ORDIN nr. 503 din 30 mai 2008privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2008  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, și al art. 2 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Materialele de întreținere, reparații, pregătire fizică și sport, rechizitele de birou și furniturile care se aprovizionează și se distribuie în cadrul valorii anuale a normelor se aprobă prin dispoziție a secretarului general.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite răspund de asigurarea materialelor prevăzute în normele menționate la art. 1 cu încadrarea strictă în fondurile aprobate prin buget.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  București, 30 mai 2008.Nr. 503.  +  Anexa nr. 1
  NORME
  de asigurare cu materiale de resortul
  echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice
   +  NORMA Nr. 12pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienă
  Nr. crt.   DENUMIREA MATERIALELOR    U/M     PREVEDERI   OBSERVAȚII   
  Cantitatea  Perioada de consum
  0 1 2 3 4 5
  I. Pentru cabinete: ministru, secretari de stat, directori generali și locțiitorii lor, inspectori generali, șefi de direcții (similari), comandanții (similari) de mari și unități, șefii inspectoratelor județene (al municipiului București) și adjuncții acestora, chestori și generali
  -  Săpun de toaletă (greutate 100-150 g) buc.  12   anual  Se poate substitui cu săpun lichid.
  II. Pentru fiecare student și elev din instituțiile de învățământ, soldat și gradat voluntar (rezervist) pe perioada instruirii individuale, concentrat
  1.  Săpun de toaletă (greutate 100-150 g) buc.  1   lunar    
  2.        Săpun pentru baie (semitoaletă 100-150 g)       buc.        1         lunar        Se poate substitui cu 120 g săpun de rufe,iar la echivalentvaloric, cu alte sortimente de săpun. Când îmbăierea se face la intervale mai mici de o săptă- mână, norma se majorează cu o bucată pe lună.
  3.  Aparat de ras de unică folosință buc.  1   lunar  Numai pentru bărbați  
  4.       Cremă de ras (60-100 g)       tub        1        trim.       Numai pentru bărbați. Soldații și gradații voluntari/rezer- viști, pe timpul instruirii în-individuale, primesc un singur tub. Se poate substitui cu gel pentru bărbierit.
  5. Pastă de dinți tub 1 lunar  
  6.    Periuță de dinți    buc.    1     trim.    Soldații și gradații voluntari/rezerviști,pe timpul instruiriiindividuale, primesc o singură bucată.
  7. Hârtie igienică buc. 4 lunar  
  8.     Pieptene     buc.     1      -     Pentru fiecare student și elev admis în instituțiile de învățământ și soldat și gradat voluntar pe timpul instruirii individuale
  9.    Șampon de 200 ml    buc.    1     trim.    Soldații și gradații voluntari/rezerviști,pe timpul instruiriiindividuale, primesc o singură bucată.
  10.Tampoane absorbante buc. 10 lunar Numai pentru femei
  III. Pentru spălat lenjeria de fiecare student și elev din instituțiile de învățământ, soldat și gradat voluntar (rezerviști), pe perioada instruirii individuale, concentrat și cursant (ofițer, maistru militar, subofițer, agent și personal contractual), aflat la cursuri de pregătire, specializare, perfecționare sau de formare inițială și continuă a personalului
  1.      Săpun de rufe: - unități situate în localități cu atmosfera poluată de praf de cărbune, negru de fum, praf de ciment etc. kg       7,200       anual      Când lenjeria se spală la intervale mai mici de o săptămână, norma se majorează cu 1,200 kg pe an.       
     - unități situate în localități în care at- mosfera nu este poluată kg    6,000    anual   
  2. Detergent kg 2,400 anual  
  3. Produs anticalcar kg 0,750 anual  
  IV. Pentru fiecare pat din unități sanitare (spitale, preventorii, staționare, centre medicale, infirmerii, puncte medicale etc.), cămine de garnizoană, hoteluri, case de odihnă, camere de oaspeți, camere situate în unități și destinate cazării personalului aflat în dispozitiv, în interesul serviciului (ture), camere pentru ofițerii de serviciu, aresturi pentru reținuți și camere pentru protecția martorilor
  1.  Săpun de rufe   kg   6,000   anual  Pentru canapele medicale se distribuie 2,400 kg.
  2.  Detergent   kg   2,400   anual  Pentru canapele medicale se distribuie 1,600 kg.
  3. Produs anticalcar kg 0,750 anual  
  4.  Săpun de toaletă (greutate 100-150 g) buc.  2   lunar  Pentru fiecare medic,farmacist,personal mediu sanitar
  5.    Săpun tip turist    buc.    1     -    Numai pentru căminele de garnizoană, hoteluri, case de odihnă, camere de oaspeți, bazede agrement și recreere
  6. Hârtie igienică buc. 6 lunar De fiecare cabină w.c.
  V. Pentru spălatul echipamentului special/specific, de protecție și de lucru și echipamentului pentru sport, folosit de militari, polițiști și personal contractual/ funcționar public
  1.  Săpun de rufe   kg   2,400   anual  De fiecare persoană ce folosește acest echipament     
  2. Detergent kg 0,600 anual
  3. Produs anticalcar kg 0,600 anual
  VI. Pentru spălatul fețelor de masă, ștergarelor de vase și tacâmuri, prosoapelor din sălile de mese, popote, bufete, oficii și echipamentului folosit de formațiile artistice, prosoapelor și cearșafurilor din secțiile de hidroterapie
  1.  Săpun de rufe   kg   0,050   -  De fiecare kg de rufe      
  2. Detergent kg 0,035 -
  3. Produs anticalcar kg 0,050 -
  VII. Pentru fiecare instructor de dresaj și instructor câini, precum și pentru fiecare persoană care efectuează pansajul câinilor
  1.  Săpun de rufe   kg   2,400   anual  Pentru cei care fac pansajul se distribuie 1,800 kg.
  VIII. Pentru spălatul lenjeriei și cazarmamentului din inventarul navelor persoană care efectuează pansajul câinilor
             - Săpun de rufe            kg   120   anual           Pentru nave de supraveghere, nave bază, pontoane dormitor
  kg   70  Pentru nave de patrulare și intervenție,remorchere fluviale
  kg      25     Pentru șalupe de patrulare, control și/sau intervenție,navecu misiuni speciale(cu excepțiaremorcherelor fluviale și navelor sanitare)
  IX. Pentru spălat pe mâini la bucătării, săli de mese, popote, oficii, bufete, depozite, ateliere, arhive, parcuri auto (garaje, autobaze) etc.
  1.       Săpun semitoaletă (greutate 100-150 g)      buc.       2        lunar       Pentru fiecare bucătar,ospătar,șef depozit, magazioner, meseriaș, mânuitor documente clasificate, arhivă, șofer etc.care își desfășoară activitateaîn condiții de murdărire a mâinilor și a corpului
  2.      Săpun de toaletă (greutate 100-150 g)     buc.      2      săptămânal     Pentru fiecare chiuvetă instalată în vestibulul organizat lângă sala de mese, popote, bufete și oficii; săpunul de toaletă se poate substitui cu săpun lichid.   
  3. Prosop din hârtie buc. 2 săptămânal
  NOTE:1. Săpunul de rufe prevăzut în prezenta normă se poate substitui, în echivalent cantitativ, cu detergent (manual sau automat) având substanță activă minimum 20%, cu excepția celui prevăzut la cap. VII.2. Detergentul de rufe prevăzut în prezenta normă se poate substitui, în echivalent cantitativ, cu sodă de rufe.3. Materialele prevăzute în normă, la cap. III, IV, V. pct. 1 și 2 (săpun de rufe și detergent), se distribuie la spălătoriile unităților (garnizoanei), în funcție de greutatea rufelor uscate, după cum urmează: 0,050 kg săpun de rufe și 0,025 kg detergent pentru 1 kg de rufe uscate.4. La spălarea lenjeriei de culoare albă se pot folosi soluții de înălbire și apretare, în cantitățile necesare, acestea fiind considerate materiale nenormate.5. Drepturile materiale pentru spălat prevăzute de normă se acordă și pe timpul concediilor de odihnă și medicale, permisiilor, învoirilor etc. care nu depășesc 30 de zile.6. Săpunul de toaletă și de baie (semitoaletă), precum și detergentul neasigurate, indiferent de motive, nu se mai distribuie pentru perioada expirată.7. Pentru personalul care lucrează în locuri de muncă ce dau dreptul la materiale pentru menținerea igienei și protecției corporale se vor acorda materialele de igienă în conformitate cu normativele în vigoare.8. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se distribuie în consum, în funcție de nevoi: hârtia igienică, săpunul de toaletă (lichid) și prosoapele din hârtie pentru Spitalul de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, centrul cultural, clubul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, baze de agrement, de recreere, case de odihnă, cămine de garnizoană, camere de oaspeți și sediile marilor unități, unități și subunități, pe baza programului de aprovizionare și cheltuieli aprobat de ordonatorii de credite.9. Persoanelor deținute în centrele de reținere și arest preventiv care funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor li se vor distribui:a) lunar: 1 buc. săpun semitoaletă (greutate 100-150 g);b) pentru bărbați: lunar 1 buc. aparat de ras de unică folosință și trimestrial 1 buc. (tub 50-100 g) cremă de ras;c) pentru femei: lunar 10 buc. tampoane absorbante. (la 31-01-2011, Punctul 9. din NORMA Nr. 12 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 12 din 18 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011 )
   +  NORMA Nr. 13pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate
   Nr. crt.  DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT    U/M   PREVEDERI  OBSERVAȚII   
  Cantitatea Durata - ani -
  0 1 2 3 4 5
  SECȚIUNEA 1 Materiale de gospodărie și inventar de unitate
  A. NORMĂ MATERIALĂ*)     
  I. Pentru frizeri
  1.   Mașină de tuns   buc.   2   2   Pentru efective până la 100 de oameni. La efective de peste 100 deoameni se calculează în plus câte 1 buc. la fiecare 50 de oameni. Când sunt electrice, durata de serviciu este de 4 ani.
  2. Foarfecă frizeri buc. 2 2 Pentru fiecare frizer     
  3. Pieptene (perie) pentru frizeri buc. 1 3
  4. Uscător de păr buc. 1 inv.
  II. Materiale și utilaje pentru spălătorii
  1. Albie pentru rufe buc. 1 5 De fiecare 100 de oameni.
  2.  Sârmă galvanizată pentru întins rufe  m  45  8  De fiecare 100 de oameni. Când se folosește frânghie de rufe, durata de serviciu este de 3 ani.
  3. Cazan pentru spălat rufe buc. 1 inv. Se calculează 0,5 l de fiecare om.
  4. Coș de rufe buc. 1 inv. De fiecare spălătoreasă
  5. Mașină de călcat buc. 1 inv. Pentru 50 de oameni
  6.  Mașini și utilaje pentru spălătorii  buc.  -  inv.  Necesarul, tipul și capacitatea se stabilesc de fiecare unitate, în funcție de nevoi.
