NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 20 aprilie 2016  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 35 din 30 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 303 din 20 aprilie 2016.
   +  Capitolul I PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ  +  Secţiunea 1 DEPISTAREA PRINCIPALILOR AGENȚI ZOONOTICI LA ANIMALE ȘI ÎN ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ
  Nr.crt  Boala   Strategia și conduita de execuție   Precizări tehnice***)
  1 2 3 4
  1.                             BRUCELOZA*)                              I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și leporidele se supun inspecției ante mortem în unități de tăiere autorizate sanitar - veterinar, de către medici veterinari oficialisau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE și ORGANE Inspecția post - mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. III. LAPTE                  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, leporidele Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. II. CARNE și ORGANE Se recoltează organe în următoarele cazuri: a) de la animalele reacționate pozitiv, dubioase sau neconcludente la testele pentru Brucella; b) de la animalele sacrificate la abator, probele provenite de lacarcase cu leziuni suspecte de bruceloză. III. MĂSURI 1. În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau neconcludentă la un test de depistare a brucelozei sau în cazul care există alte motive pentru suspectarea unei infecții, acesteatrebuie să fie sacrificate separat față de celelalte animale, luându-se toate precauțiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a personalului prezent în abator. 2. Carnea care provine de la animale la care inspecția post-mortem a permis punerea în evidență a unei bruceloze acute trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman. 3. Mamelele, tractusul genital și sângele care provin de la animalele la care a fost depistată o reacție pozitivă sau neconcludentă la un test de depistare a brucelozei trebuie să fiedeclarate improprii pentru consumul uman, se confiscă și se distrug, chiar dacă nu a fost detectată nici o leziune de acest tip. Laptele crud care provine de la animale care prezintă o reacție pozitivă la testele de supraveghere privind bruceloză nu va fi utilizat pentru consum uman.
  2.                                                  CAMPILOBACTERIOZA                                                   I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, porcinele și păsările se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE 1. Inspecția post - mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. 2. Recoltarea de probe de carne de pasăre (carne tranșată/porționată, cu sau fără piele,cu sau fără os), de către medici veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere cu amănuntul, pentru testarea Campylobacter spp.,conform programului specific elaborat de ANSVSA.                                 I. ANIMALE VII - bovine, ovine, porcine, păsări. Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. II. CARNE Recoltarea de probe de carne de pasăre (carne tranșată/porționatăcu sau fără piele, cu sau fără os) din rețeaua de desfacere cu amănuntul. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiile sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul laboratoarelor sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV. III. MĂSURI Tăierea în partidă separată a loturilor de păsări la care s-a decelat prezența de specii de Campylobacter termofile. 1. Carnea și organele vor fi supuse tratamentului termic înainte de a fi consumate, nefiind supuse restricțiilor sanitare veterinare. 2. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme. 3. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/monitorizare/recoltare de probe: a) programul HACCP și în mod special formulele de tratament termic în toate unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie,lapte, pește, moluște; b) evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine și porcine; c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare și alimentație publică; d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică. Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizareazoonozelor și agenților zoonotici, cu modificările și completările ulterioare, la tulpinile de Campylobacter jejuni și Campylobacter coli, izolate din produse alimentare de origine animală provenite de la bovine, porcine și păsări se monitorizează antibiorezistența. Se va testa rezistența antimicrobiană și la alți agenți zoonotici, în măsura în care aceștia prezintă un risc pentru sănătatea publică. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare și colecție.
  3.                      ECHINOCOCOZA (HIDATIDOZA)                      I. ANIMALE VII Animalele din speciile receptive tăiate pentruconsum uman se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficialisau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE ȘI ORGANE Inspecția post - mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.            I. ANIMALE VII A se vedea prevederile prezentului capitol. II. CARNE ȘI ORGANE Se examinează fiecare carcasă și organele de bovine, porcine, ovine, caprine, ecvine și cervidee destinate consumului uman. III. MĂSURI GENERALE Interzicerea prezenței câinilor în abatoare și ferme. IV. MĂSURI SPECIFICE Carnea și organele infestate se supun următoarelor măsuri: a) Carnea și organele infestate și/sau cu chiști hidatici se declară improprii consumului uman, se denaturează și se îndepărtează în condiții de siguranță; b) Se recoltează fragmente de organe cu modificări chistice de către medicii veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar de la nivelul abatoarelor și se transmit la LSVSA pentru efectuarea examenelor de laborator în vederea stabilirii genului Echinococcus (examen parazitologic și morfopatologic); probele pozitive pentru genul Echinococcus se transmit la Laboratorul Național de Referință - LNR pentru Echinococcus din cadrul IDSA pentru identificarea speciei. c) Grăsimea se dă în consum fără restricții; d) Interzicerea recuperării organelor parazitate pentru folosirea în alimentația carnivorelor.
  4.                                                                  LISTERIOZĂ                                                                   I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele și porcinele se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PRODUSE LACTATE,PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PESCUIT  1. Inspecția post - mortem se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficialisau de către personalul auxiliar oficial.  2. Recoltarea probelor de către medici veterinari oficiali și efectuarea examenelor în LSVSA și în IISPV.                                                  I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. II. a) La animalele suspecte În caz de suspiciune se recoltează probe: capul întreg sau creierul, os lung și porțiuni de ficat; probele se examinează prin inoculări pe medii uzuale în ziua primirii, iar creierul se examinează după păstrarea la frigider (4-8°C) timp de 48 de ore. b) Produse din carne, produse lactate, pește și produse din pescuit, alte categorii de alimente introduse pe piața și aflate în perioada de valabilitate: Recoltarea de probe de alimente gata pentru consum, definite în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4 lit. A nr. crt. 1, 2 și 3 din prezentul capitol, este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA și analiza acestora se efectuează la LSVSA și IISPV. III. MĂSURI În cazul confirmării bolii, carnea, organele și grăsimea, care nu prezintă modificări senzoriale se dirijează pentru prelucrare în produse supuse tratamentului termic. 2. În cazul depistării L. monocytogenes în probele de alimente de origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de conservare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4 lit. A nr. crt. 1, 2 și 3 din prezentul capitol, se vor dispune măsuri de reținere oficială și retragerea de la consumul uman. 3. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a decelat prezența L. monocytogenes în probele de alimente de origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de conservare, DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de proveniență a produselor de origine animală, prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje - SRAAF. 4. Tulpinile de L. monocytogenes izolate din produsele alimentare de origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de conservare, se trimit la IISPV pentru confirmare. 5. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament termic în toate unitățile de procesare carne roșie, lapte, pește, moluște; b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație publică, în mod special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum, cu termen lung de valabilitate; c) alimentele cu termen lung de valabilitate să fie depozitate la temperatura de refrigerare (brânzeturi cu pastă moale, produse din carne tip pate și produse din carne feliate, produse din carne sau pește ambalate sub vid); d) prelevarea de teste de sanitație de pe suprafețele cu care vin în contact alimentele, din zonele de prelucrare și din echipamentul folosit, în cadrul Programului de autocontrol în unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte, pește, moluște, precum și în unitățile de alimentație publică; e) recoltarea de probe de apă potabilă și gheață utilizată în procesare, unde este cazul, în cadrul Programului de autocontrol în unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte, pește, moluște, precum și în unitățile de alimentație publică, în vederea efectuării examenului microbiologic; f) evitarea contaminării prin manipularea alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică, de către personalul angajat.
