   7100.00  2.50 Pământ  02/22/1987  5    A.B.A. Crișuri
  16 LI 127 BH: Ciuhoi - Sâniob mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Sâniob   2600.00  2.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  17  LI 149 BH: Marghita - S.I.R.D.E.S.C. mal stâng   Barcău (3)   III-1.44.33    MS    BH   Marghita    100.00   2.50  Pământ   02/22/1975   5    215   A.B.A. Crișuri
  18 LI 6503 SJ: mal stâng Barcău Ip  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   SJ  Ip   1830.00  2.00 Pământ  02/22/2001     A.B.A. Crișuri
  19 LI 6501 SJ: Barcău maldrept - Zăuan  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   SJ  Zăuan   3000.00  1.00 Pământ  02/22/1959     A.B.A. Crișuri
  20 LI 120 BH: Cohani - Suiug mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Cohani   1400.00  2.00 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  21 LI 81 BH: Marghita - Chiribiș mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Marghita   300.00  2.00 Pământ  02/22/1983  5   215  A.B.A. Crișuri
  22 LI 44 BH: Sălard - Frontieră mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Sălard   1750.00  3.00 Pământ  02/22/1967  5   255  A.B.A. Crișuri
  23 LI 148 BH: Marghita - I.T.A. mal stâng  Barcău (3)  III-1.44.33   MS   BH  Marghita   400.00  2.50 Pământ  02/22/1975  5   215  A.B.A. Crișuri
  24 LI 119 BH: Ghida - Balc mal drept  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   BH  Ghida   7000.00  2.00 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  25 LI 6502 SJ: mal drept Barcău Ip  Barcău (3)  III-1.44.33   MD   SJ  Ip   1320.00  1.50 Pământ  02/22/2001     A.B.A. Crișuri
  26 LI 3040 AR: Dig mal drept Beliu Talpoș  Beliu (1)  III-1.42.26a   MD   AR  Beliu   23600.00  4.00 Pământ     5   64  A.B.A. Crișuri
  27 LI 3042 AR: Dig mal drept Beliu - Tăut  Beliu (2)  III-1.42.28.4   MD   AR  Beliu   24500.00  2.50 Pământ  08/19/1981     A.B.A. Crișuri
  28 LI 3041 AR: dig mal stâng Beliu - Tăut  Beliu (2)  III-1.42.28.4   MS   AR  Beliu   31100.00  2.50 Pământ        A.B.A. Crișuri
  29 LI 112 BH: Pădurea Neagră mal stâng Bistra  III-1.44.33.15   MS   BH  Pădurea Neagră 500.00  2.00 Pământ  02/22/1978  1   105  Primăria Orașului Aleșd
  30 LI 84 BH: Chiribiș maldrept  Bistra  III-1.44.33.15   MD   BH  Chiribiș   2700.00  1.50 Pământ  02/22/1989  5   130  A.B.A. Crișuri
  31 LI 45 BH: Pădurea Neagră mal stâng Bistra  III-1.44.33.15   MS   BH  Pădurea Neagră 500.00  1.50 Pământ  02/22/1972  5   60  A.B.A. Crișuri 
  32 LI 83 BH: Chiribiș malstâng  Bistra  III-1.44.33.15   MS   BH Neagră Chiribiș   2400.00  1.50 Pământ  02/22/1983  5   130  A.B.A. Crișuri
  33 LI 117 BH: Borod - Gheghie mal drept Borod (Borozel)  III-1.44.14   MD   BH  Gheghie   200.00  1.00 Pământ  02/22/1980  5   S.C. ACOMIN S.A.