  III. Materiale de gospodărie
  1.   Perie de încălțăminte   buc.   1   2   Pentru fiecare soldat și gradat voluntar pe perioada instruirii individuale, concentrat, student și elev din instituțiile de învățământ
  2.   Perie de haine   buc.   1   4   Pentru 10 soldați și gradați voluntari pe perioada instruirii individuale și concentrați Pentru fiecare elev și student din instituțiile de învățământ
  B. NORMĂ VALORICĂ     
  Nr. crt.INDICATORI  Valoare anuală - lei - OBSERVAȚII  
   De fiecare frizer 21,26  
  *) Se acordă în plus față de prevederile normei valorice.  NOTE: 1. Se consideră acțiuni nenormate cheltuielile pentru ascuțirea foarfecilor, cuțitelor etc., achiziționarea accesoriilor și repararea mașinilor de tuns și se efectuează în baza planului de cheltuieli aprobat de ordonatorii de credite. 2. Unitățile care au externalizat serviciul de tuns pentru soldați și gradați voluntari (rezerviști), studenți și elevi nu vor mai primi pentru efectivele respective materialele prevăzute la cap. I (pentru frizeri). 3. Prevederile cap. I din normă se aplică și pentru spălătoria mecanică, subordonată Grupului suport logistic din cadrul Direcției generale management logistic și administrativ. 4. Accesoriile pentru mașinile de călcat electrice se stabilesc de fiecare unitate, în funcție de nevoi.  SECȚIUNEA a 2-a Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru
   Nr. crt.  DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT    U/M   PREVEDERI  OBSERVAȚII   
  Cantitatea Durata - ani -
  0 1 2 3 4 5
  I. Materiale pentru căminele de garnizoană, bazele de pregătire și/sau cazare, de agrement, de recreere și odihnă, casele de odihnă, camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități
  1. Cearșaf pentru pat buc. 6 3 Se pot substitui cu lenjerii simple sau duble.       
  2. Cearșaf pentru pătură (pled) buc. 6 3
  3. Față de pernă buc. 6 3
  4. Pătură (pled, pilotă) buc. 2 6
  5.  Plapumă  buc.  1  6  Numai pentru apartamente și camerele de oaspeți situate în zonele montane.
  6. Saltea buc. 1 6 Unde nu sunt asigurate tip "Relaxa".
  7. Pernă buc. 1 5  
  8. Halat de baie buc. 2 2 Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități.
  9.  Prosop plușat pentru față  buc.  3  2  Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități, cu excepția spațiilor de cazare pentru protecția martorilor.
  10. Prosop plușat pentru baie buc. 3 2 Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități.           
  11. Prosop (cearșaf) pentru baie buc. 3 2
  12. Prosop pentru picioare buc. 3 2
  13. Perie de haine buc. 1 5
  14. Perie de încălțăminte buc. 2 2
  15. Cremă încălțăminte tub 1 -
  16. Umerașe pentru haine buc. 4 inv. De fiecare pat
  17. Papuci de unică folosință pereche1 - Numai pentru spații unde sunt cazate delegații străine
  NOTE: 1. Dormitoare organizate în unități înseamnă dormitoarele pentru cursurile de calificare și perfecționare (de formare inițială și continuă), camerele pentru dormitul personalului în dispozitiv sau în unități (personal de serviciu sau persoane aflate în interes de serviciu), precum și spațiile de cazare pentru protecția martorilor. 2. Pentru dotarea taberelor de pregătire și pentru personalul care lucrează în ture se asigură următoarele materiale: cearșafuri - 8 buc. la 4 ani; fețe de pernă - 8 buc. la 4 ani, pături (pled) - 2 buc. la 6 ani, saltea - 1 buc. la 6 ani, unde nu sunt asigurate tip "Relaxa", pernă - 1 buc. la 5 ani.  II. Echipamentul pentru efectivele care fac parte din echipele sportive reprezentative ale inspectoratelor generale, instituțiilor de învățământ sau altor structuri
  1. Căciuliță din tricot buc. 1 1 Echipamentul se distribuie în folosință individuală pe timpul în care personalul face parte din echipe reprezentative ale structurilor.                   
  2. Trening buc. 2 2
  3.  Costum impermeabil cu glugă (bluză cu pantalon) buc.  1  2  
  4. Tricou sport buc. 2 1
  5. Șort (chiloți) sport buc. 2 1
  6. Ciorapi buc. 5 1
  7. Pantofi (ghete) sport pereche2 2
  8. Pantofi condiție fizică pereche1 1
  9.  Sac (geantă) pentru transport echipament sportiv buc.  1  4  
  10. Prosop plușat buc. 2 1
  III. Echipament pentru personalul care execută pază în posturi fixe sau mobile
  a) Pentru personalul contractual
  1.Căciulă buc. 1 5  
  2.Șapcă buc. 1 2  
  3. Costum pentru vară (cămașă-bluză și pantalon)  buc.  1  1   
  4. Costum pentru iarnă (bluzon și pantalon)  buc.  1  2   
  5.Pelerină (manta) ploaie buc. 1 4  
  6.Bocanci/ghete pereche1 2  
  7.Pantofi pereche1 1  
  8.Curea buc. 1 4  
  9.Cămașă buc. 2 1 Numai pentru personalul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
  10.Tricou buc. 2 1
  11.Pulover buc. 1 3
  12.Scurtă cu mesadă detașabilă buc. 1 3
  13.Lenjerie termică set 1 1
  14.Fular buc. 1 3
  15.Ecuson pentru mânecă*) buc. 3 -
  16.Cizme din cauciuc pereche1 3
  b) Pentru fiecare post de pază
  1.Șubă (scurtă) îmblănită buc. 1 6  
  2.Pâslari (galoși) sau cizme din pâslăpereche2 6  
  c) Pentru fiecare post aflat în zone cu precipitații frecvente
  1.Cizme din cauciuc pereche1 3  
  Notă *) Ecusonul pentru mânecă se asigură pentru fiecare cămașă-bluză, bluzon și scurtă cu mesadă detașabilă.
  IV. Efective care însoțesc transporturile de materiale speciale (explozive, toxice), efective care manipulează și transportă corespondența secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane
  1. Salopetă buc. 2 2  
  2. Bluză de vânt buc. 1 inv.  
  3. Șubă (scurtă impermeabilă) îmblănită buc. 1 6  
  4. Cizme din cauciuc pereche1 inv.  
  5. Cizme din pâslă pereche1 4  
  V. Materiale pentru instrucție/instruire, aplicații, manevre și alte misiuni
  1.  Foaie de cort  buc.  1  inv.  Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.
  2. Sac de merinde buc. 1 inv.  
  3. Raniță buc. 1 inv.  
  4. Cască buc. 1 inv.  
  5.  Corturi diferite  buc.  -  inv.  Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare.
  6.  Sac transport echipament  buc.  1  6  Pentru fiecare 50 de indicatori. La unitățile cu efective până la 50 de indicatori se asigură câte 2 buc.
  7. Sac corespondență buc. - inv. Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  8. Geantă corespondență buc. - inv. Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  9. Sac de dormit impermeabil cu glugă buc. - inv. Necesarul se stabilește prin tabela de înzestrare.
  VI. Manipulanți de etil fluid care lucrează la descărcarea, umplerea, transvazarea și livrarea produselor petroliere etilate, curățarea rezervoarelor, repararea instalațiilor petrolifere din depozitele care conțin etil fluid, precum și pentru personalul care lucrează în mediu exploziv
  1. Bonetă buc. 1 4  
  2. Costum vătuit buc. 1 3  
  3. Costum salopetă buc. 1 2  
  4. Cămașă buc. 2 2 Din bumbac 100%
  5. Maiou buc. 2 2  
  6. Chiloți buc. 2 2  
  7. Izmene buc. 2 2  
  Numai pentru manipulanți de etil fluid și produse petroliere etilate
  1. Cască din doc vătuită buc. 1 4  
  2. Pelerină din pânză cauciucată, cu glugăbuc. 1 inv.  
  3. Șorț din cauciuc buc. 1 inv.  
  4. Mănuși din cauciuc pereche1 2  
  5. Mănuși din pânză foaie de cort pereche1 2  
  6.  Bocanci (ghete) din piele cu cuie din lemn, fără accesorii metalice pereche 1  inv.    
  VII. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiști, șoferi, sudori, tractoriști, spălători auto și alți meseriași, personalul cu atribuții de verificare a stării tehnice și reparare a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo
  - Toate categoriile de personal -
  1. Combinezon*) buc. 2 2  
  2. Mănuși din lână pereche1 2  
  3.  Costum vătuit (bluză și pantalon)**)  buc.  1  4  Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spații (ateliere etc.) neîncălzite
  4. Bocanci pereche1 2  
  5. Cizme din cauciuc pereche1 inv. Pentru vopsitori
  6. Semimască din cauciuc buc. 1 inv. Pentru vopsitori
  7. Mască contra prafului buc. 1 -  
  8. Mănuși de joasă și înaltă tensiune pereche2 inv. Pentru electricieni
  a) Numai pentru conducători hipo
   Cizme pereche1 4  
  b) Numai pentru spălători auto
  1. Mănuși din cauciuc pereche1 -  
  2. Șorț din cauciuc buc. 1 inv.  
  3. Cizme din cauciuc pereche1 inv.  
  c) Numai pentru sudori
  1. Mănuși de sudură pereche1 -  
  2. Ochelari de protecție pentru sudură buc. 1 inv.  
  3. Șorț din piele pentru sudor buc. 1 2  
  4. Mască de sudor buc. 1 inv.  
  d) Pentru îngrijitori spații exterioare
  1. Manta de ploaie buc. 1 inv.  
  2. Cizme din cauciuc pereche1 inv.  
  3. Mănuși de unică folosință buc. 1 inv.  
  4. Mănuși (palmare) buc. 1 inv.  
  *) Combinezonul poate fi substituit cu salopetă sau halat. **) Costumul vătuit poate fi substituit cu scurtă (șubă) îmblănită.
  VIII. Personal care lucrează la stațiile de încărcare acumulatori și stingătoare, stații de radio și radiolocație
  a) Pentru cei care lucrează la stațiile de încărcare acumulatori și stingătoare
  1. Șorț din cauciuc (antiacid) buc. 1 inv.  
  2. Mănuși din cauciuc (antiacid) pereche1 -  
  3. Cizme din cauciuc (antiacid) pereche1 inv.  
  b) Pentru cei care lucrează la stațiile de radio și radiolocație
  1. Pantaloni (șort) buc. 1 2  
  2.  Ochelari fumurii cu coeficient de absorbție 50% buc.  1  inv.  Numai pentru cei care lucrează efectiv la ecranele stațiilor de radiolocație
  IX. Mecanici telecomunicații de la electroalimentare și acumulatori și din centrale automate frecvențe și telex
  1. Bonetă buc. 1 1  
  2. Halat buc. 1 2  
  3. Pantalon cu pieptar buc. 1 2  
  4. Mănuși electroizolante pereche1 inv.  
  5. Încălțăminte electroizolantă pereche1 inv.  