  5.                                                                                                                                                                      SALMONELOZA                                                                                                                                                                       I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, cabalinele și păsările se supun inspecției ante - mortem în abatoare autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE și SUBPRODUSE COMESTIBILE 1. Inspecția post - mortem a carcaselor și organelor, precum și recoltarea de probe se efectuează în abatoare autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. 2. Verificarea și recoltarea de probe include și sălile de tranșare sau unitățile de tranșare și reambalare a cărnii roșii și a cărnii de pasăre, precum și depozitele destinate pentru aceste cărnuri. 3. Recoltarea de probe de piele, din zona gâtului, de la carcase de pasăre, de către medici veterinari oficiali, de la nivelul abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp. III. OUĂ Verificarea și recoltarea de probe se efectuează în centre de colectare, centre de ambalare ouă unități producere ouă lichide, unități de procesare ouă, depozite, unități de alimentație publică și unități de desfacere autorizate și înregistrate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial - a se vedea Secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul capitol. IV. ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ Alimentele de origine animală sunt supuse analizelor de laborator pentru Salmonella, conform legislației în vigoare - a se vedea Secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul capitol. V. HRANA ANIMALĂ (Furaje) - a se vedea Secțiunea 9 din prezentul capitol                                                                                                                              I. ANIMALE VII (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, lagomorfe, păsări): Programul de control pentru Salmonella la animalele vii se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. II. CARNE și ORGANE COMESTIBILE Programul de control pentru Salmonella spp., în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de probe și efectuarea de analize, după cum urmează: A. Recoltarea de probe de carne tocata, carne preparata, produse din carne introduse pe piața și aflate în perioada de conservare,pentru testarea Salmonella spp. ca și criteriu de siguranță a alimentelor. Programul de control pentru Salmonella spp. și recoltarea probelor de carne aflate în perioada de valabilitate se efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA,conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, și ale Secțiunii 4 lit. A din prezentulcapitol. Probele de carne prelevate vor fi analizate în cadrul LSVSA. B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic 1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, prin metoda nedistructivă, cu ajutorul bureților abrazivi, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și ale Secțiunii 4 lit. A din prezentul capitol; 2. De la carcasele de păsări se recoltează porțiuni din pielea gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare. III. MĂSURI: A. În cazul identificării Salmonella spp. ca și criteriu de siguranță a alimentelor, în probele de alimente de origine animală vor fi aplicate următoarele măsuri: 1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, din produsele de origine animală care se regăsesc la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, aceste produse vor fi declarate produse improprii consumului uman și vor fi reținute oficial și retrase de la consumul uman. 2. În cazul depistării Salmonella spp., în probele recoltate conform Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, din produsele de origine animală care nu au fost livrate către unitățile de vânzare cu amănuntul, cu excepția depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate comercializării către consumatorul final decât după ce au fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic pentru fiecare șarjă de fabricație care să ateste că aceasta este corespunzătoare microbiologic. 3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de retragere de pe piață numai în cazul în care a fost identificată prezența Salmonella typhimurium și/sau Salmonella enteritidis, pentru alte categorii de produse din sau care conțin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2. B. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic I. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic, la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, vor fi aplicate următoarele măsuri: I. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare șiale Secțiunea 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele: a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă la nivelul abatoarelor; b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în exploatațiile de origine a animalelor; d) carnea și organele provenite de la carcasele de bovine, ovine,caprine, porcine și cabaline la care s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare, cu privire la Salmonella spp., ca și criteriu de igienă a procesului nu vor fi supuse restricțiilor sanitar- veterinare. II. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic, la nivelul abatoarelor de pasăre, vor fi aplicate următoarele măsuri: 1. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele de pielea gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre (broileri și curcani) la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și, respectiv, ale Secțiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele: a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă la nivelul abatoarelor; b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în exploatațiile de origine a păsărilor; d) carnea și organele provenite de la carcasele de pasăre la care s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare, cu privire la Salmonella spp., ca și criteriu de igienă a procesului nu vor fi supuse restricțiilor sanitare veterinare, e) în cazul loturilor de păsări (broileri și curcani), destinate abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost decelată prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele recoltate în cadrul controalelor oficiale, aceste loturi vor fi tăiate în partidă separată și se vor recolta în mod obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de către ANSVSA, probe care vor fi trimise la laborator pentru efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis și/sau S. typhimurium. 2. Este obligatorie menționarea, în documentul ce cuprinde informațiile privind lanțul alimentar la păsări, a rezultatelor probelor recoltate în cadrul Programelor Naționale de Control al Salmonelozelor Zoonotice, conform prevederilor Capitolului II din Anexa nr. 1. C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. În ouăle de consum vor fi aplicate următoarele măsuri: a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenței (S. enteritidis și/sau S. typhimurium), conform prevederilor Anexei nr. 1 Capitolul II pct. 4 - Programul național de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost identificate ca fiind sursa de infecție în cadrul unui focar specific de toxiinfecție alimentară la om, se pot admite în consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis și/sau S. Typhimurium; b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate de a fi infectate/care sunt infectate cu serotipurile vizate de Salmonella spp: - sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor; - sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piață, conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008; - sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii contaminării încrucișate cu ouă provenite din alte efective, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1237/2007, cu amendamentele ulterioare. D. În toate cazurile în care a fost depistată prezența Salmonellaspp. de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală, destinate consumului uman, tulpina izolată se va trimite la IISPV, pentru confirmare și tipizare. E. Abatoarele de ungulate domestice și de păsări au obligația de a notifica fermele/exploatațiile furnizoare asupra rezultatelor inspecției ante și post - mortem, precum și asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea prevalenței Salmonella spp. În ferme. F. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a decelat prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele de alimente de origine animală introduse pe piața, aflate în perioada lor de DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de proveniență a animalelor/produselor de origine animală, prin SRAAF.