  34 LI 116 BH: Borod - Gheghie mal stâng Borod (Borozel)  III-1.44.14   MS   BH  Gheghie   200.00  1.50 Pământ  02/22/1979  5   S.C. ACOMIN A.B.A. Crișuri
  35 LI 5008 HD: Crișcior mal stâng  Bucuresci  II-1.3   MS   HD  Crișcior   500.00  1.20 Pământ  02/21/1970  1   200  A.B.A. Crișuri
  36    LI 3020 AR: Grăniceri - Vărșand mal drept    Budieru     III-1.40a.4      MD      AR     Vărșand      10000.00     4.00    Pământ     02/21/1924     1          A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  37    LI 3019 AR: Grăniceri - Vărșand mal stâng    Budieru     III-1.40a.4      MS      AR     Vărșand      10300.00     3.00    Pământ     02/21/1924     1          A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  38 LI 42 BH: Berechiu maldrept Canaliș (Râturi)  III-1.44.32.4   MD   BH  Berechiu   1260.00  4.70 Pământ  06/02/1902  5   90  A.B.A. Crișuri
  39 LI 41 BH: Berechiu malstâng Canaliș (Râturi)  III-1.44.32.4   MS   BH  Berechiu   1450.00  4.60 Pământ  06/06/2011  5   90  A.B.A. Crișuri
  40    LI 3501 AR: Dig mal stâng Canalul Morilor - Socodor   Canalul Morilor    III-1.40a      MS      AR     Socodor      16200.00     2.50    Pământ     04/01/2011              A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  41  LI 3500 AR: mal drept Canalul Morilor - Socodor Canalul Morilor    III-1.40a    MD    AR   Socodor    16500.00   3.00  Pământ   04/01/2011   1      A.B.A. Crișuri
  42   LI 210 BH: Dig mal stâng Canal Descărcător 0+000-2+200    Canalul Vechi   III-1.44.33.24     MS     BH    Tămășeu     2200.00    2.50   Pământ    04/02/2012           A.B.A. Crișuri
  43   LI 209 BH: Dig mal drept Canal Descărcător 0+000-2+200    Canalul Vechi   III-1.44.33.24     MD     BH    Tămășeu     2200.00    2.50   Pământ                A.B.A. Crișuri
  44  LI 6504 BH: mal stâng Cerâșa - Cosniciu de Jos - Ip Cerasei   III-1.44.33.6    MS    SJ   Cosniciu deJos     480.00   2.00  Pământ   02/22/2001        A.B.A. Crișuri
  45 LI 7505 SM: Checheț - Căuaș mal drept Checheț  III- 1.44.33.28.1   MD   SM  Căuaș   7800.00  2.00 Pământ  02/22/1970  5    A.B.A. Crișuri
  46 LI 7506 SM: Checheț - Căuaș mal stâng Checheț  III- 1.44.33.28.1   MS   SM  Căuaș   7800.00  2.00 Pământ  02/22/1970  5    A.B.A. Crișuri
  47 LI 3049 AR: Dig mal stâng Buteni Chișindia (Pătrăneasa)  III-1.31   MS   AR  Buteni   1350.00  2.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  48 LI 3009 AR: Șilindia mal drept  Cigher  III-1.39   MD   AR  Șilindia   400.00  3.50 Pământ  02/21/1924  2    A.B.A. Crișuri
  49   LI 3008 AR: Tauț - Chier mal stâng   Cigher Inferior   III-1.39     MS     AR    Chier     13200.00    3.00   Pământ    02/21/1924    2     155    A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș
  50 LI 3010 AR: Șilindia mal stâng  Cigher  III-1.39   MS   AR  Șilindia   400.00  2.00 Pământ  02/21/1900  2    A.B.A. Crișuri
  51 LI 3007 AR: Tauț - Zărand mal drept  Cigher  III-1.39   MD   AR  Zărand   35100.00  3.50 Pământ  02/21/1924  2    A.B.A. Crișuri
  52 LI 3011 AR: Moroda - Zărand mal stâng  Cigher  III-1.39   MS   AR  Zărand   13200.00  3.50 Pământ  02/21/1900  2    A.B.A. Crișuri
  53 LI 98 BH: Sâmbăta mal drept Cârpeștii Mici  III-1.42.22.2.4  MD   BH  Sâmbăta   1200.00  2.00 Pământ  02/21/1986  1    A.B.A. Crișuri