  6. Ochelari de protecție buc. 1 inv.  
  7.  Costum antiacid  buc.  1  inv.  Numai pentru mecanicii telecomunicații de la electroalimentare și acumulatori
  8. Șorț de protecție antiacid buc. 1 inv. Numai pentru mecanicii telecomunicații de la electroalimentare și acumulatori    
  9. Mănuși de protecție antiacide pereche1 inv.
  10. Cizme de protecție antiacide pereche1 inv.
  X. Operatori telefoniști, telexiști, radiotelegrafiști, supraveghetori radio, desenatori și cartografi lucrări speciale
  1. Halat buc. 2 3  
  XI. Personal care execută permanent lucrări de construcții, instalații de întreținere și revizie, care asigură exploatarea și conservarea tehnicii de comunicații, a autostațiilor și releelor de telecomunicații, care execută efectiv controlul lucrărilor de investiții sau care supraveghează aceste lucrări
  1. Combinezon (halat sau salopetă) buc. 2 3  
  2. Costum vătuit buc. 1 inv.  
  3. Cască protecție buc. 1 inv.  
  4. Geantă transport scule și materiale buc. 1 inv.  
  5. Cizme din cauciuc pereche1 inv. Numai pentru cei care supraveghează lucrările de investiții
  NOTĂ: Costumul vătuit poate fi substituit cu scurtă (șubă) îmblănită.  XII. Inventar pentru dotarea autostațiilor pentru telecomunicații și misiuni speciale (pentru fiecare autostație, în funcție de capacitate și participanți la misiuni)
  1. Scurte (șube) îmblănite buc. 1 inv.  
  2. Bluze de vânt buc. 1 inv.  
  3. Căciuli buc. 1 inv.  
  4. Mănuși îmblănite pereche1 inv.  
  5. Bocanci munte pereche1 inv.  
  6. Cizme din cauciuc pereche1 inv.  
  7. Saci de dormit buc. 1 inv.  
  8. Foi de cort buc. 1 inv.  
  XIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)
  1. Halat pentru bolnavi buc. 1 3  
  2. Pijama buc. 2 4  
  3. Papuci pereche1 2  
  4. Cearșaf buc. 4 4  
  5. Prosop buc. 3 3  
  6. Față de pernă buc. 3 3  
  7. Pătură buc. 1 6  
  8. Pernă buc. 1 5 După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot recondiționa.  
  9. Saltea buc. 1 10
  10. Halat alb buc. 2 2 Numai pentru supraveghetorii de la infirmeriile pentru reținuți
  XIV. Materiale pentru reținuți, arestați preventiv
  1. Cearșaf buc. 3 4  
  2. Față de pernă buc. 2 3  
  3. Pătură buc. 1 8  
  4. Saltea*) buc. 1 6  
  5. Dos de pernă buc. 1 6  
  6. Prosop buc. 2 2  
  7. Salopetă*) buc. 1 2  
  8. Costum recuperat*) buc. 1 1  
  *) " După cinci ani de folosire, saltelele pot fi recondiționate. " Salopeta sau costumul recuperat se asigură și se distribuie numai celor cărora li se impune să le poarte în timpul reținerii sau arestării preventive.
  XV. Magazioneri, mânuitori și distribuitori de materiale, șefi de depozite și magazii, îngrijitori localuri, arhivari, personalul care lucrează la cazier, evidența operativă și cartoteca alfabetică și dactiloscopică, serviciile publice comunitare (evidența persoanei, pașapoarte) și personalul care execută percheziții corporale
  1.  Halat de protecție  buc.  2  2  Se asigură și pentru personalul din serviciile pensii, drepturi bănești și din Arhivele Naționale.
  2. Mască contra prafului buc. 1 - Numai pentru arhivari
  3. Mănuși de examinare pereche1 -  
  4.  Costum vătuit (bluză și pantalon)  buc.  1  5  Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în interiorul magaziilor neîncălzite
  5. Mănuși de unică folosință pereche1 -  
  XVI. Frizerii (pentru fiecare frizer)
  1. Halat de protecție (bluză) buc. 2 2  
  2. Fotă pentru tuns buc. 1 - Pentru fiecare persoană, dacă sunt de unică folosință
  3. Șervet pentru frizerie buc. 5 1  
  4. Prosop buc. 4 1  
  XVII. Personalul ce deservește popotele, bufetele, oficiile de servire, bucătari, ospătari, cofetari, patiseri, personal de serviciu la bucătărie/personal de deservire - Toate categoriile de personal -
  1. Bonetă (batic) buc. 4 2 Bucătarii-șefi și cofetarii primesc coafe.
  2.    Halat (bluză/salopetă)    buc.    4    2    Inclusiv pentru personalul (studenți, elevi) care împarte hrana însala de mese, cei care execută controlul pachetelor pentru reținuți sau împart hrana la reținuți și personalul din grupa de serviciu la bucătărie
  3. Pantalon (fustă) buc. 4 2  
  4. Șorț din pânză buc. 4 2  
  5.  Halat  buc.  4  2  Pentru personalul din grupa de serviciu la bucătărie și cei care execută spălarea veselei
  6.  Cizme din cauciuc  pereche 1  1  Pentru personalul din grupa de serviciu la bucătărie și cei care execută spălarea veselei
  7. Șorț din pânză cauciucată buc. 1 2 Pentru cei care execută spălarea veselei
  8. Încălțăminte albă (tip sabot) pereche1 inv. Numai pentru bucătari
  XVIII. Ospătari care participă la activități de protocol și popote - Toate categoriile de personal -
  1.  Costum (sacou cu 2 perechi de pantaloni, fustă) buc.  1  inv.    
  2. Vestă buc. 2 inv.  
  3. Sacou alb buc. 1 inv.  
  4. Bluză din doc alb buc. 2 inv.  
  5. Cămașă albă buc. 2 inv.  
  6. Cămașă-bluză buc. 2 inv.  
  7. Cravată neagră buc. 1 inv.  
  8. Papion negru buc. 2 inv.  
  9. Papion alb buc. 2 inv.  
  10. Pantofi negri pereche1 inv.  
  11. Șosete negre (bleumarin) pereche3 inv.  
  12. Mănuși albe pereche2 inv.  
  NOTĂ: Articolele de echipament din prezenta normă se asigură în mod corespunzător și pentru recepționerii de la hoteluri, cămine de garnizoană și case de odihnă, care potrivit statului de organizare sunt încadrați pe astfel de posturi. XIX. Materiale pentru bucătării, săli de mese, popote, cantine, bufete, oficii etc.
  1. Față de masă pentru 4 persoane buc. 5 inv. De fiecare masă
  2.  Față de masă pentru 6, 12 sau 24 persoane buc.  5  inv.  De fiecare masă, în funcție de dimensiuni  
  3. Ștergar de bucătărie buc. 4 1 De fiecare bucătar, ajutor bucătar, bufetier, cofetar-patiser
  4.  Ștergar pentru vase și tacâmuri  buc.  2  1  De fiecare 10 oameni Pentru bufete - câte 4 buc. de fiecare bufet
  5.  Șervet (prosop) pentru șters pe mâini  buc.  2  1  De fiecare 10 oameni, pentru săli de mese, popote și cantine. De fiecare bufet câte 4 buc.
  XX. Îngrijitori, instructori și conductori animale de serviciu
  1. Salopetă (halat) buc. 3 2  
  2. Costum vătuit (bluză și pantalon) buc. 1 5  
  3.  Șorț din pânză cauciucată sau înlocuitori buc.  1  inv.    
  4. Cizme din cauciuc pereche1 inv.  
  NOTĂ: Îngrijitori cai și câini înseamnă tot personalul care are în primire animale și execută îngrijirea lor. Pentru agenții de la posturile de poliție care au în primire câte un cal sau câte un câine se asigură numai salopetă și cizme din cauciuc.
  XXI. Preoți militari și civili
  1. Reverendă buc. 1 1  
  2. Potcap preoțesc buc. 1 1  
  3. Pantaloni buc. 1 1  
  4. Suprareverendă buc. 1 2  
  5. Pantofi pereche1 1  
  6. Ghete pereche1 3  
  7. Set veșminte preoțești compus din:  - felon  - epitrahil  - stihar  - brâu  - mânecuțe     
   buc. 1 3  
   buc. 1 3  
   buc. 1 3  
   buc. 1 3  
   pereche1 3  
  XXII. Materiale diverse (personal militar, polițist și personal contractual)
  1.                                      Salopetă (combinezon, halat)          buc.          1          3          Primesc: - personalul care deservește efectiv (sau execută lucrări de întreținere și revizii) radiolocatoarele, stațiile de emisie-recepție (mobile și fixe), grupurile electrogene; - personalul care are în primire și conduce autovehiculele unității; - personalul, studenții și elevii instituțiilor de învățământ, pe timpul în care lucrează în laboratoarele foto, chimice, criminalistice. Numărul de salopete se va stabili în raport cu capacitatea laboratorului.
                buc.              1              3              Primesc: - personalul care lucrează în ateliere, depozite de carburanți și lubrifianți; - membrii comisiilor de casare pe timpul în care execută efectiv casarea materialelor; - personalul tehnic care execută lucrări de întreținere și reviziila mijloacele auto și la tehnica de intervenție; - personalul care are în subordine directă și răspunde de buna exploatare și conservare a tehnicii de intervenție și cadrele careexecută efectiv controlul acestor lucrări; - personalul tehnic de la instalațiile de telecomunicații; - tehnicienii auto care îndeplinesc funcția de șefi de garaje, șefi puncte control tehnic al autovehiculelor, personal serviciu parc auto.
           buc.         1         4         Primesc: - personalul militar, polițiștii, studenții și elevii instituțiilor de învățământ care au în programă lucrări practice la autovehicule și tehnică de intervenție; - personalul militar și polițiștii care execută verificarea tehnică a autovehiculelor și tehnicii de intervenție; - personalul militar și polițiștii cursanți la cursuri de calificare sau perfecționare tehnică, numai pe timpul școlarizării.
    buc.  2  2  Personalul militar și polițiștii care lucrează în ateliere de reparații de orice fel.
  2. Pantofi-tenis pereche1 1 Numai pentru cei care lucrează pe acoperișuri.
  3.  Servietă  buc.  -  inv.  Pentru activitățile de protocol; necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  4. Geamantan (geantă) buc. - inv.  
  (la 31-01-2011, Tabelul din Norma 13 din anexa 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 12 din 18 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011 ) NOTE:1. Secțiunea a 2-a din prezenta normă se aplică militarilor și polițiștilor care sunt încadrați în statele de organizare, celor care în diverse ocazii prestează muncile respective, precum și personalului contractual/funcționarilor publici ce dețin funcții sau prestează meserii specifice unităților Ministerului Internelor și Reformei Administrative menționate în cuprinsul normei.Pentru personalul militar, polițiștii și personalul contractual/funcționarii publici care execută munci sau meserii neprevăzute în prezenta normă, echipamentul de protecție și de lucru va fi acela prevăzut în normativele existente în economie. Cei care execută lucrări specifice mai multor meserii vor primi articolele de echipament de protecție și de lucru necesare, astfel ca executarea lucrărilor respective să se efectueze în condiții de deplină securitate.2. Personalul contractual/funcționarii publici primesc echipamentul de protecție și de lucru potrivit normelor pe economie, conform funcțiilor pe care sunt încadrați în stat și meseriilor pe care le execută. Fac excepție personalul contractual/funcționarii publici ce dețin funcțiile și meseriile pentru care s-a prevăzut asigurarea cu echipament de protecție și de lucru similar militarilor și polițiștilor prin prezenta normă.3. Pentru meseriile și specialitățile neprevăzute în prezenta normă și nici în normativele existente în economie, echipamentul de protecție și de lucru, precum și durata de folosință se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative.4. Echipamentul de protecție și de lucru distribuit personalului conform prezentei norme se acordă în folosință, gratuit, numai pe timpul prestării muncii pentru care este destinat.5. Centrul Cultural al Ministerului Internelor și Reformei Administrative poate primi, în funcție de nevoi, ca inventar de unitate articole de echipament pentru scenă, pe baza raportului de necesitate al șefului unității, cu avizul Direcției generale management logistic și administrativ și cu aprobarea ordonatorului de credite.6. Polițiștii de la aresturi care execută controlul corporal și percheziții la reținuți și arestați primesc în folosință câte 4 halate, ca inventar de unitate, pe care le vor folosi numai la executarea acestor misiuni.7. Introducerea în dotare a unor articole de echipament de protecție și de lucru, altele decât cele prevăzute în prezenta normă, se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative, la propunerea Direcției generale management logistic și administrativ. Înlocuirea unor articole cu altele similare se aprobă de către Direcția generală management logistic și administrativ, la solicitarea structurilor interesate.8. Materialele prevăzute în prezenta normă se distribuie în folosință temporară, în scopul îndeplinirii activităților pentru care sunt destinate. Declasarea pentru casare și înlocuirea acestora se va face numai după ce au ajuns într-o stare de uzură care le face inutilizabile destinației stabilite. Articolelor de echipament care nu au ajuns în stare de casare, dar nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost aprovizionate, li se poate stabili și o altă destinație de către ordonatorii de credite.9. Prevederile secțiunii a 2-a din prezenta normă nu se aplică unităților care au prevăzute materiale similare, prin normele proprii.