  6.                                                   TRICHINELOZA                                                    I. ANIMALE VII Animalele tăiate pentru consum uman, respectivporci domestici, mistreți, urși, cabaline și alte specii receptive, trebuie examinate la tăiere pentru Trichinella spp. II. CARNE 1. Carnea proaspătă provenită de la speciile de animale receptive se admite pentru consum uman numai după efectuarea examenului pentru decelarea Trichinella spp. de către medicii veterinari oficiali sau medicii veterinari de liberă practică organizați conform legii și care dețin certificat de instruire valid. 2. Efectuarea examenului pentru decelarea Trichinella spp. poate fi realizata și de personalul auxiliar oficial sau de personalul din unitățile de tăiere autorizate sanitar- veterinar, care își desfășoară activitatea subsupravegherea și responsabilitatea medicului veterinar oficial sau a medicului veterinar deliberă practică, decizia finală privind admiterea în consum a cărnii fiind luată de către medicul veterinar. 3. În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1375, cu modificările și completările ulterioare, tot personalul implicat în examinarea probelor pentru decelarea Trichinella spp. trebuie să fie instruit corespunzător și să participe la: a) un program de control al testelor utilizatepentru decelarea Trichinella spp; b) o evaluare periodică a procedurilor de testare, înregistrare și analiză utilizate în laborator. 4. Examenul pentru decelarea Trichinella spp. se efectuează în cadrul institutelor naționalede referință, la LSVSA din cadrul DSVSA, în circumscripțiile sanitare veterinare și pentrusiguranța alimentelor, în laboratoarele special amenajate și dotate pentru decelarea Trichinella spp din abatoarele în care se sacrifică animale receptive, sau în laboratoarele din unitățile care manipulează carne de vânat sălbatic, precum și în alte laboratoare autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru decelarea Trichinella spp.     I. ANIMALE VII - porci domestici, porci mistreți, urși, cabaline și alte specii receptive Supraveghere prin examene de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. II. CARNE Recoltarea probelor pentru decelarea Trichinella spp. se face conform prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne, cu modificările și completările ulterioare.Pentru toate speciile receptive, examenul pentru depistarea Trichinella spp. se efectuează printr-una din următoarele metode,după cum urmează: 1. Metoda de detectare de referință, respectiv metoda digestiei eșantioanelor combinate utilizând un agitator magnetic; sau 2. Metode echivalente: a) metoda digestiei eșantioanelor combinate cu asistență mecanică/tehnică a sedimentării; b) metoda digestiei eșantioanelor colective cu asistență mecanică/tehnică de izolare prin filtrare; c) metoda de digestie automată pentru eșantioane colective până la 35 grame; d) metoda agitatorului magnetic pentru digestia eșantioanelor combinate/"izolare prin filtrare" și depistare de larve printr-un test de aglutinare cu latex (metoda este considerată echivalentă doar în cazul testelor realizate pe carne provenind de la porcine domestice). sau 3. Examenul trichineloscopic prin compresie pe lamă se realizează numai pentru porcii crescuți și sacrificați la nivelul gospodăriilor populației în vederea consumului propriu, precum și pentru vânatul sălbatic destinat consumului propriu al vânătorului. Marcarea cărnii care a fost supusă examenului pentru decelarea Trichinella spp. se efectuează conform prevederilor legale. III. MĂSURI a) Carnea în care s-au detectat larve de Trichinella spp. se declară improprie pentru consum uman. b) DSVSA vor lua măsuri pentru interzicerea punerii pe piață a cărnii în care a fost depistată Trichinella spp., vor dispune distrugerea acesteia, vor iniția investigații epidemiologice în vederea identificării originii cărnii și a eliminării surselor. c) în situația în care se constată că produse din carne, carne preparată și carne tocată cu origine necunoscută au stat la baza declanșării unor episoade de trichineloza la om, DSVSA au obligația ca în timpul investigațiilor din cadrul anchetei epidemiologice să recolteze și să examineze toate probele suspecte. d) Larvele izolate din eșantioanele pozitive sunt trimise la LNR din cadrul IISPV pentru a fi identificate speciile de Trichinella în cauză.
  7.                                                                              TUBERCULOZA (produsăde Mycobacterium bovis)                                                                             I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și vânatul sălbatic: - se supun examenului ante mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE și ORGANE 1. Inspecția post - mortem a carcaselor și organelor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. 2. În cadrul inspecției post - mortem se examinează inclusiv ganglionii limfatici ai capului și organelor. 3. În cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul ante mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiții normale, în caz contrar animalele se dirijeazăla tăiere în partidă separată.                           I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și vânatul sălbatic:  Supravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice și/sau serologice pentru tuberculoză și expedierea animalelor reagente către abator în vederea sacrificării în partidă separată - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. II. CARNE și ORGANE Se recoltează probe în următoarele cazuri: a) în cazul animalelor care au reacționat pozitiv la testele alergice și/sau serologice, la care după tăiere prin inspecția post - mortem nu se constată leziuni, se vor recolta următorii ganglioni limfatici: 1. submaxilari, retrofaringieni, bronhiei; 2. mediastinali, eventual și mezenterici, dacă sunt măriți în volum, portali și retromamari. b) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu leziuni și ganglioni limfatici în vederea examinării bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor sanitare veterinare în vigoare. Se recoltează porțiuni de organe cu leziuni și limfonodulii aferenți, în lipsa organelor afectate se recoltează numai limfonodulii cu leziuni. c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile de suspiciune/leziuni detectate la examenul post - mortem. III. MĂSURI a) În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau neconcludentă la tuberculină sau în cazul care există alte motivepentru suspectarea unei infecții, acestea trebuie să fie sacrificate separat față de celelalte animale, luându-se toate precauțiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a personalului prezent în abator; b) Sancțiunile de abator la carnea și organele mamiferelor se aplică în funcție de localizare și extinderea leziunilor și în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare; c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecția post-mortem a permis punerea în evidentă a unor leziuni tuberculoase în mai multe organe sau părți ale carcasei trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman; d) În cazul în care a fost evidențiată o leziune tuberculoasă în ganglionii limfatici ai aceluiași organ sau în aceeași parte a carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei și ganglionii limfatici asociați trebuie să fie declarată improprii pentru consumul uman.
  III. LAPTE CRUD A) în exploatațiile de animale producătoare de lapte.                 B) în unități de procesare a laptelui supuse autorizării și/sau înregistrării sanitare veterinare.           III. MASURI LAPTE CRUD A.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau dubioase la testul unic (TU) în perioadă de 42 zile până la efectuarea testului comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat în consum uman. A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de tuberculinare, provenite din exploatații care nu sunt oficial libere de tuberculoză poate fi livrat pentru procesare, cu acordului scris al DSVSA, în vederea obținerii de produse lactate, cu condiția să fie supus unui tratament termic care să dea o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline. A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploatațiile de animale producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză,în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2., se realizează numai după obținerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială se găsește ferma/exploatația de animale.  B.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau dubioase la TU (în perioadă de 42 zile până la efectuarea TCS) nuva fi recepționat și admis la procesare în unitățile supuse înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a laptelui) și în unitățile de procesare autorizate sanitar- veterinar. B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2. a laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de tuberculinare, din exploatații care nu sunt oficial libere de tuberculoză, se realizează numai după obținerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială căreia se găsește unitatea autorizată sanitar-veterinar.
  8.                                                ESCHERICHIA COLI VEROTOXIGENĂ                                                I. ANIMALE VII Bovinele și ovinele se supun examenului ante mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARNE a) Recoltarea de probe de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, după toaletare,dar înainte de răcirea carcaselor, pentru testarea E. coli verotoxigene (VTEC), de cătremedici veterinari oficiali, din abatoare, conform programului specific pentru monitorizarea prevalenței E. coli verotoxigene(VTEC), elaborat de ANSVSA.  b) Recoltarea de probe de carne tocată de bovine și ovine, probe de carne tocată tocată amestec, care conține carne de bovine și/sau ovine, precum și probe de carne preparată de bovine și ovine, de către medici veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere cu amănuntul, conform programului specific pentrumonitorizarea prevalenței E. verotoxigene (VTEC) elaborat de ANSVSA.                        I. ANIMALE VII (bovine) Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1.     II. CARNE 1. Se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din abatoare, iar analiza acestora se efectuează în cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de ANSVSA.  2. Se recoltează probe de carne tocată de bovine și ovine, probe de carne tocată tocată amestec, care conține carne de bovine și/sau ovine, precum și probe de carne preparată de bovine și ovine. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA și analiza acestora se efectuează în cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de către ANSVSA. Tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC) trebuie stocate la IISPV pentru confirmare și colecție.  III. MĂSURI Carne 1. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC) în probele recoltate de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, la nivelul abatoarelor, carnea și organele vor fi supuse tratamentului termic înainte de a fi consumate, nefiind supuse restricțiilor sanitare veterinare. 2. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC), carnea tocată de bovine și ovine, carnea tocată tocată amestec, care conține carne de bovine și/sau ovine, precum și carnea preparată de bovine și ovine se confiscă și denaturează. 3. Medicul veterinar oficial controlează prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a programului HACCP în toate unitățile de abatorizare bovine și în mod special a formulelor de tratament termic în toate unitățile de procesare și alimentație publică; evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine și caprine; respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație publică și în mod special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum cu termene de valabilitate lungi; evitarea contaminării prin manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică.
