DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 3Decretul nr. 93/1977 privind prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Anexa nr. 1 cuprinzînd prețurile de vînzare către populație, pentru locuințele construite din fondurile statului pînă la 1 ianuarie 1977, se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul decret.2. Tabelele nr. 1, 2 și 7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.  +  Articolul 4 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 31-12-1997, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 ) (la 31-12-1997, Anexa 1 a fost abrogată de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 ) (la 31-12-1997, Anexa 2 a fost abrogată de Articolul 73, Capitolul 9 din LEGEA A nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997 )  +  Anexa nr. 3PREȚURI DE VÎNZAREcătre populație, pentru locuințele construite din fondurile statuluipînă la 1 ianuarie 1977────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Suprafața utilă în mp                                 Prețul pe apartament în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere   Grad de Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț.   confort ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Confort   sporit 37 95200 55 138600 78 196800 100 254600 118 298000   Confort     I 30 76600 50 123700 65 159000 80 196900 - -   Confort     II 23 58100 36 88300 48 116100 60 144000 - -   Confort     III 21 48300 34 77100 45 103300 56 127600 - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Prețurile locuințelor se determina pentru suprafața utila realizată. La suprafața utila se adauga suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafața lor.2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decît cele din tabel, pentru diferența de suprafața se adauga sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort I, cîte 2.323 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort II și cîte 2.220 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort III.3. Prețurile de mai sus corespund locuințelor situate în clădiri cu P+4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți;       P P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E   --------- --------- ---------- --------- ------------- ---------------     1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,1984. Prețurile de contractare și vînzare ale locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24% iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.5. În cazul cînd locuința este situata într-o construcție cu centrala termica proprie care servește exclusiv aceasta construcție, la prețul stabilit se adauga 45 lei/mp suprafața utilă.6. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduce cu 3,5%.7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/mp suprafața utilă, iar în cazul existenței tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu 39 lei/mp suprafața utilă.8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/mp suprafața utilă.9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecția de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 2.10. La vînzarea locuințelor cu grad de confort inferior gradului III, prețurile pentru locuințele de confort III se reduc cu 10%.11. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafața utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafața utilă de garaj.12. La prețurile de vînzare ale locuințelor se aplica coeficienți pentru uzura în timp prevăzuți în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.13. Termenii de corecție prevăzuți în anexa nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansardă.14. În prețurile din tabel, cît și în prețurile de vînzare ale locuințelor construite din fondurile statului în condițiile Decretului nr. 447/1976, este cuprins și comisionul de 1% pentru organizația contractantă cu populația, care se reține de aceasta organizație.15. Prețurile și corecțiile din aceasta anexa se aplica și locuințelor proiectate și începute pînă la 1 ianuarie 1977 și terminate după aceasta dată.  +  Anexa nr. 4Tabelul nr. 1PREȚURI PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAȚA UTILĂpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, alteledecît cele executate din fondurile statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Tipul constructiv în funcție Regimul de Gradul de finisare   crt. de structura de rezistență înălțime ------------------------         sau materialele folosite Superior Inferior                                                           lei/mp lei/mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Cu pereți de zidărie de cărămidă,       piatră sau înlocuitori, planșee       din lemn sau beton armat, șarpantă       din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P 2.875 2.060   2. Cu pereți din zidărie de cărămidă       piatră sau înlocuitori, planșee din       lemn sau beton armat, șarpantă din       lemn, avînd instalații sanitare,       electrice și încălzire cu       combustibil solid P+                                                 (1-4)E 2.620 1.810   3. Cu pereți din bîrne, planșee și șar-       panta din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.970 1.820   4. Cu pereți din paianta, planșee și       șarpantă din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire cu       sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.810 1.685   5. Cu pereții din chirpici, vălătuci       sau pămînt bătut, planșee și șarpantă       din lemn, avînd instalații sanitare       și electrice și încălzire cu sobe       cu combustibil solid P 1.690 1.600   6. Cu structura din beton armat, orice       sistem de învelitoare, avînd insta-       lații sanitare și electrice și       încălzire centrală P+                                                 (5-11)E 2.900 2.025────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    - Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 870 lei/mp.    - Pivnițe, beciuri, boxe, în folosința exclusivă a locuinței. 625 lei/mp.    - Garaje 1300 lei/mp.    - Terase rezultate din retrageri în gabarit 590 lei/mp.Tabelul nr.2TERMENI DE CORECȚIEpentru existența sau lipsa unor instalații sau elemente deconstrucții sau în caz ca locuințele sînt situate lademisol sau mansarda                                                      Se adaugă Se scade   - Încălzirea centrala (exclusiv tipul 6) --------- --------     fără construcția și echipamentul centralei     termice 85 lei/mp. -   - Pentru construcția și echipamentul     centralei termice 58 lei/mp. -   - Obloane 58 lei/mp. -   - Încălzire cu sobe cu gaze 58 lei/mp. -   - Învelitori de carton asfaltată, sită,     șindrilă, stuf sau paie - 35 lei/mp.   - Lipsa obiectelor și a instalațiilor     aferente pentru:           - cada de baie - 3740 lei/loc.           - lavoar - 1445 lei/loc.           - W.C. - 1445 lei/loc.           - chiuveta de bucătărie - 1445 lei/loc.   - Lipsa tencuielelor exterioare - 92 lei/mp.   - Lipsa fundațiilor - 92 lei/mp.   - Pardoseli de pămînt - 58 lei/mp. Notă
    Pentru locuințele din demisol sau mansarda prețurile se reduc cu 25%.
    Tabelul nr. 7NORMEpentru evaluarea anexelor locuințelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea tipului Materialul de construcție Grupa Preț unit. crt. de anexe ale utilizat sau sistemul        locuințelor constructiv - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Împrejmuiri* Cu stîlpi din orice material și      (inclusiv rigle, șipci sau scînduri de lemn 4 115 lei/m      porțile)                         Cu stîlpi din orice material și                         sîrmă ghimpată: 58 lei/m                         - stîlpi din beton, zidărie sau                           metal 2                         - stîlpi din lemn 4                         Cu stîlpi din zidărie, beton sau                         metal și cu panouri din: 2                         - oțel profilat sau fier forjat 510 lei/m                         - plasă de sîrmă 225 lei/m                         Din zidărie 2 395 lei/m                         Din beton armat monolit sau                         prefabricate 1 160 lei/m───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Magazii Cu pereți din cărămidă, șarpantă                         din lemn, învelitoare din tablă: 1                         - pînă la 25mp 930 lei/mp                         - peste 25mp 750 lei/mp                         Cu pereți din lemn sau schelet din                         lemn cu umplutură din cărămida: 3                         - pînă la 25mp 1060 lei/mp                         - peste 25mp 805 lei/mp                         Cu pereți din chirpici sau vălătuci: 3                         - pînă la 25mp 800 lei/mp                         - peste 25mp 625 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Șoproane Din lemn sau alte materiale,                         indiferent de folosință 3 310 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Pătule Cu pereți din șipci 4 690 lei/mp                         Cu pereți din nuiele 5 490 lei/mp─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Odată cu locuințele se vînd și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporțională cu suprafața utilă a apartamentului pus în vînzare.
    --------