   +  NORMA Nr. 14pentru aprovizionarea cu materiale pentru dotarea atelierelor decroitorie, cizmărie, curelărie, lemnărie, rotărie și fierărie-potcovărie
  PREVEDERI
  Nr. crt. DENUMIREA MATERIALELOR U/M Cantitatea Durata de serviciu - ani - OBSERVAȚII
  0 1 2 3 4 5
  A. NORMĂ MATERIALĂ*)
  Atelier de croitorie cu 1-3 lucrători
  1. Mașină de călcat buc. 1 6 Pentru ateliere cu 4-5 lucrători câte 2 buc.
  2. Mașină de cusut buc. 1 10 Pentru atelierele cu 3 lucrători și atelierele cu 4-5 lucrători câte 3 buc.
  Atelier de cizmărie
  1. Banc pentru cizmărie buc. 1 15 Pentru ateliere cu 3 lucrători și ateliere cu 4-5 lucrători câte 2 buc.
  2. Mașină de cusut buc. 1 10 Numai pentru ateliere cu 4-5 lucrători.
  3. Scaun pentru lucrător buc. 1 10 De fiecare lucrător
  Atelier de curelărie
  1. Scaun (curelărie) buc. 1 10 De fiecare lucrător
  2. Polizor (tocilă) buc. 1 10
  Atelier de lemnărie-tâmplărie
  1. Scaun pentru lucrător buc. 1 10
  2. Tejghea pentru lemnar buc. 1 15
  3. Polizor (tocilă) buc. 1 10
  Atelier de fierărie-potcovărie
  1. Bormașină mare buc. 1 10
  2. Bormașină mică buc. 1 10
  3. Foale pentru atelier buc. 1 15
  4. Forje pentru fierar buc. 1 15
  5. Menghină mare buc. 1 15
  6. Nicovală mare buc. 1 8
  7. Nicovală mică buc. 1 8
  8. Scaun tras șină buc. 1 15
     *) Se asigură în plus față de prevederile normei valorice.
                                    B. NORMĂ VALORICĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ OBSERVAȚIIcrt. - lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             I. Pentru un lucrător1. Pentru fiecare croitor 19,502. Pentru fiecare cizmar 102,66                    II. Pentru scule și utilaje de atelier1. Pentru fiecare atelier de croitorie cu:     - 1-3 lucrători 72,33     - 4-5 lucrători 108,612. Pentru fiecare atelier de cizmărie cu:     - 1-3 lucrători 57,37     - 4-5 lucrători 79,343. Pentru fiecare atelier de curelărie 62,714. Pentru fiecare atelier de lemnărie-tâmplărie 105,735. Pentru fiecare atelier de fierărie-potcovărie 426,64───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTE:1. Necesarul de scule și utilaje se stabilește în funcție de numărul lucrătorilor și atelierelor. Pentru atelierele cu un număr mai mare de 5 lucrători se va aplica o dată norma pentru 5 lucrători, la care se adaugă norma corespunzătoare numărului de lucrători care depășesc numărul de 5.2. Accesoriile pentru mașinile de călcat electrice se aprovizionează de fiecare unitate în funcție de nevoi.3. Se consideră acțiuni nenormate cheltuielile necesare pentru dotarea inițială și pentru repararea mașinilor de cusut croitorie-cizmărie, ascuțirea foarfecilor și cuțitelor și se efectuează în baza planului de cheltuieli aprobat de ordonatorul de credite.4. Prezenta normă se aplică numai pentru structurile care au prevăzute în statele de organizare ateliere, precum și pentru personalul care efectuează lucrări specifice acestor meserii.
   +  NORMA Nr. 15pentru aprovizionarea cu harnașament și vehicule hipo
  PREVEDERI
  Nr. crt. DENUMIREA MATERIALELOR U/M Cantitatea Durata de serviciu - ani - OBSERVAȚII
  0 1 2 3 4 5
  I. Harnașamente
  1. Atelaj a un cal: cpl. 1 8
  - ham piele buc. 1 -
  - căpăstru piele buc. 1 -
  - hăț piele cu câmpuri buc. 1 -
  - șleau cânepă buc. 2 -
  2. Atelaj a doi cai: cpl. 1 8
  - ham piele buc. 2 -
  - căpăstru piele buc. 2 -
  - hăț piele cu câmpuri buc. 1 -
  - șleau cânepă buc. 4 -
  3. Șa completă: cpl. 1 12
  - șa buc. 1 -
  - frâu căpăstru cu dârlogi buc. 1 -
  - presen buc. 1 -
  - chingă pentru șa buc. 1 -
  - trăgători cu scărițe buc. 2 -
  - geantă porthartă buc. 1 -
  - profir buc. 1 -
  - ciochinari pachetaj buc. 4 -
  4. Samar complet: cpl. 1 15
  - samar 1 -
  - căpăstru piele cu pană samar 1 -
  - coarde legat samar 3 - Una pentru cuplare, una opritoare și una pentru fân
  5. Șleauri cânepă pentru atelaj a un cal buc. 2 2
  6. Șleauri cânepă pentru atelaj a doi cai buc. 4 2
  7. Gură ham cânepă buc. 1 8
  8. Gură ham piele buc. 1 8
  9. Prelată samar buc. 1 8
  10. Plasă pentru fân buc. 1 5 Pentru fiecare șa și samar
  11. Sac pentru grăunțe buc. 1 3
  12. Bici pentru conductor buc. 1 1
  13. Cosele cai buc. 4 inv. Pentru cai de călărie (numai când este necesar)
  14. Ciorapi reflectorizanți buc. 2 inv.
  15. Jambiere buc. 2 inv.
  II. Vehicule hipo
  1. Căruță buc. 1 4
  2. Sanie buc. 1 8
  3. Șaretă buc. 1 6
  NOTE:1. Prezenta normă se aplică numai pentru structurile care au prevăzute în statele de organizare animale de serviciu și vehicule hipo.2. Pentru caii din escadronul de cavalerie al jandarmeriei, care participă la parade militare, înfrâierea calului se va face cu frâu dublu de paradă, care se compune din: cefar, fruntar pe care sunt fixați 5 nasturi metalici semisferici de culoare argintie, falcele, botarul, gatarul, zăbăluța și zăbala cu strună, dârlogi dubli, zale, tuiul de forma unui fuior alb de păr, scărițe din inox sau nichelate, valtrap de paradă, telția de pâslă și pătură.
   +  NORMA Nr. 16pentru aprovizionarea cu materiale de întreținereși reparații echipament
  PREVEDERI
  Nr. crt. DENUMIREA MATERIALELOR U/M Cantitatea Durata de serviciu - ani - OBSERVAȚII
  0 1 2 3 4 5
  A. NORMA MATERIALĂ*)
  I. Materiale pentru întreținere și reparat echipament și cazarmament
  Pentru fiecare student și elev din instituțiile de învățământ, soldat și gradat voluntar (rezervist) pe perioada instruirii individuale și concentrat
  1. Ață de cusut m 600 1
  2. Cremă pentru încălțăminte kg 0,600 1
  3. Naftalină kg 0,150 1
  4. Nasturi diferiți buc. 10 1
  5. Nasturi metalici buc. 8 1
  6. Saci de hârtie buc. 1 -
  7. Umerașe pentru haine buc. 2 inv.
  Se mai acordă în plus pentru încălțăminte:
  - tălpi kg 0,800 1
  - texuri (cuie) pentru încălțăminte kg 0,060 1
  - soluție de lipit kg 0,060 1
  II. Materiale pentru întreținere și reparat harnașament și vehicule hipo
  Pentru fiecare șa, samar și atelaj a un cal
  1. Naftalină kg 0,50 1
  2. Piele blanc kg 0,100 1
  3. Pâslă kg 0,010 1
  4. Unsoare harnașament kg 0,400 1
  Pentru fiecare căruță, șaretă, sanie
  1. Cherestea de rășinoase sau fag m2 0,050 1
  Pentru fiecare harnașament câini
  1. Unsoare harnașament kg 0,050 1
     *) Se acordă în plus față de prevederile normei valorice.
                                B. NORMĂ VALORICĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ OBSERVAȚIIcrt. - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  I. Materiale pentru întreținere și reparat echipament și cazarmament 1. Pentru fiecare student și elev din instituțiile 6,42      de învățământ, soldat și gradat voluntar (rezervist)      pe perioada instruirii individuale și concentrat 2. Se adaugă pentru cei care poartă bocanci cu șireturi 4,50                 II. Materiale pentru întreținere și reparat harnașament și vehicule hipo      a) Harnașamente 1. Pentru fiecare șa și samar 1,46 2. Pentru fiecare atelaj a un cal 1,04      b) Vehicule hipo 1. Pentru fiecare căruță și șaretă 464,78 2. Pentru fiecare sanie 353,68    III. Materiale pentru întreținerea mașinilor de spălat rufe, cu excepția celor casnice 1. Pentru fiecare mașină de spălat, storcător și calandru 329,76───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTE:1. Studenților, elevilor instituțiilor de învățământ și soldaților și gradaților voluntari (rezerviști) pe perioada instruirii individuale, detașați pentru o perioadă mai mare de o lună, li se vor asigura drepturile de materiale pentru întreținere și reparații echipament, pe perioada detașării, de către unitatea în care au fost detașați, ținându-se seama de drepturile primite anterior, care vor fi comunicate prin biletul de subzistență de unitatea din care au fost detașați.2. Ața de cusut se asigură pe culori (bleu, bleumarin, albă etc.), în funcție de nevoile pentru executarea reparațiilor, fără a depăși per total drepturile prevăzute de normă.3. În unitățile unde funcționează ateliere de reparat echipament se vor asigura anual fiecărui student și elev din instituțiile de învățământ și soldaților și gradaților voluntari (rezerviști) pe perioada instruirii individuale câte 90 metri de ață de cusut (bleumarin, albă, bleu), care se vor distribui eșalonat (lunar sau trimestrial).4. Unitățile vor prevedea în planurile anuale de aprovizionare, în limita cantităților prevăzute de normă, materialele necesare pentru reparațiile ce se execută prin atelierele proprii, precum și materialele specific militare ce nu pot fi asigurate de către operatorii economici care execută reparațiile respective.5. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se distribuie în consum sau se prevăd fonduri bănești și se plătesc, în funcție de nevoi, pe baza planului de aprovizionare și cheltuieli aprobat de ordonatorul de credite:– costul reparațiilor executate de către operatorii economici, din care se va deduce valoarea materialelor de întreținere și reparat echipament predate de unitate pentru executarea reparațiilor, materiale ce nu vor depăși drepturile prevăzute de normă;– materialele necesare pentru repararea și întreținerea echipamentului special/specific, de protecție și de lucru, fețelor de masă etc. existente în dotarea unităților;– materiale necesare pentru întreținerea, depozitarea și conservarea materialelor din depozite (centrale, mari unități, stoc de mobilizare).6. Pentru întreținerea și repararea echipamentului și încălțămintei, inspectoratele generale pot să diminueze norma valorică și materială la unele unități unde sunt necesare reparații mai puține și să o majoreze la altele în care se impun reparații mai numeroase și o întrebuințare deosebită a echipamentului și încălțămintei, cu condiția să nu depășească valoarea totală, conform normei, pe total efective.7. Cantitatea de unsoare harnașament prevăzută de normă se reduce la jumătate pentru depozitele materialelor de resortul echipamentului.8. Pentru asigurarea continuității în desfășurarea normală a activității va exista în permanență asupra unităților un stoc de rezervă - de siguranță -, calculat pentru 90 de zile, la materialele de întreținere și reparat echipament și încălțăminte. Acest stoc de rezervă - de siguranță - se asigură peste cantitatea ce se aprovizionează pentru consumul curent pe perioada respectivă.9. Pentru cabinete ministru, secretari de stat, directori generali și locțiitorii lor, inspectori generali, șefi direcții (similari), șefi inspectorate județene și adjuncții acestora, precum și pentru generali/chestori se asigură 6 buc.- tuburi/cutii - cremă pentru încălțăminte și 1 buc. perie încălțăminte, pe an.