                                                                                                      III. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE Recoltarea de probe de lapte crud provenit de la bovine, ovine, caprine, din laptele termizat precum și din produsele lactate obținute din lapte crud sau lapte termizat de către medici veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere cu amănuntul, conform programuluispecific pentru monitorizarea prevalenței E. verotoxigene (VTEC)                        IV. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ Recoltarea de probe din diferitele categorii de produse de origine animală de către medici veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere cu amănuntul, conform programului specific pentru monitorizarea prevalenței E. verotoxigene (VTEC)            IV. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE 1. Se recoltează probe din laptele crud, lapte care a fost supus uni tratament termic inferior pasteurizării precum și din produsele lactate obținute din lapte crud sau lapte care a fost supus uni tratament termic inferior pasteurizării. 2. Locurile de recoltare a laptelui crud și a produselor din lapte sunt reprezentate de ferme de animale, centre de colectare a laptelui, dozatoare, unități de procesare a laptelui crud, centre de prelucrare a laptelui, unități de vânzare cu amănuntul.3. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinarioficiali din cadrul DSVSA și CSVSA, probe ce vor fi transmise spre analiza în cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de către ANSVSA. V. MĂSURI În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator se izolează E. coli verotoxigene (VTEC), se dispun următoarele măsuri: a) laptele crud și produsele din lapte care sunt destinate comercializării către consumatorul final, vor fi retrase de pe piață, declarate improprii consumului uman, fiind direcționate spre neutralizare; b) în cazul în care laptele crud sau produsele din lapte crud sunt destinate procesării într-o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar, acestea vor fi în mod obligatoriu tratate termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli verotoxigene (VTEC); c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv la nivelul fermelor de animale prin îmbunătățirea condițiilor generale de igiena mulsului și dispunerea după caz a suspendării/interzicerii activității.  VI. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN CARE SE POATE IZOLA E. COLI VEROTOXIGENE (VTEC) În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator se izolează E. coli verotoxigene (VTEC) se dispun următoarele măsuri: a) produsele alimentare gata pentru consum vor fi retrase de la comercializare și vor fi declarate improprii consumului uman fiind direcționate spre neutralizare; b) în cazul în care se identifică produse de origine animală ce nu sunt gata pentru consum, acestea se vor dirija în vederea procesării într-o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar și vor fi supuse fi în mod obligatoriu tratamentului termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli verotoxigene (VTEC); c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul și dispunerea după caz a suspendării/interzicerii activității.
  9.                   RABIA                    I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele și vânatul sălbatic se supun examenului ante mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARCASE Inspecția post - mortem a carcaselor precum și recoltarea de probe se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.      I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele, vânatul sălbatic Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. CARNE ȘI ORGANE Se prelevează capul întreg pentru examen virusologic, inclusiv bioprobă și histologic. Diagnostic diferențial EST, Aujeszky și Listeria, conform Capitolului I din Anexa nr. 1.  III. MĂSURI a) în cazul în care au existat semne clinice de turbare sau au trecut mai mult de 6 zile de la mușcătura infectantă se declară impropriu consumului uman animalul în întregime; b) în cazul în care animalele au fost tăiate după mai puțin de 6 zile de la mușcătură, fără semne clinice de turbare, se declară impropriu consumului uman locul mușcăturii, capul și coloana vertebrală; c) Restul cărnii și subproduselor comestibile se livrează pentru consum uman, fără restricții.
  10.                                   BOTULISMUL                                    I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și leporidele se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar- veterinar, de către medici veterinari oficialisau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARNE și ORGANE - bovine, ovine, caprine, porcine și leporide Inspecția post - mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. III. Produse din carne, lapte, peste sau produse compuse în recipienți ermetic închiși Controlul organoleptic al recipienților în vederea identificării eventualelor modificări ulterioare obținerii, verificarea închiderii acestora, termostatarea, de către medicii veterinari oficiali. Controlul modului în care sunt respectați și monitorizați parametrii de tratament termic etc., de către medicii veterinari oficiali.            I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și leporide Supraveghere specii receptive - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. CARNE, ORGANE ȘI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ În caz de suspiciune se recoltează probe din loturile de produse de origine animală. Determinarea prezenței toxinei botulinice în probe se face prin bioprobă pe șoareci și testele imunologice ELISA, RIA. III. MĂSURI 1. În cazul în care este diagnosticată boala, carnea se declară improprie consumului uman; 2. În cazul în care se identifică prezența toxinei botulinice în produse de origine animală, acestea se distrug; 3. DSVSA au obligația de a notifica la ANSVSA toate situațiile de suspiciune și confirmare a cazurilor de botulism sau orice situație în care se depistează toxina botulinică, în alimente de origine animală sau furaje, în vederea luării măsurilor preventive, precum și de a efectua investigațiile epidemiologice pentru a elimina sursa de infecție sau contaminare; 4. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament termic, durata, presiunea și temperatura de sterilizare și/sau pasteurizare în toate unitățile de procesare carne, lapte, pește; b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație publică; c) identificarea și eliminarea conservelor și semiconservelor bombate sau alte defecte fizice, cu modificări senzoriale ca urmare a controlului oficial în unitățile de procesare, depozitare și comercializare.
  11.                                       LEPTOSPIROZĂ                                        I. ANIMALE VII Bovinele, cabalinele și porcinele se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARNE și ORGANE Inspecția post - mortem a carcaselor și organelor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  III. LAPTELE                          I. ANIMALE VII - bovine, porcine, cabaline Supraveghere serologică prin examene de laborator - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. CARNE și ORGANE Se prelevează porțiuni de rinichi și ficat de la animalele tăiate; III. MĂSURI 1. Carnea și organele: a) Se declară improprii consumului uman în totalitate carcasele icterice, marasmatice sau cu modificări importante ale musculaturii; b) Se sterilizează prin fierbere sau autoclavare în cazul prezenței leziunilor degenerative numai în ficat și a examenului bacteriologic pozitiv; c) Grăsimea se dă în consum după topire, iar glandele endocrine și sângele se confiscă; d) Pieile se prelucrează prin sărare uscată și se livrează după 14 zile. 2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: a) Respectarea bunelor practici de fabricație și igienă și a programului HACCP în toate unitățile de procesare și alimentație publică; b) Evitarea contaminării carcaselor cu excreții de la speciile receptive prin utilizarea de tehnici de tăiere și inspecție adecvate care includ protejarea vezicii urinare și a rinichilor; c) îndepărtarea și eliminarea în condiții de siguranță a excrețiilor de la speciile receptive, din boxele de așteptare; d) Evitarea contaminării surselor de apă potabilă cu excreții provenite de la speciile receptive; e) Respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare, precum și în unitățile de alimentație publică; În toate cazurile se vor lua măsuri de protecție a personalului operator care intra în contact cu animalele vii destinate abatorizării și/sau carcase. 3. Laptele: a) Respectarea igienei mulsului; b) Evitarea contaminării cu excreții provenite de la animalele receptive.
