ORDIN nr. 1.418 din 12 decembrie 2017privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 26 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 112 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Regulamentul pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate și al uniformei de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind echiparea personalului operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și regulile de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă personalizarea echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenție, precum și a uniformei de ceremonie din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov cu însemne specifice, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Managerul general al serviciului de ambulanță, în calitate de ordonator de credite, are obligația de a prevedea anual în bugetul de venituri și cheltuieli fondurile necesare procurării echipamentului individual de protecție și a uniformei de ceremonie prevăzut în anexe la prezentul ordin, pentru personalul operativ de intervenție, urmărind cu strictețe respectarea integrală a prevederilor prezentului ordin.(2) Echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenție, precum și uniforma de ceremonie vor fi finanțate integral din bugetul unității.  +  Articolul 5(1) Echipamentul individual de protecție este unic și obligatoriu pentru personalul de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov în timpul programului normal sau prelungit de lucru.(2) Portul echipamentului individual de protecție în cadrul unor manifestări sau activități în afara programului normal sau prelungit de lucru se poate face numai cu aprobarea scrisă a managerului general al serviciului public de ambulanță și cu avizul sindicatului reprezentativ.(3) Uniforma de ceremonie va fi purtată de personalul operativ de intervenție care participă la festivitatea anuală a „Zilei Naționale a Ambulanței din România - 28 iulie“, la ședințele trimestriale ale serviciilor de ambulanță și la alte festivități, cu aprobarea scrisă a conducerii unității și de comun acord cu reprezentantul sindicatului reprezentativ.  +  Articolul 6Portul altor echipamente individuale de protecție, în alte culori, cu alte însemne, în altă compunere sau portul incomplet al uniformei și echipamentului de protecție de către personalul serviciilor publice de ambulanță este interzis de la momentul achiziționării echipamentului prevăzut în prezentul ordin de către serviciul de ambulanță.  +  Articolul 7Conducerea serviciului de ambulanță are obligația să urmărească respectarea de către personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a prevederilor regulamentului pentru compunerea și portul echipamentului de protecție.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin privind achiziția echipamentului individual de protecție vor fi duse la îndeplinire în maximum 12 luni de la data publicării, iar prevederile privind achizițiile uniformei de ceremonii se vor face progresiv, pentru ca în maximum 5 ani de la publicarea prezentului ordin să fie echipat întreg personalul.  +  Articolul 9(1) Dispozițiile prezentului ordin nu se aplică personalului medical și paramedical care activează în cadrul Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).(2) Personalul medical și paramedical care activează în cadrul SMURD este supus reglementării actelor normative emise de Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 10La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.479/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum și a regulilor pentru aplicarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 12 decembrie 2017.Nr. 1.418.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTpentru compunerea și portul echipamentului individualde protecție de mare vizibilitate și al uniformei de ceremoniipentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilorde ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov  +  Anexa nr. 2NORMEprivind echiparea personalului operativ de intervențiedin cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciuluide Ambulanță București-Ilfov și regulile de aplicare a acestora  +  Anexa nr. 3
  Personalizarea echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenție,
  precum și a uniformei de ceremonie din cadrul serviciilor de ambulanță județene
  și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov cu însemne specifice
  1. Ecuson rotund brodat cu Ministerul Sănătății - România cu tricolor, diametru 9 cm2. Ecuson rotund brodat cu denumirea serviciului de ambulanță, cu tricolor, diametrul de 9 cm3. Ecuson brodat pe funcție: medic, asistent, ambulanțier, conducător auto și operator registrator:– aplicat pe fața echipamentului cu dimensiunea 9,5 x 3 cm;– aplicat pe spatele hainei de protecție cu dimensiunea de 20 x 5 cm4. Ecuson brodat cu numele și prenumele:– dimensiunea 9,5 x 3 cm.5. Personalizare pe spate cu denumirea serviciului de ambulanță + nume județ + crucea vieții cu 6 brațe, în culoare gri reflectorizant:– dimensiuni litere pentru serviciul de ambulanță: 2,5 cm;– dimensiuni litere pentru denumirea județului: 4 cm;– dimensiune crucea vieții cu 6 brațe: 12 cm;– dimensiune totală personalizare: 20 cm.6. Ecuson pentru șapcă:– diametrul 5,5 cm7. Insigna de rever cu mențiunea „AMBULANȚA“ și crucea viețiiDescriere: Model dreptunghiular, prindere cui cu element elastic din alamă cu sigla personalizatăDimensiuni:– 20 x 18 mm; grosime 1,2 mm - pentru gulerul la cămașa cu mânecă scurtă;– 30 x 25 mm; grosime 1,5-2 mm - pentru gulerul sacouluiInsigna este turnată din zamac, șlefuită, vibrofinisată, cuprată, nichelată, argintată, emailată manual în două culori albastru și alb cu sau fără lentila de protecție.Element elastic din alamă, arc de calitate, deformat plastic la rece, călit, revenit.Reversul personalizat împotriva contrafacerii.FațăSigla reprezintă toiagul lui Esculap înscris în trei dreptunghiuri decalate la 120 grade și este înscris cuvântul „AMBULANȚA“ (font Arial) întrun dreptunghi alipit în partea inferioară a siglei.Culori: Argintat cu Ag 725, emailat cu BC 6, cu sau fără alveola de protecție.SpateGravat „AMBULANȚA“ 5 x 0,4 mm pe 5 rânduri, două cuie de prindere, unul având rolul de antirăsucire.Descriere ambalajAmbalare colectivă pe plăci plușate de dimensiuni 145 x 105 x 1, protejate în pungi de plastic cu fermoar.
  ----