  54  LI 16 BH: Dig de remuuArpășel mal drept (ABAC)   Ciumeghiu   III-1.43.2.1    MD    BH   Arpășel    1660.00   2.00  Pământ   06/06/2011   5      A.B.A. Crișuri
  55 LI 17 BH: Dig Arpășel mal stâng (ABAC)  Ciumeghiu  III-1.43.2.1   MS   BH  Arpășel   1800.00  2.00 Pământ  06/06/2011  5    A.B.A. Crișuri
  56 LI 46 BH: Dig mal drept V. Corbeni Corbeni (Sacalasău) III- 1.44.33.19.3   MD   BH  Sacalasău   2850.00  1.50 Pământ  02/22/1967     A.B.A. Crișuri
  57 LI 38 BH: Inand mal drept (Valea Inand)  Corhana  III-1.44.32   MD   BH  Inand   1340.00  4.80 Pământ  06/02/1902  5    A.B.A. Crișuri
  58   LI 164 BH: Dig delimitare Chiuneta Ac. Șes - CEFA mal drept    Corhana    III-1.44.32     MD     BH    Cefa     1540.00    1.80   Pământ    02/22/1983    5        A.B.A. Crișuri
  59  LI 37 BH: Inand mal stâng dig remuu (ValeaInand)   Corhana   III-1.44.32    MS    BH   Inand    1670.00   5.00  Pământ   06/02/1902   5      A.B.A. Crișuri
  60 LI 5014 HD: Brad mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   HD  Brad   4190.00  0.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  61 LI 5012 HD: Brad mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Brad   220.00  0.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  62    LI 5006 HD: Mesteacăn mal stâng    Crișul Alb     III-1      MS      HD     Mesteacăn      1000.00     1.50    Pământ     02/21/1976              A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  63 LI 3002/1 AR: Bocsig -Ineu mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   AR  Bocsig   5700.00  1.50 Pământ  02/21/1924  1   880  A.B.A. Crișuri
  64 LI 3004 AR: Șicula - Vărșand mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   AR  Șicula   47620.00  3.50 Pământ  02/21/1924  1    A.B.A. Crișuri
  65 LI 5007 HD: Vața de Jos mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Vața de Jos  300.00  2.50 Pământ  02/21/1970     A.B.A. Crișuri
  66 LI 5002 HD: Crișcior mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   HD  Crișcior   200.00  2.50 Pământ  02/21/1920     A.B.A. Crișuri
  67 LI 5005 HD: Brad mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Brad   2200.00  2.00 Pământ  02/21/1976  2    A.B.A. Crișuri
  68 LI 5015 HD: Brad mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   HD  Brad   510.00  0.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  69  LI 3003 AR: Ineu - Șicula mal stâng 0+000-5+900   Crișul Alb   III-1    MS    AR   Șicula    5900.00   2.00  Pământ   02/21/1924   1      A.B.A. Crișuri
  70 LI 5003 HD: Crișcior mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Crișcior   100.00  1.00 Pământ  02/21/1920     A.B.A. Crișuri
  71 LI 3036 AR: Gurahonț mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   AR  Gurahonț   800.00  2.00 Pământ  02/21/1980  1   680  A.B.A. Crișuri
  72 LI 5004 HD: Brad mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   HD  Brad   3400.00  2.00 Pământ  02/21/1976  2    A.B.A. Crișuri
  73 LI 5016 HD: Brad mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Brad   430.00  0.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  74 LI 5011 BH: Brad mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   HD  Brad   900.00  0.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  75 LI 3001 AR: Bocsig Vărșand mal drept  Crișul Alb  III-1   MD   AR  Bocsig   66900.00  4.00 Pământ  07/11/2011     A.B.A. Crișuri
