ORDIN nr. 14 din 18 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare referatele de specialitate nr. 6.981 din 6.12.2017 și nr. 270 din 16.01.2018 ale Direcției autorizare utilizare radiații ionizante din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezenta procedură completează prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 și 936 bis din 20 decembrie 2002.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
    Rodin Traicu
    București, 18 ianuarie 2018.Nr. 14.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătireîn protecție radiologică