   +  NORMA Nr. 17pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere cai și de potcovit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ OBSERVAȚIIcrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 NORMĂ VALORICĂ                          I. Materiale de întreținere1. De fiecare cal 24,172. De fiecare 5 cai 23,42 Pentru unitățile care au 1-5 cai                                               se acordă valoarea integrală                                               pentru 5 cai.                           II. Materiale de potcovit1. De fiecare cal de coloană 410,902. De fiecare cal de sport și   de cavalerie 496,903. De fiecare 5 cai 0,88 Pentru unitățile care au 1-5 cai                                               se acordă valoarea integrală                                               pentru 5 cai.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTE:1. Necesarul se stabilește în funcție de numărul cailor, precum și de categoria din care aceștia fac parte (coloană, sport, cavalerie etc.)2. Păturile pentru cai se asigură din cele cu durata de serviciu îndeplinită.3. Se consideră acțiune nenormată cheltuielile necesare pentru dotarea inițială cu materiale pentru întreținere cai, precum și dotarea cu alte articole necesare decât cele prevăzute în prezenta normă.4. Gălețile din pânză se vor folosi numai în timpul deplasărilor. Adăpatul cailor în unități se va face cu găleți din tablă.  +  NORMA Nr. 18pentru aprovizionarea cu harnașament șimateriale pentru dresajul câinilor de serviciu-----------
  Nr. crt.     DENUMIREA MATERIALELOR      U/M     PREVEDERI   OBSERVAȚII    
  Canti- tatea  Durata de serviciu - ani -
  0 1 2 3 4 5
  A. NORMĂ MATERIALĂ*)
  I. Harnașament câini
  1. Botniță completă buc. 1 2  
  2. Lesă (curea din piele) buc. 1 2 Pentru fiecare câine
  3.  Carabinieră tip rac pentru curea   buc.  1   inv.   
  4. Lanț a 2 m lungime buc. 1 2  
  5. Ham din piele pentru câini buc. 1 4 Pentru fiecare câine de urmărireși câte 1 buc. la 10 câini de însoțire
  6. Lesă dresaj (sfoară) buc. 1 2
  7. Zgardă buc. 1 2 Pentru fiecare câine
  8.     Zgardă din zale (identi- tate căței)     buc.     1      5     Pentru fiecare cățel din centrulde creștere. Când se distribuie zgardă din piele, durata de serviciu este de 2 ani.
  II. Materiale necesare persoanelor care execută antrenamentul câinilor
  1.  Geantă conducător câini   buc.  1   3  Numai pentru conducători câini de urmărire
  2.   Mânecă de protecție    buc.   1    3   Numai pentru conducători câini de serviciu (de fiecare 5 câini de serviciu)
  3.  Husă pentru mânecă protecție   buc.  2   1  De fiecare mânecă protecție
  III. Materiale necesare persoanelor care execută dresajul câinilor în centre sau tabere pentru dresaj
  1.  Mânecă de protecție   buc.  1   3  De fiecare 10 căței în vârstă de 4-8 luni
  2.  Husă pentru mânecă de protecție buc.  2   1  Pentru fiecare mânecă de protecție căței
  3. Mânecă de protecție buc. 1 3 De fiecare 10 căței în dresaj    
  4.  Lesă/sfoară dresaj a 20 m lungime buc.  1   1  
  Notă *) Se asigură în plus față de prevederile normei valorice.
  B. NORMĂ VALORICĂ
  Nr. crt. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ - lei - OBSERVAȚII
  I. Materiale necesare persoanelor care execută antrenamentul câinilor
  De fiecare conducător câini de urmărire 20,30
  II. Materiale necesare persoanelor care execută dresajul câinilor în centre de creștere
  De fiecare persoană care exe- cută dresajul câinilor de la vârsta de 45 zile până la 4 luni (de fiecare 15 căței) 16,00
  III. Materiale pentru igiena corporală
  1. De fiecare câine 19,11
  2. De fiecare grupă de 3 câini 16,59 Când sunt 1-2 câini se calculează pentru 3 câini.
  NOTE:1. Articolele de echipament necesare pentru dresajul câinilor se vor asigura din echipament cu durata de serviciu îndeplinită (uzat).2. Se consideră acțiune nenormată cheltuielile necesare pentru dotarea inițială și pentru Centrul Chinologic Sibiu.
   +  NORMA Nr. 19pentru aprovizionarea cu echipament șimateriale pentru pregătire fizică și sportA. NORMĂ MATERIALĂ*)
         Nr. crt.                DENUMIREA MATERIALELOR                            PREVEDERI   Durata  de  servi-  ciu  -ani-       
  CANTITATEA
  Unități sau formațiuni dispersate cu efective de:  
  Până la 30 de oa- meni     De la31 la 100 de oa- meni   De la 101 la200 de oa- meni     Peste 200 de oa- meni    Inspec-torate județe-ne și al mu- nici- piului Bucu- rești
  I. Accesorii și materiale pentru pregătire fizică și sport
  1. Bare fixe buc. 1 1 1 2 2 10
  2. Bare paralele buc. - 1 1 1 1 15
  3. Cal gimnastică buc. - - - 1 1 15
  4. Capră gimnastică buc. - - - 1 1 15
  5. Ladă de gimnastică buc. - - - 1 1 15
  6. Masă de tenis buc. - 1 1 2 2 5
  7. Palete de tenis de masă buc. - 4 4 8 8 2
  8. Fileu de tenis de masă buc. - 2 2 4 4 1
  9. Suport fileu tenis de masă buc. - 1 1 2 2 5
  10. Panouri de baschet buc. - - - 2 2 15
  11. Portic redus pentru gimnastică buc. 1 1 1 1 1 15
  12. Rezerve bare paralele buc. - - - 2 2 5
  13. Spaliere gimnastică buc. - - - 4 4 5
  14. Stâlpi metalici pentru teren volei buc. - 2 2 2 2 10
  15. Costum judo buc. - - - - 20 inv.
  16. Manechin judo buc. - - 1 2 2 3
  17. Saltele judo cu prelată garn - - - - 1 5
  18.  Aparat multifuncțional pentru dezvoltare forță cpl.  -   -   -   1   1   10  
  19. Bicicletă ergonomică buc. 1 1 1 2 2 5
  -------------    *) Se acordă în plus față de prevederile normei valorice.
  Nr. crt.     DENUMIREA MATERIALELOR      U/M     PREVEDERI   OBSERVAȚII    
  Canti- tatea  Durata de serviciu - ani -
  0 1 2 3 4 5
  II. Echipament și materiale pentru autoapărare
  a) De fiecare batalion, grup de intervenție
  1.  Saltele de judo (2 x 1 x 0,15 m) buc.   18   inv.    
  2. Prelate de 7 x 7 m buc. 1 inv.  
  b) De fiecare detașament, sector
  1. Costume de judo buc. 30 inv.  
  2.  Saltele de judo 2 x 1 x 0,15 m buc.   9   inv.  Numai pentru unități dispersate  
  3. Prelate de 3 x 6 m buc. 1 inv.  
                                    B. NORMĂ VALORICĂ                                    
  Nr. crt.         INDICATORI            VALOAREA ANUALĂ    - lei -                  OBSERVAȚII             
                                   I. Echipament de sport                                
  1.     Pentru fiecare student și elevdin instituțiile de învățământși instructorii care conduc   activitatea de pregătire fizi-că și sport a efectivelor           87,98             
  2.    Pentru fiecare soldat și gra- dat voluntar/rezervist pe     timpul pregătirii individuale și concentrat                       40,83           
  3.        Pentru fiecare student și elevdin instituțiile de învăță-   mânt, soldat și gradat volun- tar/rezervist pe timpul pregă-tirii individuale, la recoman-darea medicului sau instruc-  torului de pregătire fizică șisport                                8,33                   
                II. Accesorii și materiale pentru pregătire fizică și sport              
  1.  Unități sau subunități cu     efective:                         
   - până la 30 de oameni             121,48     
   - de la 31 la 100 de oameni        275,39     
   - de la 101 la 200 de oameni       792,64     
   - peste 200 de oameni             5.088,45    
  2.    Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București și     inspectoratele de poliție     județene                            781,72          
  NOTE:1. În vederea executării pregătirii fizice beneficiază de accesoriile și materialele de sport (cu excepția echipamentului pentru sport) existente în unități și personalul din unitățile respective.2. Din sumele prevăzute la cap. II din norma valorică nu se pot aproviziona articole de echipament sportiv pentru cadrele militare și polițiștii unității.3. Echipamentul și materialele de sport aprovizionate și distribuite conform prevederilor prezentei norme vor fi folosite numai pentru pregătire fizică, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri.4. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se consumă în funcție de nevoi, pe baza planului de acțiune aprobat de ordonatorul de credite:a) cheltuielile și materialele necesare pentru sport și pregătirea fizică a efectivelor ce participă la concursurile sportive internaționale;b) cheltuielile și materialele necesare pentru dotarea cu echipament și materiale pentru săli de sport (o singură dată la înființare), cele necesare pentru întreținere și repararea utilajelor și a materialelor din dotare pentru pregătirea fizică și sport, precum și cele necesare amenajării și întreținerii terenurilor, sălilor de sport etc. (nisip sau alte materiale pentru gropi de sărituri, praf de var pentru marcarea terenurilor, brazde de iarbă, vopsea, placaj etc.);c) cheltuielile, echipamentul și materialele pentru pregătirea fizică specifică a efectivelor de asigurare a ordinii și liniștii publice, de intervenții și acțiuni speciale.