  76  LI 3050 AR: mal stâng afluent dreapta CrișulAlb - Revetiș   Crișul Alb   III-1    MD    AR   Revetiș    160.00   2.00  Pământ   02/21/2002        A.B.A. Crișuri
  77 LI 5001 HD: Zdrapți mal stâng  Crișul Alb  III-1   MS   HD  Zdrapți   1200.00  1.20 Pământ  02/21/1920     A.B.A. Crișuri
  78 LI 59 BH: Ștei mal drept  Crișul Băița  III-1.42.5   MD   BH  Ștei   560.00  1.50 Pământ  02/22/1982  1   160  A.B.A. Crișuri
  79 LI 60 BH: Ștei mal stâng  Crișul Băița  III-1.42.5   MS   BH  Ștei   200.00  1.50 Pământ  02/22/1982  1   160  A.B.A. Crișuri
  80 LI 61 BH: Ștei mal stâng  Crișul Băița  III-1.42.5   MS   BH  Ștei   700.00  1.50 Pământ  02/22/1982  1   160  A.B.A. Crișuri
  81 LI 66 BH: Grădinari mal drept  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Grădinari   2500.00  2.50 Pământ  02/21/1982  5    A.B.A. Crișuri
  82 LI 2 BH: Uileacu de Beiuș mal drept Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Uileacu de Beiuș   3200.00  2.50 Pământ  02/21/1943  1    A.B.A. Crișuri
  83 LI 69 BH: Tărcaia mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Tărcaia   2300.00  2.50 Pământ  02/21/1982  5    A.B.A. Crișuri
  84 LI 73 BH: Finiș mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Finiș   2700.00  2.50 Pământ  02/21/1982  5   510  A.B.A. Crișuri
  85 LI 86 BH: Tărcaia mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Tărcaia   620.00  2.00 Pământ  02/21/1968  1    A.B.A. Crișuri
  86 LI 4750 AR: Iermata - Talpoș mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   AR  Iermata   36600.00  4.00 Pământ  02/21/1900  5    A.B.A. Crișuri
  87 LI 4 BH: Tărian - Tămașda mal drept (CC) Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Tărian   56600.00  4.00 Pământ  11/15/2010  5    A.B.A. Crișuri
  88 LI 197 BH: Dig mal drept Tinca  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Tinca   1030.00  2.00 Pământ  02/21/2000     A.B.A. Crișuri
  89 LI 199 BH: Dig mal drept Râpa  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Râpa   610.00  1.00 Pământ  02/21/2000     A.B.A. Crișuri
  90  LI 170 BH: CN mal drept amonte - aval pod Tinca   Crișul Negru   III-1.42    MD    BH   Tinca    1420.00   2.00  Pământ            A.B.A. Crișuri
  91  LI 169 BH: Dig mal drept Căpâlna  Crișul Negru   III-1.42    MD    BH   Căpâlna    1200.00   2.00  Pământ   02/21/1980   5      Primăria Comunei Căpâlna
  92  LI 208 BH: mal stâng Crișul Negru la Șoimi - Borz   Crișul Negru   III-1.42    MS    BH   Borz    1300.00   2.50  Pământ   07/07/2010   5      A.B.A. Crișuri
  93 LI 64 BH: Cucuceni - Valea Mare mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Cucuceni   2600.00  1.80 Pământ  02/21/1982  5    A.B.A. Crișuri
  94 LI 3021 AR: Beliu - Berechiu mal stâng  Crișul Negru  III-1.42   MS   AR  Beliu   31100.00  3.00 Pământ  02/21/1900  1    A.B.A. Crișuri
  95 LI 196 BH: Dig mal stâng Tăut - Batar  Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Tăut   3160.00  4.00 Pământ  02/21/2000     A.B.A. Crișuri
  96 LI 3023 AR: Beliu - Berechiu mal drept  Crișul Negru  III-1.42   MD   AR  Beliu   30000.00  3.00 Pământ  02/21/1970  2    A.B.A. Crișuri
  97   LI 118 BH: Tinca mal stâng amonte pod.   Crișul Negru    III-1.42     MS     BH    Tinca     600.00    1.20   Pământ    02/21/1984           S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A.
