HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 32 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,în temeiul art. 31 alin. (4) și al art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunită în ședința din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă însemnele - sigla și ștampilele - Colegiului Fizioterapeuților din România, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
  Elena Căciulan
  București, 28 ianuarie 2018.Nr. 1.  +  ANEXĂÎnsemnele Colegiului Fizioterapeuților din România
  Sigla Colegiului Fizioterapeuților din România

  Ștampila Colegiului Fizioterapeuților din România

  Ștampila colegiului teritorial
  Dimensiune amprentă ștampilă rotundă: diametrul 3 cmFont: Times New Roman Notă
  * Se completează denumirea județului în care funcționează colegiul respectiv (denumirea județului/județelor din regiunea teritorială de dezvoltare).
  ----