  12.                             TUBERCULOZA (alta decât cea produsă deMycobacterium bovis)                           I. ANIMALE VII Porcinele, ovinele, cabalinele și păsările se supun examenului ante mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE și ORGANE 1. porcine, ovine, cabaline a) Inspecția post - mortem a carcaselor și organelor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. b) La inspecția post - mortem se examinează inclusiv ganglionii limfatici ai capului și organelor. c) în cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul ante mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiții normale, în caz contrar animalele se dirijează la tăiere în partidă separată.  2. păsări Pasările se supun inspecției post - mortem individuale după tăiere, prin examinarea carcasei și organelor.     I. ANIMALE VII - porcine, ovine, cabaline, păsări Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. CARNE și ORGANE 1. porcine, ovine, cabaline: a) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu leziuni și ganglioni limfatici aferenți în vederea examinării bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor sanitare veterinare; b) în lipsa organelor afectate se recoltează numai ganglionii limfatici cu leziuni. 2. păsări: în caz de suspiciune se recoltează carcase întregi și organe cu leziuni (ficat, splină).  III. MĂSURI 1. porcine, ovine, cabaline: măsurile de abator la carne și organe se aplică în funcție de localizarea și extinderea leziunilor și în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare. 2. păsări: Măsurile de abator pentru carne și organe se aplică în funcție de localizarea și extinderea leziunilor. Se declară improprii consumului uman carcasele și organele în caz de: a) infecție generalizată; b) leziuni pe organe însoțite de cahexie și infiltrații în musculatură. În cazurile în care carcasa nu prezintă modificări, dar există leziuni pe organe se confiscă organele cu leziuni, iar carnea se admite în consum după sterilizare prin fierbere.
  13.                   YERSINIOZA                    I. ANIMALE VII Porcinele se supun inspecției ante - mortem înunități de tăiere autorizate sanitar-veterinarde către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE 1. Inspecția post - mortem a carcaselor și organelor de porcine se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.          I. ANIMALE VII - porcine: Supraveghere anatomopatologică și de laborator - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. LA NIVELUL ABATOARELOR 1. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament termic în toate unitățile de procesare a cărnii de porc; b) prevenirea contaminării în abator prin utilizarea de tehnici de tăiere adecvate care includ protejarea rectului cu pungă de plastic; c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație publică și în mod special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum cu termen lung de valabilitate; d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică.
  14.                     ANISAKIDOZA ȘI ALTE PARAZITOZE LA PEȘTI                     1. Fiecare lot de pește, icrele și lapții se supun examenului prin inspecție vizuală. 2. Se prelevează probe reprezentative din fiecare lot de pește, icre și lapți.                   I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de pește, icrele și lapții sunt supuse inspecției vizuale randomizate de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliaroficial în vederea depistării și îndepărtării paraziților vizibili cu ochiul liber. II. MĂSURI Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează peștele, icrele și lapții: a) peștele parazitat sau părțile parazitate din acesta nu vor fi comercializate pentru consum uman; b) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni parazitare doar la nivelul viscerelor și care pot fi îndepărtate în totalitate, se dirijează la procesare sub supraveghere sanitară veterinară într-o unitate autorizată sanitar-veterinar care dispune de facilitați pentru îndepărtarea eficientă a părților parazitate și în care sunt respectate condițiile de igienă pentru evitarea posibilităților de contaminare; c) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni parazitare la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii și a viscerelor se declară impropriu pentru consum uman și nu se acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman.
  15.                            CISTICERCOZA                             I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele și porcinele se supun inspecției ante - mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.  II. CARNE ȘI ORGANE 1. Carnea proaspătă provenită de la animale receptive se supune inspecției post - mortem imediat după tăiere. 2. Inspecția post - mortem carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizat sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.              I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, porcinele Supravegherea prin examene de laborator - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. II. CARNE ȘI ORGANE Se examinează fiecare carcasă de bovine, ovine, porcine destinatăconsumului uman. III. MĂSURI 1. Carnea și organele infestate trebuie să fie declarate improprii pentru consumul uman, cu următoarele precizări: a) în cazul infestației generalizate sau dacă musculatura prezintă modificări senzoriale carnea și organele se declară improprii consumului uman; b) în cazul infestației localizate, porțiunile infestate se confiscă, iar restul cărnii se poate pune în consum condiționat după tratament termic prin fierbere sau prin congelare, atunci când caracterele senzoriale ale cărnii, organelor și subproduselor sunt normale; c) grăsimea de porc se topește la 100°C după care se poate utiliza pentru consum; d) masa gastrointestinală se poate utiliza în procesare fără restricții, dacă nu prezintă chiști. 2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ monitorizare/recoltare de probe: a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament termic în toate unitățile de procesare carne roșie; b) respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare și alimentație publică; c) interzicerea prezenței câinilor în abatoare.
  16.                        ANTRAXUL (B-051)                         I. ANIMALE VII Bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele și porcinele se supun inspecției ante - mortem înunități de tăiere autorizate sanitar-veterinarde către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. CARNE și ORGANE Inspecția post - mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.              I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele, porcinele: Supraveghere anatomopatologică și de laborator pentru speciile receptive - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1.  II. MĂSURI: a) animalele clinic sănătoase, provenind din loturi în care au existat cazuri de antrax, se dirijează la abator pentru sacrificare în partidă separată; b) în forma localizată la porci (glosantrax), animalele sunt izolate sub restricții și se recoltează porțiuni de splină, ganglioni limfatici și os lung nedeschis; c) în toate situațiile în care se suspicionează o formă de antrax în abator trebuie suspendate toate activitățile până la confirmarea diagnosticului; d) în cazul în care se depistează un caz pozitiv de antrax toate carcasele contaminate trebuie distruse și îndepărtate în condiții de siguranță; e) reluarea activității se poate face numai după efectuarea unei dezinfecții severe astfel încât agentul chimic utilizat să rămână în contact timp de 8 ore cu suprafețele supuse dezinfecției; f) în toate situațiile în care se suspicionează sau se confirmă o formă de antrax, se iau măsuri de prevenire a transmiterii la om/personalul operator și a contaminării mediului de lucru.
  Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.MĂSURILE CARE SE APLICĂ DUPĂ EFECTUAREA CONTROALELOR - COMUNICAREA REZULTATELOR CONTROALELOR:1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze și să evalueze rezultatele activităților din cadrul controlului.2. a) În cazul în care controlului pun în evidență prezența unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar despre aceasta, prin completarea și transmiterea documentului de lanț alimentar în conformitate cu dispozițiile ANSVSA.b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producției primare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploatația de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA și după caz, fondul de vânătoare respectiv.c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o crescătorie a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară terță, medicul veterinar oficial trebuie să informeze DSVSA.3. Rezultatele controalelor și testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA și DSVSA.4. Medicul veterinar oficial care, în timpul unei inspecții ante - mortem sau post-mortem sau în cursul oricărei alte activități de control, suspectează prezența unui agent infecțios menționat în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală - OIE, este obligat să informeze imediat DSVSA și să ia, împreună cu aceasta, toate măsurile și precauțiile care se impun pentru a împiedica eventuala răspândire a agentului infecțios, în conformitate cu legislația comunitară care se aplică.5. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligația să întocmească și să transmită către DSVSA, la sfârșitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante- și post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse față de cele constatate, precum și toate informațiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia, etc.