  98 LI 198 BH: Dig mal drept Tinca  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Tinca   380.00  1.00 Pământ  02/21/2000     A.B.A. Crișuri
  99 LI 1 BH: Uzina de Apă Beiuș mal drept  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Beiuș   1000.00  1.20 Pământ  02/21/1968  1   750  A.B.A. Crișuri
  100 LI 3 BH: Tăut - Ant mal drept  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Ant   46200.00  4.00 Pământ  02/21/1900  2    A.B.A. Crișuri
  101 LI 5 BH: Tprian - Tămașda mal stâng (CC) Crișul Negru  III-1.42   MS   BH  Tărian   56250.00  4.00 Pământ  11/30/2010  5    A.B.A. Crișuri
  102 LI 70 BH: Beiuș mal drept  Crișul Negru  III-1.42   MD   BH  Beiuș   1100.00  2.20 Pământ  02/21/1982  5   510  A.B.A. Crișuri
  103 LI 65 BH: Drăgănești mal drept Crișul Pietros  III-1.42.9   MD   BH  Drăgănești   900.00  2.00 Pământ  02/22/1982  5   180  A.B.A. Crișuri
  104 LI 111 BH: Drăgănești mal drept Crișul Pietros  III-1.42.9   MD   BH  Drăgănești   800.00  2.00 Pământ  02/22/1989     A.B.A. Crișuri
  105 LI 146 BH: Gurani - Pietroasa mal stâng Crișul Pietros  III-1.42.9   MS   BH  Gurani   710.00  2.50 Pământ  02/22/1975  5    A.B.A. Crișuri
  106 LI 28 BH: Tileagd mal stâng Crișul Repede  III-1.44   MS   BH  Tileagd   5000.00  1.80 Pământ  02/22/1966  5    A.B.A. Crișuri
  107 LI 32 BH: Oradea mal stâng Crișul Repede III-1.44   MS   BH  Oradea   4100.00  2.30 Pământ  02/22/1971  5   690  S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea
  108  LI 5502 CJ: Bucea mal stâng  Crișul Repede  III-1.44    MS    CJ   Bucea    300.00   1.00  Pământ   02/22/1971   10      S.C. EUROGLORIA S.R.L. Bucea
  109   LI 27 BH: Aleșd mal drept   Crișul Repede   III-1.44     MD     BH    Aleșd     400.00    3.50   Pământ    02/22/1935    1        Direcția de Drumuri și Poduri București
  110 LI 30 BH: Fughiu mal stâng  Crișul Repede III-1.44   MS   BH  Fughiu   2400.00  3.00 Pământ  02/22/1969  5    A.B.A. Crișuri
  111 LI 145 BH: Ștrand municipal mal drept  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Oradea   200.00  1.30 Pământ  02/22/1977  5   690  A.B.A. Crișuri
  112    LI 20 BH: Bulz mal drept    Crișul Repede    III-1.44      MD      BH     Bulz      400.00     1.00    Pământ     02/22/1955     10          C.N. C.F. "C.F.R." S.A. - Sucursala Regională C.F.Cluj
  113 LI 29 BH: Fughiu mal drept Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Fughiu   1345.00  3.00 Pământ  02/22/1974  1    HIDROELECTRICAS.A.
  114    LI 24 BH: amonte pod C.F.R. - mal drept Vadu Crișului   Crișul Repede    III-1.44      MD      BH     Vadu Crișului     300.00     3.20    Pământ     02/22/1949     5      565     C.N. C.F. "C.F.R." S.A. - Sucursala Regională C.F.Cluj
  115 LI 26 BH: Aleșd mal drept Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Aleșd   1200.00  1.00 Pământ  02/22/1969  1    S.C. SALUBRI S.A. Aleșd
  116 LI 31 BH: Oradea mal drept Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Oradea   3200.00  3.70 Pământ  02/22/1963  5   690  S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea
  117 LI 21 BH: Șuncuiuș malstâng amonte LP  Crișul Repede III-1.44   MS   BH  Șuncuiuș   300.00  1.00 Pământ  04/01/2011  5    A.B.A. Crișuri
  118 LI 114 BH: Gheghie - Aușeu mal drept Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Gheghie   300.00  3.00 Pământ  02/22/1980  5    S.C. ACOMIN S.A.