   +  NORMA Nr. 20pentru aprovizionarea cu rechizite de birou
  Nr. crt.         INDICATORI            VALOAREA ANUALĂ    - lei -                  OBSERVAȚII             
                                     A. NORMĂ VALORICĂ                                   
                I. Funcționari publici cu statut special, cadre militare și                                       personal civil/funcționari publici                             
  1.        Pentru șefii inspectoratelor  generale, șefii direcțiilor   generale, șefii structurilor  aflate în subordinea/coordona-rea directă a Ministerului    Internelor și Reformei        Administrative, pentru        generali și chestori                84,37                   
  2.     Pentru personalul cu funcții  de conducere ce nu se înca-   drează la pct. 1, până la șef de serviciu (similari),       inclusiv                            46,07             
  3.   Pentru personalul cu funcții  de conducere ce nu se înca-   drează la pct. 2                    21,21         
  4.  Pentru fiecare lucrător cu    muncă de birou                    195,29       
  5.  Pentru fiecare lucrător cu    muncă de teren                      38,20       
  6.   Pentru fiecare lucrător cu    muncă de întreținere și       deservire                           15,57         
                                     II. Diverși indicatori                              
  1. Pentru fiecare secretariat       1.119,22     
  2.  Pentru fiecare registratură   de unitate                       3.624,42       
  3. Pentru fiecare birou                 8,97     
  4. Pentru fiecare casierie             48,04     
  5.   Pentru fiecare mașină de scrisîn funcțiune, cu excepția ma- șinilor de scris electronice        25,54         
  6.  Pentru fiecare mașină de cal- culat cu bandă, în funcțiune        32,29       
  Nr. crt. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ - lei - OBSERVAȚII
  A. NORMĂ VALORICĂ
  I. Funcționari publici cu statut special, cadre militare și personal civil/funcționari publici
  1. Pentru șefii inspectoratelor generale, șefii direcțiilor generale, șefii structurilor aflate în subordinea/coordona- rea directă a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru generali și chestori 84,37
  2. Pentru personalul cu funcții de conducere ce nu se înca- drează la pct. 1, până la șef de serviciu (similari), inclusiv 46,07
  3. Pentru personalul cu funcții de conducere ce nu se înca- drează la pct. 2 21,21
  4. Pentru fiecare lucrător cu muncă de birou 195,29
  5. Pentru fiecare lucrător cu muncă de teren 38,20
  6. Pentru fiecare lucrător cu muncă de întreținere și deservire 15,57
  II. Diverși indicatori
  1. Pentru fiecare secretariat 1.119,22
  2. Pentru fiecare registratură de unitate 3.624,42
  3. Pentru fiecare birou 8,97
  4. Pentru fiecare casierie 48,04
  5. Pentru fiecare mașină de scris în funcțiune, cu excepția ma- șinilor de scris electronice 25,54
  6. Pentru fiecare mașină de cal- culat cu bandă, în funcțiune 32,29
  NOTE:1. Pentru aplicarea unitară a prevederilor normei se precizează:a) Lucrătorii cu muncă de teren înseamnă:– ofițerii, agenții, maiștrii militari și subofițerii care participă nemijlocit la procesul de instruire a efectivelor de studenți, elevi, soldați și gradați voluntari (rezerviști);– ofițerii, agenții, maiștrii militari și subofițerii care execută misiuni specifice (pază la instituții, pază arest-transfer, agenții de circulație, agenții de ordine publică, polițiștii și jandarmii călare etc.)– ofițerii, agenții, maiștrii militari, subofițerii și personalul contractual/funcționarii publici care prin natura muncii lor au sarcini de teren sau nu execută curent lucrări de birou (diriginți de șantiere, laboranți, magazioneri etc.);b) Lucrători cu muncă de birou înseamnă:– toți ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, agenții (inclusiv de la posturile de poliție) și personalul contractual/funcționarii publici, cu excepția celor cu munci de teren;– soldații și gradații voluntari/rezerviști încadrați conform statelor de organizare în funcții administrative, bibliotecari etc.c) Lucrători cu muncă de întreținere și deservire înseamnă:– muncitorii din unitățile productive, personalul de întreținere, recepționerii, conducătorii auto, conductorii și îngrijitorii de cai și câini, telefoniștii, manipulanții de materiale, personalul din blocurile alimentare;d) Secretariat - compartimentul care are ca atribuții de serviciu de a manipula documentele în interiorul unității și a ține evidența acestor documente (inclusiv posturile de poliție);e) Registratură - compartimentul care are ca atribuții de serviciu primirea și expedierea corespondenței;f) Birou - încăperea în care își desfășoară activitatea o persoană sau un colectiv de lucrători;g) Casierie - compartimentul care are ca atribuții de serviciu executarea operațiunilor financiar-bancare în numerar și care asigură primirea și distribuirea drepturilor bănești ale personalului unității.2. Încadrarea personalului în una dintre categoriile de "muncă de birou", "muncă de teren" sau "muncă de întreținere și deservire" se face prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică la începutul anului, care va cuprinde numeric indicatorii pe categoriile respective.3. Personalul prevăzut la lit. A cap. I pct. 1, 2 și 3 beneficiază și de prevederile de la pct. 4 din norma valorică.4. Pentru personalul prevăzut la lit. A cap. I pct. 1 și 2 din norma valorică se asigură în plus o garnitură de birou, cu accesorii și hărți.5. Pentru mașinile de scris electronice, pentru fax (inclusiv role de hârtie) și pentru imprimantele matriciale se vor solicita consumabile Compartimentului administrarea patrimoniului imobiliar și, respectiv, Compartimentului comunicații și informatică.6. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se consumă (se dau în folosință), în funcție de nevoi, în baza programului de aprovizionare aprobat de ordonatorul de credite:– hârtia și materialele de uz tehnic pentru arhitecți, ingineri proiectanți, tehnicieni, cartografi, desenatori tehnici, personal tehnico-ingineresc de aviație etc.;– hârtia și cartoanele speciale (altele decât cele prevăzute în tabelul orientativ anexă la normă), de exemplu: hârtia cretată, cartografică etc.;– materialele necesare arhivării documentelor, ordonării și expertizării arhivelor (sfoară de cusut dosare, sfoară de ambalaj, coperți de dosare, hârtie de ambalaj, etichete, cutii de carton, mape de carton etc.);– plicurile pentru corespondență, de diferite dimensiuni, adrese cu antet;– hârtia pentru multiplicat;– hârtia și rechizitele necesare pentru Centrul operațional de comandă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Lucrătorii acestui serviciu nu beneficiază de prevederile normei valorice și de materialele pentru munca de birou;– hârtia și rechizitele pentru activitățile de protocol necesare organizării unor acțiuni cu caracter internațional;– hârtia, rechizitele și materialele necesare pentru împuterniciții de frontieră. Acest personal nu beneficiază de prevederile normei valorice și de materialele pentru munca de birou;– materialele necesare pentru expediții (lăzi, sfoară, saci de hârtie, cartoane, hârtie de ambalaj etc.);– mapele din pânză pentru păstrat documentele clasificate;– hârtia, cartoanele și materialele tipografice necesare Ministerului Internelor și Reformei Administrative;– plumbul pentru sigilat.7. Pentru asigurarea continuității în desfășurarea normală a activității va exista în permanență asupra unităților un stoc de rezervă, calculat pentru 90 de zile, la:– hârtia velină (pentru munca de birou);– hârtia pentru editare documente (multiplicat);– rechizite, plicuri, sfoară etc.;– hârtia necesară pentru tipărirea imprimatelor și tipăriturilor editate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;– imprimate.Stocul de rezervă se asigură peste cantitățile aprovizionate pentru consumul curent pe perioada respectivă.
   +  NORMA Nr. 21pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învățământ
  Nr. crt. INDICATORI VALOAREA ANUALĂ - lei -
  0 1 2
  I. Academia de Poliție
  1. Pentru fiecare student din Academia de Poliție 151,75
  2. Pentru fiecare clasă 325,34
  II. Școli de subofițeri și agenți
  1. Pentru fiecare elev 118,75
  2. Pentru fiecare clasă 296,88
  3. Pentru fiecare școală 13,77
  III. Licee
  1. Pentru fiecare elev 168,36
  2. Pentru fiecare clasă 298,29
  3. Pentru fiecare liceu 20,65
  IV. Cursuri (școli) de formare inițială și continuă a personalului, specializare, calificare și perfecționare, similare
  1. Pentru fiecare cursant 48,33
  2. Pentru fiecare clasă 14,93
  3. Pentru fiecare curs (școală) 276,87
  V. Cursuri (școli) specializare sau perfecționare (similare) soldați și gradați voluntari/rezerviști
  1. Pentru fiecare cursant 43,71
  2. Pentru fiecare curs (școală) 21,29
  VI. Instructori
  1. Pentru fiecare ofițer, maistru militar, subofițer, agent care are prevăzut în fișa postului atribuții de instructor 7,03
  VII. Soldați și gradați voluntari/rezerviști
  1. Pentru fiecare soldat și gradat voluntar Pentru fiecare soldat și gradat voluntar rezervist în perioada instruirii individuale 20,15
  NOTE:1. Pentru instituțiile de învățământ, norma valorică prevăzută se acordă pentru anul de învățământ.2. Pentru școlile și cursurile de formare inițială și continuă a personalului, specializare, calificare și perfecționare pentru cadre, soldați și gradați voluntari (rezerviști), cu durata mai mică de un an, drepturile prevăzute de normă se vor acorda proporțional cu perioada de școlarizare calculată în luni, dar nu mai puțin de un trimestru (fracțiunile în luni de până la un trimestru sau care depășesc vor fi reîntregite în trimestre).3. Pentru soldații și gradații rezerviști voluntari, drepturile prevăzute de normă se vor acorda numai pentru perioada de pregătire individuală.4. În situația în care în unele unități sau subunități funcția de instructor este îndeplinită de către soldați și gradați voluntari (rezerviști), aceștia vor beneficia și de prevederile cap. VI pct. 1, ca și personalul militar sau polițist.5. De prevederile cap. IV beneficiază și personalul civil care urmează astfel de cursuri.6. Pe perioada în care urmează cursuri de pregătire, specializare, calificare și perfecționare, personalul militar, polițist și civil nu va mai beneficia de prevederile normei nr. 20.7. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se consumă (se dau în folosință), în funcție de nevoi, pe baza planului de aprovizionare aprobat de ordonatorul de credite:– materialele didactice de folosință comună (hărți, atlase geografice, globuri terestre, planșe pentru diferite discipline, materiale pentru lucrări de laborator etc.);– materialele documentare (reviste, cursuri, cărți de specialitate, dicționare etc.), materialele pentru cabinete tehnice și documentare, hârtia (xerox) pentru multiplicat cursuri;– manualele școlare necesare studenților și elevilor din instituțiile de învățământ și cursurile (centrele de pregătire, școlile de specializare, calificare, perfecționare etc.), în raport de disciplinele prevăzute în programa analitică;– materialele didactice, furniturile, materialele de uz tehnic și rechizitele pentru învățământ necesare Academiei de Poliție.
   +  NORMA Nr. 22pentru aprovizionarea cu furnituri șirechizite pentru pregătirea de luptă și tactic-operativă
  Nr. crt.                             INDICATORI                            VALOARE ANUALĂ      - lei -   
                                  1                                        2      
  1.   Direcția generală management operațional, Inspectoratul General  al Jandarmeriei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgen- ță, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră                       830,74    
  2.        Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală de   Poliție a Municipiului București, Direcția Generală de Jandarme- rie a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de   Urgență al Municipiului București, direcții ale Poliției de Fron-tieră, direcții generale din aparatul central și unități de poli-ție/militare aflate în subordinea Ministerului Internelor și     Reformei Administrative (altele decât cele menționate), brigăzi  și similare                                                              722,13         
  3.   Inspectorate județene, secții regionale poliție transporturi,    servicii independente, Academia de Poliție, grup de intervenții, grupări mobile, batalioane                                               277,32    
  4.   Cursuri (școli) de formare inițială și continuă a personalului,  specializare, calificare și perfecționare, similare, școli de    subofițeri și agenți, licee, sectoare, detașamente, secții               101,31    
  NOTĂ:În limita plafoanelor valorice se vor aproviziona și consuma (se dau în folosință) numai materiale pentru lucru de stat major (tematici de pregătire militară, operativă și de intervenție, aplicații etc.)