   +  Secţiunea 2 CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂȚILE AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR
  Nr.crt                           Categorie                             UNITATEA                            CONDUITA CONTROALELOR OFICIALE
  PRIN AUDIT, VERIFICARE SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE PRIN RECOLTAREA DE PROBE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR
  Natura probei                       Frecvența recoltării probelor pentru examenele prevăzute la Secțiunea 4 din prezentul capitol                  Precizări tehnice*)                       
  I. AUDIT ȘI ÎNCADRARE UNITĂȚI PE GRUPEDE RISC***) - medicii veterinari din cadrul Serviciului Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES, din cadrul DSVSA
  II. Supraveghere, inspecție - medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSA și medicii veterinari oficiali din cadrul unităților, conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.  
  Categ. III Categ. II Categ. I Categ. III Categ. II Categ. I
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1.                      Unități cuactivitategenerală                     a) Depozitfrigorific      I. Semestrial      Anual      O dată la doi ani     Produse depozitatecare necesită regim termic      O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse  O dată pe an pentru fiecare categorie de produse   O dată la doi ani pentru fiecare categorie de produse  1.** Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinatîn cadrul contro- lului oficial, în vederea verificării siguranței produsu- lui și a conformi- tății alimentului cucriteriile de siguranță și de igienă a procesului tehnologic de fabricație, prevă- zute în Regula- mentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează: a) verificarea siguranței produ- sului și, respectiv,a conformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranță prevăzute în Regulamentul (CE)nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare; b) verificarea siguranței produsu- lui și, respectiv, aconformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de sigu- ranță care nu sunt prevăzute de legislația comuni- tară, dar care sunt cuprinse în legislația naționalăc) obținerea de informații privind statusul micro- biologic a unor alimente comerciali-zate pe piață; d) verificarea criteriilor de igienă a procesului prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și a sistemului de proceduri și progra-me implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigură- rii siguranței alimentelor (proceduri de bune practici de igienă și producție, program HACCP, sistem de trasabili-tate, proceduri de retragere/rechemare,evitarea contamină- rii încrucișate și/ sau a contaminării post - tratament termic); e) verificarea conformității alimentului/lotului/loturilor suspicionate f) dezvoltarea investigațiilor în cursul anchetelor detoxiinfecții alimentare, reclamațiilor, sesizărilor; g) obținerea de informații cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului. 2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sause constată o neconformitate care necesită investi- gații de laborator recoltarea de probe va fi însoțită întotdeauna și de o notă de control, în care autoritatea sanitară veterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial și va argumenta scopul recoltării. 3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitarăveterinară locală serealizează plani- ficat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, caretrebuie să urmă- rească obținerea de informații - date comparabile, nece- sare autorității sanitare veterinare locale. În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să țină contde următoarele principii de: a) recoltare randomizată și reprezentativă pentru lot; b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt (în baza informațiilor, investigațiilor și aexperienței anterioare); c) recoltare în caz de suspiciune - carese bazează pe o analiză și o experiență privind lotul și circumstanțele recoltării (de exemplu, recoltarea efectuată ca parte ainvestigației în focarele de TIA, sauîn timpul unei evaluări a programului HACCP înurma cărora se constată deficiențe care afectează siguranța produsului), în scopul obținerii de date relevante, al monitorizării și al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanțul alimentar, DSVSA trebuie să țină contîn elaborarea strategiei de recoltare ca frecvența și procedura de recoltare să se aleagă în funcție detipul de microorga- nism sau toxină și tipul de aliment implicat (perisabil,stabil).**                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  II. Lunar TrimestrialSemestrial
  b) Unitatede reambalare    I. TrimestrialSemestrial Anual Produse alimentarede origine animală     O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produsereambalateO dată pe an pentru fiecare categorie de produsereambalate O dată la doi ani pentru fiecare categorie de produsereambalate
  II. Lunar     Trimestrial    Semestrial     
  c) Piață angro     I. Semestrial Anual 18 luni Produse expuse la vânzare     O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse O dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse
  II. Săptămânal   Lunar    Trimestrial   
  2.                                                                                         Carne de ungulate domestice                                                                                        a) Abator                                                                       I. Lunar       II. Permanent                                                                Trimestrial      Permanent                                                                Semestrial       Permanent                                                                Probe de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, cabaline,porcine pentru testarea Salmonella spp., conform prevede- rilor Secțiunii 1 nr. crt. 5 și Secțiunii 4 lit.B din prezentul capitol.                                                          O dată pe lună conform reglemen- tărilor UEîn vigoaresau pro- gramelor specifice aplicate suplimen- tar în cazul unitățilorautorizatepentru export în țări terțe                                                     O dată pe trimestru conform reglementărilor Uniunii Europene în vigoaresau pro- gramelor specifice aplicate suplimen- tar în cazul unitățilorautorizatepentru export în țări terțe                                                   O dată pe semestru pentru fiecare categorie de organe comesti- bile destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii.   O dată pe semestru conform reglemen- tărilor Uniunii Europene în vigoaresau pro- gramelor specifice aplicate suplimen- tar în cazul unitățilorautorizatepentru export în țări terțe O dată pe lună, conform reglemen- tărilor Uniunii Europene în vigoareîn baza programu- lui speci-fic elaborat de ANSVSA**** O dată pe lună con- form pro- gramelor specifice aplicate suplimen- tar în cazul unitățilorautorizatepentru export în Statele Unite ale Americii
  b) Unitate de tranșare                I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne tranșată                  O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma torul final, pe specii.    O dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii.    O dată pe an pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii.     
  II. Permanent                Permanent                Permanent                
  3.                              Carne de pasăre și de lagomorfe                            a) Abator               I. Lunar TrimestrialSemestrial Probe de piele recoltate din zonagâtului de la carcase de pasăre (broileri și curcani) pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Secțiunii 1 nr. crt. 5 și Secțiunii 4 lit. B din prezentul capitol.O dată pe trimestru,conform reglemen- tărilor Uniunii Europene în vigoareîn baza progra- mului specific elaborat de ANSVSA****O dată pe trimestru,conform reglemen- tărilor Uniunii Europene în vigoareîn baza progra- mului specific elaborat de ANSVSA****O dată pe trimestru,conform reglemen- tărilor UEîn vigoareîn baza programu- lui specific elaborat de ANSVSA****  
  II. Permanent             Permanent             Permanent             
  b) Unitate de tranșare             I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne tranșată               O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii. O dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii. O dată pe an pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercia- lizării către consuma- torul final, pe specii.  