  119  LI 33 BH: mal drept Oradea amonte PR. CET I   Crișul Repede  III-1.44    MD    BH   Oradea    1600.00   3.50  Pământ   12/12/1963   1    1000   A.B.A. Crișuri
  120 LI 25 BH: Cacuciu Vechi mal stâng Crișul Repede III-1.44   MS   BH  Cacuciu Vechi   800.00  1.20 Pământ  02/22/1968  10    A.B.A. Crișuri
  121 LI 35 BH: Oradea - Frontieră mal drept  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Oradea   23500.00  4.00 Pământ  11/30/2010  5   690  A.B.A. Crișuri
  122 LI 36 BH: Tărian - Frontieră mal stâng  Crișul Repede III-1.44   MS   BH  Tarian   11600.00  4.00 Pământ  11/30/2010  5    A.B.A. Crișuri
  123  LI 5501 CJ: Bucea mal stâng  Crișul Repede  III-1.44    MS    CJ   Bucea    200.00   1.00  Pământ   02/22/1970   10      S.C. EUROGLORIA S.R.L. Bucea
  124 LI 23 BH: Șuncuiuș maldrept aval LP  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Șuncuiuș   700.00  2.50 Pământ  02/22/1959  5    A.B.A. Crișuri
  125  LI 34 BH: mal stâng Crișul Repede amonte PR. CET 1   Crișul Repede  III-1.44    MS    BH   Oradea    1600.00  35.00  Pământ   12/12/1993   1    1000  A.B.A. Crișuri
  126 LI 115 BH: Gheghie - Aușeu mal drept  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Gheghie   600.00  3.00 Pământ  02/22/1979  5    A.B.A. Crișuri
  127 LI 113 BH: Gheghie - Aușeu mal drept  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Gheghie   400.00  2.00 Pământ  02/22/1979  5    A.B.A. Crișuri
  128 LI 22 BH: Șuncuiuș maldrept amonte LP.  Crișul Repede III-1.44   MD   BH  Șuncuiuș   300.00  1.00 Pământ  02/22/1952  5    A.B.A. Crișuri
  129  LI 7502 SM: Căuaș - Rădulești mal stâng Cubic Cubic   III- 1.44.33.28.a   MS    SM   Rădulești    4800.00   2.50  Pământ   12/19/1970   5      A.B.A. Crișuri  
  130  LI 7501 SM: Căuaș - Rădulești mal drept Cubic Cubic   III- 1.44.33.28.a   MD    SM   Rădulești    4800.00   2.50  Pământ   12/20/1970   5      A.B.A. Crișuri  
  131 LI 13 BH: Tăut mal stâng  Culișer  III-1.43   MS   BH  Tăut   500.00  2.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  132 LI 159 BH: Îndiguire Gurbediu mal stâng  Culișer  III-1.43   MS   BH  Gurbediu   1000.00  2.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  133 LI 12 BH: Tăut mal drept (ABAC)  Culișer  III-1.43   MD   BH  Tăut   500.00  2.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  134  LI 14 BH: Tulca mal drept Canal Culișer 0+000-7+250   Culișer   III-1.43    MD    BH   Tulca    6750.00   2.00  Pământ       5      A.B.A. Crișuri
  135 LI 15 BH: Tulca mal stâng  Culișer  III-1.43   MS   BH  Tulca   5400.00  2.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  136 LI 141 BH: Sălard mal drept  Danța III- 1.44.33.23.3   MD   BH  Sălard   6500.00  2.50 Pământ  02/22/1987  5    A.B.A. Crișuri
  137 LI 142 BH: Sfârnaș malstâng Danța  III- 1.44.33.23.3   MS   BH  Sfârnaș   3300.00  2.50 Pământ  02/22/1987  5    A.B.A. Crișuri
  138   LI 204 BH: Dig mal drept V. Derna la confluența cu V. Fânațelor Derna    III- 1.44.33.19.4    MD     BH    Sărsig     1930.00    2.00   Pământ         5        A.B.A. Crișuri   
