ORDIN nr. 5.671 din 18 decembrie 2017privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass în România
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 30 ianuarie 2018    Având în vedere Memorandumul Ministerului Educației Naționale nr. 10.988 din 9.12.2013 privind desemnarea acestuia în calitatea de Autoritate Națională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului - Erasmus+ și a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale, în calitatea de Agenție națională pentru programul Erasmus + (2014-2020), luând în considerare Nota Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene nr. 1.955 din 23.11.2017 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) în calitatea de Centru Național Europass în România.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Calificări va prelua arhiva fizică și electronică de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Liviu-Marian Pop
    București, 18 decembrie 2017.Nr. 5.671.-----