ORDIN nr. 171 din 19 ianuarie 2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 8 februarie 2018  Având în vedere prevederile:– art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale alin. (1) al art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Parc Industrial Bărcănești - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDINprivind acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societății Ploiești Industrial Parc - S.A.2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societății Ploiești Industrial Parc - S.A., cu sediul social în județul Prahova, municipiul Ploiești, Str. Sferei nr. 1, cod unic de înregistrare 14380546, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 23. La articolul 2, litera a) de la alineatul (1) va avea următorul cuprins:(a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bărcănești, județul Prahova și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 20032/20028/20026/20212/20016/20020/20022/20023/11.11.2014, 20205/21.10.2014 și 25234/16.10.2017, emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 19 ianuarie 2018.Nr. 171.-----