  II. Permanent             Permanent             Permanent             
  4.                 Carne de vânat de crescăto- rie               a) Abator     I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne de vânat de crescătorie    O dată pe lună pentru fiecare specie O dată pe trimestru pentru fiecare specie O dată pe semestru pentru fiecare specie
  II. Permanent   Permanent   Permanent   
  b) Unitatede tranșare acărnii de vânat de crescă- torie      I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne tranșată            O dată pe trimestru pentru fiecare specie intrată latranșare și o dată pe tri- mestru dincarnea tranșată O dată pe semestru pentru fiecare specie intrată latranșare și o dată pe semes- tru din carnea tranșată O dată pe an pentru fiecare specie intrată latranșare și o dată pe an din carnea tranșată   
  II. Permanent          Permanent          Permanent          
  5.              Carne de vânat sălbatic             a) Unitatecare mani-pulează carnea de vânat sălbatic I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne Și organe      O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse 
  II. Permanent    Permanent    Permanent    
  b) Unitatede tranșare acărnii de vânat sălbatic   I. Lunar TrimestrialSemestrial Carne tranșată        O dată pe semestru pentru fiecare specie și categorie de carne tranșată O dată pe an pentru fiecare specie și categorie de carne tranșată  O dată la 18 luni pentru fiecare specie și categorie de carne tranșată
  II. Permanent      Permanent      Permanent      
  6.                                     Carne tocată, carne preparată și carne separată mecanic                                a) Unitatede carne tocată          I. Lunar TrimestrialSemestrial Produse finite            O dată pe trimestru conform prevederi-lor Regulamen-tului (CE)nr. 2073/2005, cu amendamen-tele ulterioareO dată pe semestru conform prevederi-lor Regu- lamentului(CE) nr. 2073/ 2005, cu amendamen-tele ulterioareO dată pe an conformprevederi-lor Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioare  
  II. Permanent          Săptămânal          Lunar          
  b) Unitatede carne preparată              I. Lunar TrimestrialSemestrial Produse finite                O dată pe trimestru conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioareO dată pe semestru conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioareO dată pe an conformprevede- rilor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioare 
  II. Permanent              Săptămânal              Lunar              
  c) Unitatede carne separată mecanic     I. Lunar TrimestrialSemestrial Produse finite        O dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne separată mecanic O dată pe an pentru fiecare categorie de carne separată mecanic  O dată la 18 luni pentru fiecare categorie de carne separată mecanic
  II. Permanent      Săptămânal      Lunar      
  7.               Produse din carne               Unitate deprocesare               I. Lunar TrimestrialSemestrial Produse finite                O dată pe trimestru conform prevede- rilor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioareO dată pe semestru conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regu- lamentului(CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioareO dată pe an conformprevede- rilor Secțiunii 4 din prezentul capitol șiale Regulamentului (CE) nr. 2073/2005,cu amenda-mentele ulterioare 
  II. Permanent              Permanent               Permanent              
  8.            Moluște bivalve vii           a) Centru de colectare       I. Lunar Trimestrial SemestrialMoluște bivalve vii Apă de contact       O dată pe trimestru,conform prevede- rilor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe semestru, conform prevede- rilor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol
  II. Săptămânal      Lunar       Trimestrial      
  b) Centru de purificareI. Lunar TrimestrialSemestrial Moluște bivalve vii Apa de contact O dată pe trimestru  O dată pe semestru  O dată pe an  
  II. SăptămânalLunar Trimestrial
  9.                                                                                                Pește și produse din pescuit                                                                                              a) Vas fabrică          Semestrial           Anual           La 18 luni           Pește și produse din pescuit          O dată pe semestru pe fiecarespecie, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an pe fiecare specie, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată la 18 luni pefiecare specie, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol
  b) Vas congelator  Semestrial    Anual    La 18 luni    Pește și produse din pescuit congelate  O dată pe semestru pe fiecarespecie O dată pe an pe fiecare specie O dată la 18 luni pefiecare specie
  c) Unitatede produseproaspete din pescuit - cherhana                 I. Trimestrial    Semestrial     Anual     Pește și produse din pescuit    O dată pe semestru pentru fiecare specie O dată pe an pe fiecare specie  O dată la 18 luni pefiecare specie  
  II. Săptămânal               Lunar                Trimestrial               Produse proaspete din pescuit               O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produsedin pescuit obținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produsedin pescuit obținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an pentru fiecare categorie de produsedin pescuit obținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol  
  d) Unitatede proce- sare a produselordin pescuit               I. Lunar     Trimestrial    Semestrial     Materii prime     O dată pe trimestru pentru fiecare categorie O dată pe semestru pentru fiecare categorie O dată pe an pentru fiecare categorie  
  II. Săptămânal             Lunar              Trimestrial             Produse finite              O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol  
  e) Centru de colectare a peștelui          I. Trimestrial             Semestrial              Anual              Pește și produse din pescuit             O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol  
  f) Fermă de acva- cultură cucentru de colectare a peșteluiintegrat        I. Trimestrial             Semestrial              Anual              Pește și produse din pescuit             O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol O dată pe an pentru fiecare categorie de produseobținute, conform prevederi-lor Secțiunii 4 din prezentul capitol  
  g) Piață de licitație    I. Trimestrial Semestrial  Anual  Produse valorificate     O dată semestru de la 1% dintre comerci- anți O dată an de la 1% dintre comerci- anți  O dată la 18 luni dela 1% dintre comerci- anți
  II. Lunar   Trimestrial  Semestrial   
  10.                                       Lapte crudși produsedin lapte                                      a) Centru de colectare a lapteluimaterie primă              I. TrimestrialSemestrial Anual Lapte crud materie primă                  Două prelevări pe lună pentru calcul mediei geometricetimp de două luni consecu- tive, în perioada martie - noiembrie,la 10% dincentrele de colec- tare lapte Două prelevări pe lună pentru calcul mediei geometri- ce, timp de două luni consecu- tive, în perioada martie - noiembrie,la 5% din centrele de colec- tare lapteDouă prelevări pe lună pentru calcul mediei geometricetimp de două luni consecu- tive, în perioada martie - noiembrie,la 1% din centrele de colec- tare lapte 
  II. Lunar                 Trimestrial                Semestrial                 
  b) Unitatede procesare a lapteluimaterie primă        I. Trimestrial   Semestrial    Anual    Lapte crud de vacă   O dată pe trimestru înainte deprocesare O dată pe semestru înainte deprocesare O dată pe an înaintede procesare
  II. Permanent        Săptămânal        Lunar        Produse finite Lapte pasteurizat pentru determi- narea fosfatazei alcaline    O dată pe lună pentru fiecare categorie de produsefinite obținute O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produsefinite obținute O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produsefinite obținute
  c) Unitatede procesare a produse-lor lactate I. TrimestrialSemestrial Anual Materie primă intrată la procesare, inclusiv lapte pasteurizat, produse finite O dată pe lună pentru fiecare categorie în parte O dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parte O dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte
  II. Săptămânal   Lunar    Semestrial    
  11.                       Ouă și produse din ouă                      a) Centru de amba- lare a ouălor I. TrimestrialSemestrial Anual Ouă    O dată pe trimestru   O dată pe semestru   O dată pe an   
  II. Săptămânal Lunar  Semestrial  
  b) Unitatepentru producereaouălor lichide     I. TrimestrialSemestrial Anual Ouă și/sau produsefinite        O dată pe trimestru pentru ouăși/sau pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe semestru pentru ouăși/sau pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe an pentru ouă și/saupentru fiecare categorie de produseobținute  
  II. Săptămânal      Lunar       Semestrial       
