HOTĂRÂRE nr. 8 din 24 februarie 1994pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților *)
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 25 februarie 1994  Notă
  *) Republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 11 iunie 2015.
  Regulamentul Camerei Deputaților republicat prevăzut în anexă include modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 106 din 9 decembrie 2015.
  În temeiul art. 61 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Camerei Deputaților prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 iunie 1990, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
   +  AnexăREGULAMENTULCamerei Deputaților*)