   +  NORMA Nr. 23pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale și de club
     Nr. crt.                        INDICATORI                             VALOARE ANUALĂ             - lei -           OBSERVAȚII    
  Cărți pentru bibliotecă  (beletristicăși de profil profesional)  Materiale de club   
                         1                               2          3        4    
  1. Inspectoratul General al Poliției Române              749        100    
  2. Inspectoratul General al Jandarmeriei                 749        100    
  3. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră        749        100    
  4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență      749        100    
  5. Instituții de învățământ                              874        187    
  6.   Cursuri (școli) de formare inițială și continuă apersonalului, specializare, calificare și        perfecționare, similare                               125           94        
  7.  Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucu-rești și inspectorate de poliție județene             250          78      
  8.    Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului  București, Inspectoratul pentru Situații de Ur-  gență al Municipiului București, direcții ale    Poliției de Frontieră                                 250            78          
  9.   Inspectorate județene de jandarmi, situații de   urgență și poliție de frontieră, brigăzi, grupărimobile                                                250           78        
  10.  Secții de poliție din Direcția Generală de Poli- ție a Municipiului București                           95          37      
  11.  Poziții municipale și orășenești, grupuri de     intervenție pentru situații de urgență                 50          25      
  12. Detașamente, sectoare, secții                          50         25    
  13. Comenduirea de Garnizoană                              75         31    
  14. Puncte de frontieră                                    50         25    
  NOTE:1. Plafoanele valorice vor fi recalculate (reactualizate) anual și puse de acord în mod corespunzător cu "Indicii prețurilor de consum al populației pentru produse cultural-sportive" din Buletinul statistic al Comisiei Naționale pentru Statistică. Această operațiune se realizează și se comunică unităților de către Direcția generală management logistic și administrativ.2. Cărțile pentru bibliotecă și materialele de club (hărți diferite, cutii de șah cu figuri, jocuri remy etc.) se vor aproviziona în limita plafoanelor valorice stabilite prin normă.3. Inspectoratele generale și structurile aflate în subordinea/coordonarea ministerului pot reține o parte dintre plafoanele valorice prevăzute pentru cărți beletristice și de profil profesional cuvenite unităților subordonate, în scopul aprovizionării centrale a unor astfel de materiale și difuzării lor la unități.4. Pentru asigurarea nevoilor de informare operativă a efectivelor, efectuarea de abonamente la publicațiile periodice editate în țară se va face ținându-se cont de următoarele:A. Criterii ce stau la baza solicitării de abonamentea) Asigurarea publicațiilor oficiale prin care sunt difuzate legile, hotărârile, deciziile etc. elaborate de organele legislative, judecătorești și cele executive, ale căror prevederi trebuie cunoscute și aplicate.b) Informarea organelor specializate pe domeniile lor de muncă (pentru uzul serviciului) cu diverse aspecte din viața cotidiană ce se supun atenției opiniei publice, care pot contribui la realizarea sarcinilor operative ce le revin prin lege.c) Constituirea de colecții în unitățile de profil, la publicațiile de interes local sau național, necesare pentru elaborarea unor lucrări de către specialiști sau pentru a fi puse la dispoziția cititorilor interesați.d) Asigurarea bazei materiale pentru studiu în cadrul pregătirii profesionale în instituțiile de învățământ și alte unități, în cazul în care corespund nevoilor unui număr mare de personal.B. Publicațiile ce se pot solicita de către unități și compartimente de muncă și modul de aprobarea) Monitorul Oficial al României (pe părți) și culegeri de acte normative, pe baza analizei și aprobării ordonatorilor de credite pentru unitățile și subunitățile din subordineb) Cotidiene și alte publicații care prezintă interes pentru munca profesională a unităților din aparatul central al ministerului, pe baza analizei și aprobării șefilor direcțiilor generale, direcțiilor (similare)c) Cotidiene și alte publicații care prezintă interes pentru munca operativă, inclusiv cele ce se editează pe plan local (în limba română sau a minorităților naționale):– direcțiile și serviciile independente din Inspectoratul General al Poliției Române, pe baza analizei și aprobării de către prim-adjunctul inspectorului general al Poliției;– inspectoratele de poliție județene, organele de poliție municipale și orășenești, pe baza analizei și aprobării șefilor inspectoratelor de poliție județene;– direcțiile și serviciile independente din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, pe baza analizei și aprobării prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei, iar inspectoratele județene, inclusiv Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București, brigăzile, grupările mobile independente, școlile și centrele de pregătire și perfecționare, pe baza analizei și aprobării șefilor acestor unități, inclusiv pentru unitățile și subunitățile din subordine;– direcțiile și serviciile independente din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe baza analizei și aprobării prim-adjunctului inspectorului general pentru situații de urgență, iar inspectoratele județene, pe baza analizei și aprobării șefilor inspectoratelor județene, inclusiv pentru unitățile și subunitățile din subordine;– direcțiile și serviciile independente din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pe baza analizei și aprobării șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a șefilor direcțiilor Poliției de Frontieră, pentru unitățile și subunitățile din subordine.d) Cotidiene și alte publicații care prezintă interes pentru munca profesională a structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pe baza analizei și aprobării șefilor acestor structuri, inclusiv pentru unitățile subordonate.e) Cotidiene și alte publicații editate la nivel național sau local care prezintă interes pentru unitățile din structura Arhivelor Naționale, pe baza analizei și aprobării directorului Arhivelor Naționale.f) Fondul de publicații necesar pentru pregătire în instituțiile de învățământ se analizează și se aprobă de șefii acestor instituții.g) Cotidienele și publicațiile necesare colecțiilor de la bibliotecile constituite pe baza prevederilor statului de organizare, cele pentru informarea studenților și elevilor din instituțiile de învățământ, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști (în perioada de instruire) și concentraților, precum și criteriile pentru stabilirea necesarului sunt prevăzute în anexa la prezenta normă/la norma nr. 23.h) Unitățile/subunitățile care au în compunerea lor elevi, soldați și gradați voluntari/rezerviști (în perioada de instruire) nu vor mai efectua abonamente pentru uzul serviciului sau pentru alte nevoi la cotidienele și publicațiile prevăzute pentru această categorie de efective în anexa la prezenta normă/norma nr. 23.C. Cu privire la asigurarea fondurilor necesare pentru abonamente la publicațiile periodice din țarăa) Deoarece fondurile bugetare de care dispun unitățile pentru aprovizionarea cu publicații cotidiene și periodice sunt în general reduse este necesar să se facă o analiză temeinică a publicațiilor, selectându-le pentru abonamente pe cele care prezintă interes și care pot contribui la rezolvarea unor sarcini curente sau au efect asupra pregătirii profesionale a efectivelor.b) Este interzisă efectuarea de abonamente din fondurile unităților în interes personal.c) În scopul satisfacerii nevoilor de informare a unui număr cât mai mare de compartimente de activitate și personal, cu cheltuieli minime, este indicat ca publicațiile la care se fac abonamente să fie îndreptate spre compartimentele de informare-documentare, analiză și sinteză din unități, care în urma studierii lor să pună la dispoziția șefilor și a diverselor compartimente de muncă informațiile, datele sau documentațiile ce privesc activitatea lor.d) Abonamentele la presă și publicații din țară se fac prin grija compartimentelor logistice cu atribuții pe linie de achiziții - aprovizionare care deservesc unitățile îndreptățite să le solicite, potrivit criteriilor stabilite prin prezentele norme.e) Asigurarea fondurilor necesare pentru abonamente la presă și publicații se va face în limita fondurilor alocate.5. Abonamentele la publicațiile de specialitate externe se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.6. Abonamentele pentru studenți și elevi din instituțiile de învățământ, soldați și gradați voluntari/rezerviști (în perioada de instruire) și concentrați se fac potrivit anexei la norma nr. 23, cu respectarea indicatorilor precizați, diminuările datorate insuficienței fondurilor făcându-se proporțional, atât la ziarele de armă, cât și la cele centrale ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative.7. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se consumă (se dau în folosință) pe baza planului aprobat de ordonatorul de credite:a) materialele pentru formații artistice de amatori și interpreți individuali (costume, instrumente muzicale etc., materialele și manopera necesare întreținerii și reparării acestora);b) materialele pentru ambientare interioară și exterioară în unitate (drapele, lucrări cu caracter educativ, istoric și patriotic etc.), precum și materialele necesare pentru ecranele de cinema, cortină, scenă etc.;c) diplomele, plachetele, insignele, pliantele, stegulețele, fanioanele, albumele foto și alte materiale de prezentare a unității, ce se execută potrivit planurilor aprobate;d) cheltuielile necesare pentru dotarea inițială a bibliotecilor cu literatură beletristică și de profil profesional;e) materialele de informare-documentare, culturale și de club pentru Centrul Cultural al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Spitalul de Urgență al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;f) materialele de club pentru efectivele care participă la asigurarea ordinii și liniștii publice;g) normativele tehnice, instrucțiunile, cărțile, cataloagele și indicatoarele pentru calculul prețurilor, standardele, colecțiile de acte normative elaborate de ministere, departamente centrale, operatori economici etc., necesare documentării profesionale a personalului;h) regulamentele, literatura militară și publicațiile din planul editorial al Ministerului Apărării.8. Direcția generală management logistic și administrativ poate stabili prin asimilare - în cadrul înființării unor noi unități plafoanele valorice pentru procurarea materialelor de informare, culturale și de club.  +  Anexa la norma nr. 23TABELprivind repartizarea abonamentelor la publicațiile cotidiene șiperiodice care se asigură studenților și elevilor din instituțiilede învățământ, soldaților și gradaților voluntari și pentruunitățile care au bibliotecă
      Nr. crt.              SPECIFICAȚIE                                                             CRITERII DE ASIGURARE                                                 
       Studenți din     Academia de Poliție     Elevi din școli de  subofițeri și agenți        Elevi din licee      Soldați și gradați  voluntari/rezerviști    (în perioada de         instruire          individuală)            Concentrați        Unități  care au  bibliotecăprevăzută în stat 
        Număr de:            Număr de:            Număr de:            Număr de:            Număr de:      Număr de:
  AbonamenteIndicatoriAbonamenteIndicatoriAbonamenteIndicatoriAbonamenteIndicatoriAbonamenteIndicatoriAbonamente
  1. Poliția Română             1          5        1          5        1         10        1         10        1         15        1    
  2. Revista "Pentru Patrie"    1          5        1          5        1         10        1         10        1         15        1    
  3.   Revista Jandarmeriei   (pentru efectivele de  jandarmi)                  1           10          1           10          1           25          1           10          1           15          1       
  4.   Revista "Pompierii     Români" (pentru        efectivele IGSU)           1           10          1           10          1           25          1           10          1           15          1       
  5.   Revista "Frontiera"    (pentru efectivele     Poliției de Frontieră)     1           10          1           10          1           25          1           10          1           15          1       
  6. Cotidiene                  1         30        1         30        1         30        1         30        1         30        1    
  NOTĂ:Fracțiunile ce depășesc jumătate din numărul de elevi, studenți, soldați și gradați voluntari pentru care se prevede un abonament se iau în calcul, iar cele care sunt mai mici se neglijează.