  139 LI 3012 AR: Târnova - Dud mal stâng  Dudița  III-1.39.7   MS   AR  Târnova   2600.00  1.70 Pământ  02/21/1973  2    A.B.A. Crișuri
  140 LI 3013 AR: Târnova - Dud mal drept  Dudița  III-1.39.7   MD   AR  Târnova   2000.00  2.60 Pământ  02/21/1973  2    A.B.A. Crișuri
  141 LI 131 BH: Dig remuu V. Făncica mal drept Făncica (Valea Rece)  III-1.44.33.17   MD   BH  Făncica   1400.00  1.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  142 LI 130 BH: Dig remuu V. Făncica mal stâng Făncica (Valea Rece)  III-1.44.33.17   MS   BH  Făncica   1500.00  1.50 Pământ  02/22/1991  5    A.B.A. Crișuri
  143  LI 158 BH: Dig longitudinal Făncica amonte lac mal stâng  Făncica (Valea Rece)   III-1.44.33.17    MS    BH   Albiș    1900.00   2.70  Pământ   02/22/1975   5      A.B.A. Crișuri
  144 LI XXXa Fâneața Mare -Barcău mal stâng  Fâneața Mare  III-1.44.33.25   MS   BH  Tămășeu   2200.00  2.50 Pământ  04/02/2012     A.B.A. Crișuri
  145  LI 47 BH: Dig de remuuTămășeu - Biharia mal stâng   Fâneața Mare   III-1.44.33.25    MS    BH   Biharia    1800.00   3.00  Pământ   07/11/2011   5      A.B.A. Crișuri
  146  LI 48 BH: Dig de remuuTămășeu - Biharia mal drept   Fâneața Mare   III-1.44.33.25    MD    BH   Biharia    1950.00   2.50  Pământ   02/22/1967   5      A.B.A. Crișuri
  147 LI XXXb Fâneața Mare -Barcău mal drept  Fâneața Mare  III-1.44.33.25   MD   BH  Tămășeu   2200.00  2.50 Pământ  04/02/2012     A.B.A. Crișuri
  148 LI 74 BH: Finiș mal drept  Finiș  III-1.42.14   MD   BH  Finiș   600.00  1.80 Pământ  02/21/1982  5   110  A.B.A. Crișuri
  149 LI 11 BH: Călacea mal drept  Frunziș (2)  III-1.42.26a.9   MD   BH  Călacea   1100.00  2.00 Pământ  02/22/1973  5    A.B.A. Crișuri
  150 LI 4753 AR: Zerindul Mic - Mișca mal drept  Frunziș (2)  III-1.42.28.9   MD   AR  Zerindu Mic  4300.00  3.00 Pământ     1    A.B.A. Crișuri
  151 LI 10 BH: Călacea mal stâng  Frunziș (2)  III-1.42.26a.9   MS   BH  Călacea   1000.00  2.00 Pământ  02/22/1973  5    A.B.A. Crișuri
  152    LI 3032 AR: Berechiu mal stâng    Frunziș (2)     III-1.42.28.9      MS      AR     Berechiu      1100.00     2.00    Pământ     02/22/1973     1          A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  153    LI 3031 AR: Berechiu mal drept    Frunziș (2)     III-1.42.28.9      MD      AR     Berechiu      1100.00     2.20    Pământ     02/22/1973     1          A.N.I.F. - Filiala Teritorială Timiș - Mureș Inferior
  154  LI 19 BH: Ghiorac mal stâng (V. Ghepeș 0+000-6+620)   Ghepeș   III-1.43.3    MS    BH   Ghiorac    6620.00   3.00  Pământ   06/06/2011   5      A.B.A. Crișuri
  155  LI 18 BH: Ghiorac mal drept (V. Ghepeș 0+000-4+700)   Ghepeș   III-1.43.3    MD    BH   Ghiorac    4700.00   3.00  Pământ   06/06/2011   5      A.B.A. Crișuri
  156 LI 3044 AR: Gurahonț mal stâng V.Gruieț  Gruieț  III-1.20   MS   AR  Gurahonț   50.00  0.00 Pământ     5    A.B.A. Crișuri