  c) Unitatede proce- sare a ouălor      I. TrimestrialSemestrial Anual Ouă și/sau produsefinite        O dată pe trimestru pentru ouăși/sau pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe semestru pentru ouăși/sau pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe an pentru ouă și/saupentru fiecare categorie de produseobținute  
  II. Săptămânal      Lunar       Semestrial       
  12.      Pulpe de broască șimelci     Unitate deprocesare      I. TrimestrialSemestrial Anual Materii prime și produse finite      O dată pe trimestru pentru materii prime și produsele finite O dată pe semestru pentru materii prime și produsele finite O dată pe an pentru materii prime și produsele finite  
  II. Săptămânal    Lunar     Semestrial     
  13.            Grăsimi animale, untură, jumări          a) Centru de colectare a grași- milor animale I. TrimestrialSemestrial Anual Materii prime      O dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte O dată pe an pentru fiecare categorie în parte  O dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte
  II. Săptămânal   Lunar    Semestrial    
  b) Unitatede proce- sare a grăsimiloranimale  I. TrimestrialSemestrial Anual Produse finite      O dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parte O dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte O dată pe an pentru fiecare categorie în parte  
  II. Săptămânal   Lunar    Semestrial    
  14.      Stomacuri prelucratevezici și intestine    Unitate deprocesare,inclusiv unități deobținere acheagului  I. TrimestrialSemestrial Anual Produse finite       O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe an pentru fiecare categorie de produseobținute  
  II. Săptămânal    Lunar     Semestrial     
  15.              Gelatină               a) Centru de colec- tare a materiilorprime pentru gelatină I. TrimestrialSemestrial Anual Materii prime       O dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte  O dată pe an pentru fiecare categorie în parte   O dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte  
  II. Săptămânal    Lunar     Semestrial     
  b) Unitatede proce- sare a gelatinei    I. TrimestrialSemestrial Anual Produse finite       O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseobținute O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseobținute O dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produseobținute
  II. Săptămânal    Lunar     Semestrial     
  16.            Colagen             a) Centru de colec- tare a materiilorprime pentru colagen I. TrimestrialSemestrial Anual Materii prime       O dată pe semestru pentru fiecare categorie în parte  O dată pe an pentru fiecare categorie în parte   O dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte  
  II. Săptămânal    Lunar     Semestrial     
  b) Unitatede proce- sare a colage- nului I. TrimestrialSemestrial Anual Produse finite     O dată pe trimestru pe fiecarecategorie în parte O dată pe semestru pe fiecarecategorie în parte O dată pe an pe fiecare categorie în parte
  II. Săptămânal  Lunar   Semestrial   
  17.                    Alte activități                   a) Unitatede proce- sare a mierii de albine și/sau a altor produse apicole    I. TrimestrialSemestrial Anual Materii prime și produse finite           O dată pe trimestru pentru mierea intrată laprocesare și/sau fiecare categorie de produseîn parte obținute O dată pe semestru pentru mierea intrată laprocesare și/sau fiecare categorie de produseîn parte obținute O dată pe an pentru mierea intrată laprocesare și/sau fiecare categorie de produseîn parte obținute  
  II. Săptămânal         Lunar          Semestrial          
  b) Mijloc de transport al ali- mentelor de ori- gine animală Anual                        De pe suprafața interioară și echipamentele din interior     Probe de sanitație în caz de suspiciune       
  Notă
  *) În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră au următoarele obligații și dispun următoarele măsuri:A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.1. DSVSA declanșează ancheta în scopul:a) identificării lotului/loturilor suspecte;b) identificării unității/unităților în care a fost produs/produse;c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolelor/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.2. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;4. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;5. DSVSA dispune reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinelor de analiză;6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înregistrate în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat);7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de risc și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.);8. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolelor/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat;9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA.B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din țări terțe, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din țări terțe, cu modificările și completările ulterioare.1. În situația în care, urmare a controalelor prevăzute în Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare, se constată că legislația comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră iau următoarele măsuri:a) notificarea ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeași origine - următoarele 10 transporturi care au aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare;2. În situația în care controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislației comunitare, lotul sau părțile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare; În cazul în care, controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare.C. DSVSA se asigură că, în caz de obținere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență, procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea;5. colaborează cu autoritățile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/pericolului pentru alimentul implicat.
  **) Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice (prevăzute la coloana 9) vor fi însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele Norme metodologice, după cum urmează:1. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
  ***) Toate acțiunile de control oficial se vor finaliza cu întocmirea, la fața locului, a unui document (raport de audit, notă de constatare, proces - verbal etc.), care va fi adus la cunoștința operatorului, în care vor fi înscrise aspectele constatate și după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficiențelor ca urmare a recontrolului etc. Medicii veterinari din cadrul serviciului de la nivelul DSVSA, subordonați tehnic DSAOA, în baza catagrafiei unităților autorizate/înregistrate și în baza încadrării acestora în funcție de analiza riscului, vor elabora planul cifric pe care îl vor difuza către CSVSA și medicilor veterinari oficiali, încadrați potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării.2. Evaluarea unității în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unității.
  ****) Se vor recolta probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări (broileri și curcani), din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin Programul specific pentru monitorizarea prevalenței Salmonella spp., elaborat de ANSVSA.

  Fișa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează
  încadrarea pe grupe de risc a unităților care produc, prelucrează și
  depozitează produse de origine animală autorizate sanitar veterinar
  pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 6 luni de
  către medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Catagrafie,
  Înregistrare, Evaluare, TRACES
  Denumirea societății comerciale  Data auditului:
  Sediul societății comerciale Medic veterinar oficial:     
  Adresa unității de producție
  Activitatea pentru care a fost emisă autorizația
  Număr de autorizare
  Categoria    Criteriile de evaluare   Evaluare   Punctaj   Factor de corecțieTotal  Nota  
  1. Caracteristicileunității       1a  Dată construcțieisau a renovării semnificative Construcție nouă (0)     Renovare recentă (10)     Relativ recentă (20)    Veche (30)                     0.12                                                                       
  1b   Condiții generalede întreținere a unității și echipamentelor Foarte bune (0)       Bune (20)        Acceptabile (40)       Insuficiente (70)           
  2. Capacitate de producție       2a   Dimensiunile unității și capacitatea de producție Foarte mici (0)       Mici (15)        Medii (30)        Mari (50)                         0.1            
  2b  Aria de distribuție a produselor Locală (0)      Națională (15)     Comunitară (30)     Țări terțe (50)        
  3. Caracteristicileprodusului         3a Categoria de alimente A (0)    B (15)    C (30)    D (50)                   0.18                  
  3b      Destinația utilizării      Aliment carenu poate fi consumat decât după un tratamenttermic (0)         Aliment care poate fi consumat înaintea gătirii sau transformării(15)        Aliment din categoria B,C și D gata pentru consum (30)          Alimente pentru categorii speciale (copii, bolnavi etc)(50)               
  4. Sistemul de autocontrol        4a    Proceduri preoperaționale    Complete și implementate(0)        Necesită completări șisunt implementate (15)      Necesită completări și sunt implementateparțial (20)     Nu sunt elaborate șinu sunt implementate