   +  Anexa nr. 2REGULIpentru aplicarea normelor privind asigurarea cumateriale de resortul echipamentului, de întreținereși alte materiale specifice  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Normele cuprind plafoane valorice, materiale și cantități care se aprovizionează și se distribuie în folosință sau consum pentru o anumită perioadă de timp, denumită durată de serviciu sau perioadă de consum, care este stabilită după cum urmează:a) pentru normele valorice - un an calendaristic - 1 ianuarie - 31 decembrie - sau în situațiile prevăzute de norme - trimestru ori lună - fracțiunile de zile se rotunjesc în luni;b) pentru normele materiale se socotește în ani - 12 luni - sau în situațiile prevăzute de norme - trimestru ori lună - de la darea lor în folosință, indiferent dacă se folosesc sau se consumă numai în anumite perioade.  +  Articolul 2(1) Pentru normele valorice, sumele stabilite se recalculează - reactualizează - periodic, în funcție de evoluția prețurilor, dacă există diferențe de peste 5% față de ultima actualizare, de către Direcția generală management logistic și administrativ, se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către Direcția generală financiară și se aprobă de ordonatorul principal de credite.(2) Prețurile folosite pentru calcularea plafoanelor valorice se stabilesc ca medii aritmetice obținute din prețurile comunicate de către ordonatorii de credite în urma procedurilor de achiziție.(3) Plafoanele valorice actualizate se comunică unităților de către Direcția generală management logistic și administrativ.  +  Articolul 3(1) Plafoanele valorice și cantitățile de materiale prevăzute în norme reprezintă limite maxime, iar durata de serviciu sau perioada de consum reprezintă limita minimă a perioadei de timp în care trebuie să fie menținute în folosință sau în care să se consume.(2) Șefii tuturor eșaloanelor, cărora potrivit regulamentelor și instrucțiunilor în vigoare le revin sarcini în legătură cu asigurarea materială, sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru folosirea rațională și prelungirea duratei de serviciu a materialelor cu care sunt dotate efectivele din subordine.  +  Articolul 4Articolele de resortul echipamentului de natura mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, care se uzează înaintea termenului de durată stabilit prin normă, pot fi înlocuite, scoase din funcțiune, declasate și casate, numai după efectuarea cercetării administrative, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 5Scoaterea din serviciu a bunurilor materiale înainte de îndeplinirea duratei de serviciu, precum și depășirea plafoanelor valorice, cu vinovăție, constituie pagubă materială și se recuperează potrivit actelor normative în vigoare, care reglementează răspunderea materială.  +  Articolul 6Materialele de întreținere și igienă neasigurate conform normelor, indiferent de motiv, nu se mai distribuie retroactiv pentru perioada respectivă.  +  Capitolul II Aplicarea normelor  +  Articolul 7În limita plafoanelor normelor valorice, unitățile achiziționează și distribuie în consum orice sortiment din materialele aprobate prin dispoziția secretarului general, precum și alte materiale similare, în cantitățile de care au nevoie.  +  Articolul 8În cadrul normelor valorice, unitățile asigură efectivelor numai materiale, cu excepția cazurilor în care Direcția generală management logistic și administrativ dispune, pentru unele categorii de efective, să se acorde echivalente valorice.  +  Articolul 9(1) Materialele care se aprovizionează în cadrul normelor valorice se asigură tuturor categoriilor de indicatori care au dreptul la acestea, ținându-se cont de nevoile concrete ale muncii. Justificarea aplicării normelor valorice se face pe total unitate.(2) În funcție de nevoile muncii și în scopul asigurării materiale corespunzătoare a efectivelor și unităților, Direcția generală management logistic și administrativ stabilește și comunică unităților:a) normele care se aplică pentru categoriile noi de indicatori sau efective, unități sau subunități nou-înființate, precum și pentru cele la care s-au făcut reorganizări;b) transformarea parțială sau totală a normelor materiale în norme valorice și invers.  +  Articolul 10Materialele de echipament prevăzute în norme, fără durată de serviciu, ca inventar de unitate se propun pentru declasare și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 11În raport de nevoi, Direcția generală management logistic și administrativ poate aproba substituirea unor materiale de echipament de protecție și de lucru cu altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de protecție.  +  Articolul 12(1) Prevederile secțiunii a 2-a din cuprinsul Normei nr. 13 se aplică studenților și elevilor instituțiilor de învățământ trimiși în practică, personalului delegat sau detașat - pe timpul îndeplinirii misiunilor -, precum și celor aflați în misiuni și locuri de muncă pentru care norma prevede echipament de protecție și de lucru, acesta asigurându-se de către unitatea în care personalul respectiv execută misiunea.(2) Studenții, elevii, soldații și gradații voluntari care urmează cursuri de calificare și perfecționare în specialitățile - activitățile - prevăzute în normă beneficiază, pe durata cursurilor, de aceleași materiale de protecție ca și celelalte efective care prestează aceste activități.  +  Articolul 13Echipamentul și materialele de protecție confecționate din țesături sintetice nu se utilizează în locurile de muncă în care există posibilitatea producerii de incendii, explozii, se lucrează cu materiale incandescente, petroliere, substanțe ușor inflamabile, sudură, produse care în combinație pot da substanțe explozive sau în alte situații similare.  +  Articolul 14Dotarea cu echipament, cazarmament și alte materiale necesare unităților sanitare se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Asigurarea echipamentului de protecție și de lucru, precum și a altor materiale igienico-sanitare pentru personalul civil din structurile ministerului și pentru personalul din unitățile sanitare se asigură potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Echipamentul de protecție și de lucru prevăzut în norme, pentru personalul civil, se asigură gratuit.  +  Articolul 17(1) Prevederile normei nr. 13, secțiunea a 2-a, pct. I "Materiale pentru căminele de garnizoană, bazele de pregătire și/sau cazare, de agrement, de recreere și odihnă, casele de odihnă, camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități", se aplică pentru cazarea cadrelor militare, polițiștilor și personalului civil.(2) În unitățile și subunitățile la care, din lipsă de spațiu, nu se pot asigura paturi separate pentru fiecare persoană cazată în unitate, în interes de serviciu, se pot distribui pentru fiecare pat câte 8 bucăți cearșafuri și 8 bucăți fețe de pernă.  +  Articolul 18(1) Camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități, taberele de pregătire, numărul acestora, precum și al personalului care lucrează în ture se stabilesc anual, prin ordin de zi al comandantului sau prin dispoziție zilnică a șefului unității.(2) Pentru bazele de agrement, recreere și odihnă, casele de odihnă etc., care funcționează pe principiul autonomiei financiare, aceste prevederi sunt orientative. Acestea își pot elabora normă de consum internă, aprobată de ordonatorul de credite în a cărui structură se află.  +  Capitolul III Distribuirea rechizitelor, materialelor de întreținere, reparații, igienă și a materialelor de informare, culturale și de club  +  Articolul 19(1) Rechizitele pentru birou, pregătire operativă și învățământ, materiale de întreținere, igienă și de reparații se asigură trimestrial, până cel mai târziu la data de 25 a ultimei luni din trimestru pentru trimestrul următor.(2) În cazul în care există posibilități, pentru unitățile cu efective mici sau cu subunități dispersate, aceste materiale se pot asigura și semestrial.(3) Distribuția la efective se face lunar, astfel încât la data de 1 a lunii acestea să aibă materialele prevăzute de norme.  +  Articolul 20În cazul în care studentul, elevul, soldatul și gradatul voluntar detașat/mutat a primit drepturile de materiale de întreținere și igienă pentru mai mult de o lună, acestea se menționează în biletul de subzistență.  +  Articolul 21Atelierelor li se distribuie materialele de reparații trimestrial.  +  Articolul 22Distribuția materialelor de potcovit, întreținere cai și câini etc. se face trimestrial, în ultima lună a trimestrului pentru trimestrul următor.  +  Articolul 23Materialele culturale, echipamentul și materialele pentru pregătire fizică și sport, utilajele și sculele pentru ateliere, materialele pentru reparat harnașamente și vehicule hipo se distribuie pe măsura aprovizionării lor, atunci când sunt necesare.  +  Articolul 24Asigurarea cu materiale de informare, culturale și de club se face în limita plafoanelor valorice calculate anual și comunicate unităților de către Direcția management logistic și administrativ, iar aprovizionarea se face prin grija compartimentelor logistice ale unităților.  +  Capitolul IV Întreținerea și repararea echipamentului și a materialelor  +  Articolul 25(1) Întreținerea echipamentului se realizează de către fiecare student, elev, soldat gradat voluntar/rezervist în timpul stabilit prin programul unității și are ca scop menținerea în permanență a aspectului corespunzător al ținutei.(2) Studenții, elevii, soldații, gradații voluntari/rezerviști execută și micile reparații, înlocuiri de nasturi, repararea echipamentului descusut, curățarea încălțămintei și alte asemenea operațiuni, cu materiale asigurate conform normelor.(3) Întreținerea celorlalte materiale prevăzute în norme se execută de către efectivele care le-au primit în folosință.  +  Articolul 26(1) Reparațiile la îmbrăcăminte, încălțăminte, harnașamente, vehicule hipo, utilaje și altele se execută în atelierele unității, cu materialele asigurate conform normelor.(2) Unitățile care nu au posibilitatea executării reparațiilor prin atelierele proprii execută aceste reparații prin operatori economici de profil.(3) În situația în care unele materialele sunt puse la dispoziție de unitate, acest lucru va fi precizat în documentele întocmite pentru derularea procedurii de achiziție.  +  Capitolul V Schimbarea și spălarea lenjeriei. Spălarea și curățarea echipamentului  +  Articolul 27(1) Schimbarea și spălarea lenjeriei de corp și de pat, precum și spălarea și curățarea chimică a echipamentului se organizează de fiecare unitate, acțiunea fiind condusă de personalul cu responsabilități în acest sens. Medicul care deservește unitatea este obligat să controleze și să îndrume această acțiune.(2) Lenjeria de corp și de pat, inclusiv prosoapele, se spală și se schimbă cel puțin o dată pe săptămână, la termenele stabilite de către medicul unității.(3) Echipamentul de lucru și de protecție se spală atunci când este necesar sau cel puțin o dată la două săptămâni.Pentru personalul civil unitățile asigură numai spălatul echipamentului de protecție și de lucru, asigurat potrivit normelor.(4) Echipamentul de instruire pentru efectivele de studenți, elevi, soldați și gradați voluntari (numai pe timpul instruirii individuale) se spală lunar sau cel puțin o dată la două luni.(5) Curățatul chimic al articolelor de echipament se realizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 28(1) Spălarea lenjeriei și a echipamentului se execută în spălătoria unității sau de garnizoană.(2) Unitățile care nu au posibilitatea spălării lenjeriei și echipamentului în spălătorii proprii sau de garnizoană execută această operațiune prin operatori economici de profil.(3) Când spălatul se realizează în afara unității se întocmesc documentele legale, urmărindu-se îndeosebi ca acestea să cuprindă materialele ce eventual au fost puse la dispoziție de unitate, încadrarea în consumurile stabilite de normă, recepționarea materialelor spălate fiind obligatorie.  +  Capitolul VI Îmbăierea și tunsul efectivelor  +  Articolul 29(1) Îmbăierea studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști pe timpul instruirii individuale se organizează de fiecare unitate.(2) Medicul arondat unității este obligat să controleze această acțiune.(3) Săpunul necesar îmbăierii și dușului se asigură din drepturile ce se cuvin conform normelor.  +  Articolul 30Activitatea de îmbăiere a efectivelor care pe timpul executării serviciului în ture participă la acțiuni de intervenție se realizează după finalizarea acestor acțiuni, fiind organizată de fiecare unitate/subunitate.  +  Articolul 31(1) Tunsul studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști pe timpul instruirii individuale se execută, în principiu, o dată pe lună, în cadrul frizeriilor organizate în unități, folosindu-se frizerii prevăzuți în statele de organizare sau personalul calificat în această meserie.(2) În unitățile în care nu sunt asemenea posibilități, tunsul efectivelor se poate executa prin operatori economici de profil.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 32(1) Hainele civile ale studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști pot fi predate familiilor acestora, cu ocazia prezentării în instituțiile de învățământ sau la modulele de instruire, după caz.(2) Primirea, împachetarea și expedierea hainelor civile se organizează prin grija fiecărei unități de către personalul cu responsabilități în acest sens, în prezența celor cărora hainele le aparțin și sub îndrumarea șefului Compartimentului echipament.(3) Hainele civile ale studenților și elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști pot fi păstrate la unități, dacă există o asemenea posibilitate, folosirea acestora stabilindu-se prin regulamentul de organizare și funcționare.-----------