  157  LI 3043 AR: Dig localitate Pleșcuța V. Gruieț mal stâng Gruieț   III-1.20    MS    AR   Gurahonț    50.00   0.00  Pământ            Primăria Gurahonț  
  158 LI 3006 AR: Mocrea - Șicula mal stâng Gut (Condratău)  III-1.37   MS   AR  Mocrea   4400.00  3.00 Pământ  02/21/1968  1    A.B.A. Crișuri
  159 LI 3005 AR: Mocrea - Șicula mal drept Gut (Condratău)  III-1.37   MD   AR  Mocrea   4300.00  3.00 Pământ  02/21/1968  1    A.B.A. Crișuri
  160 LI 105 BH: Holod mal stâng  Hidișel (1)  III-1.42.22.3   MS   BH  Holod   400.00  1.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  161 LI 106 BH: Holod mal drept  Hidișel (1)  III-1.42.22.3   MD   BH  Holod   400.00  1.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  162 LI 109 BH: Holod mal drept  Hârja  III-1.42.22.4   MD   BH  Holod   200.00  0.20 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  163 LI 110 BH: Holod mal stâng  Hârja  III-1.42.22.4   MS   BH  Holod   500.00  2.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  164 LI 94 BH: aval V.Hârjemal stâng  Holod  III-1.42.22   MS   BH  Copăceni   1300.00  1.80 Pământ  02/21/1986  1    A.B.A. Crișuri
  165 LI 89 BH: Dumbrăvița mal drept  Holod  III-1.42.22   MD   BH  Dumbrăvița   400.00  2.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  166 LI 95 BH: Ginta mal stâng  Holod  III-1.42.22   MS   BH  Ginta   700.00  2.30 Pământ  02/21/1986  1    A.B.A. Crișuri
  167  LI 103 BH: Holod mal drept (vale locală afluent)   Holod   III-1.42.22    MD    BH   Holod    400.00   0.80  Pământ   02/21/1986   10    134   A.B.A. Crișuri
  168  LI 104 BH: Holod mal stâng (vale locală afluent)   Holod   III-1.42.22    MS    BH   Holod    400.00   0.80  Pământ   02/21/1986   10    134   A.B.A. Crișuri
  169 LI 93 BH: Holod mal stâng  Holod  III-1.42.22   MS   BH  Holod   500.00  1.00 Pământ  02/21/1986  10   134  A.B.A. Crișuri
  170 LI 92 BH: Copăceni malstâng  Holod  III-1.42.22   MS   BH  Copăceni   2400.00  1.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  171  LI 107 BH: Holod mal drept (vale locală afluent)   Holod   III-1.42.22    MD    BH   Holod    700.00   1.50  Pământ   02/21/1986   10    134   A.B.A. Crișuri
  172  LI 91 BH: Dumbrăvița mal stâng (vale localăafluent)   Holod   III-1.42.22    MS    BH   Dumbrava    200.00   1.00  Pământ   02/21/1986   10      A.B.A. Crișuri
  173 LI 88 BH: Rogoz - Dumbrăvița mal drept  Holod  III-1.42.22   MD   BH  Rogoz   1800.00  2.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  174 LI 87 BH: Copăceni maldrept  Holod  III-1.42.22   MD   BH  Copăceni   1800.00  1.50 Pământ  02/21/1986  1    A.B.A. Crișuri
  175  LI 108 BH: Holod mal stâng (vale locală afluent)   Holod   III-1.42.22    MS    BH   Holod    200.00   1.50  Pământ   02/21/1986   10    134   A.B.A. Crișuri
  176 LI 90 BH: Dumbrăvița -Dumbrava mal drept  Holod  III-1.42.22   MD   BH  Dumbrăvița   6600.00  1.00 Pământ  02/21/1986  10    A.B.A. Crișuri
  177  LI 203 BH: Dig mal stâng amonte Ac. Munteni și pod Iad   III-1.44.10    MS    BH   Munteni    130.00   2.50  Pământ       5      HidroelectricaS.A.  
  178